Byla 2S-1342-42/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Antano Burdulio, kolegijos teisėjų Raimondo Buzelio ir Arvydo Žibo, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Kauno apskrities viršininko administracijos ir Kauno miesto savivaldybės atskiruosius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 1 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovo J. J. , N. J. ieškinį atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno miesto savivaldybei, tretysis asmuo Z. M. , dėl pažeistų teisių,

Nustatė

2Ieškovai J. J. ir N. J. , atstovaujama globėjo J. J. , pareiškė ieškinį dėl pažeistų teisių ir jo užtikrinimui prašė teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. spalio1 d. nutartimi tenkino prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo: įpareigojo Kauno miesto Savivaldybę nerengti, netvirtinti detaliųjų planų sklypų, esančių V. P. valdytos žemės ribose ( - ) iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; įpareigojo Kauno apskrities viršininko administraciją neparduoti, neišnuomoti ir kitaip neperleisti trečiųjų asmenų nuosavybėn žemės sklypų, esančių V. P. valdytos žemės ribose ( - ) iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Teismas iš byloje esančių duomenų nustatė, jog ne kartą ieškovas kreipėsi į Kauno apskrities viršininko administraciją, prašant dokumentų, kada ir kokiu pagrindu žemės sklypai ginčo žemėje yra suteikti kitiems asmenims, tačiau tokie duomenys nebuvo pateikti. Todėl kyla grėsmė, kad esanti laisva žemė gali būti suteikta per teisminio proceso laikotarpį kitiems asmenims, kas ypač apsunkintų teismo sprendimo įvykdymą šioje byloje, jei ieškinys būtų patenkintas.

4Atskiruoju skundu atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartį panaikinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

51)

6teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuderinamos su ekonomiškumo, protingumo ir teisingumo principais, kadangi nutartyje laikinosios apsaugos

72)

8priemonės suformuluotos ir išdėstytos taip, kad nėra aišku kokius konkrečiai sklypus draudžiama perleisti.

93)

10nutartis priimta pažeidžiant CPK 148 str. 4 d. 6 punktą, kadangi laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos neidentifikuotam nekilnojamajam turtui.

11Atskiruoju skundu atsakovas Kauno miesto savivaldybė prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartį panaikinti ir ieškovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

12Skundas grindžiamas šiais argumentais:

131)

14teismo priimta nutartis neatitinka tokioms nutartims keliamų įstatymo reikalavimų, kadangi nėra nurodyti žemės sklypų unikalūs numeriai;

152)

16pažeisti ekonomiškumo, teisingumo principai taikant laikinąsias apsaugos priemonės, kadangi ginčas kilęs tik dėl laisvos (neužstatytos) žemės, o teismas nutartimi laikinąsias apsaugos priemones pritaikė visiems sklypams, esantiems V. P. valdytos žemės ribose ( - ) neišskirdamas statiniais užstatytų žemės sklypų. Be to, detaliaisiais planais nuosavybės teisės neperduodamos, todėl teismo motyvas uždrausi rengti detaliuosius planus dėl to, kad žemės sklypo dalis nebūtų perleista tretiesiems asmenims, nepagrįstas.

17Ieškovai atsiliepimu į atsakovų atskiruosius skundus prašo juos atmesti. Nurodo, jog teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, kadangi žemės sklypai neteisėtai buvo perleidinėjami tretiesiems asmenims, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Be to, atsakovui Kauno apskrities viršininko administracijai duomenys apie ginčo žemės sklypus yra žinomi, tačiau atsakovas jų nepateikia.

18Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija atsiliepimu o į atsakovo Kauno miesto savivaldybės atskirąjį skundą prašo jį tenkinti skunde nurodytais motyvais.

19Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu o į atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos atskirąjį skundą prašo jį tenkinti skunde nurodytais motyvais.

20Skundai atmestini.

21Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Tačiau taikant laikinąsias apsaugos priemones tarp šalių kilęs ginčas iš esmės nesprendžiamas.

22Atsakovas Kauno miesto savivaldybė teisingai skunde nurodo, jog teritorijų planavimo dokumentais nuosavybės teisės neperduodamos. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo metu ieškovas turi teisę nustatyta tvarka reikšti nuomonę dėl numatomų sprendinių, be to, atsakovui parengtus detaliuosius planus patvirtinus, ieškovas savo teises galėtų ginti ginčydamas patvirtintus detaliuosius planus. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas ne kartą kreipėsi į Kauno apskrities viršininko administraciją dėl informacijos suteikimo apie ginčo žemę, prašant dokumentų, kada ir kokiu pagrindu žemės sklypai ginčo žemėje yra suteikti kitiems asmenims, tačiau tokie duomenys nebuvo pateikti. Atsižvelgiant į tai ir į tai, jog ginčas kilęs dėl valstybės neišperkamos žemės, į kurią nuosavybės teisės atkūrimo klausimas lig šiol nėra išspręstas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėjo pagrįstos išvados, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ginčo žemei yra būtinas ieškinio apsaugos mechanizmas.

23Atmestini kaip nepagrįsti skundų argumentai, kad teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuderinamos su ekonomiškumo, protingumo ir teisingumo principais, kadangi nutartyje laikinosios apsaugos priemonės suformuluotos ir išdėstytos taip, kad nėra aišku kokius konkrečiai sklypus draudžiama perleisti ir kad laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos neidentifikuotam nekilnojamajam turtui. Pagal CPK 148 str. 5 dalį, jeigu taikoma laikinoji apsaugos priemonė susijusi su turtu, išsamūs turto duomenys nutartyje gali būti ir nenurodyti, jeigu nutarties priėmimo dieną jie teismui nėra žinomi. Be to, skundžiama nutartimi nėra areštuotas turtas, bet atsakovai įpareigoti neatlikti tam tikrų veiksmų (CPK 145 str. 1 d. 6 p.). Ieškovas, gavęs papildomos informacijos, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių galės sutikslinti.

24Skundžiama nutartimi Kauno apskrities viršininko administracija įpareigota neparduoti, neišnuomoti ir kitaip neperleisti trečiųjų asmenų nuosavybėn žemės sklypų, esančių V. P. valdytos žemės ribose, todėl atmestinas kaip nepagrįstas atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos skundo motyvas, jog teismas uždraudė įstatymų nustatyta tvarka disponuoti valstybinės žemės sklypais, ( - ).

25Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirojo skundo argumentais skundžiamą teismo nutartį naikinti nėra pagrindo.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Skundus atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 1 d. nutarties nekeisti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovai J. J. ir N. J. , atstovaujama globėjo J. J. , pareiškė ieškinį... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. spalio1 d. nutartimi tenkino prašymą... 4. Atskiruoju skundu atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija prašo... 5. 1)... 6. teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuderinamos su ekonomiškumo,... 7. 2)... 8. priemonės suformuluotos ir išdėstytos taip, kad nėra aišku kokius... 9. 3)... 10. nutartis priimta pažeidžiant CPK 148 str. 4 d. 6 punktą, kadangi laikinosios... 11. Atskiruoju skundu atsakovas Kauno miesto savivaldybė prašo Kauno miesto... 12. Skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1)... 14. teismo priimta nutartis neatitinka tokioms nutartims keliamų įstatymo... 15. 2)... 16. pažeisti ekonomiškumo, teisingumo principai taikant laikinąsias apsaugos... 17. Ieškovai atsiliepimu į atsakovų atskiruosius skundus prašo juos atmesti.... 18. Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija atsiliepimu o į atsakovo... 19. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu o į atsakovo Kauno apskrities... 20. Skundai atmestini.... 21. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 22. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė teisingai skunde nurodo, jog teritorijų... 23. Atmestini kaip nepagrįsti skundų argumentai, kad teismo taikytos laikinosios... 24. Skundžiama nutartimi Kauno apskrities viršininko administracija įpareigota... 25. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirojo skundo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Skundus atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 1 d. nutarties...