Byla 2S-1376-232/2016
Dėl baudos paskyrimo už teismo sprendimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Euromiškas“, M. N

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo išieškotojos M. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolio G. P. pareiškimą dėl baudos paskyrimo už teismo sprendimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Euromiškas“, M. N.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė.

3A. G. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas paskirti skolininkui UAB „Euromiškas“ iki 290 EUR baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojos M. N. naudai. Nurodė, kad antstolio žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0019/15/00538, užvesta pagal Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 25 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-2862-341/2015, kuriame nurodyta, jog taikos sutartimi uždaroji UAB „Euromiškas“, M. N. vykdant prievolę natūra pagal 2010 m. rugpjūčio 26 d. pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2010-08/4, sudarytą tarp M. N. ir UAB „Euromiškas“, iki 2015 m. gegužės 31 d. atsodina M. N. priklausančiame 6,200 ha miško žemės plote, esančiame Ū. k., V. r., mišką. Apie sodinimo pradžią atsakovas UAB „Euromiškas“ praneša M. N. iš anksto prieš 30 dienų. Skolininkui 2015-07-20 buvo išsiųstas reikalavimas vykdyti teismo sprendimą Nr. 19-5587, kuris įteiktas pasirašytinai 2015-07-24, tačiau skolininkas per antstolio nustatytą terminą teismo sprendimo geruoju neįvykdė. Antstolis 2015-10-30 išsiuntė skolininkui užklausimą pateikti informaciją apie teismo sprendimo vykdymą, kuris įteiktas pasirašytinai 2015-11-04, tačiau skolininkas nepateikė antstoliui informacijos apie sprendimo nevykdymo priežastis. Antstoliui 2015-12-14 tikrinat Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 25 d. vykdomojo rašto Nr. 2-2862-341/2015 įvykdymą nustatyta, kad skolininkas UAB „Euromiškas“ teismo sprendimo nevykdo ir miško neatsodino, todėl buvo surašytas sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 23 d. nutartimi atmetė antstolio G. P. pareiškimą dėl baudos paskyrimo skolininkui UAB „Euromiškas“ už teismo sprendimo nevykdymą.

6Teismas nurodė, kad tokiais atvejais kai teismo sprendime nenurodyti sprendimo neįvykdymo padariniai, t. y. nenurodyta išieškotojo teisė atlikti veiksmus už skolininką, kai šis jų neįvykdo, antstolio surašytas sprendimo neįvykdymo aktas turi būti perduodamas sprendimą priėmusiam teismui, kuris išsprendžia sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą pagal LR CPK 284 straipsnyje nustatytas taisykles ir priima nutartį, kuria pakeičia sprendimo vykdymo tvarką, nustatydamas išieškotojui teisę atlikti už skolininką jo lėšomis teismo sprendime nurodytus veiksmus (LR CPK 771 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju vykdomuoju dokumentu įpareigotų atlikti skolininko veiksmų pobūdis leidžia atlikti šiuos veiksmus kitam asmeniui ir dėl tokio veiksmų atlikimo vykdomuoju dokumentu nustatytos skolininko prievolės įvykdymo kokybė nepasikeis. Todėl skolininkui nevykdant teismo sprendimo, turi būti taikomos ne LR CPK 771 str. 5 d., o to paties straipsnio 3 d. numatytos pasekmės – vykdymo tvarkos pakeitimas, dėl ko antstolis turi kreiptis į antstolio vykdomą sprendimą priėmusį teismą. Kadangi nagrinėjamu atveju nėra LR CPK 771 str. 5 d. numatyto pagrindo skirti skolininkui baudą už teismo sprendimo nevykdymą, t. y. teismo įpareigojimo skolininką atlikti veiksmus, kuriuos gali atlikti tik pats skolininkas, teismas antstolio pareiškimą dėl baudos paskyrimo atmetė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu apeliantė (išieškotoja) M. N. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-23 nutartį ir antstolio G. P. pareiškimą patenkinti t.y. paskirti skolininkui UAB „Euromiškas“ numatytą baudą.

9Nurodė, kad teismo 2014-06-11 nutartimi patvirtintos taikos sutarties 2 p. įtvirtintą skolininko UAB „Euromiškas“ prievolę atsodinti mišką gali ir turi įvykdyti tik pats skolininkas, nes taip yra šalių susitarta šia taikos sutartimi. Šią sutartį teismas 2014-06-11 nutartimi patvirtino ir šios sąlygos teismas be šalių sutikimo negali pakeisti. Apeliantės teigimu prievolę atsodinti mišką gali ir turi įvykdyti tik UAB „Euromiškas“. Todėl teismas skundžiamoje nutartyje neteisėtai ir nepagrįstai vadovavosi CPK 771 str. 3 d., ir nesivadovavo 771 str. 5 d. nuostata, numatančia skolininko atsakomybę.

10Suinteresuotas asmuo UAB „Euromiškas“ atsiliepimu prašo apeliantės atskirąjį skundą atmesti ir 2016-03-23 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog teismo 2014-06-11 nutartimi, 2 p. patvirtintą sąlygą – atsodinti mišką, pastarosios nevykdant atsakovui, galėjo įvykdyti ir pati ieškovė, tuo tarpu antstolis tokiu atveju turi pareigą CPK 284 str. nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo. Toks teismo išaiškinimas ir išvada visiškai atitinka tiek ginčo klausimu nustatytą teisinį reguliavimą, tiek teisminėje praktikoje nusistovėjusią poziciją dėl teismo sprendimais nustatytų neasmeninio pobūdžio prievolių vykdymo. Pažymėjo, jog skundžiama nutartimi pagal antstolio pareiškimą buvo sprendžiamas ne teismo nutartimi patvirtintų sąlygų ar punktų pakeitimo klausimas, tačiau tokios teismo nutarties nevykdymo teisinės pasekmės ir priemonių priverstinai vykdyti tokią teismo nutartį taikymo galimybės. Nutartimi teismas nei 2014-06-11 nutarties, nei ja patvirtintų sąlygų nepakeitė, tačiau nurodė procesines alternatyvas, kurias taikant 2014-06-11 teismo nutartis būtų realiai įvykdyta. Tokias galimybes procese numato įstatymas, kuriam skundžiama nutartis neprieštarauja. Nagrinėjamu atveju nebuvo teisinio pagrindo skirti suinteresuotam asmeniui baudą ar nustatyti naują terminą sprendimui įvykdyti, nes suinteresuotam asmeniui teismo nutartimi nustatyta prievolė nėra asmeninio pobūdžio.

11Rašytiniuose paaiškinimuose apeliantė M. N. nurodė, jog dėl amžiaus ir sveikatos būklės neturi galimybių pati miško nei atsodinti, nei organizuoti atsodinimo. Todėl sudarant taikos sutartį skolininkui buvo numatyta pareiga atsodinti mišką, dėl šios taikos sutarties sąlygos skolininkui padaryta nuolaidų, sumažinta atlygintina žala, atlygintos ieškovės išlaidos. Apeliantės teigimu UAB „Euromiškas“ atleidimas nuo prisiimtos prievolės vykdymo ir už taikos sutarties nevykdymą atleidimas nuo atsakomybės pagal CPK 771 str. 5 d. faktiškai reikštų taikos sutarties sąlygos be ieškovės sutikimo pakeitimą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Nagrinėjamos bylos apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria, vadovaujantis CPK 771 straipsnio 3 dalimi, atmestas antstolio pareiškimas dėl baudos paskyrimo skolininkui UAB „Euromiškas“ už teismo sprendimo nevykdymą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Pagal vykdomosios bylos medžiagą nustatyta, kad antstolis G. P. vykdo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 25 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-2862-341/2015, kuriame nurodyta, jog taikos sutartimi UAB „Euromiškas“, M. N. vykdant prievolę natūra pagal 2010 m. rugpjūčio 26 d. pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2010-08/4, sudarytą tarp M. N. ir UAB „Euromiškas“, iki 2015 m. gegužės 31 d. atsodina M. N. priklausančiame 6,200 ha miško žemės plote, esančiame Ū. k., V. r., unikalus Nr. ( - ), mišką. Vykdydamas minėtą vykdomąjį dokumentą, antstolis 2015 m. liepos 20 d. išsiuntė skolininkui UAB „Euromiškas“ reikalavimą vykdyti teismo sprendimą Nr. 19-5587, kuris įteiktas pasirašytinai 2015 m. liepos 24 d. Antstolis 2015 m. gruodžio 14 d. patikrino Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 25 d. vykdomojo rašto Nr. 2-2862-341/2015 įvykdymą, nustatė, kad skolininkas UAB „Euromiškas“ vykdomojo dokumento neįvykdė ir miško neatsodino. Antstolis surašė sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą ir pateikė jį antstolio buveinės apylinkės teismui, prašydamas taikyti LR CPK 771 str. 5 d. numatytą sankciją skolininkui – paskirti iki 290,00 EUR baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyto sprendimą dieną išieškotojo naudai. Vilniaus miesto apylinkės teismas skundžiama 2016-03-23 teismo nutartimi atmetė antstolio G. P. pareiškimą dėl baudos paskyrimo skolininkui UAB „Euromiškas“ už teismo sprendimo nevykdymą.

16Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant CPK 771 straipsnį, nurodoma, kad teismas, priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, tame pačiame sprendime gali nurodyti, jog, atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas (CPK 273 str. 1 d.). Tai reiškia, kad teismas, išspręsdamas ginčą iš esmės ir priimdamas sprendimą, gali tame pačiame sprendime nurodyti sprendimo neįvykdymo padarinius – tuos veiksmus, kuriuos turi atlikti skolininkas, tačiau neatlieka, leisti atlikti išieškotojui. Kai neįvykdomas toks sprendimas, teismas, gavęs antstolio surašytą aktą, priima nutartį taikyti sprendime nurodytus padarinius (CPK 771 str. 2 d.). Kitu atveju, kai teismo sprendime nenurodyti sprendimo neįvykdymo padariniai, t. y. nenurodyta išieškotojo teisė atlikti veiksmus už skolininką, kai šis jų neįvykdo, antstolio surašytas sprendimo neįvykdymo aktas perduodamas sprendimą priėmusiam teismui, kuris išsprendžia sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimą pagal CPK 284 straipsnyje nustatytas taisykles, priimdamas nutartį, kuria pakeičia sprendimo vykdymo tvarką ir nustato išieškotojui teisę atlikti už skolininką jo lėšomis teismo sprendime nurodytus veiksmus (CPK 771 str. 3 d.). Aptarti sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo padariniai negalimi ir netaikytini tais atvejais, kai teismas dėl pareigos pobūdžio negali nustatyti sprendime jo neįvykdymo teisinių padarinių, nurodytų CPK 273 straipsnio 1 dalyje, ar nutartimi keisti sprendimo vykdymo tvarkos – nustatyti išieškotojui teisę už skolininką atlikti veiksmus, kurių šis neatliko, nes įvykdyti teismo įpareigojimą atlikti ar nutraukti tam tikrus veiksmus gali tik pats skolininkas. Siekiant užtikrinti tokio pobūdžio teismo sprendimų įvykdymą, nustatytos kitokios poveikio priemonės – baudos teismo sprendimo neįvykdžiusiam asmeniui skyrimas. Taigi CPK 771 straipsnio 5 dalyje išdėstytų padarinių taikymo (baudos skyrimo) galimybė priklauso nuo atliktinų veiksmų pobūdžio. CPK 771 straipsnio 5 dalies norma taikoma tuo atveju, jeigu teismas įpareigoja skolininką atlikti ar nutraukti tokius veiksmus, kuriuos gali atlikti ar nutraukti išimtinai pats skolininkas (pvz., susijusius su tėvų pareigų vykdymu), arba jei juos atliekant kitiems asmenims iš esmės keistųsi įvykdymo kokybė. Tokia bauda skiriama išieškotojo naudai (CPK 771 str. 5 d.). Nustatyti galimus teismo sprendimų nevykdymo padarinius, taip pat ir sankcijų forma, yra įstatymų leidėjo prerogatyva. Baudų skyrimas pagal įstatymo analogiją negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-520/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-467/2014).

17Apeliantės teigimu pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai vadovavosi CPK 771 str. 3 d. ir nesivadovavo CPK 771 str. 5 d. Skolininko UAB „Euromiškas“ atleidimas nuo prisiimtos prievolės vykdymo pagal taikos sutartį faktiškai reiškia taikos sutarties sąlygos be ieškovės sutikimo pakeitimą bei prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

18Nagrinėjamoje byloje 2014-06-11 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtintos tarp šalių pasirašytos taikos sutarties 2 p. skolininkas UAB „Euromiškas“, M. N. vykdant prievolę natūra pagal 2010 m. rugpjūčio 26 d. pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2010-08/4, sudarytą tarp M. N. ir UAB „Euromiškas“, iki 2015 m. gegužės 31 d. įsipareigojo atsodinti M. N. priklausančiame 6,200 ha miško žemės plote, esančiame Ū. k., V. r., unikalus Nr. ( - ), mišką. Minėtos taikos sutarties 2 p. pagrindu Vilniaus rajono apylinkės teisme 2015-06-25 išduotas vykdomasis raštas. Antstolis 2015 m. gruodžio 14 d. patikrino Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 25 d. vykdomojo rašto Nr. 2-2862-341/2015 įvykdymą, nustatė, kad skolininkas UAB „Euromiškas“ vykdomojo dokumento neįvykdė ir miško neatsodino. Darytina išvada, kad šios neįvykdytos nutarties dalies įvykdymas bei jos pagrindu išduotame vykdomajame dokumente įpareigotų veiksmų pobūdis nėra išskirtinai asmeninis, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad skolininkui nevykdant teismo sprendimo netaikytinos CPK 771 str. 5 numatytos pasekmės. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-06-11 nutartyje, kuria patvirtinta taikos sutartis tarp M. N. ir UAB „Euromiškas“ nebuvo nurodyti nutarties neįvykdymo padariniai, todėl, pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju taikomos CPK 771 str. 3 d. numatytos pasekmės – vykdymo tvarkos pakeitimas, dėl ko antstolis turi kreiptis į antstolio vykdomą sprendimą priėmusį teismą dėl vykdymo tvarkos pakeitimo pagal CPK 284 straipsnyje numatytas taisykles. Akcentuotina, jog šiuo atveju teismas skundžiama nutartimi nesprendė teismo nutartimi patvirtintų taikos sutarties sąlygų pakeitimo klausimo, buvo nagrinėtas antstolio pateikto pareiškimo dėl skolininko baudos už sprendimo neįvykdymo skyrimo klausimas. Nurodytų aplinkybių kontekste pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė antstolio pareiškimą dėl baudos paskyrimo skolininkui už teismo sprendimo nevykdymą.

19Antstolio vykdomą sprendimą priėmęs teismas, spręsdamas vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą, be kita ko, turėtų įvertinti ir išieškotojos nurodytas aplinkybes, kad ji dėl amžiaus ir silpnos sveikatos nepajėgi pati asmeniškai įvykdyti teismo sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad teisinėje valstybėje neturi būti toleruojamos situacijos, kai, skolininkui savanoriškai nevykdant teismo sprendimo, išieškotojai, neturinčiai pakankamai lėšų jį įvykdyti už skolininką, de facto suvaržoma teisė į efektyvią pažeistų teisių gynybą, teismas atskirai turėtų įvertinti, ir tai, ar išieškotojos finansinė padėtis leis jai naudotis trečiųjų asmenų pagalba. Nustačius, kad tokios galimybės išieškotoja neturės, be kita ko, turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl išankstinio sprendimui vykdyti reikiamų lėšų išieškojimo iš skolininko.

20Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vykdymo procese galimas procesinių teisinių sankcijų taikymas kitais pagrindais (CPK 616 straipsnis). Vienas tokių atvejų – antstolio reikalavimo nevykdymas ar kitoks kliudymas antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus. Už tokius veiksmus gali būti skiriama iki 289 Eur bauda už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju reikalavimų taikyti skolininkui sankcijas kitais CPK nustatytais pagrindais nepareikšta.

21Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė materialiosios ir procesinės teisės normų, atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. I. Ginčo esmė.... 3. A. G. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas paskirti skolininkui... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 23 d. nutartimi atmetė... 6. Teismas nurodė, kad tokiais atvejais kai teismo sprendime nenurodyti sprendimo... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu apeliantė (išieškotoja) M. N. prašo panaikinti Vilniaus... 9. Nurodė, kad teismo 2014-06-11 nutartimi patvirtintos taikos sutarties 2 p.... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „Euromiškas“ atsiliepimu prašo apeliantės... 11. Rašytiniuose paaiškinimuose apeliantė M. N. nurodė, jog dėl amžiaus ir... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 14. Nagrinėjamos bylos apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria,... 15. Pagal vykdomosios bylos medžiagą nustatyta, kad antstolis G. P. vykdo... 16. Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant CPK 771... 17. Apeliantės teigimu pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 18. Nagrinėjamoje byloje 2014-06-11 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi... 19. Antstolio vykdomą sprendimą priėmęs teismas, spręsdamas vykdymo tvarkos... 20. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vykdymo procese galimas procesinių teisinių... 21. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 22. Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 23 d. nutartį palikti...