Byla 2-907-881/2019
Dėl 2019 m. vasario 15 d. bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo L. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 8 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo L. K. skundas dėl 2019 m. vasario 15 d. bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas L. K. pateikė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti 2019 m. vasario 15 d. bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 3, 4 ir 5 darbotvarkės klausimais. Nurodė, kad minėti klausimai nebuvo įtraukti į kreditorių susirinkimo darbotvarkę, todėl dėl jų negalėjo būti ir balsuojama (nutariama).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 8 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė.

103.

11Teismas nustatė, kad bankroto administratorius 2019 m. vasario 4 d. elektroniniu paštu išsiuntinėjo bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ kreditoriams pranešimą apie 2019 m. vasario 15 d. šaukiamą kreditorių susirinkimą ir pridėjo balsavimo biuletenius, kuriuose nurodyta kreditorių susirinkimo darbotvarkė ir administratoriaus siūlomas nutarimo projektas. Iš balsavimo biuletenių matyti, jog į numatomą susirinkimo darbotvarkę buvo įtraukti visi klausimai, kurie yra nurodyti 2019 m. vasario 15 d. susirinkimo protokole. Taigi, teismas sprendė, kad pareiškėjo skunde nurodyti argumentai, jog kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 3, 4 ir 5 darbotvarkės klausimais, nebuvo įtraukti į darbotvarkę, yra paneigti byloje esančiais rašytiniais įrodymais, todėl kaip nepagrįsti atmestini.

124.

13Teismas nurodė, kad, gavęs skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, teismas taip pat turi nustatyti, ar priimti nutarimai neprieštarauja imperatyviosioms Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ), kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės interesus.

145.

15Teismas nustatė, kad L. K. individualios įmonės „Talka“ 2019 m. vasario 15 d. įvykusiame kreditorių susirinkime 3 darbotvarkės klausimu nutarta kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti UAB „Grūdoteka, už kurio priėmimą balsavo 65,56 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų. Tokį pasiūlymą pateikė UAB „Grūdoteka“, kuris kreditoriumi tapo 2019 m. sausio 24 d., kai teismo nutartimi buvęs kreditorius BUAB „Skirnuva“ buvo pakeistas jo teisių perėmėju UAB „Grūdoteka“. Teismo nutartis dėl kreditorių pakeitimo yra įsiteisėjusi, nepažeidžia įmonės kreditorių interesų, neprieštarauja įstatymams, todėl, anot teismo, ginčijamas nutarimas yra teisėtas.

166.

17Kreditorių susirinkimo 4 darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė atidėti administratoriaus ataskaitos apie bankroto bylos eigą už laikotarpį nuo 2018 m. lapkričio 26 d. iki 2019 m. vasario 15 d. svarstymą sekančiam kreditorių susirinkimui, kuris turi būti sušauktas ne vėliau kaip iki 2019 m. vasario 25 d., įpareigojant bankroto administratorių papildyti ataskaitą, išplečiant informaciją dalyje dėl žalos priteisimo iš L. K.. Šis nutarimas priimtas 65,56 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų. Nutarimo projektą pasiūlė UAB „Grūdoteka“, kadangi jis buvo naujai į bylą įstojęs kreditorius, todėl jam reikėjo daugiau informacijos. Minėtu klausimu nutarimą L. K. individualios įmonės „Talka“ kreditoriai priėmė 2019 m. vasario 25 d. susirinkime, skundo dėl šio nutarimo nėra. Todėl teismas laikė, kad ir 4 darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, todėl yra teisėtas.

187.

19Įmonės kreditoriai 5 darbotvarkės klausimu nutarė nepardavus J. K. priklausančių UAB „Drąseikių karjeras“ akcijų per dvejas varžytynes, parduoti jas šios bendrovės akcininkui UAB „ST Investicija“, pasiūliusiam nupirkti akcijas už 70 000 Eur. Šis nutarimas priimtas 65,56 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų. Teismas pažymėjo, kad Kauno apygardos teismas dar 2018 m. birželio 4 d. nutartimi leido teisės aktų nustatyta tvarka nukreipti išieškojimą į bankrutavusios L. K. individualios įmonės „Talka“ savininko L. K. ir J. K. turimą asmeninį turtą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Teismas šioje nutartyje nurodė, kad turto identifikavimo ir išieškojimo į jį nukreipimo teisės aktų nustatyta tvarka pareiga tenka bankroto administratoriui. Bankroto administratorius nustatė, kad J. K. priklauso UAB „Drąseikių karjeras“ 261240 vnt. paprastųjų vardinių akcijų po 0,28962 Eur už vnt. Įsiteisėjus teismo 2019 m. birželio 4 d. nutarčiai, kreditoriai 2018 m. liepos 30 d. susirinkime priėmė nutarimus dėl minėtų akcijų pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo. Kadangi šis turtas per dvejas varžytynes nebuvo parduotas, todėl klausimas dėl UAB „Drąseikių karjeras“ akcijų pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo pakartotinai buvo įtrauktas į 2019 m. vasario 15 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkę. Taigi, įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nutarta išieškoti iš neribotos civilinės atsakomybės įmonės savininko (savininkų) turimo turto, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, bankroto administratorius organizuoja turto, į kurį teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, realizavimą, o kreditorių susirinkimas tuo klausimu priima atitinkamus nutarimus.

208.

21Aptartų aplinkybių pagrindu teismas padarė išvadą, kad priimant skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus jokių procedūrinių pažeidimų nėra padaryta, nutarimai priimti teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų dauguma, nutarimai imperatyvioms įstatymo nuostatoms neprieštarauja, įmonės kreditorių interesų nepažeidžia, todėl panaikinti 2019 m. vasario 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimus pareiškėjo skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis).

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

239.

24Atskiruoju skundu pareiškėjas L. K. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

259.1.

262019 m. vasario 15 d. BIĮ „Talka“ kreditorių susirinkimo protokolo 2 puslapyje 3 klausimu eilutėje „PASIŪLYTA“ nurodoma, kad „Kadangi kreditorių susirinkime nedalyvauja kreditoriai, todėl kreditorių susirinkimo pirmininkaujantis nerenkamas“, kas reikštų, jog šis BIĮ „Talka“ kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimas ir turėtų pasibaigti. Tačiau tuomet bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pateikia kreditorių susirinkimo darbotvarkėje nebuvusį pasiūlymą: „UAB „Grūdoteka“ direktorius A. K. pasiūlė: „Pakeisti kreditorių susirinkimo pirmininką iš buvusios BUAB „Skirnuva“ į UAB „Grūdoteka“. Tik vieno BIĮ „Talka“ kreditoriaus (UAB „Grūdoteka“) balsais, ir kreditorių susirinkimo pirmininko klausimo nebuvus darbotvarkėje (nes darbotvarkėje buvo tik susirinkimo pirmininkaujančio rinkimo klausimas), buvo nutarta kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti UAB „Grūdoteka“.

279.2.

284-tuoju darbotvarkės klausimu buvo numatyta tvirtinti administratoriaus ataskaitą, bet darbotvarkėje nebuvo klausimo dėl ataskaitos tvirtinimo atidėjimo, kas reiškia, jog, kreditorių susirinkimui nutarus atidėti administratoriaus darbotvarkės tvirtinimą, buvo nesilaikyta paskelbtos kreditorių susirinkimo darbotvarkės, t. y. turėjo būti nutarta, kad administratoriaus darbotvarkė yra netvirtinama, o ne atidedama.

299.3.

305-tasis darbotvarkės klausimas buvo priimtas tik vieno BIĮ „Talka“ kreditoriaus (UAB „Grūdoteka“) balsais, o pats kreditorių susirinkimo nutarimas suformuluotas kitaip, nei buvo pateiktas likusiems BIĮ „Talka“ kreditoriams.

3110.

32Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

33Teismas

konstatuoja:

34IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3511.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

3712.

38Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas apelianto skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, bei pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

3913.

40Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus, panaikina kreditorių susirinkimo nutarimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

4114.

42Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem alternatyviais pagrindais, t. y. dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymo, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį, arba dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ir (ar) bankrutuojančios įmonės interesų esminiu pažeidimu.

4315.

44Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl galimų procedūrinių pažeidimų 2019 m. vasario 15 d. vykusiame kreditorių susirinkime balsuojant klausimais, neįtrauktais į susirinkimo darbotvarkę.

4516.

46Konkrečiai susirinkimo darbotvarkės 3 klausimu buvo numatytas kreditorių susirinkimo pirmininkaujančio rinkimas, priimtas ginčijamas nutarimas kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti UAB „Grūdoteka“; 4 klausimu – administratoriaus ataskaitos apie bankroto eigą už laikotarpį nuo 2018 m. lapkričio 26 d. iki 2019 m. vasario 15 d. svarstymas ir tvirtinimas, priimtas ginčijamas nutarimas atidėti administratoriaus ataskaitos svarstymą kitam kreditorių susirinkimui, kuris turi būti sušauktas ne vėliau kaip iki 2019 m. vasario 25 d., įpareigojant bankroto administratorių papildyti ataskaitą, išplečiant informaciją dalyje dėl žalos priteisimo iš L. K.; 5 klausimu – dėl turto pardavimo naujos pardavimo kainos nustatymo (UAB „Drąseikių karjeras“ J. K. priklausančių akcijų), priimtas ginčijamas nutarimas – nepardavus J. K. priklausančių UAB „Drąseikių karjeras“ akcijų per dvejas varžytynes, parduoti jas šios bendrovės akcininkui UAB „ST Investicija“, pasiūliusiam nupirkti akcijas už 70 000 Eur.

4717.

48Atsižvelgdamas į darbotvarkėje numatytų klausimų pobūdį ir priimtų nutarimų turinį, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pritarti apelianto pozicijai, kad ginčijami nutarimai priimti klausimais, neįtrauktais į darbotvarkę.

4918.

50Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 1 ir 14 punktus, kreditorių susirinkimas turi teisę rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką, o šiam nedalyvaujant susirinkime – išrinkti asmenį pirmininkauti kreditorių susirinkimui. Bylos duomenimis, 2019 m. vasario 15 d. kreditorių susirinkimas neturėjo pirmininko, nes 2019 m. sausio 24 d. teismo nutartimi kreditorė BUAB „Skirnuva“, buvusi ir susirinkimo pirmininke, buvo pakeista jos teisių perėmėja UAB „Grūdoteka“. Taigi ginčijamas nutarimas išrinkti kreditorių susirinkimo pirmininką tuo pačiu reiškė ir susirinkimui pirmininkaujančio asmens išrinkimą, o vien ta aplinkybė, kad susirinkime kreditoriai nedalyvavo fiziškai, o balsavo tik raštu, nereiškia, kad ginčijamas nutarimas priimtas darbotvarkėje nenumatytu klausimu.

5119.

52Antra, apeliacinės instancijos teismas nepritaria apelianto vertinimui, kad, pagal suformuluotą darbotvarkės 4 klausimą, kreditorių susirinkimas neturėjo teisės atidėti bankroto administratoriaus ataskaitos svarstymo kitam susirinkimui. Teismo vertinimu, toks apelianto aiškinimas yra pernelyg formalus ir neatitinka bendrųjų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, kreditoriai nutarimą šiuo klausimu priėmė 2019 m. vasario 25 d. susirinkime ir skundo dėl šio nutarimo nebuvo pateikta, taigi bankroto administratoriaus ataskaitos tvirtinimo klausimas jau yra išspręstas.

5320.

54Trečia, apelianto teiginys, kad 5 darbotvarkės klausimu kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas suformuluotas kitaip, nei buvo pateiktas likusiems įmonės kreditoriams, plačiau nemotyvuojamas. Teismo vertinimu, esminių skirtumų tarp darbotvarkėje numatyto klausimo ir priimto nutarimo nėra, priešingo vertinimo nepateikė ir kiti įmonės kreditoriai.

5521.

56Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis. Šios kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimų nenustatyta, todėl apelianto nurodoma aplinkybė, kad nutarimai priimti vieno kreditoriais balsais, savaime nepaneigia jų teisėtumo.

5722.

58Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas apelianto skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

59Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

60Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas L. K. pateikė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti 2019 m.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 8 d. nutartimi pareiškėjo skundą... 10. 3.... 11. Teismas nustatė, kad bankroto administratorius 2019 m. vasario 4 d.... 12. 4.... 13. Teismas nurodė, kad, gavęs skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų,... 14. 5.... 15. Teismas nustatė, kad L. K. individualios įmonės „Talka“ 2019 m. vasario... 16. 6.... 17. Kreditorių susirinkimo 4 darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė atidėti... 18. 7.... 19. Įmonės kreditoriai 5 darbotvarkės klausimu nutarė nepardavus J. K.... 20. 8.... 21. Aptartų aplinkybių pagrindu teismas padarė išvadą, kad priimant... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 9.... 24. Atskiruoju skundu pareiškėjas L. K. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 25. 9.1.... 26. 2019 m. vasario 15 d. BIĮ „Talka“ kreditorių susirinkimo protokolo 2... 27. 9.2.... 28. 4-tuoju darbotvarkės klausimu buvo numatyta tvirtinti administratoriaus... 29. 9.3.... 30. 5-tasis darbotvarkės klausimas buvo priimtas tik vieno BIĮ „Talka“... 31. 10.... 32. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 33. Teismas... 34. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 35. 11.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 37. 12.... 38. Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo... 39. 13.... 40. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 41. 14.... 42. Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem... 43. 15.... 44. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl galimų procedūrinių pažeidimų 2019... 45. 16.... 46. Konkrečiai susirinkimo darbotvarkės 3 klausimu buvo numatytas kreditorių... 47. 17.... 48. Atsižvelgdamas į darbotvarkėje numatytų klausimų pobūdį ir priimtų... 49. 18.... 50. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 1 ir 14 punktus, kreditorių susirinkimas turi teisę... 51. 19.... 52. Antra, apeliacinės instancijos teismas nepritaria apelianto vertinimui, kad,... 53. 20.... 54. Trečia, apelianto teiginys, kad 5 darbotvarkės klausimu kreditorių... 55. 21.... 56. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas... 57. 22.... 58. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 59. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 60. Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....