Byla T-151-1013/2020
Dėl papildomų pareigų paskyrimo nuteistajam D. Š., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyvenančiam (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jurgita Šėlienė, sekretoriaujant Valentinai Solovejienei, dalyvaujant Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus atstovei B. P., prokurorui Armandui Vainauskui, nuteistajam D. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus (toliau – Vilniaus regiono probacijos skyrius) teikimą dėl papildomų pareigų paskyrimo nuteistajam D. Š., asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ),

Nustatė

2D. Š. Utenos apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 29 d. nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal BK 187 straipsnio 1 dalį ir nuteistas laisvės atėmimu 9 mėnesiams; vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta trečdaliu ir paskirtas laisvės atėmimas 6 mėnesiams; vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3, 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su Utenos apylinkės teismo 2019 m. balandžio 12 d. teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme ir paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 9 mėnesiams; vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 3 ir 10 punktais, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, skiriant įpareigojimą viso bausmės vykdymo atidėjimo metu nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

3Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas Vilniaus regiono probacijos skyriaus teikimas dėl papildomos pareigos paskyrimo, kuriuo siūloma nuteistajam D. Š. paskirti papildomą pareigą – lankymąsi individualiose psichologo konsultacijose. Teikime nurodoma, kad D. Š. elgesį Vilniaus regiono probacijos skyrius kontroliuoja nuo 2019 m. spalio 1 d., bausmės pabaiga – 2020 m. rugsėjo 24 d. Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu naujų ikiteisminių tyrimų nėra pradėta. 2019 m. gruodžio 6 d. įspėtas už probacijos sąlygų nevykdymą, nuo 2019 m. spalio mėnesio neatvykimą atsiskaityti į Vilniaus regiono probacijos skyrių, priemonių plano nevykdymą, nuvykimą į Vilniaus arkivyskupijos Caritą – nuteistųjų konsultavimo centrą, Vilniaus regiono skyriaus psichologą spręsti mąstymo ir elgesio klaidas, priklausomybės, kitas socialines problemas, po paskirto įspėjimo nuteistasis 2019 m. gruodžio 7 d. padarė administracinį nusižengimą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 484 straipsnio 2 dalį (šiuo pažeidimu asmuo nevykdė įpareigojimo nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, nepranešė apie išvykimą už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų, 2020 m. sausio 6 d. padarė antrąjį administracinį nusižengimą pagal ANK 446 straipsnio 4 dalį. 2020 m. sausio 15 d. nuteistajam atvykus individualiam darbui ir pasiaiškinti, paaiškėjo, kad asmuo pakeitė ir gyvenamosios vietos adresą, nepranešęs laiku Vilniaus regiono probacijos skyriui. Asmuo sutinka su papildoma pareiga – lankytis individualiose psichologo konsultacijose ir taip spręsti mąstymo ir elgesio, nuostatų klaidas, piktnaudžiavimo alkoholiu problemas, kurios yra numatytos kaip probleminės sritys pagal teisės pažeidėjo įvertinimo metodiką OASys. Teisės pažeidėjo įvertinimo rizika pagal OASys metodiką – vidutinė rizika (89 balai).

4Teismo posėdžio metu Vilniaus regiono probacijos skyriaus atstovė teikimą palaikė jame nurodytais argumentais, paaiškino, kad iki teismo posėdžio dienos teikime nurodyti duomenys nepasikeitę.

5Teismo posėdžio metu nuteistasis D. Š. su teikimu, t. y. dėl papildomos pareigos paskyrimo, sutiko. Paaiškino, kad jis žinojo, kokie įpareigojimai jam buvo skirti, tačiau dėl alkoholio vartojimo nesusilaikė, kadangi atvyko jo draugas, kurio jis buvo nematęs septynis metus, tai kartu išgėrė, o iki tol alkoholio nevartojo. Dėl įvykio, kai važiavimo viešuoju transportu be bilieto, paaiškino, kad jam pasirodė, kad jis pasižymėjo bilietą, bet gal suklydo, jam buvo paskirta bauda. Baudas moka, bet pastarųjų baudų už administracinių nusižengimų padarymą dar nėra sumokėjęs. Pripažino, kad pakeitė gyvenamąją vietą, tačiau teigė, kad to negalėjo pranešti probacijai, nes dirbo, o kai skambino į probacijos skyrių, jam buvo pasakyta, kad reikia atvykti į probaciją ir juos informuoti raštu.

6Prokuroras teismo posėdžio metu prašė teikimą tenkinti, kadangi nuteistasis netinkamai vykdė teismo paskirtus įpareigojimus, padarė pažeidimus, baudos nesumokėtos šiai dienai, todėl papildoma pareiga turi būti paskirta, kad asmuo tinkamai vykdytų probacijos sąlygas.

7Teikimas tenkintinas.

8Vadovaujantis BK 75 straipsnio 2 dalimi, atidėdamas teismas bausmės vykdymą, paskiria nuteistajam vieną ar kelias tarpusavyje suderintas šio kodekso IX skyriuje numatytas baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) pareigas. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog teismas asmeniui jo ar kitų baudžiamojo proceso dalyvių prašymu, taip pat savo nuožiūra gali paskirti kitas baudžiamajame įstatyme nenumatytas pareigas, kurios, teismo nuomone, turėtų teigiamos įtakos nuteistojo elgesiui.

9Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad jeigu probuojamasis probacijos vykdymo laikotarpiu vykdo probacijos sąlygas, tačiau padaro administracinių nusižengimų, už kuriuos jam taikytos administracinės nuobaudos ir (ar) administracinio poveikio priemonės, arba nevykdo kitų įstatymų nustatytų pareigų, teismas probacijos tarnybos teikimu gali jam papildomai paskirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso IX skyriuje numatytų baudžiamojo poveikio priemonių ir (ar) šio kodekso 75 straipsnio 2 ar 3 dalyje numatytų pareigų arba šio kodekso 82 straipsnyje numatytų auklėjamojo poveikio priemonių arba priimti sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę arba panaikinti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos ir vykdyti likusią bausmės dalį, kai pagrįstai manoma, kad probacijos tikslo nebus įmanoma pasiekti skirtinomis baudžiamojo poveikio priemonėmis ir (ar) pareigomis arba auklėjamojo poveikio priemonėmis.

10Nagrinėjamu atveju Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyrius teikimu prašo skirti nuteistajam D. Š. paskirti papildomą pareigą – lankytis individualiose psichologo konsultacijose.

11Bausmės vykdymo atidėjimo institutu įgyvendinamas valstybės humanizmo principas valstybės baudžiamojoje politikoje, ir šis principas yra paremtas valstybės baudžiamosios politikos suinteresuotumu ir siekiu, kad nusikaltęs asmuo savo veiksmais ir atsakingu elgesiu siektų visiškai pasitaisyti. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų nuteistasis bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nesielgė nepriekaištingai. Jis buvo įspėtas už probacijos sąlygų nevykdymą (asmens b. l. 60-61), tačiau po paskirto įspėjimo nuteistasis D. Š. padarė du administracinius nusižengimus, t. y. 2019 m. gruodžio 7 d. nusižengimą, numatytą ANK 484 straipsnio 2 dalyje (alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba neblaivaus asmens pasirodymas viešosiose vietose) bei 2020 m. sausio 6 d. nusižengimą, numatytą 446 straipsnio 4 dalyje (važiavimas be bilieto). Padarydamas administracinį nusižengimą, numatytą ANK 484 straipsnio 2 dalyje, tuo pačiu nevykdė teismo jam paskirto įpareigojimo nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, kaip jis parodė teismo posėdžio metu, vartojo alkoholį, nes sutiko senai nematytą draugą. Nors D. Š. administraciniai nusižengimai savo pobūdžiu ir nėra šiurkštūs, tačiau tai visgi rodo, kad jis ne visais atvejais laikosi įstatymų. Svarbu ir tai, kad D. Š. tinkamai nebendradarbiavo su Vilniaus regiono skyriaus darbuotojais, kadangi tinkamai ir laiku nepranešė apie gyvenamosios vietos pakeitimą (asmens b. l. 76). Teismas taip pat atsižvelgia į nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo riziką, kuri įvertinta 89 balais, nuteistasis yra priskiriamas vidutinei rizikos grupei. Visuma šių aplinkybių rodo, kad nuteistasis D. Š. nėra linkęs laikytis jam nustatytos tvarkos ir, teismo vertinimu, yra pagrindas jam skirti papildomus įpareigojimus.

12Teismo vertinimu, atsižvelgiant į nuteistojo D. Š. sutikimą dalyvauti psichologo konsultacijose bei esant būtinumui nuteistajam tinkamai kontroliuoti savo elgesį, keistis bei susilaikyti nuo bet kokių pažeidimų darymo, D. Š., remiantis BK 75 straipsnio 3 dalimi, tikslinga papildomai paskirti pareigą – lankytis individualiose psichologo konsultacijose, kuri turėtų teigiamos įtakos nuteistojo elgesiui, suteiktų motyvacijos nedaryti naujų administracinių nusižengimų.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 358 straipsniu,

Nutarė

14Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus teikimą tenkinti.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 3 dalimi, paskirti nuteistajam D. Š., asmens kodas ( - ) papildomą pareigą – lankytis individualiose psichologo konsultacijose.

16Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai