Byla B2-498-798/2007

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, sekretoriaujant Vitalijai Šiškinai, dalyvaujant pareiškėjo bankrutuojančios UAB „Žaibo ratas“ akcininkės E.D.B. atstovui advokatui Kęstučiui Jungevičiui, suinteresuoto asmens atstovui UAB „Žaibo ratas“ atstovui advokatui Artūrui Vaišvilai, teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos bankrutuojančios UAB „Žaibo ratas“ akcininkės E.D.B. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.B2-498-38/2006 pagal ieškovo UAB „Agrolitas Imeks Lesma“ ieškinį atsakovui UAB „Žaibo ratas“ dėl bankroto bylos,

Nustatė

2Pareiškėjos E.D.B. atstovas advokatas Kęstutis Jungevičius kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydamas atnaujinti procesą UAB „Žaibo ratas“ bankroto byloje Nr. B2-498-38/07 dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones-uždraudimą išregistruoti bankrutuojančią UAB„Žaibo ratas“ ( - ) iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.

3Pareiškėjos atstovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas priimdamas sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Žaibo ratas“ pabaigos, nusprendė dėl neįtrauktos į bankroto bylos nagrinėjimą E.D.B. teisių ir pareigų, bei tuo pažeidė LR CPK 366 str. 1 d. 7 p. Vilniaus apygardos teismas 2007-10-23 priėmė sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Žaibo ratas“ pabaigos. Po bankroto bylos iškėlimo iki bendrovės likvidavimo ir sprendimo dėl bendrovės pabaigos, juridinis asmuo dar egzistuoja ir jo akcininkai turi akcijas nuosavybes teise. Pareiškėja turi nuosavybes teise 50 proc. bendrovės įstatinio kapitalo. Įsigaliojus sprendimui dėl bendrovės pabaigos, pasibaigia akcininkų turėta nuosavybės teisė į juridinį asmenį, pati bendrovė yra išregistruojama iš Juridinių asmenų registro. Toks sprendimas daro įtaką akcininkės turimai nuosavybei, kadangi jam įsigaliojus pareiškėja neteks turėtų teisių. Pareiškėjos atstovas teigia, kad Vilniaus apygardos teismas priimdamas sprendimą dėl bendrovės pabaigos taip pat nusprendė dėl pareiškėjos nuosavybės teisės pabaigos, kas prieštarauja CPK 266 str. ir sudaro pagrindą atnaujinti procesą. Be to, Vilniaus apygardos teismas priimdamas sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Žaibo ratas“ pabaigos neturėjo duomenų, kad yra nagrinėjamos ir dar nepasibaigusios kitos civilinės bylos, todėl, pažeistas CPK 366 str. 1 d. 2 p.. Vilniaus apygardos teismas priimant sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Žaibo ratas“ pabaigos vadovavosi neteisingu įmonės likvidaciniu balansu, kuriame buvo atspindėtas ne visas įmonės turtas. Teismas neturėjo duomenų apie tebevykstantį teismo procesą kitoje civilinėje byloje, kurioje pareiškėja E.D.B. yra ieškovė, pareiškusi ieškinį įmonės vadovui dėl bendrovei padarytos žalos atlyginimo (civilinės bylos Nr. 2-2063-28/07). Posėdžio data yra paskirta 2008-02-27.

4Pareiškėjas pažymi, jog jei ieškinys būtų patenkintas, bendrovė tikėtina galėtų toliau tęsti savo verslą, kreditorių reikalavimai irgi būtų patenkinti didesne apimtimi bei apginti akcininkės interesai. Išregistravus juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro, ieškinio patenkinimas taptų nebeįmanomas ir tokiu būdu iš esmės būtų pažeisti bendrovės, akcininkės ir kreditorių interesai. Pareiškėjos atstovas atkreipia dėmesį, kad bendrovės akcininkė bandė įstoti trečiuoju asmeniu į pačią bendrovės bankroto bylą trečiuoju asmeniu, tačiau Vilniaus apygardos teismas, Lietuvos apeliacinis teismas prašymo netenkino. 2008-01-10 Lietuvos Aukščiausias teismas priėmė bendrovės akcininkės E.D.B. kasacinį skundą ir pasisakys dėl klausimo ar akcininkės, kaip suinteresuoto asmens, dalyvavimas bankroto byloje yra galimas ir pagrįstas.

5Pareiškėjos atstovas prašo atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teisme išnagrinėtoje UAB „Žaibo ratas“ bankroto byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, panaikinus 2007-10-23 Vilniaus apygardos teismo priimtą sprendimą dėl įmonės pabaigos, bylos nagrinėjimą sustabdyti iki įsiteisės nutartis Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-2063-28/2007.

6Atsiliepimu į prašymą dėl proceso atnaujinimo bankroto adminitratorius UAB „Bankrotera“ įgaliotas asmuo Vėjūnas Klimas prašo pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti, priteisti iš pareiškėjos atsakovui bankrutavusiai UAB „Žaibo ratas“ turėtas bylinėjimosi išlaidas, pripažinti pareiškėjos dalyvavimą byloje būtinu bei paskirti pareiškėjai 20000 Lt baudą dėl piknaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Pareiškėjos E.D.B. prašymas tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2006-04-06 nutartimi UAB „Žaibo ratas“ iškelta bankroto byla, 2007-05-24 nutartimi ši įmonė pripažinta bankrutavusi ir likviduojama dėl bankroto. Vilniaus apygardos teismas 2007-10-23 sprendimu, patvirtino patikslintą BUAB „Žaibo ratas“ kreditorių finanasinių reikalavimų sąrašą, pripažino UAB „Žaibo ratas“ pasibaigusią likvidavimu dėl bankroto, nurodė įmonę išregistruoti iš juridinių asmenų registro.

8Pareiškėjos E.D.B. atstovas advokatas Kęstutis Jungevičius kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydamas atnaujinti procesą UAB „Žaibo ratas“ bankroto byloje Nr. B2-498-38/07 dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones-uždraudimą išregistruoti bankrutuojančią UAB „Žaibo ratas“ ( - ) iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.

9Vilniaus apygardos teismas 2007-12-13 nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino. Uždraudė VĮ Registrų centrui iki įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr.2-2063-28/2007 išregistruoti likviduojamąją UAB „Žaibo ratas“ iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.

10Lietuvos apeliacinis teismas 2008-01-24 nutartimi Vilniaus apygardos teismas 2007-12-13 nutartį pakeitė. Uždraudė VĮ Registrų centrui iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas, kuriuo bus išspręstas E.D.B. prašymas dėl proceso atnaujinimo, išregistruoti likviduojamą UAB „Žaibo ratas“ ( - ) iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.

11Pagal Lietuvos Respublikos CPK 365 straipsnio nuostatas bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, procesas gali būti atnaujinamas, jeigu nustatomi CPK 366 straipsnyje numatyti pagrindai. Teismas pažymi, kad proceso atnaujinimo institutas padeda užtikrinti, kad nebūtų palikti galioti galimai nepagrįsti ir neteisėti teismo sprendimai. Proceso atnaujinimo institutą reglamentuojančios teisės normos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į šio instituto tikslus ir uždavinius bei taikomos tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybės apginti savo pažeistų teisių ir interesų kitais įstatymo numatytais būdais. Procesas atnaujinamas, jeigu yra pagrindas matyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimtas sprendimas gali būti nepagrįstas ir neteisėtas.

12Teismas pažymi, kad pareiškėjo nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai turi būti analizuojami visų bylos aplinkybių kontekste.

13Pareiškėjos E.D.B. atstovas advokatas Kęstutis Jungevičius prašymą atnaujinti procesą grindžia LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. ir LR CPK 366 str. 1 d. 7p. numatytais pagrindais.

14Pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 2 p.procesas gali būti atnaujinamas tik dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Teismas mano, kad pareiškėja esmines bylos aplinkybes, kuriomis vadovaudamasi prašo atnaujinti procesą žinojo ir jos negali būti laikomos naujai paaiškėjusiomis, nes pati E.D.B. pareiškė patikslintą ieškinį 2007-03-20 atsakovui -UAB „Žaibo ratas“ buvusiam vadovui Vilandui Burniui dėl turtinės žalos BUAB „Žaibo ratas“ atlyginimo, o Vilniaus apygardos teismas 2007-10-23 sprendimu, pripažino UAB „Žaibo ratas“ pasibaigusią likvidavimu dėl bankroto, nurodė įmonę išregistruoti iš juridinių asmenų registro.

15Pareiškėja prašo atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 7 p. numatytu pagrindu – jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų. Tam, kad procesas galėtų būti atnaujintas šiuo pagrindu, nepakanka nustatyti, kad asmuo be pakankamo pagrindo nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą ir jame nedalyvavo, bet būtina nustatyti ir tai, kad priimtas teismo sprendimas pažeidžia jo teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 str. 1 d.).

16Pareiškėja E.D.B. nebuvo įtraukta į bankroto bylos nagrinėjimą, nes nėra UAB „Žaibo ratas“ kreditorė, o tik bendrovės akcininkė. Tai patvirtina Vilniaus apygardos teismo 2007-06-28 nutartis ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-09-27 nutartis, priimtų UAB „Žaibo ratas“ bankroto byloje. Tačiau teismas atkreipia dėmesį, jog 2008-01-10 Lietuvos Aukščiausias teismas nutartimi priėmė nagrinėti bendrovės akcininkės E.D.B. kasacinį skundą.

17Teismas atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygardos teismui priimant 2007-10-23 sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Žaibo ratas“ pabaigos neturėjo duomenų apie tebevykstantį teismo procesą kitoje civilinėje byloje, kurioje pareiškėja E.D.B. yra ieškovė, pareiškusi ieškinį įmonės vadovui dėl bendrovei padarytos žalos atlyginimo (civilinės bylos Nr. Nr. 2-1238-431/07), o kito posėdžio data yra paskirta 2008-02-27.

18Lietuvos apeliacinis teismas 2008-01-24 nutartyje pagal atsakovo BUAB „Žaibo ratas“ atskirąjį skundą cb. Nr. 2-74/2008, pasisakė, kad civilinėse bylose proceso šalimi gali būti tik civilinį procesinį teisnumą ir veiksnumą turintys juridiniai asmenys (CPK 38 str. 1 d.), o juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš juridinių asmenų registro (CK 2.95 str. 3 d.). Taip pat akcentavo, kad teismų praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, jog išregistravus bankrutavusį juridinį asmenį iš juridinių asmenų registro, pasibaigia bankroto bylos nagrinėjimas ir tolesni ginčai dėl neegzistuojančios įmonės bankroto procedūrų negali būti inicijuojami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 24 d. nutartis, civilinėje byloje Z. G. v. BAB ,,Rėva“, bylos Nr. 3K-3-265/2003, kat. 125.6; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis, civilinėje byloje Finansų ministerijos atstovas AB ,,Turto bankas” v. LAB ,,Oruva”, bylos Nr. 3K-3-653/2005, kat. 126.7). Lietuvos apeliacinis teismo teisėjų kolegija taip pat akcentavo, kad įmonės išregistravimas iš juridinių asmenų registro užkirstų kelią tolesniam prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimui bei priimto teismo sprendimo įvykdymui.

19Vilniaus apygardos teismas taip pat pažymi, kad įmonės išregistravimas iš juridinių asmenų registro padarytų neįmanomu ir užkirstų galimybę nagrinėti bendrovės akcininkės E.D.B. kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam teisme (civilinės bylos Nr.3P-62/2008) bei Vilniaus apygardos teisme pagal pareiškėjos E.D.B. ieškinį įmonės vadovui dėl bendrovei padarytos žalos atlyginimo (civilinės bylos Nr. Nr. 2-1238-431/07) ir tokiu būdu būtų pažeistas pareiškėjos teisminės gynybos prieinamumo principas (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str., Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo 4 str.).

20Teismas pažymi, kad kiekvienas teisės institutas, taip pat ir proceso atnaujinimo, turi būti naudojamas pagal jo tikslinę paskirtį. Be to, šis institutas privalo būti naudojamas atsižvelgiant ir į kitus proceso teisės principus: ekonomiškumą, koncentruotumą, protingumą, teisės kreiptis į teismą teisminės gynibos ir pan. Taigi teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, mano, kad Vilniaus apygardos teismas 2007-10-23 priimdamas sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Žaibo ratas“ pabaigos, nusprendė dėl neįtrauktos į bankroto bylos nagrinėjimą E.D.B. teisių ir pareigų ir pažeidė LR CPK 366 str. 1 d. 7 p.. Todėl procesas šioje byloje turėtų būti atnaujintas ir teismo privalomai sustabdytas pagal CPK 163 str. 1 d. 3p. kol įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. Nr. 2-1238-431/07.

21Vilniaus apygardos teismas sprendžia, jog procesas bankroto byloje turėtų būti atnaujintas, todėl atsakovo įgalioto asmens Vėjūno Klimo prašymas priteisti iš pareiškėjos atsakovui bankrutavusiai UAB „Žaibo ratas“ turėtas bylinėjimosi išlaidas, pripažinti pareiškėjos dalyvavimą byloje būtinu bei paskirti pareiškėjai 20000 Lt baudą dėl piknaudžiavimo procesinėmis teisėmis laikytinas nepagrįstu ir prašymas netenkintinas.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 163 str., 290-292 str., 365-366 str., 368 str.1 d., 370 str. 3 d.,

Nutarė

23Pareiškėjos E.D.B. prašymą tenkinti.

24Atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.B2-1635-38/2006 pagal ieškovo UAB „Agrolitas Imeks Lesma“ ieškinį atsakovui UAB „Žaibo ratas“ dėl bankroto bylos ir sustabdyti bylos nagrinėjimą iki įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1238-431/07.

25Uždrausti VĮ Registrų centrui iki įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. Nr. 2-1238-431/07 išregistruoti likviduojamą UAB „Žaibo ratas“ ( - ) iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.

26Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. Pareiškėjos E.D.B. atstovas advokatas Kęstutis Jungevičius kreipėsi į... 3. Pareiškėjos atstovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas priimdamas... 4. Pareiškėjas pažymi, jog jei ieškinys būtų patenkintas, bendrovė... 5. Pareiškėjos atstovas prašo atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teisme... 6. Atsiliepimu į prašymą dėl proceso atnaujinimo bankroto adminitratorius UAB... 7. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2006-04-06 nutartimi UAB... 8. Pareiškėjos E.D.B. atstovas advokatas Kęstutis Jungevičius kreipėsi į... 9. Vilniaus apygardos teismas 2007-12-13 nutartimi prašymą dėl laikinųjų... 10. Lietuvos apeliacinis teismas 2008-01-24 nutartimi Vilniaus apygardos teismas... 11. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 365 straipsnio nuostatas bylos, užbaigtos... 12. Teismas pažymi, kad pareiškėjo nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai turi... 13. Pareiškėjos E.D.B. atstovas advokatas Kęstutis Jungevičius prašymą... 14. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 2 p.procesas gali būti... 15. Pareiškėja prašo atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 7 p. numatytu... 16. Pareiškėja E.D.B. nebuvo įtraukta į bankroto bylos nagrinėjimą, nes nėra... 17. Teismas atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygardos teismui priimant 2007-10-23... 18. Lietuvos apeliacinis teismas 2008-01-24 nutartyje pagal atsakovo BUAB „Žaibo... 19. Vilniaus apygardos teismas taip pat pažymi, kad įmonės išregistravimas iš... 20. Teismas pažymi, kad kiekvienas teisės institutas, taip pat ir proceso... 21. Vilniaus apygardos teismas sprendžia, jog procesas bankroto byloje turėtų... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 163 str., 290-292 str.,... 23. Pareiškėjos E.D.B. prašymą tenkinti.... 24. Atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.B2-1635-38/2006 pagal ieškovo UAB... 25. Uždrausti VĮ Registrų centrui iki įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos... 26. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...