Byla e2-17575-454/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“ ieškinį atsakovui T. M. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 289,15 Eur negrąžintą kreditą, 66,55 Eur sutartines palūkanas, 2,13 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur žyminį mokestį, 0,84 Eur išlaidas už Gyventojų registro tarnybos išrašą, 50,00 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2016 m. spalio 5 d. atsakovas ir pradinė kreditorė UAB „Nordecum” naudodami nuotolinio ryšio priemones sudarė vartojimo kredito sutartį SP357382. Pagal sutartį pradinė kreditorė UAB „Nordecum” suteikė atsakovui 900,00 Eur kreditą 12 mėn. terminui, o atsakovas įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą bei mokėti 74,54 proc. metines palūkanas, tokiu atveju šio kredito bendros vartojimo kredito kainos metinė norma 49,02 proc. Sutartimi numatyta paskolos suma 900,00 Eur atsakovui suteikta 2016 m. spalio 5 d. Atsakovas savo sutartines pareigas vykdė netinkamai, t. y. laiku neatsiskaitė su UAB „Nordecum” už suteiktas paslaugas. Atsakovas, vykdydamas sutartimi prisiimtus įsipareigojimus atliko dalinius mokėjimus. Paskutinis mokėjimas atliktas 2017 m. liepos 10 d. Negrąžinto kredito suma sumažinta iki 289,15 Eur. Po 2017 m. liepos 10 d. atsakovas nustojo vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir jokių sutartyje numatytų įmokų nebeatlieka. Kadangi atsakovas atliko dalį įmokų pagal sutartyje nustatytą mokėjimo grafiką, ieškovei negražinto kredito suma šiuo metu yra 289,15 Eur. Sutartimi nustatytos 74,54 procentų dydžio metinės palūkanos. Palūkanos paskaičiuotos pradinės kreditorės nuo 2016 m. lapkričio 4 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Kadangi atsakovas dalį įmokų atliko pradinei kreditorei, palūkanų suma yra 66,55 Eur. Sutarties galiojimas baigėsi 2017 m. rugsėjo 30 d., todėl nuo šios datos iki bylos iškėlimo teisme dienos, delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną dieną po 0,05 proc. nuo visos nesumokėtos sumos, tačiau neviršijant 180 d. laikotarpio. Tokiu būdu viso delspinigiai sudaro 2,13 Eur (289,15 Eur x 0,05 : 100 x 180 d.)

6Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinio kopija ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti tinkamai 2018 m. lapkričio 17 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalimi – atsakovui asmeniškai pasirašant. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

7CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Teismas

konstatuoja:

9ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia šiais rašytiniais įrodymais: 2016 m. spalio 5 d. vartojimo kredito sutartimi, mokėjimo nurodymu, priteistų skolų suderinimo aktu, informacija apie mokėjimus, pranešimu, reikalavimo perleidimo sutartimi, įspėjimu, gyventojų registro išrašu.

10UAB „Julianus Inkaso“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 punktu bei Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, pasirašyta 2017 m. birželio 1 d. tarp UAB „Nordecum“ ir UAB „Julianus Inkaso“ įgijo reikalavimo teisę į perleistą įsiskolinimą susidariusį atsakovo vardu pagal vartojimo paskolos sutartį. Atsakovas buvo informuotas apie reikalavimo perleidimą bei paragintas sumokėti skolą. Duomenų, kad atsakovas su ieškove UAB „Julianus Inkaso“ atsiskaitė, civilinėje byloje nėra.

11Tarp ieškovės ir atsakovo yra susiklostę teisiniai prievoliniai santykiai. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalis, 6.200 straipsnio 1 ir 2 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas savo įsipareigojimų ieškovei neįvykdė iki šiol, todėl iš atsakovo ieškovei priteistinas 289,15 Eur negrąžintas kreditas.

12Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jeigu šalys nėra susitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu (CK 6.872 straipsnio 1 dalis). Atsakovas ir pradinė kreditorė sutartyje sutarė dėl 74,54 proc. metinių palūkanų. Kasacinio teismo praktikoje pelno palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2014). Esant šioms aplinkybėms iš atsakovo ieškovei priteisiamos 66,55 Eur sutartinės palūkanos.

13Atsakovas, netinkamai įvykdęs prievolę, privalo sumokėti netesybas, todėl ieškovei iš atsakovo taip pat priteisiami 2,13 Eur delspinigiai už 180 dienų (CK 6.71 straipsnis, 6.256 straipsnio 1, 2 dalys, 6.258 straipsnis).

14Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovei priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. birželio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 65,84 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro: 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis), 0,84 Eur išlaidos už Gyventojų registro tarnybos išrašą ir 50,00 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6, 10 punktai, 93 straipsnio 1 dalis).

16Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei sudaro 7,07 Eur, todėl jos priteistinos iš atsakovo (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–287 straipsniais,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo T. M., a. k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Julianus Inkaso“, juridinio asmens kodas 300115639, adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Goštauto g. 8, a. s. ( - ), AB „Swedbank“ bankas, banko kodas 73000, 289,15 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 15 ct) negrąžintą kreditą, 66,55 Eur (šešiasdešimt šešis eurus 55 ct) sutartines palūkanas, 2,13 Eur (du eurus 13 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. birželio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 65,84 Eur (šešiasdešimt penkis eurus 84 ct) bylinėjimosi išlaidas.

20Priteisti iš atsakovo T. M., a. k. ( - ) valstybei 7,07 Eur (septynis eurus 7 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660.

21Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 289,15 Eur negrąžintą kreditą,... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2016 m. spalio 5 d. atsakovas ir pradinė... 6. Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinio kopija ir teismo... 7. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 8. Teismas... 9. ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė... 10. UAB „Julianus Inkaso“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 11. Tarp ieškovės ir atsakovo yra susiklostę teisiniai prievoliniai santykiai.... 12. Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato... 13. Atsakovas, netinkamai įvykdęs prievolę, privalo sumokėti netesybas, todėl... 14. Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo... 15. Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 65,84 Eur... 16. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei sudaro... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo T. M., a. k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei... 20. Priteisti iš atsakovo T. M., a. k. ( - ) valstybei 7,07 Eur (septynis eurus 7... 21. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per...