Byla 2A-2128-275/2014
Dėl neeilinio visuotinio narių susirinkimo ir jo sprendimų pripažinimo neteisėtais, trečiasis asmuo – VĮ „Registrų centras“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Henricho Jaglinskio ir Virginijaus Kairevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus ir G. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės D. N. ieškinį atsakovams G. K., N. K., I. J., J. J., L. R., Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriui dėl neeilinio visuotinio narių susirinkimo ir jo sprendimų pripažinimo neteisėtais, trečiasis asmuo – VĮ „Registrų centras“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė D. N. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti 2013-06-12 sušauktą neeilinį visuotinį Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus narių susirinkimą bei jame priimtus nutarimus neteisėtais ir negaliojančiais nuo jų priėmimo momento, kadangi buvo pažeista stojimo į Draugiją procedūra bei nesilaikyta neeilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2013-06-12 buvo sušauktas neeilinis visuotinis Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus (toliau – Draugija) narių susirinkimas, kurio metu buvo nuspręsta išrinkti Draugijos tarybos narius G. K., N. K., I. J., Draugijos tarybos pirmininke išrinkti G. K., nuspręsta atšaukti D. N. iš Draugijos pirmininkės pareigų, o naująja pirmininke išrinkti G. K., taip pat nuspręsta pakeisti Draugijos buveinės adresą iš S. Stanevičiaus g. 45-23, Vilniuje, į Architektų g. 104-4, Vilniuje. Pažymėjo, jog minėtas susirinkimas yra neteisėtas, kadangi susirinkimą sušaukė ir sprendimus priėmė asmenys, nesantys asociacijos nariais, jie nebuvo priimti į Draugiją. Draugija negalėjo teisėtai priimti jokių naujų Draugijos narių, todėl darytina išvada, jog 2013-06-12 visuotinį Draugijos narių susirinkimą sušaukė, jame dalyvavo ir sprendimus priėmė ne Draugijos nariai, taigi, tokių asmenų susirinkimai ir jų metu priimti sprendimai negali turėti įtakos Draugijai kaip juridiniam asmeniui. Ieškovė taip pat nurodė, jog buvo pažeista 2013-06-12 neeilinio visuotinio Draugijos narių susirinkimo sušaukimo tvarka, kadangi vadovaujantis Draugijos įstatų 5.6 punktu, neeilinis visuotinis Draugijos narių susirinkimas gali įvykti nutarus Draugijos pirmininkui, tarybai balsų dauguma arba pareikalavus ne mažiau kaip trečdaliui Draugijos narių.

5Atsakovas Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyrius į ieškovės ieškinį pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-06-12 sušauktas neeilinis visuotinis Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus narių susirinkimas, jo metu naujai išrinkta Draugijos taryba, tarybos pirmininkas ir Draugijos pirmininkas 2013-06-17 buvo įregistruoti VĮ „Registrų centras“. Pažymėjo, jog Draugijos susirinkimas buvo sušauktas laikantis Bendrijos įstatų reikalavimų, pareikalavus ne mažiau kaip trečdaliui Draugijos narių, buvo remiamasi 2012-06-27 Draugijos pirmininkės raštu dėl nario mokesčio ir narių sąrašo, kuriame nurodyti 9 Draugijos nariai. Nurodė, kad Draugijos įstatuose nėra apibrėžta visuotinio narių susirinkimo sušaukimo tvarka, yra tik nuostatos, numatančios informavimą apie būsimą susirinkimą bei iniciatyvos teisę turinčius subjektus. Nurodė, kad netgi tuo atveju, jei ieškovė ir būtų dalyvavusi susirinkime, jos balsas nebūtų nieko iš esmės pakeitęs ar nulėmęs, nes visi Draugijos narių sprendimai buvo priimti absoliučia balsų dauguma, todėl nėra jokio teisinio pagrindo juos panaikinti. Draugijos nariai buvo informuoti ne per Draugijos pirmininką, kaip yra nurodyta įstatuose, o tai padarė susirinkimą inicijavę Draugijos nariai viešojo informavimo būdu, tačiau visi Draugijos nariai turėjo realią galimybę jame dalyvauti.

6Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ atsiliepimu į ieškovės ieškinį prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

7Ieškovė D. N. teismui pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė pripažinti 2013-06-12 sušauktą neeilinį visuotinį Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus narių susirinkimą bei jame priimtus nutarimus neteisėtais ir negaliojančiais nuo jų priėmimo momento, kadangi buvo pažeista stojimo į Draugiją procedūra bei nesilaikyta neeilinio visuotinio narių sušaukimo tvarkos, taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė tuos pačius argumentus kaip ir ieškinyje, tačiau patikslino atsakovo ir trečiųjų asmenų procesinę padėtį, t. y. trečiuosius asmenis G. K., N. K., I. J., J. J. ir L. R. byloje nurodė kaip atsakovus (t. 2, b. l. 1-6).

8Atsakovai J. J., I. J., N. K., G. K., L. R. atsiliepimais į patikslintą ieškinį prašė ieškovės patikslintą ieškinį atmesti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog visiškai sutinka su atsakovo Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus atsiliepime į ieškovės ieškinį išdėstytais argumentais.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 5 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino. Pripažino 2013-06-12 sušauktą neeilinį visuotinį Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus narių susirinkimą bei jame priimtus nutarimus (svarstyta ir nuspręsta išrinkti Draugijos tarybos narius: G. K., N. K. ir I. J., Draugijos tarybos pirmininke išrinkta G. K., taip pat nuspręsta atšaukti D. N. iš Draugijos pirmininkės pareigų, o naująja pirmininke išrinkta G. K., susirinkimo metu nuspręsta pakeisti buveinės adresą iš S. Stanevičiaus g. 45-23, Vilniuje, į Architektų g. 104-4, Vilniuje) neteisėtais ir negaliojančiais nuo jų priėmimo momento. Priteisė lygiomis dalimis iš atsakovų ieškovės D. N. naudai 2030 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 338,33 Lt. Priteisė lygiomis dalimis iš atsakovų valstybės naudai 174,40 Lt pašto išlaidų, t.y. po 29,06 Lt. Nustatė, kad 2013-06-12 neeilinio visuotinio narių susirinkimo protokole narių skaičius nurodomas pagal 2012-06-27 Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus raštą dėl nario mokesčio ir narių sąrašo (t. 1, b. l. 22, 80), tuo tarpu iš byloje esančio 2013-03-12 Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus rašto dėl narių sąrašo matyti, jog aktyviais nariais laikytini 20 žmonių, iš kurių 2013-06-12 visuotiniame susirinkime dalyvavo tik N. K. ir G. K. (t. 1, b. l. 16, 20). Kadangi byloje nebuvo pateikta jokio prašymo šaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą 2013-06-12, kurį būtų pasirašę trečdalis narių, teismas sprendė, jog 2013-06-12 neeilinis visuotinis narių susirinkimas įvyko neteisėtai.

11Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus įstatų 5.10 punktas numato, jog susirinkimo darbotvarkė, laikas ir vieta skelbiami ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki nustatytos susirinkimo datos. Draugijos taryba tvirtina narių informavimo apie Draugijos susirinkimo sušaukimo ir narių informavimo apie sprendimus, tarybos pasiūlymus ir esminius įvykius tvarką (Įstatų 5.16 p.), tačiau remiantis 2009-04-01 visuotinio narių susirinkimo protokolu, Draugijos tarybos nariai minėtu susirinkimu nebuvo renkami (t. 1, b. l. 7-8). Taigi, nagrinėjamu atveju iki 2013-06-12 vykusio neeilinio visuotinio narių susirinkimo, Draugijos tarybos nebuvo, todėl nebuvo patvirtinta tvarka. Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus įstatų 5.19 punkto 7 papunktis numato, jog viešosios informacijos paskelbimą skelbia ir organizuoja Draugijos pirmininkas, tačiau nagrinėjamu atveju pranešimą dienraštyje „Respublika“ paskelbė susirinkimą iniciavę nariai, taip pažeisdami imperatyvias įstatų normas. Atsižvelgiant į tai, kad iki 2013-06-12 Draugijos pirmininke buvusi ieškovė pagal nusistovėjusią praktiką visus pranešimus apie susirinkimus skelbė ne viešai, ne laikraštyje, o elektroniniu paštu, su savanoriais buvo susitariama Draugijos internetinėje svetainėje arba „Facebook“ paskyroje, pranešimo apie susirinkimą viešą paskelbimą dienraštyje „Respublika“ laikė netinkamu pranešimu, pažeidžiančiu įstatų imperatyvias normas (t. 1, b. l. 21). Atsakovai atsiliepimuose taip pat pripažino, jog 2013-06-12 visuotinis narių susirinkimas nevyko Draugijos patalpose. Nagrinėjamu atveju ieškovė buvo atšaukta iš Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus pirmininkės pareigų jos neinformavus apie susirinkimą ir jai nedalyvaujant jame, todėl Draugijos nariai pažeidė asociacijų savanoriškumo, narių savitarpio supratimo ir interesų bendrumo principus. Atsakovai privalėjo vadovautis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus įstatais, tačiau įstatais tinkamai nesivadovavo, todėl teismas sprendė, jog 2013-06-12 neeilinis visuotinis Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus narių susirinkimas bei jame priimti nutarimai yra neteisėti ir negaliojantys nuo jų priėmimo momento, kadangi buvo pažeista stojimo į Draugiją procedūra bei nesilaikyta neeilinio visuotinio narių sušaukimo tvarkos.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Atsakovai su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimu nesutinka, prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Apeliantas nesutinka su teismo pozicija, kad 2013-06-12 neeilinis visuotinis narių susirinkimas įvyko neteisėtai. Draugijos Įstatų 5,12,-5,17 punktai, taip pat 5,19. punktas nenumato jokios privalomos pirmininko arba tarybos kompetencijos šaukiant visuotinius narių susirinkimus. Todėl trečdalio narių reikalavimas pats savaime yra pakankamas pagrindas visuotinio narių susirinkimo sušaukimui ir nereikalauja papildomo Draugijos valdymo organų sprendimo. Atsakovai į bylą pateikė 4 narių pasirašytą prašymą ieškovei šaukti visuotinį narių susirinkimą, į kurį ieškovė niekaip neatsakė ir atitinkamai prašomo sušaukti visuotinio narių susirinkimo nesušaukė. Pažymėtina, kad 4 nariai sudaro virš 44 proc. visų Draugijos narių, todėl įstatų 5.6. punkte nurodytas reikalavimas, kad neeilinį visuotinį narių susirinkimą turi teisę šaukti trečdalis Draugijos narių, yra tenkinamas. 2013-03-12 Draugijos narių sąrašas yra pasirašytas vienašališkai pačios ieškovės, šiame rašte nurodytų aplinkybių nepatvirtina jokie kiti įrodymai. Ieškovės pateiktame draugijos sąraše nurodyti asmenys nėra sumokėję nario mokesčio, išskyrus G. D. bei atsakoves G. K. ir N. K.. Šie įrodymai pagrindžia atsakovų teiginius, kad ieškovės vienašališkai sudarytas 20- ies Draugijos narių sąrašas neatitinka faktinės situacijos, o dalis asmenų išvis nedalyvauja Draugijos veikloje.

152. Atmestini teismo argumentai, jog atsakovų apie 2013-06-12 neeilinį visuotinį Draugijos narių susirinkimą paskelbimas dienraštyje „Respublika“ yra netinkamas pranešimas, pažeidžiantis Draugijos įstatus. Dėl pačios ieškovės neveikimo ir Draugijos narių nuomonės nevertinimo Draugijos Taryba, kaip kolegialus Draugijos valdymo organas nebuvo išrinktas iki pat 2013-06-12 Susirinkimo. Atitinkamai šaukiant neeilinį visuotinį Draugijos susirinkimą nebuvo vidaus teisės akto, kurio nuostatas Susirinkimą inicijavę nariai būtų galėję pažeisti. Ieškovei kategoriškai atsisakius pačiai geranoriškai sušaukti Draugijos visuotinį narių susirinkimą, nariai pasinaudojo įstatų 5.19 punkto numatyta galimybe šaukti visuotinį narių susirinkimą be atskiro pirmininkės nutarimo. Pačių narių pasirašytas prašymas ieškovei šaukti visuotinį narių susirinkimą yra dokumentas, išreiškiantis narių valią, kas atitinka įstatų 5.6. punkto sąlygą. Vien tas faktas, kad informaciją apie šaukiamą Susirinkimą paskelbė ne pirmininkas, o pati Susirinkimo iniciatyvinė narių grupė, negali būti pagrindas teismui konstatuoti, kad apie Susirinkimą nariai nebuvo informuoti. Teismas nepasisakė dėl aplinkybės, kad visiems nariams, įskaitant ir ieškovę paštu buvo išsiųsti pranešimai apie šaukiamą 2013-06-12 neeilinį visuotinį narių susirinkimą.

163. Neteisingi teismo argumentai, jog ieškovė, kaip Draugijos pirmininkė, pranešdavo el.paštu, Draugijos tinklapyje ar Draugijos „Facebook“ profilyje, todėl viešas paskelbimas apie Susirinkimą dienraštyje „Respublika“ yra laikytinas netinkamu. Draugijos tinklapį, tiek Draugijos „Facebook“ profilį administruoja ieškovė, o atsakovai šių teisių ar prisijungimo duomenų Susirinkimo sušaukimo metu neturėjo.

174. Teismo konstatuotos aplinkybės dėl I. P. parodymų yra klaidingos: teismo posėdžio metu liudininkė I. P. patvirtino, kad Draugijos veikloje dalyvauja nuo 2013 m. rudens, kuomet ieškovė jau buvo atšaukta iš Draugijos pirmininkės pareigų, todėl negalėjo žinoti apie jokius anksčiau ieškovės šauktus narių susirinkimus bei Draugijoje buvusią įprastą jų sušaukimo tvarką.

18Ieškovė D. N. atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Visuotinis Draugijos narių susirinkimas galėjo būti sušauktas tik vadovaujantis Asociacijų įstatymo 8 str. 9 d., todėl apeliantės argumentai dėl asmenų, kurie apeliantės netinkamai įvardijami, kaip Draugijos nariai, teisės šaukti visuotinį susirinkimą yra nelogiški, nepagrįsti. Neaiškus apeliantės argumentas dėl vidaus akto, nustatančio šaukimo tvarką, būtinybės, kadangi narių informavimo tvarka reglamentuota Draugijos Įstatuose. Argumentas, kad tik ieškovei atsisakius sušaukti visuotinį susirinkimą buvo pasinaudota narių teise numatyta įstatų 5.19 punkte, yra niekinis, kadangi nei apeliantė, nei atsakovai nėra LGGD Vilniaus skyriaus nariais, nes nėra pateikę LGGD Vilniaus skyriui rašytinių prašymų įtraukti juos į Draugijos narius. Atsakovai nesikreipė į Draugijos valdymo organą nei dėl jų priėmimo į narius, nei dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo, taip pat nesikreipė į teismą dėl susirinkimo sušaukimo įstatymų nustatyta tvarka.

19Apeliantės, argumentas, kad tinkamu informavimu nelaikytinas paskelbimas socialiniame tinklalapyje „Facebook“, elektroniniu paštu yra nepagrįsti bei nepatvirtinti jokiais, minėtas aplinkybes patvirtinančiais duomenimis. Ieškovė neturi net prijungimo prie Draugijos tinklalapio www.beglobis.lt turinio valdymo programos, per kurią talpinama visa informacija į tinklapį, taip pat neadministruoja LGGD Vilniaus skyriaus paskyros „Facebook“ socialiniame tinklapyje. Taip pat, klaidingu laikytinas ir apeliantės teiginys, jog I. B., dalyvaudama Draugijos veikloje nuo 2013 m., negalėjo žinoti apie ieškovės šaukiamų savanorių susirinkimų įprastą tvarką, kadangi ieškovė iki 2013 m. lapkričio 20 d., t. y. kol apygardos teismo nebuvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, praktiškai ėjo pirmininkės pareigas ir kviesdavo savanorių susirinkimus, kuriuose dalyvavo ir I. B., todėl ji žinojo kokia tvarka (elektroniniu paštu, pranešant Draugijos tinklapyje) šaukiami Draugijos susirinkimai.

202014 m. birželio 20 d. gautas apeliantų prašymas dėl naujų įrodymų prijungimo. Jame nurodyta, kad teikiamas 2014-03-05 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, jog ieškovė elgiasi nesąžiningai, perkeldama LGGD Vilniaus skyriaus puslapio lankytojus į savo įkurtos organizacijos puslapį, tuo patvirtinama, kad po 2013-06-12 susirinkimo suaukotus rėmėjų pinigus ieškovė nukreipė į kitą organizaciją. Prašo priimti naujus įrodymus - 2012-01-23 ir 2012-02-10 elektroninių laiškų kopijas, kuriose įvardinti asmenys, tuo metu buvę draugijos nariais. Šių įrodymų pateikimo būtinybė atsirado tik išanalizavus priimtą sprendimą.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Skundas atmestinas.

23Lietuvos Gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus įstatų 5.6 punktas numato, kada vyksta neeiliniai visuotiniai narių susirinkimai- nutarus Draugijos Tarybai, arba pareikalavus ne mažiau kaip trečdaliui Draugijos narių. Aiškinant Įstatų 5.6 punkto nuostatą, kad susirinkimai vyksta pareikalavus ne mažiau kaip trečdaliui Draugijos narių, darytina išvada, kad susirinkimą gali sušaukti ne tik Draugijos pirmininkas ar Taryba, bet ir ne mažiau kaip trečdalis Draugijos narių, tokia pati išvada padaryta ir teismo sprendime. Iš ginčijamo susirinkimo, įvykusio 2013-06-12 d. protokolo matyti ( t. I, b. l. 17-19), kad Draugija turi 9 narius, iš kurių susirinkime dalyvauja 5. Ieškovei teigiant, kad Draugijoje susirinkimo dienai buvo 20 aktyvių narių, teismas turėjo padaryti išvadą, koks buvo Draugijos narių skaičius susirinkimo dienia, t.y. 2013-06-12. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad ieškovės pateikto įrodymo - 2013-03-12 aktyvių narių sąrašo, kuriame 20 narių, nepatvirtina jokie kiti įrodymai, tačiau nenurodo argumentų, kokie įrodymai patvirtina kitokį narių skaičių, nenurodo argumentų, kad šis sąrašas nebuvo sudarytas 2013-03-12 dienai. Atsakovo argumentai, jog nario mokestį yra sumokėję tik 3 iš sąraše nurodytų asmenų, atmestini dėl to, kad nario mokesčio nesumokėjimas yra pagrindas nutraukti asmens narystę Draugijoje tuo atveju, jei jis LGGD Vilniaus skyriaus tarybos nutarimu pašalintas iš Draugijos narių. Kadangi Draugijos įstatų 4.6 punktas numato tokį pašalinimo iš narių pagrindą kaip nesumokėjimą nario mokesčių, narystė pasibaigia tuomet, kai Taryba priima sprendimą pašalinti narį iš Draugijos. Atsakovas nepateikė įrodymų, pagrįsti teiginiui, kad narystė visų asmenų, išskyrus trijų – G. D., G. K. ir N. K. yra pasibaigusi dėl mokesčio nemokėjimo, todėl pagrįstai buvo įvertinta, kad Draugijoje ginčijamo susirinkimo pravedimo laikotarpiu buvo 20 narių.

24Ta aplinkybė, kad dalis ieškovės pateiktame sąraše nurodytų asmenų nedalyvauja Draugijos veikloje, taip pat nėra pagrindu vertinti, jog jie nėra Draugijos nariais. Įstatų 4.6 punktas numato, jog pašalinti iš Draugijos narių gali Vilniaus skyriaus Taryba tuo atveju, jei narys nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ar kitaip pažeidžia įstatymus. Remiantis 3.4 punktu darytina išvada, kad nario neaktyvus dalyvavimas Draugijos veikloje yra pagrindas pašalinti iš narių, tačiau byloje nebuvo įrodyta, kad iš 20 narių, kurie yra įtraukti į 2013-03-12 sąrašą, dalis buvo pašalinta iš Draugijos narių dėl to, kad nevykdo prisiimtų įsipareigojimų aktyviai dalyvauti Draugijos veikloje.

25Apeliantai nurodo, kad teismas nepasisakė dėl aplinkybės, kad visiems nariams, įskaitant ir ieškovę, paštu buvo išsiųsti pranešimai apie šaukiamą 2013-06-12 neeilinį visuotinį narių susirinkimą, tačiau teismo sprendime yra išvada, kad ieškovė buvo atšaukta iš skyriaus pirmininkės pareigų jos neinformavus apie susirinkimą ir jai nedalyvaujant. Tokią išvadą teismas padarė remdamasis atsakovės G. K. paaiškinimais, atsakovams neginčijant šio įrodymo, darytina išvada, kad teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus dėl pranešimo apie susirinkimą tinkamumo.

26Skunde nurodyta, kad dėl pačios ieškovės neveikimo ir Draugijos narių nuomonės nevertinimo Draugijos Taryba, kaip kolegialus Draugijos valdymo organas, nebuvo išrinktas iki pat 2013-06-12 susirinkimo. Tai, kad nebuvo išrinkta taryba, nėra susiję su reiškiamu reikalavimu, nes Draugijos nariai, t.y. reikalaujant ne mažiau kaip trečdaliui Draugijos narių, galėjo būti inicijuotas Draugijos Tarybos išrinkimas.

27Apeliantai teigia, kad šaukiant neeilinį visuotinį Draugijos susirinkimą nebuvo vidaus teisės akto, kurio nuostatas Susirinkimą inicijavę nariai būtų galėję pažeisti, nurodo, kad neteisingi teismo argumentai, jog ieškovė, kaip Draugijos pirmininkė, pranešdavo apie susirinkimus el.paštu, Draugijos tinklapyje ar Draugijos „Facebook“ profilyje, todėl viešas paskelbimas apie Susirinkimą dienraštyje „Respublika“ yra laikytinas netinkamu. Nurodė, kad Draugijos tinklapį, tiek Draugijos „Facebook“ profilį administruoja ieškovė, o atsakovai šių teisių ar prisijungimo duomenų Susirinkimo sušaukimo metu neturėjo. Tai, kad Draugijos nariams nebuvo žinoma apie tai, jog apie visuotinius susirinkimus bus skelbiama „Respublikos“ laikraštyje, leidžia daryti išvadą, kad Draugijos nariams buvo pranešta apie susirinkimą netinkamai. Nesant nustatytos tvarkos, kokiu būdu ir kokioje priemonėje bus pranešama apie susirinkimus, jį organizavę Draugijos nariai privalėjo pranešti kiekvienam Draugijos nariui, tik tokiu atveju pranešimas būtų pripažintinas tinkamu. Atsižvelgiant į tai, kad Draugijos nariais buvo tik 20 narių, šiems asmenims pranešimas buvo galimas ir kitais būdais, o pasirinkimas skelbimo apie susirinkimą viename iš dienraščių, kai Draugijoje nebuvo tokios pranešimų praktikos, pripažintina netinkamu pranešimu nariams apie susirinkimą.

28Atsakovų naujai pateikti įrodymai byloje nepriimtini CPK 314 straipsnio pagrindu, nes jie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, be to, dalis įrodymų, t.y. įrodymai apie ieškovės veikslą po ginčijamo susirinkimo nutarimo priėmimo nėra susiję su nagrinėjimo dalyku byloje.

29Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė D. N. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti 2013-06-12... 5. Atsakovas Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyrius į ieškovės... 6. Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ atsiliepimu į ieškovės... 7. Ieškovė D. N. teismui pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė... 8. Atsakovai J. J., I. J., N. K., G. K., L. R. atsiliepimais į patikslintą... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 5 d. sprendimu ieškovo... 11. Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus įstatų 5.10 punktas... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Atsakovai su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimu... 14. 1. Apeliantas nesutinka su teismo pozicija, kad 2013-06-12 neeilinis visuotinis... 15. 2. Atmestini teismo argumentai, jog atsakovų apie 2013-06-12 neeilinį... 16. 3. Neteisingi teismo argumentai, jog ieškovė, kaip Draugijos pirmininkė,... 17. 4. Teismo konstatuotos aplinkybės dėl I. P. parodymų yra klaidingos: teismo... 18. Ieškovė D. N. atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti... 19. Apeliantės, argumentas, kad tinkamu informavimu nelaikytinas paskelbimas... 20. 2014 m. birželio 20 d. gautas apeliantų prašymas dėl naujų įrodymų... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Skundas atmestinas.... 23. Lietuvos Gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus įstatų 5.6 punktas... 24. Ta aplinkybė, kad dalis ieškovės pateiktame sąraše nurodytų asmenų... 25. Apeliantai nurodo, kad teismas nepasisakė dėl aplinkybės, kad visiems... 26. Skunde nurodyta, kad dėl pačios ieškovės neveikimo ir Draugijos narių... 27. Apeliantai teigia, kad šaukiant neeilinį visuotinį Draugijos susirinkimą... 28. Atsakovų naujai pateikti įrodymai byloje nepriimtini CPK 314 straipsnio... 29. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimą palikti...