Byla 2S-883-425/2014
Dėl žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybė

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Meteorit Turas“ atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 8d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1013-724/2014 pagal ieškovo UAB „Meteorit turas“ ieškinį atsakovui UAB „Tukompa“ dėl žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybė, ir

Nustatė

3Ieškovas UAB „Meteorit turas 2014-07-29 Visagino miesto apylinkės teisme pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Tukompa“ dėl žalos atlyginimo, kuriame prašė priteisti iš atsakovo 5 600,00 Lt piniginę kompensaciją, bylinėjimosi išlaidas.

4Visagino miesto apylinkės teismas 2014-09-08 nutartimi civilinę bylą Nr. 2-1013-724/2014 pagal ieškovo UAB „Meteorit turas“ ieškinį atsakovui UAB „Tukompa“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybė perdavė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Pirmosios instancijos teismas, bylos duomenimis nustatęs, kad ieškovui UAB „Meteorit turas“ žalos padarymo vieta yra Vilniaus miesto teritorijoje – Vilniaus miesto Antakalnio seniūnijoje, Nemenčinės plente prie automobilių stotelės „Turniškės“, atsakovo ir trečiųjų asmenų buveinės yra Vilniaus mieste padarė išvadą, kad daugumos įrodymų šioje byloje buvimo vieta yra Vilniaus miesto apylinkės teismo veiklos teritorijoje, todėl perdavus nagrinėti bylą Vilniaus miesto apylinkės teismui, bus galima visapusiškiau ir išsamiau išsiaiškinti esmines bylos aplinkybes bei operatyviau ir ekonomiškiau išspręsti bylą. Bylą perdavus nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui išimtinis teismingumas nebus pažeistas.

5Ieškovas UAB „Meteorit turas“ atskiruoju skundu prašė Visagino miesto apylinkės teismo 2014-09-08 nutartį panaikinti, kadangi nutartis yra neteisinga. Atskirajame skunde teigė, kad CPK 30 straipsnis numato atvejus, kuriais ieškovas turi teisę pasirinkti bylos nagrinėjimo vietą. Šios išimtys numatytos tam, kad būtų ginamos ypač reikšmingos ieškovo teisės ir teisėti interesai, tame tarpe ir žalos atlyginimo bylose, kad ieškovas galėtų operatyviau ir ekonomiškiau įgyvendinti teisę kreiptis dėl teisminės gynybos. CPK 30 straipsnio 6 dalis numato, kad ieškinys dėl žalos, padarytos asmenų turtui, gali būti pareiškiamas pagal ieškovo gyvenamąją vietą (buveinę) arba žalos padarymo vietą. Ieškovas šia teise pasinaudojo, nes ieškovui operatyviau ir ekonomiškiau įgyvendinti teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo pagal savo buveinę. Vien tai, kad atsakovui nebus ekonomiškiau dalyvauti byloje, nagrinėjamoje Visagino miesto apylinkes teisme, nesudaro pagrindo keisti bylos nagrinėjimo vietą į palankią atsakovui, nes tokiu atveju CPK 30 str. 6 d. numatyta ieškovo teisė kreiptis į teismą pagal savo buveinę tampa beprasme. Apeliantas galvoja, kad įvykio vieta nėra įrodymas. Ne viena iš šalių nepateikė prašymo vykti į įvykio vietą, įvykio vieta buvo fotografuojama iš karto po įvykio, įvykio vietos nuotraukos yra byloje. Atsakovų ir trečiųjų asmenų buveinių adresai nėra įrodymai. Jeigu atsakovo atstovei nepatogu vykti į Visagino miesto apylinkės teismą, atsakovas gali susirasti atstovą arčiau Visagino miesto arba prašyti bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Byloje niekas neprašo kviesti liudytojų.

6Tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad Visagino miesto apylinkės teismas tinkamai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias civilinių bylų teismingumo ir bylų perdavimo kitam teismui klausimus, tinkamai įvertino visas bylai reikšmingas aplinkybes bei pateiktus įrodymus ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl prašė ieškovo UAB „Meteorit turas“ atskirojo skundo netenkinti, Visagino miesto apylinkės teismo 2014-09-08 nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad nagrinėjamoje byloje iš keturių byloje dalyvaujančių asmenų, trijų asmenų buveinės įregistruotos Vilniaus miesto teritorijoje, todėl Visagino miesto apylinkės teismas teisingai konstatavo, kad dauguma įrodymų šioje byloje yra Vilniaus miesto apylinkės teismo veiklos teritorijoje.

7Atsakovas UAB „Tukompa“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė Visagino miesto apylinkės teismo 2014-09-08 nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad bylos nagrinėjimas Vilniaus miesto apylinkės teisme bus ekonomiškesnis ir operatyvesnis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartyje civilinėje byloje IĮ „Du broliai“ v. UAB „Baltic express“, bylos Nr. 3K-3-346/2009 yra pasisakiusi, kad tik rūšinio ir išimtinio teritorinio teismingumo (CPK 26-28 straipsniai), o ne alternatyvaus teritorinio teismingumo taisyklių pažeidimas laikytinas absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu. Proceso operatyvumas šiame kontekste siejamas su greito bylos išnagrinėjimo užtikrinimu. Šiuo konkrečiu atveju proceso operatyvumo tikslai, perduodant bylą Vilniaus m. apylinkės teismui, būtų pasiekti, nes bylos perdavimas sąlygotų proceso racionalizavimą, pagreitinimą, sutrumpinimą. Proceso ekonomiškumo tikslai būtų pasiekti dėl to, kad dėl bylos perdavimo Vilniaus m. apylinkės teismui sumažėtų šalių bylinėjimosi bei kitų su ginčo sprendimu susijusių materialių ir nematerialių išlaidų, susitaupytų laiko. Visagino m. apylinkės teismas tokios išvados priėjo vertindamas, tai, kad byloje atsakovu ir trečiaisiais asmenimis yra įtrauktos dvi valstybinės institucijos, kurių visų buveinės yra Vilniaus m. Taip pat vertino tai, kad žalos padarymo vieta taip pat yra Vilniaus m. Atsakovas teigė, kad būtent bylos neperdavimas Vilniaus m. apylinkės teismui turėtų neigiamos įtakos teisingumo vykdymui ir iš esmės pažeistų proceso dalyvių teises ir teisėtus interesus, tuo labiau, kai byla dar nėra pradėta nagrinėti iš esmės. Be to, atsakovas byloje kelia klausimą dėl netinkamo atsakovo pakeitimo tinkamu, t.y. byloje gali susidaryti situacija, kad Vilniaus m. savivaldybės administracija iš trečiojo asmens gali tapti atsakovu. Nurodo, kad pasirengimo bylai stadijoje atsakovas teiks prašymą teismui kviesti liudytojais UAB „Tukompa“ ir Vilniaus m. savivaldybės administracijos darbuotojus, kuriems yra žinomos įvykio, sukėlusio ieškovui žalą, aplinkybės.

8Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337str.1d.1p.).

9Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad bylos perdavimo kitam tos pačios pakopos teismui yra galimas tais atvejais, kai bylos neperdavimas turėtų neigiamos įtakos teisingumo vykdymui ir iš esmės pažeistų proceso dalyvių teises ir teisėtus interesus (2012 m. liepos 26 d., priimta civilinėje byloje Nr. 2-731/2012).

10Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Meteorit turas“ ieškinį atsakovui UAB „Tukompa“ dėl žalos atlyginimo Visagino miesto apylinkės teisme pareiškė pagal savo kaip ieškovo buveinės vietą, vadovaudamasis CPK 30 str. 6 d.

11Nagrinėjamoje apeliacine tvarka civilinėje byloje ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis perduoti Visagino miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Vilniaus miesto apylinkės teismui nagrinėti, teismui padarius išvadą, kad daugumos įrodymų buvimo vieta yra Vilniaus miesto apylinkės teismo veiklos teritorijoje, todėl perdavus nagrinėti bylą Vilniaus miesto apylinkės teismui, bus galima visapusiškiau ir išsamiau išsiaiškinti esmines bylos aplinkybes bei operatyviau ir ekonomiškiau išspręsti bylą.

12CPK 34 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors ji vėliau taptų teisminga kitam teismui. CPK 34 str. 2d. 1 p. numatyta, kad teismas perduoda bylą nagrinėti kitam teismui, jeigu pripažįsta, kad ta byla operatyviau ir ekonomiškiau bus išnagrinėta kitame teisme, konkrečiai pagal daugumos įrodymų buvimo vietą, išskyrus išimtinio teismingumo atvejus.

13Nagrinėjamoje apeliacine tvarka civilinėje byloje nustatytos šios svarbios ir turinčios reikšmę aplinkybės:

141.ieškovas ieškinį dėl žalos atlyginimą pareiškė pasirinkdamas vieną iš CPK 30 str. 6 d. numatytų dviejų alternatyvių teritorinių bylos teismingumo vietų - ieškovo buveinės vietos teismą.;

152. perduodant bylą Vilniaus miesto apylinkės teismui nėra pažeidžiamas CPK 30 str. 6 d. alternatyvaus teritorinio teismingumo

162. ieškovo UAB „Meteorit turas“ buveinė Visagino m., o atsakovo UAB „Tukompa“, trečiųjų asmenų Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės buveinės – Vilniaus mieste, kas leidžia daryti išvadą, kad didžiosios daugumos byloje dalyvaujančių asmenų buveinės yra Vilniaus mieste;

173. byloje pateikti atsakovo, trečiųjų asmenų atsiliepimai į ieškinį (b.l. 73-76), tačiau nėra pasirinkta, o tuo pačiu ir nepabaigta pasirengimo bylą nagrinėti teismo posėdyje procedūra (paruošiamųjų dokumentų ar parengiamojo teismo posėdžio būdu), todėl negali būti atmestina, kad dalyvaujantys byloje asmenys pareikš prašymus apklausti liudytojus, kuriems žinomos įvykio aplinkybės, kompetentingoms institucijoms pateikti nagrinėjamu klausimu išvadas ir t.t., kurie gyvena, ar kurių buveinė Vilniaus m. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad pasirengimo bylai stadijoje teiks prašymą teismui kviesti liudytojais UAB „Tukompa“ ir Vilniaus m. savivaldybės administracijos darbuotojus, kuriems yra žinomos įvykio, sukėlusio ieškovui žalą, aplinkybės.

18Atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį nėra pakankamo pagrindo. Sutiktina su apelianto atskirojo skundo motyvu, kad ieškovui UAB „Meteorit turas“ ekonomiškai patogiau, kad byla būtų nagrinėjimą Visagino miesto apylinkės teisme, tačiau bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam teismui, įvertina didesnį aspektą aplinkybių ir klausimų, kurie sietini ne tik su ieškovu, tačiau ir su kitais dalyvaujančiais byloje asmenimis, šių asmenų gyvenamosios vietomis, buveinėmis, galimybėmis teismui apklausti liudytojus pagal jų gyvenamąsias vietas, visą tai įvertinant ekonomiškumo ir operatyvumo principais ir t.t.

19Virš aptartos aplinkybės yra pakankamos išvadai, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ginčo bylą perdavė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui, nes Vilniaus miesto apylinkės teisme bus galima visapusiškiau ir išsamiau išsiaiškinti esmines bylos aplinkybes, operatyviau ir ekonomiškiau išspręsti bylą.

20Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 337 str. 1 d. 1 p., 290-292 str., teismas

Nutarė

21Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 8d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1013-724/2014 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB „Meteorit turas 2014-07-29 Visagino miesto apylinkės teisme... 4. Visagino miesto apylinkės teismas 2014-09-08 nutartimi civilinę bylą Nr.... 5. Ieškovas UAB „Meteorit turas“ atskiruoju skundu prašė Visagino miesto... 6. Tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 7. Atsakovas UAB „Tukompa“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė Visagino... 8. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 9. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad bylos perdavimo... 10. Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Meteorit turas“ ieškinį atsakovui... 11. Nagrinėjamoje apeliacine tvarka civilinėje byloje ginčijama pirmosios... 12. CPK 34 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog teismas,... 13. Nagrinėjamoje apeliacine tvarka civilinėje byloje nustatytos šios svarbios... 14. 1.ieškovas ieškinį dėl žalos atlyginimą pareiškė pasirinkdamas vieną... 15. 2. perduodant bylą Vilniaus miesto apylinkės teismui nėra pažeidžiamas CPK... 16. 2. ieškovo UAB „Meteorit turas“ buveinė Visagino m., o atsakovo UAB... 17. 3. byloje pateikti atsakovo, trečiųjų asmenų atsiliepimai į ieškinį... 18. Atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo... 19. Virš aptartos aplinkybės yra pakankamos išvadai, kad pirmosios instancijos... 20. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 337 str. 1 d. 1 p., 290-292... 21. Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 8d. nutartį civilinėje...