Byla Iv-1072-602/2011

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Meksimela“ atstovui advokatui J. C., atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei J. O., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Meksimela“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Meksimela“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl potvarkio dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja UAB „Meksimela“ skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Ministerija) kanclerio 2010 m. rugpjūčio 20 d. potvarkio Nr. D4-108 dalį, kuria buvo patvirtintas UAB „Meksimela“ projekto (paraiškos reg. Nr. ( - )) įtraukimas į projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ sąrašą, o taip pat įpareigoti Ministeriją UAB „Meksimela“ projektą (paraiškos reg. nr. ( - )) įtraukti į projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ sąrašą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 12 d. sprendimu pareiškėjos UAB „Meksimela“ skundą tenkino iš dalies - panaikino Ministerijos kanclerio 2010 m. rugpjūčio 20 d. potvarkio Nr. D4-108 dalį, kuria patvirtintas UAB „Meksimela“ pateikto projekto įtraukimas į sąrašą projektų, kuriems parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ neskiriama, likusį skundo reikalavimą atmetė.

6II.

7Nesutikdama su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 12 d. sprendimu, UAB „Meksimela“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 12 d. sprendimo dalį, kuria atmestas UAB „Meksimela“ reikalavimas įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją UAB „Meksimela“ projektą (paraiškos reg. nr. ( - )) įtraukti į projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ sąrašą ir priimti naują sprendimą.

82011 m. gegužės 4 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas UAB „Meksimela“ atsisakymas nuo apeliacinio skundo.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11UAB „Meksimela“ atsisakymas nuo apeliacinio skundo priimamas ir apeliacinis procesas pagal jos apeliacinį skundą nutraukiamas.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 132 straipsnis suteikia teisę apeliacinį skundą pateikusiam asmeniui jo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, ir tai, jeigu sprendimas nebuvo apskųstas kitų asmenų, yra pagrindas teismui apeliacinį procesą nutraukti (ABTĮ 132 straipsnio 2 dalis).

13Iš pateikto teismui apeliantės prašymo dėl apeliacinio skundo atsisakymo matyti UAB „Meksimela“ valia atsisakyti savo pateikto apeliacinio skundo, tai yra apeliantė naudojasi anksčiau minėta įstatymo suteikta galimybe. Pirmosios instancijos teismo sprendimo kiti proceso dalyviai apskundę nebuvo, atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis, apeliacinio proceso nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl atsisakymas nuo apeliacinio skundo priimtinas, o apeliacinis procesas nagrinėjamoje byloje nutrauktinas.

14Iš kartu su apeliaciniu skundu pateikto mokėjimo nurodymo Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad teikiant UAB „Meksimela“ apeliacinį skundą, buvo sumokėtas 50 litų žyminis mokestis. Vadovaujantis ABTĮ 133 straipsniu, apeliacinis procesas vyksta pagal tas pačias taisykles kaip ir procesas pirmosios instancijos teisme, išskyrus ABTĮ nustatytas išimtis, todėl vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kai pareiškėjas skundą (prašymą) atsiima, žyminis mokestis jį sumokėjusiam asmeniui grąžintinas.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija:

Nutarė

16Apeliacinį procesą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Meksimela“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 12 d. sprendimo panaikinimo nutraukti.

17Grąžinti sumokėtą 50 litų žyminį mokestį jį sumokėjusiam asmeniui.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai