Byla e2-13198-1025/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Asta Matulevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hortivita“ (toliau – UAB „Hortivita“) ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „L&D sprendimai“ (toliau – UAB „L&D sprendimai“) dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti jai iš atsakovės 160,52 Eur skolos, 1,50 Eur metinių palūkanų, 360,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 1 d.). Ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas visiškai.

8Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Pagal 2017-03-01 tarp šalių sudarytą bendradarbiavimo sutartį Nr. 2017.03.01, ieškovė įsipareigojo perduoti atsakovei atlygintinam naudojimui (nuomai) ieškovei priklausančius ir / arba valdomus įrenginius ir / arba inventorių, teikti papildomas įrangos transportavimo, montavimo, demontavimo ir kitas su įrangos naudojimu susijusias paslaugas, o atsakovė už šias paslaugas įsipareigojo tinkamai ir laiku atsiskaityti pagal ieškovės išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Ieškovė perdavė atsakovei įrenginius ir atsakovei išrašė PVM sąskaitas faktūras: 2017-08-31 PVM sąskaita faktūra Nr. HORT1701920 sumai 3509 Eur, kuri buvo apmokėta dalinai, ir skolos likutis liko 2509 Eur; 2017-09-29 PVM sąskaita faktūra Nr. HORT1702181 sumai 4114 Eur; 2017-10-31 PVM sąskaita faktūra Nr. HORT1702382 sumai 774,60 Eur. Bendra išrašytų ir neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų suma – 7397,60 Eur.

10Suėjus mokėjimo terminams atsakovė ieškovei už suteiktas paslaugas neatsiskaitė ir įsiskolinimo nepadengė. Kadangi atsakovė nevykdė savo prievolės atsiskaityti, 2018-05-08 tarp ieškovės ir G. Ž. – Antonovičienės (toliau – Paslaugų teikėjas) buvo pasirašytas priedas Nr. 36A prie 2016-05-04 Skolų išieškojimo paslaugų teikimo sutarties Nr. 20160504/01, kurio pagrindu ieškovė suteikė teisę, o Paslaugų teikėjas įgijo teisę vykdyti skolos išieškojimą iš atsakovės, remiantis ieškovės pateiktais dokumentais, neperimant reikalavimo teisės iš ieškovės. 2018-05-10 paslaugų teikėjas išsiuntė atsakovei pranešimą dėl skolos sumokėjimo, dėl skolų išieškojimo paslaugų. Atsakovė atliko dalines įmokas: 2018-05-11 3509 Eur, 2018-05-23 774,64 Eur, 2018-05-29 500 Eur, 2018-05-30 500 Eur, 2018-06-04 500 Eur, 2018-06-06 500 Eur, 2018-06-15 500 Eur, 2018-07-20 485,68 Eur, 2018-08-07 500 Eur. Iš viso sumokėjo 7769,32 Eur, sumokėtos atsakovės įmokos pirmiausia padengė palūkanas, delspinigius, tačiau pati skola buvo apmokėta tik iš dalies, liko skolinga 160,52 Eur. 2018-09-14 Paslaugų teikėjas išsiuntė įspėjimą atsakovei, kuriame raginama susimokėti susidariusį įsiskolinimą, ar pateikti įrodymus, jog skola buvo apmokėta per 5(penkias) dienas nuo šio pranešimo gavimo. Atsakovė tinkamai savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir skolos nesumokėjo iki šiol.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalimi, už mokėjimo termino praleidimą paskaičiuotos 6 proc. dydžio metinės palūkanos, ieškovė paskaičiavo 1,50 Eur palūkanas.

12Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis pripažintina, kad tarp šalių susiklostė nuomos sutarties teisiniai santykiai, ieškovė atsakovei teikė paslaugas, atsakovė paslaugas gavo, atsakovei atsiskaitymui buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros, tačiau atsakovė už suteiktas paslaugas su ieškove neatsiskaitė (Lietuvos Respublikos CK 6.477 str., 6.487 str.). Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Lietuvos Respublikos CK 6.59 str.). Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 2 d.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos CK 6.200 str. 1 d., 6.205 str.). Byloje nėra duomenų, kad ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai.

13Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi piniginę prievolę ir atsiskaičiusi su ieškove už paslaugas, todėl atsakovė laikoma pažeidusi sutartinę prievolę ir ieškovės reikalavimas priteisti 160,52 Eur skolos, 1,50 Eur metinių palūkanų, iš viso 162,02 Eur įsiskolinimo iš atsakovės yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.477 str., 6.487 str., Lietuvos Respublikos CPK 178 str.).

14Iš atsakovės yra pagrindas priteisti ieškovei 6 procentus metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos, tai yra nuo 162,02 Eur nuo bylos iškėlimo teisme – 2018-10-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

15Lietuvos Respublikos CK 6.249 str. 4 d. numatyta, kad be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos: 1) protingos išlaidos, skirtos žalos prevencijai ar jai sumažinti; 2) protingos išlaidos, susijusios su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu; 3) protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Įvertinus tai, jog ieškovė rašytiniais įrodymais pagrindė, jog patyrė realias 360,00 Eur skolos išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidas, darytina išvada, jog yra pagrindas šias išlaidas priteisti iš atsakovės.

16Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 Eur ieškovo sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovės UAB „L&D sprendimai“, įmonės kodas 302936912, reg. adresas Minijos g.43, Klaipėda, 160,52 Eur skolos, 1,50 Eur metinių palūkanų, iš viso 162,02 Eur įsiskolinimą, nuo šios sumos 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-10-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 360,00 Eur skolos išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidų ir 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminį mokestį) ieškovei UAB „Hortivita“, įmonės kodas 302048534, Šilutės pl. 7, Klaipėda, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB Luminor bankas.

20Atsakovė UAB „L&D sprendimai“ negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė UAB „Hortivita“ per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai