Byla 2S-307-544/2010

3Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Ramunės Čeknienės (pranešėja), kolegijos teisėjų Birutės Valiulienės, Birutės Jonaitienės,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo P. G. atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-403-228-2010 pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7Pareiškėjas prašė pakeisti išieškotoją vykdomojoje byloje. Nurodė, kad teisės aktų pagrindu nuo 2010-01-01 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos vykdo apskričių viršininkų administracijų iki 2009-12-31 vykdytas teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros funkcijas. Inspekcijos nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349, 13,4 punkte įtvirtinta, kad inspekcijos viršininkas nustato Inspekcijos viršininko pavaduotojų ir kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų kompetencijos bei atsakomybės ribas. Vadovaujantis šia nuostata, Inspekcijos viršininko 2010-01-14 įsakymo Nr. IV-12 „Dėl valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos gautų dokumentų perdavimo rezoliucijoms rašyti, rezoliucijų rašymo ir siunčiamųjų dokumentų pasirašymo tvarkos“ 3.5.1 punktu, šį prašymą pasirašė Inspekcijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas Jonas Spietinis (b. l. 5-6).

8Utenos rajono apylinkės teismas 2010 m. vasario 11 d. nutartimi pareiškėjo prašymą patenkino ir pakeitė išieškotoją Utenos apskrities viršininko administraciją į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos vykdymo procese. Teismas konstatavo, jog iš vykdomosios bylos Nr. 0053/08/1662 matyti, kad antstolio L.Jankausko kontoroje 2008-11-19 yra užvesta vykdomoji byla dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2004-06-03 sprendimo priverstinio vykdymo. Išieškotojas vykdomojoje byloje – Utenos apskrities viršininko administracija. Iš LR teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2009-11-19 Nr. XI-500), LR statybos įstatymo pakeitimo ir įstatymo papildymo įstatymo (2009-11-19 Nr. XI-501), LR apskrities valdymo įstatymo pakeitimo įstatymo (2009-11-19 Nr.XI-502) bei LR Vyriausybės 2009-12-23 nutarimo Nr. 1787 nuostatų matyti, kad nuo 2010-01-01 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos vykdo apskričių viršininkų administracijų iki 2009-12-31 vykdytas teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros funkcijas. Nustatęs šias aplinkybes, teismas vykdymo procese pakeitė išieškotoją Utenos apskrities viršininko administraciją į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (LR CPK 596str.).

9Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo P. G. prašo panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2010-02-11 nutartį, klausimą išspręsti iš esmės ir jį atmesti. Atskirajam skundui pagrįsti nurodė, kad pasirašydamas prašymą Jonas Spietinis neturėjo tam įgaliojimų. Nurodo, kad inspekcijos viršininko pavaduotojas A. L., vadovaudamasis Aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 patvirtintais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatais, suteikė įgaliojimus skyrių vedėjamas pasirašyti rezoliucijas, bet besuteikė teisės pasirašyti dokumentus pagal funkcijas perduotas 2009-12-23 Vyriausybės nutarimu Nr. 178. Kadangi 2010-01-14 Inspekcijos viršininko įsakyme Nr. IV-12 neminimos funkcijos pagal minėtą Vyriausybės nutarimą, tai laikytina, kad pagal įsakymo punktą 3.5, šias teises pasiliko sau (b. l. 31-33).

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, nurodo, kad vadovaudamasis Inspekcijos viršininko 2010-01-14 įsakymo Nr. IV-12 „Dėl valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos gautų dokumentų perdavimo rezoliucijoms rašyti, rezoliucijų rašymo ir siunčiamųjų dokumentų pasirašymo tvarkos“ 3.5.1 punktu Inspekcijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių vedėjai pasirašo siunčiamus dokumentus, kurių gavėjai yra teismai ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkės Lauros Nalivaikienės 2010-01-27 Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjui Spietiniui suteiktas įgaliojimas Nr. 7F-231, kuriuo jam buvo suteikta teisė atstovauti Inspekciją teismuose, suteikiant jam visas procesines teises, numatytas įstatymo ieškovui, pareiškėjui, atsakovui, trečiajam asmeniui. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perima visas teises ir pareigas, kurios teritorijų planavimo, statybos valstybinės priežiūros srityse anksčiau galiojusiais teisės aktais buvo priskirtos Utenos apskrities viršininko administracijai, todėl nepagrįstas ieškovo teiginys kad neišspręstas atsakovo dėl žalos atlyginimo už pastatytos pagal projektą pirties nugriovimą, klausimas (b. l. 39-41).

11Apeliacinis procesas pagal suinteresuoto asmens (skolininko) P. G. atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2010-02-11 nutarties nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d.). Ši išvada daroma vadovaujantis šiais motyvais ir argumentais.

12Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). Apeliacinis procesas prasideda atskirojo ar apeliacinio skundo padavimu ir jo priėmimu pirmosios instancijos teisme (CPK 315 str. 1 d.). Atskirasis skundas gali būti paduotas per 7 dienas nuo skundžiamos nutarties priėmimo dienos arba nuo jos nuorašo įteikimo dienos (CPK 335 str.). Atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu yra paduotas praleidus terminą, nustatytą jam paduoti ir neprašoma šio termino atnaujinti, arba toks prašymas nebuvo patenkintas. Jeigu šios aplinkybės paaiškėja bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas kaip neteisėtai pradėtas (CPK 315 str. 2 d. 1 p., 5 d.).

13Civilinė byla pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese buvo nagrinėjama teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Teismo nutartis byloje priimta 2010-02-11 (b. l. 23). Termino eiga atskirajam skundui dėl priimtos nutarties paduoti prasidėjo sekančią dieną po šios nutarties priėmimo dienos ir baigėsi 2010-02-18 (CPK 73 str. 3 d., 74 str. 6 d., CPK 335 str.). Iš byloje esančio atskirojo skundo ir teismų informacinės sistemos duomenų matyti, kad skundas teismui paduotas ir užregistruotas 2010-02-23, t. y. praleidus įstatyme nustatytą nutarties apskundimo terminą (b. l. 31). Duomenų, jog apeliacinis skundas teismui buvo išsiųstas paštu 2010-02-18 iki 24.00 valandos, byloje nėra (CPK 78 str. 7 d.). Prašymas atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti nepateiktas. Todėl pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atskirojo skundo priėmimo klausimą, privalėjo atsisakyti priimti apeliacinį skundą ir jį grąžinti padavusiam asmeniui (CPK 307str., 315 str. 1 d., 315 str. 2 d. 1 p.). Kadangi šis atskirojo skundo trūkumas paaiškėjo bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, tai apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 315 str.1 d. 2 d. 1 p. ir 5 d.,

Nutarė

15Apeliacinį procesą pagal suinteresuoto asmens (skolininko) P. G. atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 11 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai