Byla 1-391-878/2018
Dėl poodinės kraujosruvos kaklo dešinėje, kairės ausies kaušelio srityje nežymiai ją sužalojo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Inga Liubinienė, sekretoriaujant A. R., dalyvaujant prokurorei R. U., kaltinamajam R. T., nukentėjusiajai L. M.,

2viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. T., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), pagrindinio išsilavinimo, vedęs, dirbantis UAB „( - )“ skardininku-stogdengiu, teistas Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 140 straipsnio 2 dalį viešaisiais darbais 6 mėnesiams, bausmę atlikęs, teistumas išnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje.

3Teismas

Nustatė

4kaltinamasis R. T. 2018 m. vasario 10 d. apie 23.00 val. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, konflikto metu tyčia smurtavo prieš savo šeimos narį – sugyventinę L. M.: sugriebė rankomis jai už kaklo ir smaugė bei delnu sudavė ne mažiau kaip du smūgius į veidą, taip smurtaudamas nukentėjusiajai L. M. sukėlė fizinį skausmą ir dėl poodinės kraujosruvos kaklo dešinėje, kairės ausies kaušelio srityje nežymiai ją sužalojo.

5Kaltinamasis R. T. kaltu prisipažino visiškai. Paaiškino, kad 2018 m. vasario 10 d. bute ( - ) su sugyventine L. M. gėrė alkoholinius gėrimus. Apsižodžiavo, sugyventinei kažką pasakius, sugriebė ją ranka už kaklo, bet nespaudė. L. pradėjus verkti, šaukti, paleido, iškart sudavė jai du smūgius delnu į kairę ausį. Smūgiai buvo nestiprūs, bet liko žymės ant ausies, taip pat ant kaklo. Blaivus taip pasielgęs nebūtų. Dėl savo poelgio nuoširdžiai gailisi.

6Be kaltinamojo visiško prisipažinimo ir paaiškinimų, jo kaltę patvirtina ir kiti bylos duomenys, kurie buvo ištirti sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka.

7Nukentėjusioji L. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji 2018 m. vasario 10 d. apie 23 val. kartu su sugyventiniu R. T. namuose ( - ) gėrė alkoholį. Sugyventinis, supykęs dėl jos pasakytų žodžių, griebė jai, sėdinčiai ant lovos, už kaklo. Nesmaugė, tačiau dėl to ji jautė fizinį skausmą, ant kaklo liko sužalojimas. L. M. patraukus R. T. ranką, šis jai sudavė ne mažiau kaip du kartus į kairę veido pusę, dėl to jai taip pat liko sužalojimas ir skaudėjo (b. l. 26-27, 28-29).

8Protokole - pareiškime užfiksuota, kad L. M. 2018 m. vasario 11 d. kreipėsi į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnus, nurodydama, kad 2018 m. vasario 10 d. apie 23.00 val. namuose ( - ) sugyventinis R. T. sugriebė jai už kaklo, smaugė, paskui sudavė ne mažiau kaip tris kartus ranka per veidą (b. l. 1-2).

9Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiasis patrulis T. M. 2018 m. vasario 11 d. tarnybiniame pranešime dėl galimo smurto artimoje aplinkoje fakto nurodė, kad pagal iškvietimą nuvyko adresu ( - ) , kur prieš L. M. smurtavo sugyventinis R. T., ant nukentėjusiosios kaklo dešinėje pusėje yra kraujosruva. Konflikto metu abu asmenys buvo neblaivūs (b. l. 11-14).

10Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiojo patrulio T. M. 2018 m. vasario 11 d. tarnybiniame pranešime dėl gauto iškvietimo nurodyta, jog nuvykus į įvykio vietą, L. M. paaiškino, kad jos sugyventinis R. T. ją smaugė. Ant L. M. kaklo matėsi kraujosruva. R. T. nurodė, kad smaugė sugyventinę, nes ši paėmė jo pinigus (b. l. 15).

11Apžiūros protokole 2018 m. vasario 11 d. užfiksuota, kad apžiūrėta įvykio vieta, ( - ) (b. l. 18-24).

12Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto L. U. išvadoje Nr. G 137/2018 (06) konstatuota, kad L. M. nustatytos poodinės kraujosruvos kaklo dešinėje, kairės ausies kaušelio srityje, kairio žasto srityje, odos nubrozdinimas dešinio skruosto srityje. Sužalojimai padaryti ne mažiau kaip penkiais trauminiais poveikiais, tiek visumoje, tiek kiekvienas atskirai kvalifikuojami kaip nežymus sveikatos sutrikdymas, dėl jų nukentėjusioji galėjo jausti fizinį skausmą (b. l. 33).

13Aptarti įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis R. T., tyčia sugriebdamas rankomis L. M. už kaklo bei suduodamas smūgius jai į veidą, savo sugyventinei sukėlė fizinį skausmą bei nežymiai sutrikdė jos sveikatą. Ši jo veika teisingai kvalifikuota pagal BK 140 straipsnio 2 dalį.

14Skiriant bausmę atsižvelgiama į padaryto nusikaltimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, kaltės formą, kaltinamojo asmenybę. Kaltinamojo veika pagal pavojingumą priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai. R. T. atsakomybę lengvina aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą bei nuoširdžiai dėl to gailisi. Jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas neblaivus, ir tai turėjo įtakos jos padarymui. R. T. anksčiau buvo teistas už tai, kad sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui (b. l. 51-54). Be to, yra baustas administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, paskirtos baudos nesumokėjo (b. l. 55). R. T. sutiko būti nuteistas teismo baudžiamuoju įsakymu ir sutiko su prokuroro pasiūlyta arešto bausme, tačiau, teismui 2018 m. kovo 2 d. priėmus baudžiamąjį įsakymą, R. T. pateikė teismui prašymą dėl bylos pernagrinėjimo, prašydamas jam skirti ne areštą, o piniginę baudą, nes jis dirba ir vienas išlaiko visą šeimą.

15BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Teismas pažymi, jog BK 140 straipsnio 2 dalies, kurioje numatyto nusikaltimo padarymu kaltinamas R. T., sankcija nenumato bausmės rūšies – baudos: asmuo gali būti baudžiamas tik sankcijoje nurodytų rūšių bausme – viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Taigi, akivaizdu, kad teismui skirti baudą šiuo konkrečiu atveju nėra jokio teisinio pagrindo. Anksčiau už iš esmės analogiško pobūdžio nusikalstamos veikos padarymą kaltinamasis buvo nubaustas viešųjų darbų bausme, tačiau ši bausmė nepasiekė savo tikslų, R. T. vėl padarė BK 140 straipsnio 2 dalyje numatytą smurtinį nusikaltimą. Todėl skirtina BK 140 straipsnio, numatančio atsakomybę už minėtąją nusikalstamą veiką, 2 dalies sankcijoje numatyta bausmės rūšis – areštas, kurio trukmė nustatytina mažesnė nei BK numatytas šios bausmės dydžio vidurkis. Teismas atsižvelgia į tai, kad R. T. nuo 2018 m. kovo 15 d. dirba UAB „( - )“ skardininku-stogdengiu (b. l. 81). Todėl, siekiant, kad R. T. išsaugotų savo darbo vietą, neprarastų šeimos pragyvenimo šaltinio, yra pagrindas jam nustatyti areštą atlikti poilsio dienomis (BK 49 straipsnio 5 dalis). Kaltinamajam išaiškintina, kad jeigu asmuo pažeidžia šią arešto atlikimo tvarką, ją teismas savo sprendimu gali pakeisti įprastine arešto atlikimo tvarka (BK 49 straipsnio 5 dalis).

16Kaltinamasis savo kaltę pripažino visiškai, baudžiamoji byla buvo išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, todėl kaltinamajam šiuo nuosprendžiu skiriama bausmė sumažinama vienu trečdaliu (BK 641 straipsnio 1 dalis).

17Į bausmę kaltinamajam įskaitomas jo laikino sulaikymo nuo 2018 m. vasario 10 d. 23.20 val. iki 2018 m. vasario 12 d. 10.10 val. laikas – 2 dienos, kurios prilyginamos dviems arešto paroms (BPK 140 straipsnio 9 dalis, BK 66 straipsnis) (b. l. 37, 38).

18R. T. nusikalstamą veiką padarė smurtaudamas prieš savo šeimos narį, todėl kartu su bausme jam skirtina baudžiamojo poveikio priemonė - dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose (BPK 722 straipsnis).

19Kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti paliekama nepakeista iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 302, 304-305, 307-308, 312-313 straipsniais,

Nutarė

21R. T. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, ir nubausti jį areštu 45 paroms, nustatyti areštą atlikti poilsio dienomis.

22Vadovaujantis BK 641 straipsniu, šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti R. T. areštą 30 parų, nustatyti areštą atlikti poilsio dienomis.

23Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmę įskaityti R. T. laikino sulaikymo nuo 2018 m. vasario 10 d. iki 2018 m. vasario 12 d. laiką (dvi dienas), vieną laikino sulaikymo dieną prilyginant vienai arešto parai.

24Bausmę paskirti atlikti areštinėje.

25Bausmės pradžią skaičiuoti nuo faktinio R. T. sulaikymo, vykdant įsiteisėjusį nuosprendį.

26Vadovaujantis BK 67 straipsnio 3 dalimi, 722 straipsniu, skirti R. T. baudžiamojo poveikio priemonę - dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose, nustatant, kad paskirta baudžiamojo poveikio priemonė turi būti įvykdyta per 8 mėnesius nuo arešto bausmės faktinio atlikimo.

27Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti R. T. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

28Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Inga... 2. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. kaltinamasis R. T. 2018 m. vasario 10 d. apie 23.00 val. ( - ), būdamas... 5. Kaltinamasis R. T. kaltu prisipažino visiškai. Paaiškino, kad 2018 m.... 6. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo ir paaiškinimų, jo kaltę patvirtina... 7. Nukentėjusioji L. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ji 2018 m. vasario... 8. Protokole - pareiškime užfiksuota, kad L. M. 2018 m. vasario 11 d. kreipėsi... 9. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo skyriaus... 10. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo skyriaus... 11. Apžiūros protokole 2018 m. vasario 11 d. užfiksuota, kad apžiūrėta... 12. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto L. U.... 13. Aptarti įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis R. T., tyčia sugriebdamas... 14. Skiriant bausmę atsižvelgiama į padaryto nusikaltimo pobūdį, pavojingumo... 15. BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio... 16. Kaltinamasis savo kaltę pripažino visiškai, baudžiamoji byla buvo... 17. Į bausmę kaltinamajam įskaitomas jo laikino sulaikymo nuo 2018 m. vasario 10... 18. R. T. nusikalstamą veiką padarė smurtaudamas prieš savo šeimos narį,... 19. Kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti paliekama nepakeista... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 302,... 21. R. T. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 2... 22. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 23. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmę įskaityti R. T. laikino sulaikymo... 24. Bausmę paskirti atlikti areštinėje.... 25. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo faktinio R. T. sulaikymo, vykdant... 26. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 3 dalimi, 722 straipsniu, skirti R. T.... 27. Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti R. T. paskirtą kardomąją priemonę... 28. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...