Byla A-575-2376-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas),

2sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,

3apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. R. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. R. skundą atsakovui Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl darbo užmokesčio dalies priteisimo.

4Teisėjų kolegija n u s t a t ė:

5Pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą prašydamas priteisti iš atsakovo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos dėl darbo užmokesčio indeksavimo koeficiento taikymo nuo 2002 m. liepos mėn. nesumokėtą darbo užmokestį 10885,32 Lt.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies: priteisė A. R. iš Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 6324,48 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, kitoje dalyje skundą atmetė.

7Pareiškėjas A. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 24 d. sprendimo dalį, kurioje teismas atsisakė patenkinti jo reikalavimą dėl 4560,84 Lt priteisimo, ir minėtą sumą priteisti. Apelianto nuomone, teismas neteisingai konstatavo, kad jis yra praleidęs terminą reikšti reikalavimą dėl darbo užmokesčio dalies priteisimo nuo 2002 m. liepos mėnesio.

8Atsakovas atsiliepimu prašo palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 24 d. sprendimą. Paaiškina, kad pareiškėjas laikotarpiui nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2003 m. balandžio 28 d. yra praleidęs Darbo kodekso 27 str. 2 d. numatytą bendrą 3 metų senaties terminą. Todėl apelianto reikalavimas priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį už šį laikotarpį yra nepagrįstas.

9Atsakovas 2006 m. lapkričio 24 d. pateikė pranešimą, kuriame nurodoma, jog pareiškėjui yra išmokėta darbo užmokesčio dalis už laikotarpį nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.

10Pareiškėjas 2006 m. lapkričio 27 d. pateikė prašymą nutraukti apeliacinį procesą. Paaiškina, kad atsakovas išmokėjo visą jam priklausantį darbo užmokestį, todėl jis nebeturi pretenzijų dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies ir atsisako nuo apeliacinio skundo.

11Teisėjų kolegija k o n s t a t u o j a:

12Administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę skundo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad apeliacinio skundo atsisakęs asmuo pakartotinai jį paduoti neturi teisės.

13Teismui pateiktame pareiškėjo apeliacinio skundo atsisakyme nurodyta, kad apeliacinio skundo atsisakoma vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsniu, todėl su šiame straipsnyje numatytomis apeliacinio skundo atsisakymo pasekmėmis apeliantas yra susipažinęs. Pareiškėjo pateiktas atsisakymas nuo apeliacinio skundo įstatymo nuostatoms neprieštarauja, todėl atsisakymas priimamas ir apeliacinis procesas nutraukiamas.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

15Priimti pareiškėjo A. R. atsisakymą nuo apeliacinio skundo.

16Apeliacinį procesą nutraukti.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai