Byla 2S-1244-527/2007

1

2

3Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Egidijaus Tamašausko ir Ramūno Mitkaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. I. U. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-14800-774/2007 pagal pareiškėjos R. I. U. pareiškimą suinteresuotam asmeniui antstoliui M. L. ir Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl antstolio veiksmų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr.0022/03/05390 ir neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo (tretysis asmuo – D. U. ).

4Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nustatė

5

6pareiškėja skundu (b.l.2-3) prašė antstolio veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0022/03/05390 pripažinti neteisėtais, antstolio 2007-07-24 „Patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą“ pripažinti negaliojančiu bei priteisti iš antstolio 144,00 Lt turtinės žalos ir 6.192,00 Lt neturtinės žalos. Pareiškėja skundu taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą vykdomojoje byloje Nr.0022/03/05390 iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

7Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi pareiškėjos prašymą atmetė. Teismas, vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d., konstatavo, kad, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pareiškėja nenurodė aplinkybių, kurios būtų pagrindas padaryti išvadai, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, kadangi vien tik skundo padavimas nėra pagrindas teigti, kad būtina sustabdyti išieškojimą vykdymo procese. Teismas taip pat nurodė, kad, taikant laikinąsias apsaugos priemones iki byla bus išspręsta iš esmės, vertinamas ne skundo pagrįstumas, o kitos aplinkybės, t.y. grėsmė, jog galimas palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas.

8Atskiruoju skundu pareiškėja prašo teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – laikinąją apsaugos priemonę pritaikyti. Pareiškėja atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91) teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, vadovavosi formaliais CPK 144 str. 1 d. numatytais pagrindais ir visiškai nevertino skundo pagrindo ir dalyko, tuo pažeisdamas CPK 135 str. 1 d. bei nepasinaudodamas CPK 510 str. 3 d. jam suteikta teise sustabdyti vykdymo veiksmus. Tokiu būdu teismas pažeidė proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus (CPK 7 str. 1 d.);

102) įvertinus prie skundo 2007-08-16 pridėtus įrodymus, įrodančius antstolio veiksmų nepagrįstumą ir tai, kad valstybė žalos nepatyrė, bei prie atskirojo skundo pridėtas UAB „Kauno spauda" pažymų (b.l.17-18) bei Metinės gyventojo turto deklaracijos (b.l.19-21) kopijas, akivaizdu, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, pareiškėjai daroma turtinė ir neturtinė žala didėja (CPK 145 str. 1 d. 10 p. ir 12 p.). Dėl to keistinas pirminis skundo reikalavimas dėl turtinės ir neturtinės žalos dydžio, o į bylą atsakovu trauktina nauja šalis - valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos;

113) pažeistas lygiateisiškumo principas (CPK 17 str.), nes teismas 2007-08-28 nutartimi (b.l.13) nustatė pareiškėjai terminą skundo trūkumams pašalinti, t.y. nurodė per 10 dienų terminą sumokėti 190,80 Lt žyminį mokestį, o pareiškėja vietoje 298,94 Lt atlyginimo gavo tik 132,94 Lt, nes darbovietė antstolio naudai papildomai nuskaičiavo 166,00 Lt. Todėl pareiškėja yra priversta kreiptis į Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl valstybės apmokamos antrinės pagalbos teikimo šioje byloje, nes minima Kauno miesto apylinkės teismo 2007-08-28 nutartis praktiškai neįvykdoma dėl pareiškėjos socialinės padėties.

12Atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymo nustatytu terminu negauta.

13Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1p.).

14Kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, turėjo įvertinti skundo pagrįstumą, nes tokio reikalavimo CPK nenumato. Priešingai tam, įstatymas teismui suteikia teisę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėjant ir nesprendžiant reikalavimų pagrįstumo. Teismas, vadovaudamasis CPK 144 str., gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių tik tuomet, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 510 str. 3 d. suteikia teismui teisę (bet ne pareigą) sustabdyti vykdymo veiksmus tik tokiu atveju, jei tai pripažįstama esant reikalinga. Kadangi skolininkė, prašydama sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr.0022/03/05390, net nenurodė jokių argumentų ir įrodymų apie tai, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių nesiėmimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys negalimas, bei kad išieškojimo sustabdymas yra reikalingas, todėl, kolegijos nuomone, apylinkės teismas visiškai pagrįstai tokio prašymo netenkino.

15Atskirojo skundo argumentus dėl lygiateisiškumo principo pažeidimo, teismui 2007-08-28 nutartimi nustačius 10 dienų terminą sumokėti 190,80 Lt žyminį mokestį, kolegija taip pat atmeta kaip visiškai nepagrįstus, kadangi ši nutartis nėra šios apeliacijos objektas.

16Kadangi pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti nėra jokio pagrindo, todėl kolegija atskirąjį skundą atmeta, o nutartį palieka nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 335-339 str.,

Nutarė

18

19atskirąjį skundą atmesti.

20Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai