Byla I-8016-561/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, susipažinęs su Pilies g. 12 namo buto savininkų skundu,

Nustatė

3teisme 2007-07-17 gautas Pilies g. 12 namo buto savininkų (R. K., E. P. ir V. V.) skundas, kuriuo prašoma atitinkamai sureaguoti į AB „Rytų skirstomųjų tinklų“ nukrypimus nuo privalomos administracinės tvarkos.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje.

6Pareiškėjai skundu kelia ginčą dėl AB „Rytų skirstomųjų tinklų“ neveikimo, t.y. nurodo, jog Pilies g. Nr. 12 bendrasavininkai du kartus raštais 2007-02-08 Nr. 288 ir 2007-05-02 Nr. 788 kreipėsi į AB „Rytų skirstomieji tinklai“ prašydami pastatyti skaitliuką, tačiau raštu atsakymo negavo.

7AB „Rytų skirstomieji tinklai“, kaip nurodyta įstatuose, yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savarankišką balansą, sąskaitas bankų įstaigose, įstatymuose nustatytas civilines teises ir pareigas. Taigi, AB „Rytų skirstomieji tinklai“ nėra viešojo administravimo subjektas, todėl ginčas dėl šios bendrovės neveikimo nėra administracinės teisinės prigimties ir nagrinėtinas ne administraciniame, o bendrosios kompetencijos teisme.

8Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

10atsisakyti priimti Pilies g. 12 namo butų savininkų skundą.

11Išaiškinti, kad ieškinys su skunde išdėstytais reikalavimais gali būti paduotas bendrosios kompetencijos teismui.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjams.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai