Byla T-81-308/2014
Dėl auklėjamojo poveikio priemonės pakeitimo S. B. ir išklausęs probacijos tarnybos atstovo nuomonę ir prokurorės išvadą

12014 m.gruodžio 19d. Varėna. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,dalyvaujant prokurorei Reginai Juškevičienei,Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus atstovui Antanui Juknevičiui ,atleistajai nuo baudžiamosios atsakomybės S. B.,jos rūpintojai B. G. Varėnos rajono apylinkės teisme viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs teikimą dėl auklėjamojo poveikio priemonės pakeitimo S. B. ir išklausęs probacijos tarnybos atstovo nuomonę ir prokurorės išvadą

Nustatė

2S. B. gim. ( - ) 2014-07-22 Varėnos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 178 str.2d. ir jai buvo paskirta auklėjamojo poveikio priemonę-elgesio apribojimas 6 mėn.,įpareigojant per šį terminą būti namuose nuo 22 val.vakaro iki 06 val.ryto ir mokytis.

3Probacijos tarnyba 2014-11-26 pateiktu teikimu prašo S. B. paskirtą auklėjamojo poveikio priemonę pakeisti kita auklėjamojo poveikio priemone.Atstovas nurodė,kad nuo 2014-08-14 S. B. buvo įtraukta į Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus duomenų registrą. Kontroliavimo laikotarpiu administracine tvarka nebausta, teisės pažeidimų nepadarė, mokosi ( - ). Ji auklėjamojo poveikio priemonės kontroliavimo laikotarpiu buvo bausta už šiuos pažeidimus: 2014-08-28 buvo įspėta, nes 2014-08-22 nebuvo rasta savo gyv. vietoje 22 val. 20 min., 2014-09-26 buvo įspėta, kadangi 2014-09-19 buvo nerasta namuose 22 val. 18 min. Įtraukus į registrą nepilnametė mokėsi ( - ) mokykloje, tačiau 2014-09-26 išsiaiškinta, kad ji mokyklos nelanko, nes nori mokyklą pakeisti. Ji buvo nukreipta į ( - ), taip pat Varėnos VTAS. 2014-09-29 nepilnametė buvo nukreipta mokytis į ( - ), tačiau tą pačią dieną sugrįžo į namus ir pareiškė,kad ten mokytis nebenorinti, nes susipykusi su bendrabučio kambario drauge. Nuo 2014-10-01 Varėnos VTAS, sutinkant jos rūpintojai B. G., buvo nukreipta mokytis į ( - ) mokyklą, kur mokosi ir gyvena nuo pirmadienio iki penktadienio mokyklos bendrabutyje. 2014-11-19 iš Varėnos VTAS buvo gauta informacija, kad ji nuo 2014-11-15 iki 2014-11-19 nebuvo nei mokyklos bendrabutyje,nei namuose. 2014-11-21 savo pasiaiškinime paaiškino, kad ji nurodytu laiku buvo išvykusi pas draugus į Matuizas ir Marcinkonis. Tokiu būdu S. B. nevykdė auklėjamojo poveikio priemonės.

4S. B. prašo teikimo netenkinti.Nurodė,kad penktadienį,t.y.lapkričio 15 d.ją įkalbėjo važiuoti į svečius į Marcinkonis K. S., kuri gyvena Marcinkonyse ir su ja draugavo jos brolis.Sekmadienį vakare iš Marcinkonių nuvažiavę į Matuizas,kadangi K. S. prašė padėti jai prižiūrėti vaiką Matuizose. K. S. Matuizose pragėrė visus pinigus,tai neturėjusi už ką grįžt.Nors turėjusi telefoną,bet niekam nepaskambinusi apie tokią padėtį. Po kelių dienų skambino močiutė ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai,tai pėsčiomis ėjusi į namus, važiavo socialinė darbuotoja ir ją parvežė. Kai grįžusi, paėmusi daiktus ir išvykusi į ( - ) toliau mokytis. Šiuo metu jau pradėjusi suprasti ,ak turinti būti atsakinga, bet po laiko. Jei turėtų galimybę turėti tokią pat bausmę, tai laikytųsi nustatytų taisyklių. ( - ) mokykloje šiuo metu sekasi gerai, kiek galinti , tiek stengiasi. Iš pradžių praleidusi daug pamokų, buvo nedrąsu, dabar jau susitvarkiusi.

5S. B. rūpintoja B. G. nurodė,kad S. po šio įvykio dabar nuolat lanko mokyklą ( - ), savaitgaliais į namus parvažiuoja,kur ją parveža bendrabučio auklėtoja. Pasikalbanti su ja,pati S. jau pradėjo suprasti,kad ta draugė ją norėjo tik išnaudoti prižiūrint jos vaiką,šiuo metu S. elgesys pagerėjo ir mananti,kad nereikia jai nieko keisti .

6Prokurorė teikimą siūlo netenkinti.Nurodo,kad S. B. 6 mėnesius turėjo vykdyti jai paskirtus įpareigojimus, tačiau nevykdė jų tinkamai. Pažeidimai, kad ji buvo nerasta du kartus namuose nėra labai reikšmingi, nes tai buvo tik kelios minutės. Mokykloje šiuo metu problemų nėra, namuose taip pat, todėl mano, kad yra tikslinga palikti ir toliau paskirtą paskirtą auklėjamojo poveikio priemonę.

7Teikimas atmestinas.

8Iš S. B. paaiškinimo teismo posėdyje matyti,kad jai dar trūksta socialinės brandos,ji yra linkusi pasiduoti kitų asmenų įtakai.Būtent tokio pasidavimo įtakoje ji buvo išvykusi ir nebuvo nei mokyklos bendrabutyje, nei namuose lapkričio 15-19 dienų laikotarpiu.Tiek iš pačios S. B.,tiek iš jos rūpintojos,bei probacijos tarnybos atstovo paaiškinimų matyti,kad šiuo metu S. B. elgesys nekelia jokių problemų,matosi,kad ji suprato,jog netinkamai laikėsi elgesio apribojimo ir šiuo metu elgesiasi tinkamai.Tai duoda pagrindą manyti,kad ir toliau taikant paskirtą auklėjamojo poveikio priemonę būtų užtikrintas jos tinkamas elgesys ir pasitaisymas.

9Vadovaudamasis LR BK 89 str., Probacijos įstatymo 30 str. teismas

Nutarė

10Teikimą atmesti.

11Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai