Byla 2-256/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino, Kazio Kailiūno ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos transporto garantas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutarties, kuria atmestas prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo už apeliacinį skundą, civilinėje byloje Nr. 2-563-622/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos transporto garantas“ ieškinį atsakovams Italijos lizingo bendrovei „Ubi Leasing S.P.A“, Valstybės įmonei Regitra, Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „DnB Nord lizingas“ ir Tauragės rajono apylinkės prokuratūra.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Sprendžiamas klausimas dėl nutarties, kuria atsisakyta atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo už paduotą apeliacinį skundą, pagrįstumo.

5Ieškovas UAB „Baltijos transporto garantas“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovams Italijos lizingo bendrovei „Ubi Leasing S.P.A“, VĮ Regitra, Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, kuriuo prašė solidariai iš atsakovų priteisti 131 099,98 Lt žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

6Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. spalio 29 d. sprendimu ieškinį atmetė.

7Ieškovas UAB „Baltijos transporto garantas“ padavė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 29 d. sprendimo, kuriame inter alia prašo iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Nurodė, kad jo turtinė padėtis yra labai bloga, todėl neturi galimybės sumokėti visą 3 622 Lt žyminį mokestį. Ieškovas sumokėjo 50 Lt žyminį mokestį, o nuo likusios žyminio mokesčio dalies, ieškovo teigimu, yra pagrindas jį atleisti. Priešingu atveju ieškovui bus užkertama galimybę pasinaudoti teise į apeliaciją.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. lapkričio 29 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo už apeliacinį skundą atmetė (t. 2, b.l. 72-73). Teismas nustatė, kad mokėtino žyminio mokesčio suma sudaro 3 622 Lt, o ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 50 Lt žyminį mokestį, todėl likusi mokėtino žyminio mokesčio dalis - 3 572 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų apie ieškovo sunkią finansinę ir turtinę padėtį, teismas sprendė, kad mokėtina žyminio mokesčio suma 3 572 Lt juridiniam asmeniui, kuris vykdo veiklą, nėra didelė. Įrodymų, kad ieškovas nevykdo veiklos, negauna pajamų, neturi jokio turto nėra. Todėl darytina išvada, kad ieškovas neįrodė, jog jo turtinė padėtis yra sunki. Teismas sprendė, kad ieškovas yra finansiškai pajėgus sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį už pareikštą apeliacinį skundą, todėl jį įpareigojo sumokėti likusią 3 572 Lt žyminio mokesčio dalį (CPK 80 str. 4 d.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas UAB „Baltijos transporto garantas“ (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti prašymą iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo (b.l. 76). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais.

  1. 2012 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad 2012 metais apeliantas turėjo 23 389 Lt finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų.
  2. 2012 m. rugsėjo 30 d. balansas patvirtina, kad apelianto turimas turtas sudarė 1 381 344 Lt, tačiau mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 984 034 Lt. Taigi, apelianto mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro žymiai daugiau nei pusę jo turimo turto, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad apeliantas yra finansiškai pajėgus juridinis asmuo.
  3. Pateikti duomenys patvirtina, kad apelianto turtinė padėtis yra labai bloga, todėl jis neturi galimybės sumokėti 3572 Lt žyminio mokesčio.

12Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Teisingumo ministerijos, atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti (t. 2, b.l. 81-82). Nurodo, kad iš apelianto pateiktos 2012 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad per finansinius metus apelianto grynasis pelnas sudarė 294 116 Lt, o tai patvirtina, kad apeliantas gali sumokėti visą žyminio mokesčio sumą.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

14CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

15Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

16Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo už paduotą apeliacinį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį (CPK 80 str.), atleidimo nuo viso ar dalies žyminio mokesčio mokėjimo bei šio mokesčio atidėjimo (CPK 83 str., 84 str.) sąlygas ir tvarką, kuri visiems asmenims nepriklausomai nuo jų turtinės, procesinės ar kitokios padėties, užtikrina vienodas galimybes kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo. Taigi, asmuo turi teisę pateikti prašymą iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, taip pat turi teisę pateikti alternatyvų prašymą.

19Teisę kreiptis teisminės gynybos asmenims, kurių sunki turtinė padėtis, užtikrina CPK 83 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta galimybė asmenį iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Šios nuostatos tikslas – užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl susiklosčiusios sunkios turtinės padėties jis neturi galimybės sumokėti viso žyminio mokesčio. Šį klausimą teismas išsprendžia, įvertinęs dalyvaujančio byloje asmens pateiktus ir kitus byloje esančius įrodymus, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais. Pažymėtina, kad asmuo, prašantis atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, privalo įrodyti tokio prašymo pagrįstumą, t.y. įrodinėjimo pareiga tenka prašymą pateikusiam asmeniui (CPK 12 str., 178 str.).

20Apeliaciniu skundu ginčijama suma yra 131 099,98 Lt. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad mokėtinas žyminis mokestis sudaro 3 622 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 4 d.). Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas sumokėjo 50 Lt žyminio mokesčio, nagrinėtinas klausimas dėl apelianto atleidimo nuo 3 572 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimo.

21Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė, kad apeliantas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo (blogą) finansinę padėtį, tokių įrodymų į bylą nebuvo pateikta ir anksčiau. Pažymėtina, kad apeliantas nebuvo prašęs taikyti jokių žyminio mokesčio lengvatų paduodant ieškinį ir buvo sumokėjęs visą žyminį mokestį. Apeliantas, teikdamas prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, teigė savo blogą finansinę padėtį, bet neįrodė (ir netgi neįrodinėjo) aplinkybių, kurios šį teiginį patvirtintų. Todėl pirmosios instancijos teismo nutarties motyvai, kad prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio nebuvo įrodytas, yra teisingi. Šiame kontekste pažymėtina, kad reiškiantis tokio pobūdžio prašymą asmuo, elgdamasis rūpestingai ir sąžiningai, o juo labiau, atstovaujamas advokato, jau pirmosios instancijos teisme, minėta, turėtų įrodinėti šias aplinkybes, o ne nusišalinus nuo šios pareigos pirmosios instancijos teisme teikti įrodymus su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui, kas iš esmės suponuoja papildomas proceso laiko ir darbo byloje sąnaudas. Tačiau bet kuriuo atveju, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiama nutartis yra teisėta bei pagrįsta ir prašymo išsprendimo iš esmės aspektu net ir apeliantui su atskiruoju skundu pateikus tam tikrus duomenis apie savo turtinę padėtį.

22Nors apeliantas teikė apeliacinės instancijos teismui 2012 m. rugsėjo 30 d. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, tačiau teisėjų kolegija, spręsdama apelianto iš dalies atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagrįstumo klausimą, vadovaujasi VĮ Registrų centrui apelianto pateiktais finansinės atskaitomybės už visus 2012 metus duomenimis (CPK 179 str.). Taigi, iš balanso už 2012 metus matyti, kad apelianto turtas sudarė 1 309 662 Lt (ilgalaikis turtas 260 719 Lt ir trumpalaikis turtas 1 048 943 Lt), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 846 728 Lt (t. 2, b.l. 90). Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis apeliantas 2012 metais gavo 359 741 Lt grynojo pelno, t.y. beveik dešimt kartų daugiau nei ankstesniais metais, o įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra sumažėję beveik trečdaliu (t. 2, b.l. 91). Iš paminėto matyti, kad apeliantas bent jau 2012 metais vykdė pelningą ūkinę – komercinę veiklą, Todėl apelianto argumentas, kad jo turtinė padėtis yra labai bloga ir dėl to jis neturi galimybės sumokėti 3 572 Lt žyminio mokesčio, beje, kurio dydis turinčiam milijoninės vertės turtą ir gaunančiam minėto dydžio grynąjį pelną juridiniam asmeniui šiaip jau apskritai nelaikytinas ženkliu, nepripažintinas pagrįstu (CPK 178 str., 185 str.). Pažymėtina, kad apeliantas nepateikė duomenų apie jo turimą visą registruotiną (tarp jo ir kilnojamąjį) turtą, jo suvaržymus, sąskaitas kredito įstaigose (su istorija). Tuo tarpu iš jau minėtų duomenų nėra pagrindo teigti, kad likusios žyminio mokesčio dalies (3 572 Lt) sumokėjimas apeliantui – privačiam ūkinę komercinę veiklą pelningai vykdančiam juridiniam asmeniui - yra neįvykdomas ar tai būtų neproporcinga našta. Tai, kad apeliantas turi įsipareigojimų kreditoriams, nėra pakankamas pagrindas teigti, jog jo finansinė padėtis yra sunki, nes paprastai visos veikiančios įmonės turi daugiau ar mažiau kreditorių.

23Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą nutartį (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo terminas pasibaigė, apeliantui nustatytinas naujas terminas 3 572 Lt žyminiam mokesčiui sumokėti bei pateikti šį faktą patvirtinančius dokumentus (CPK 115 str. 2 d., 316 str. 3 d.). Kadangi apeliacinio skundo priėmimo klausimas yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva ir jis gali būti sprendžiamas tik apeliantui (ne)sumokėjus žyminį mokestį, byla grąžintina pirmosios instancijos teismui.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

26Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nustatyti apeliantui uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos transporto garantas“ terminą iki 2014 m. sausio 28 d. sumokėti likusią 3 572 Lt žyminio mokesčio dalį už apeliacinį skundą ir, jei žyminis mokestis bus sumokėtas, įpareigoti jį pateikti pirmosios instancijos teismui tai patvirtinančius įrodymus. Grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Sprendžiamas klausimas dėl nutarties, kuria atsisakyta atleisti nuo žyminio... 5. Ieškovas UAB „Baltijos transporto garantas“ kreipėsi į Klaipėdos... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. spalio 29 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 7. Ieškovas UAB „Baltijos transporto garantas“ padavė apeliacinį skundą... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. lapkričio 29 d. nutartimi ieškovo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB „Baltijos transporto garantas“ (toliau – apeliantas)... 12. Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Teisingumo ministerijos,... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 14. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 15. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus... 16. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį (CPK 80 str.),... 19. Teisę kreiptis teisminės gynybos asmenims, kurių sunki turtinė padėtis,... 20. Apeliaciniu skundu ginčijama suma yra 131 099,98 Lt. Todėl pirmosios... 21. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė, kad... 22. Nors apeliantas teikė apeliacinės instancijos teismui 2012 m. rugsėjo 30 d.... 23. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios... 24. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti... 27. Nustatyti apeliantui uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos transporto...