Byla 2A-914-42/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Antano Burdulio, kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės ir Raimundo Buzelio, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant ieškovei E. C. , jos atstovei advokatei Vilijai Jurčikonienei, atsakovui A. C. , jo atstovei advokatei Sonatai Žukauskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo A. C. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės E. C. ieškinį atsakovui A. C. , išvadą teikiančiai institucijai Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui, kreditoriui Kredito unija „Sūduvos parama" dėl santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jam priteisimo, turto padalinimo, ir

Nustatė

2Ieškovė, patikslinusi ieškinio reikalavimus, teismo prašė: santuoką, sudarytą su atsakovu A. C. , įregistruotą 2001-05-12 Marijampolės CMS, akto įrašo Nr. 92, nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės, nustatyti nepilnametės dukros Paulos, gim. 2001-10-25 gyvenamąją vietą kartu su motina E. C. ; priteisti iš atsakovo A. C. nepilnametės dukros Paulos išlaikymui periodines išmokas po 350 Lt kas mėnuo nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki dukros pilnametystės, nustatant ieškovei uzufrukto teisę į šias lėšas; santuokoje įgytą turtą padalinti: ieškovei priteisti 2 kambarių butą, esantį ( - ) įpareigojant ieškovę išmokėti 50000 Lt piniginę kompensaciją atsakovui už jai tenkančią didesnę turto dalį per 2 metus; atsakovui A. C. priteisti automobilį Audi A8, v/n CBU 099 ir įpareigoti atsakovą vykdyti kreditorinius įsipareigojimus kreditoriaus Kredito unija „Sūduvos parama" atžvilgiu.

3Marijampolės rajono apylinkės teismas 2008 m. balandžio 25 d. sprendimu ieškinį tenkino. Santuoką, sudarytą tarp A. C. ir E. C. , įregistruotą 2001-05-12 Marijampolės CMS, akto įrašo Nr. 92, nutraukė.

4Nustatė nepilnametės dukros P. C. , gim. 2001-10-258 gyvenamąją vietą kartu su motina E. C. .

5Priteisė iš A. C. materialinį išlaikymą nepilnametei P. C. , gim. 2001-10-25, periodinėmis išmokomos po 350 Lt per mėnesį nuo ieškinio padavimo teismui dienos - 2007-11-29 iki dukros pilnametystės. Nustatė ieškovei E. C. uzufrukto teisę į šias lėšas.

6Santuokoje įgyta turtą padalino:

7Ieškovei E. C. priteisė 2 kambarių butą su sandėliuku a-18 (u/n 1899-4002-3010:0004), esantį Vilkaviškio g. 70-4, Marijampolėje, 150000 Lt vertės.

8Įpareigojo ieškovę E. C. sumokėti atsakovui A. C. 50000 litų kompensaciją už jai tenkančią didesnę turto dalį per 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

9Be to, atsakovui A. C. priteisė automobilį Audi A8, v/n CBU 099, 15000 Lt vertės.

10Įpareigojo atsakovą A. C. vykdyti kreditorinius įsipareigojimus kreditoriui Kredito unija „Sūduvos parama" pagal 2007-02-19 paskolos sutartį.

11Teismas santuoką nutraukė nustatęs, kad šalys kartu negyvena, bendro ūkio neveda, santuokinių ryšių nepalaiko. Šalims sutarus, nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą nustatė kartu su motina. Sprendime nurodoma, kad šalys nepateikė jokių rašytinių įrodymų apie vaiko specialiuosius poreikius ar aplinkybes, reikalaujančias papildomų išlaidų, susijusių su vaiko priežiūra, todėl teismas laikė, kad 350 Lt suma kas mėnesį vaikui yra pakankama užtikrinti jo vystymosi sąlygas, patenkinti jo poreikius maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Materialinį išlaikymą priteisė nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės, nustatant ieškovei uzufrukto teisę į šias lėšas. Teismas, priteisė ieškovei E. C. 2 kambarių butą su sandėliuku, esantį ( - ), 150000 Lt vertės ir įpareigojo ieškovę sumokėti atsakovui A. C. 50000 litų kompensaciją už jai tenkančią didesnę turto dalį per 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nustatęs, kad ieškovė neturi galimybės išmokėti kompensaciją iš karto, nes darbo užmokestis nėra didelis - 1200 Lt per mėnesį, kito pajamų šaltinio neturi, su ja lieka gyventi nepilnametė dukra, kuriai taip pat skiria dalį savo lėšų. Teismas taip pat atsižvelgė ir į tai, kad ieškovei suteikus kreditą banko įstaigoje, jos padėtis dar labiau pablogėtų, nes tektų mokėti bankui ir palūkanas. Sprendime nurodoma, jog atsakovas yra jauno amžiaus, sveikas, dirbantis asmuo, galintis pasirūpinti savimi ir savo buitimi, įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie blogą atsakovo socialinę ar materialinę padėtį, byloje nepateikta. Ginčo tarp šalių dėl automobilio Audi A8 ir kreditorinių įsipareigojimų vykdymo nebuvo, todėl teismas minėtą automobilį priteisė atsakovui bei įpareigojo atsakovą vykdyti kreditorinius įsipareigojimus kreditoriui Kredito unijai ,,Sūduvos parama“ pagal 2007 02 19 paskolos sutartį.

12Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 25 d. sprendimo dalį, kuria ieškovė įpareigota per 24 mėn. išmokėti atsakovui 50000 Lt kompensaciją; atsakovui priteistas automobilis AUDI A8 15000 Lt vertės bei atsakovas įpareigotas įvykdyti kreditorinius įsipareigojimus kredito unijai „Sūduvos parama“ pagal paskolos sutartį panaikinti ir priimti šioje dalyje naują sprendimą.

13Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Dėl kompensacijos priteisimo.

14Apeliantas nurodo, jog teismas atidėdamas ieškovei 50000 Lt kompensacijos išmokėjimą 2 metams už jai priteistą butą iš esmės pažeidė jo teises, nes atidedant kompensacijos išmokėjimą tokiam ilgam laikotarpiui, jis neturės galimybės sumokėti net pradinės įmokos gyvenamajam būstui įsigyti, juolab, kad jis neturi ne tik kito gyvenamojo ploto, bet ir santaupų. Laiko, kad kompensacijos mokėjimas galėtų būti atidėtas nedaugiau kaip 3 mėnesiams su kuo atsakovas, atsižvelgiant į ieškovės turtinę padėtį bei vaiko interesus, sutikęs. Be to, CK 3.117 str. numato, kad teismas kompensacijos išmokėjimą gali atidėti iki 24 mėnesių tuo atveju, kai yra pateikiamas adekvatus prievolės įvykdymo užtikrinimas. Ieškovė, prašydama atidėti kompensacijos išmokėjimą dviems metams, jokio šios prievolės įvykdymo užtikrinimo nepateikė, todėl teismas neturėjo teisinio pagrindo kompensacijos išmokėjimą atidėti.

152. Dėl automobilio Audi A8

16Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nesant teisinio pagrindo, priteisė apeliantui automobilį Audi A8, v/n CBU099 15000 Lt vertės, kuris 2007 12 01 buvo parduotas ir VĮ „Regitra“ duomenimis priklauso kitam asmeniui.

173.Dėl kredito

18Teismas nepagrįstai įpareigojo apeliantą vykdyti kreditorinius įsipareigojimus kreditoriui Kredito unijai ,,Sūduvos parama“, kadangi kreditas yra paimtas santuokoje, todėl jį grąžinti tenka abiems sutuoktiniams. Apeliantas sutiktų grąžinti kreditą vienas tuo atveju, jei ieškovė išmokėtų jam kompensaciją už butą iš karto, o ne po 2 metų. Priešingu atveju, apelianto padėtis dar labiau pablogėtų, kadangi jis neturi jokio turto ir dar turi sumokėti daugiau nei 12000 Lt kreditą.

19Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

20Skundas tenkintinas iš dalies.

21Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

22Civilinio proceso kodekso 323 straipsnis nustato, kad pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama. Apeliantas turi teisę keisti ir pildyti paduotą apeliacinį skundą, kol baigsis įstatymo nustatytas terminas ginčijamam teismo sprendimui apskųsti (CPK 307 str.). Pasibaigus sprendimo apskundimo terminui, apeliacinio skundo nuorašai išsiunčiami byloje dalyvaujantiems asmenims, kad jie susipažintų su paduotu apeliaciniu skundu ir pateiktų išsamius atsiliepimus į skundą (CPK 317 str.). Byloje nustatyta, kad pasibaigus apeliaciniam skundo padavimo terminui ir išsiuntus bylą apeliaciniam teismui, atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė patikslintą apeliacinį skundą, kuris atsižvelgiant į CPK 323 str. nuostatas, grąžintinas apeliantui (CPK 75 str.1 d.)

23Pagal Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje iš nutarčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 15 d. nutartis Nr. 3K-3-925/2002),pabrėžė, kad ši teismo teisė vertintina kaip teisė nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolei, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Lengvatinio termino nustatymu siekiama socialiai reikšmingų tikslų, o būtent užtikrinti socialinį teisingumą.

24Byloje nustatyta, kad padalinus santuokoje įgytą nekilnojamąjį turtą, ir nustačius ieškovei tenkančią didesnę turto dalį, teismas butą paskyrė ieškovei, įpareigodamas ją išmokėti atsakovui 50000 Lt kompensaciją per 24 mėnesius. Laikytinas pagrįstu apelianto skundo argumentas, kad atidėjus tokiam ilgam terminui sprendimo įvykdymą būtų pažeisti atsakovo interesai, siekiant įgyti kitą gyvenamąjį būstą bei būtų pažeisti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai. Be to, pažymėtina, kad Civilinio kodekso 3.117 straipsnio 3 dalis nustato, kad teismas kompensacijos išmokėjimą kitam sutuoktiniui gali atidėti iki dviejų metų tik pateikus adekvatų šios prievolės užtikrinimą. Tačiau ieškovė tokio prievolės įvykdymo užtikrinimo nepateikė. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad sutinka, jog kompensacijos išmokėjimas būtų įvykdytas per 3 mėnesius po teismo sprendimo įsiteisėjimo, todėl teismo sprendimas šioje dalyje keistinas, nustatant atsakovo nurodytą kompensacijos išmokėjimo terminą.

25Be to, atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jam priteisė automobilį AUDI A8 15000 Lt vertės, nes transporto priemonė teismo sprendimo priėmimo metu nebuvo šalių nuosavybėje. Laikytinas pagrįstu šis skundo argumentas, nes kaip matyti iš valstybinės įmonės „Regitra“ duomenų bazės, ginčo automobilis 2007 m. gruodžio 1 d. buvo įregistruotas kito savininko – A. C. nuosavybe. Kadangi paminėtas automobilis teismo sprendimo priėmimo metu nebuvo bendras sutuoktinių turtas, o ieškovė nepateikė apeliacinio skundo dėl šio automobilio priteisimo atsakovui, ši teismo sprendimo dalis panaikintina (CPK 330 str. 1 d. 5 p.)

26Laikytini pagrįstais atsakovo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė prievolę įvykdyti kreditorinius įsipareigojimus kredito unijai „Sūduvos parama“. Nustatyta, kad šalims esant santuokoje, tai yra, 2007 m. sausio 19 d., atsakovas gavo iš kredito unijos „Sūduvos namai“ 15000 Lt paskolą, kurios grąžinimo terminas nustatytas iki 2012 m., todėl preziumuojama, kad prievolę grąžinti paskolą turi abu sutuoktiniai (CK 3.109 str.). Pažymėtina, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovas paimtą paskolą panaudojo ne šeimos poreikiams tenkinti. Sutuoktinių atsakomybė pagal šią prievolę yra solidarioji, todėl šios prievolės įvykdymas tarp sutuoktinių dalintinas lygiomis dalimis (CK 3.109 str.2 d.)

27Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistas, atitinkamai keistinas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 str.4 d.)

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

29Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 25 d. sprendimą pakeisti.

30Sprendimo dalį, kuria ieškovė E. C. įpareigota sumokėti atsakovui A. C. 50000 (penkiasdešimt tūkstančių) litų kompensaciją per 24 mėn., pakeisti ir nustatyti, kad nurodyto dydžio kompensaciją ieškovė privalo sumokėti per 3 (tris) mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

31Sprendimo dalį, kuria atsakovui A. C. priteistas automobilis AUDI A8, v/n CBU 099, 15000 Lt vertės, panaikinti.

32Sprendimo dalį, kuria atsakovas A. C. įpareigotas vykdyti prievolę pagal 2007 02 19 paskolos sutartį, panaikinti ir išdėstyti taip: įpareigoti ieškovę E. C. , a/k ( - ) ir atsakovą A. C. , a/k ( - ) vykdyti prievolę kreditoriui kredito unija „Sūduvos parama“ pagal 2007 m. vasario 19 d. sutartį nuo 2007 m. lapkričio 29 d.(bylos iškėlimo teisme dienos) lygiomis dalimis.

33Priteisti iš ieškovės E. C. atsakovui A. C. 450 (keturis šimtus penkiasdešimt) litų žyminio mokesčio už apeliacinį skundą bei 37.30 (trisdešimt septynis litus 30 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu, valstybei.

34Kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.

35Patikslintą apeliacinį skundą grąžinti atsakovui A. C. .

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovė, patikslinusi ieškinio reikalavimus, teismo prašė: santuoką,... 3. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2008 m. balandžio 25 d. sprendimu... 4. Nustatė nepilnametės dukros P. C. , gim. 2001-10-258 gyvenamąją vietą... 5. Priteisė iš A. C. materialinį išlaikymą nepilnametei P. C. , gim.... 6. Santuokoje įgyta turtą padalino:... 7. Ieškovei E. C. priteisė 2 kambarių butą su sandėliuku a-18 (u/n... 8. Įpareigojo ieškovę E. C. sumokėti atsakovui A. C. 50000 litų kompensaciją... 9. Be to, atsakovui A. C. priteisė automobilį Audi A8, v/n CBU 099, 15000 Lt... 10. Įpareigojo atsakovą A. C. vykdyti kreditorinius įsipareigojimus kreditoriui... 11. Teismas santuoką nutraukė nustatęs, kad šalys kartu negyvena, bendro ūkio... 12. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008... 13. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Dėl... 14. Apeliantas nurodo, jog teismas atidėdamas ieškovei 50000 Lt kompensacijos... 15. 2. Dėl automobilio Audi A8... 16. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nesant teisinio pagrindo, priteisė... 17. 3.Dėl kredito... 18. Teismas nepagrįstai įpareigojo apeliantą vykdyti kreditorinius... 19. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip... 20. Skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 22. Civilinio proceso kodekso 323 straipsnis nustato, kad pasibaigus apeliacinio... 23. Pagal Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę... 24. Byloje nustatyta, kad padalinus santuokoje įgytą nekilnojamąjį turtą, ir... 25. Be to, atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 26. Laikytini pagrįstais atsakovo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos... 27. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistas, atitinkamai... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies. Marijampolės rajono apylinkės teismo... 30. Sprendimo dalį, kuria ieškovė E. C. įpareigota sumokėti atsakovui A. C.... 31. Sprendimo dalį, kuria atsakovui A. C. priteistas automobilis AUDI A8, v/n CBU... 32. Sprendimo dalį, kuria atsakovas A. C. įpareigotas vykdyti prievolę pagal... 33. Priteisti iš ieškovės E. C. atsakovui A. C. 450 (keturis šimtus... 34. Kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.... 35. Patikslintą apeliacinį skundą grąžinti atsakovui A. C. ....