Byla 1-21-206/2013
Dėl chuliganiškų paskatų:

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Kulberkienė,

2sekretoriaujant Rimai Šiaulienei,

3dalyvaujant: prokurorui Svajūnui Petravičiui,

4nukentėjusiajai D. D., nukentėjusiosios atstovui advokatui Jonui Petrikui,

5teisiamųjų gynėjai D. B.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

7V. S., a.k( - ) gimusi 1986-10-15 Klaipėdoje, lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, turinti 8 klasių išsilavinimą, nedirbanti, išsituokusi, gyv. Bokštų g. 9-25, Klaipėda, dabartiniu metu gyv. Plungės m., Tiesos g.11, teista 2011-08-12 Kretingos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 180 str. 1 d. laisvės atėmimu 6 mėnesiams. Remiantis BK 75 str., bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – per 4 mėnesius neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, dirbant po 20 valandų per mėnesį, per 3 mėnesius atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą, per 1 mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti gydytis nuo alkoholizmo, įpareigojant be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms. 2012-01-31 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas ir pasiųsta atlikti bausmę, bausmę atlikusi, teistumas neišnykęs;

8A. B., a.k( - ) gimusi 1993-05-03 Klaipėdoje, lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, turinti 7 klasių išsilavinimą, nedirbanti, nesimokanti, netekėjusi, gyv.Bokštų g. 9-25, Klaipėda, dabartiniu metu gyvenanti Laukžemės kaime, Kretingos rajone, neteista,

9kaltinamos pagal BK 138 str. 2 d. 8 p.,

10Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

11V. S. ir A. B. padarė nesunkų sveikatą sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų:

122010-09-07 d. apie 15.00 val., E. K. gyvenamojo namo, esančio Pelėkių kaime, Kretingos rajone, virtuvėje, V. S. ir A. B., siekdamos priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, aiškų žmogaus ir visuomenės negerbimą, elementarių moralės bei elgesio normų ignoravimą, be jokios dingsties ir pateisinamų priežasčių užpuolė D. D. ir kartu abi tyčia sudavė daugybinius smūgius rankų delnais D. D. į veido sritį. Tęsdamos nusikalstamą veiką, ta pačią dieną, apie 17.00 val. Laukžemės kaime, Kretingos rajone, esančiame miške V. S. ir A. B. dėl chuliganiškų paskatų tyčia sudavė daugybinius smūgius rankomis D. D. į veido sritį, V. S. D. D. į makštį įkišo kankorėžį. Tęsdamos nusikalstamą veiką, tą pačią dieną, apie 20.00 val., prie senosios mokyklos, esančios Laukžemės kaime, Kretingos rajone, V. S. ir A. B., tyčia dėl chuliganiškų paskatų sudavė delnais, kumščiais, kojomis ne mažiau kaip 8 smūgius D. D. į galvą. Bendrais V. S. ir A. B. veiksmais D. D. buvo padaryti galvos sumušimas su poodinėmis kraujosruvomis abiejose veido pusėse, muštinė žaizda dešinio antakio srityje, apatinio žandikaulio lūžimais abiejų kampų bei dešinio kaklelio srityje, galvos smegenų sukrėtimu, odos nubrozdinimai ir poodinės kraujosruvos kelių srityje, ko pasėkoje dėl daugybinių apatinio žandikaulio lūžimų, nukentėjusiajai D. D. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

13Šiais savo nusikalstamais veiksmais V. S. ir A. B. padarė nusikaltimą, numatytą 138 str. 2 d. 8 p., požymių.

14Kaltinamoji V. S. prisipažino kalta visiškai dėl nusikaltimo, numatyto BK 138 str. 2 d. 8 p., padarymo ir paaiškino, kad 2010-09-07 girtavo kartu su D. D. ir kitais asmenimis ir iš chuliganiškų paskatų kartu su seserimi A. B. sumušė D. D.. Ją mušė Kretingos rajone, Pelėkių kaime, K. namuose, Laukžemės kaime miške ir lauke prie parduotuvės.

15Kaltinamoji A. B. prisipažino kalta visiškai dėl nusikaltimo, numatyto BK 138 str. 2 d. 8 p., padarymo ir paaiškino, kad 2010-09-07 girtavo kartu su D. D. ir kitais asmenimis ir iš chuliganiškų paskatų kartu su seserimi V. S. sumušė D. D.. Ją mušė Kretingos rajone, Pelėkių kaime, K. namuose, Laukžemės kaime miške ir lauke prie parduotuvės.

16Be pačių kaltinamųjų visiškų prisipažinimų jų padaryta nusikalstama veika yra teisingai kvalifikuojama pagal BK 138 str. 2 d. 8 p., nes jos tyčiniais sumušimais dėl chuliganiškų paskatų padarė nukentėjusiajai D. D. nesunkų sveikatos sutrikdymą.

17Nukentėjusisios D. D. parodymais teismo posėdžio ir ikiteisminio tyrimo metu apie tai, kad 2010-09-07 ji su įvairiais asmenimis girtavo savo sugyventinio E. K. namuose, esančiuose Pelėkių kaime, Kretingos rajone. Begeriant, kartu dalyvavusios V. S. ir A. B. rankomis jai sudavė po keletą smūgių į veidą. Vėliau, pavakary ji, A. B., V. S. ir vienas iš vyriškių išvažiavo į kažkokį mišką, kuriame V. S. ir A. B. jai vėl sudavė smūgius į veidą, V. S. jai į makštį įkišo kankorėžį. Tą pačią dieną, jau po to, kai grįžo iš miško, ji, V. S., A. B. ir kažkas iš vyriškių, nuvažiavo prie senosios Laukžemės mokyklos ir ten jai, sėdinčiai automobilyje, V. S. ir A. B. rankų delnais, kumščiais ir kojomis sudavė kiekviena ne mažiau kaip po keturis smūgius į galvą. Kadangi tą dieną buvo girta, visų įvykio aplinkybių tiksliai neprisimena. Dėl šio įvykio ji reiškia civilinį ieškinį 5115 litų sumai. 115 litų turtinei žalai atlyginti, nes V. S. ir A. B. ją mušant, jai iš nosies bėgo kraujas, ko pasėkoje buvo sukruvinti jos rūbai, 5000 litų neturtinei žalai atlyginti, nes dėl šių sumušimų ji patyrė fizinį skausmą, pažeminimą, dvasinį išgyvenimą ir sukrėtimą, nepatogumus. Dėl padarytų sužalojimų ji gydėsi ligoninėje, jai buvo padarytos dvi operacijos, po kurių jį beveik mėnesį laiko turėjo nešioti tarpžandikaulinį tempimą bei antdantinius vielinius įtvarus, dėl ko bendraudama su kitais žmonėmis, jautė didelį diskomfortą, suvaržymą, negalėjo normaliai valgyti, negalėjo rišliai ir ilgai kalbėtis. Dėl sumušimų ant jos veido matėsi kraujosruvos, ant kokų nubrozdinimai, dėl kurių nenorėjo rodytis viešumoje (I tomas, b. l. 37, 39-40, 41, 42-44).

18Specialisto- teismo medicinos eksperto išvada apie tai, kad 2010-09-07 paros antroje pusėje D. D. buvo padaryti šie sužalojimai: galvos sumušimas su poodinėmis kraujosruvomis abiejose veido pusėse, muštine žaizda dešinio antakio srityje, apatinio žandikaulio lūžimais abiejų kampų bei dešinio kaklelio srityje, galvos smegenų sukrėtimu, odos nubrozdinimas dešinės šlaunies vidiniame paviršiuje, odos nubrozdinimai ir poodinės kraujosruvos kelių srityje. D. D. kūne išskiriamos ne mažiau kaip šešios trauminio poveikio vietos – dešinysis antakis, abu skruostai, dešinė šlaunis, abu keliai. Šiuos sužalojimus D. D. galėjo įgauti paveikus tas vietas kietais bukais daiktais, pvz.: kumščiais, spardant kojomis ar panašiais daiktais, priskiriamais kietų bukų daiktų kategorijai. Odos nubrozdinimus su poodinėmis kraujosruvomis kelių srityje D. D. galėjo įgauti ir kontaktuodama su kietais šiurkščiais paviršiais. Dėl daugybinių apatinio žandikaulio lūžimų D. D. sveikata sutrikdyta ilgalaikiai (daugiau nei 10 dienų) – jai padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. (I tomas, b. l. 22-23).

19Liudytojo S. K. parodymais teismo posėdžio ir ikiteisminio tyrimo metu apie tai, kad 2010-09-07 apie 12.00 val. jis M. V. ir D., kurio pavardės nežino, nuvažiavo pas Pelėkių kaime, Kretingos rajone gyvenančią moteriškę, kurios nei vardo, nei pavardės nežino, pasirinkti obuolių. Ten rado esant dvi pažįstamas A. ir V. Tą pačią dieną, vėliau, begeriant namo viduje, V. ir A. pradėjo pulti ant E. draugės D. ir abi pradėjo E. draugę mušti. Jis matė tik patį mušimo faktą, kad V. ir A. muša E. draugę. Tą pačią dieną, apie 15.00 val. jis, V., A. ir E. draugė išvažiavo į Laukžemės kaime, Kretingos rajone esančią parduotuvę nusipirkti cigarečių, o grįžtant, V. paprašė sustoti Laukžemės kaime esančiame miškelyje. Važiuojant jokio konflikto tarp merginų nebuvo. Miške sustojus, E. draugė išlipo iš automobilio ir pradėjo bėgti į miškelio gilumą, o ją nusivijo A. ir V. Kas vyko merginoms nubėgus, jis nematė, tačiau girdėjo merginų keliamą triukšmą. Merginos prie automobilio sugrįžo maždaug po 10 minučių. E. draugė niekuo nesuskundė, tačiau jis pamatė, kad ji yra dar labiau sumušta. Jis suprato, kad miškelyje ją vėl sumušė A. ir V. Kad šiame miškelyje kuri nors iš merginų būtų kišusi D. į makštį kankorėžius, jis nematė. Grįžus į Pelėkių kaime, Kretingos rajone, prie jų prisijungė M. V. ir D., po ko visi nuvažiavo prie senosios Laukžemės kaimo, Kretingos rajone mokyklos, kur toliau girtavo. Ar prie šios mokyklos V. ir A. dar mušė D., nepamena. Kadangi įvykio metu buvo stipriai girtas, alkoholinius gėrimus vartojo antrą dieną, pripažįsta, kad dėl kai kurių jo nurodomų įvykio aplinkybių jis gali klysti (I tomas, b. l. 125-127).

20Liudytojas D. Ž. parodymais teismo posėdžio ir ikiteisminio tyrimo metu apie tai, kad 2010-09-07 jis kartu su M. V. ir S., pavardės nežino, nuvažiavo į Laukžemės kaimą pas pažįstamą vaikiną, pas kurį buvo jo mama ir dvi merginos V. ir A. bei kaimynas. Matė vėliau, kad V. ir A. muša D. Tuo metu D. sėdėjo ant sofos, o V. ir A. jai sudavė smūgius rankų delnais, kumščiais ir kojomis į veidą. D. veidas buvo paraudęs, tačiau prakirtimo žymių nesimatė. Tos pačios dienos vakare, apie 20.00 val. jis pamatė, kad kieme nebėra automobilio, su kuriuo buvo atvažiavę ir kad nebėra V., A., D. bei S., kurie sugrįžo po kokių 45 minučių. Jis pamatė, kad D. yra dar labiau sumušta, jos veidas buvo dar labiau paraudęs. Paklausus, kas atsitiko, D. pasakė, kad ji susimušė su V. ir A., tačiau dėl ko, nesakė. Netrukus jis, M. V., S., V., A. ir D. nuvažiavo prie kažkokio pastato Laukžemės kaime, Kretingos rajone, ir jis matė, kad prie šio pastato V. ir A. sudavė D. kiekviena ne mažiau kaip po tris smūgius rankų delnais į veidą. (I tomas, b. l. 69-71).

21Liudytojo M. V. parodymais teismo posėdžio ir ikiteisminio tyrimo metu apie tai, kad 2010 m. rugsėjo mėnesį, tikslesnės datos nepamena, jis kartu su S. K. ir D. Ž. nuvažiavo į kažkokį Pelėkių kaime, Kretingos rajone, esantį namą, kuriame buvo jo pažįstamos A. ir V. kurių pavardžių nežino. Ten dar buvo du vyriškiai, pavardžių nežino, visi jie girtavo. Vėliau prie jų prisijungė ir D., tačiau, kadangi buvo stipriai girtas, kaip ji atsirado tuose namuose, ar D. mušė V. ir A., nepamena. Tos pačios dienos vakare, kelinta buvo valanda, nepamena, jis, D. Ž., S. K., V., A. ir D. išvažiavo į Laukžemės kaimą, Kretingos rajone ir jis matė, kaip prie senosios Laukžemės kaimo mokyklos A. ir V. užsipuolė D., iškeikė ją necenzūriniais, tačiau ar toje vietoje A. ir V. D. mušė, nepamena. Girdėjo, kad važiuojant iš Pelėkių kaimo į Laukžemės kaimą, Kretingos rajone, V. ir A. pasakė, kad D. į makštį sukišo kankorėžį, tačiau kur ir kada jos tai padarė, jis nežino. (I tomas, b. l. 66- 68).

22Liudytojo E. K. parodymais teismo posėdžio ir ikiteisminio tyrimo metu apie tai, kad 2010-09-07 jis girtavo su draugais savo namuose, esančiuose Pelėkių kaime, Kretingos rajone. Girtas užmigo, o prabudęs išgirdo, kaip iš kito kambario jo sugyventinė D. D. šaukėsi pagalbos. Įėjęs į šį kambarį pamatė, kad V. ir A., sugriebusios už abiejų rankų, D. D. ištempė iš namo į kiemą. Vėliau draugai buvo kažkur dingę, o D. D. į jo namus grįžo sekančią dieną, apie 6.00 val. Ji buvo sumušta, jos veidas nuo sumušimų buvo mėlynas ir ji jam papasakojo, kad ją buvo nusivežę į mišką, merginos iš jos tyčiojosi, naudojo prieš ją smurtą (I tomas, b. l. 63-65).

23Nukentėjusiosios D. D. rūbų, kuriais ji vilkėjo įvykio metu – palaidinės, džinsinių kelnių, pėdkelnių, džinsinio švarkelio, megztinio apžiūra, kurios metu nustatyta, kad šie rūbai sutepti ir sugadinti (I tomas, b. l. 25-26,27-32).

24Parodymų patikrinimu vietoje, kurio metu V. S. Kretingos rajone, Pelėkių kaime E. K. name, Laukžemės kaime miške bei Laukžemės kaime prie senosios mokyklos parodė ir paaiškino kaip smurtavo prieš D. D. (II tomas, b. l. 60-62, 63-66).

25Parodymų patikrinimu vietoje, kurio metu A. B. Kretingos rajone, Pelėkių kaime E. K. name, Laukžemės kaime miške bei Laukžemės kaime prie senosios mokyklos parodė ir paaiškino kaip smurtavo prieš D. D. (II tomas, b. l. 17-19, 20-24).

26Kaltinamosios V. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas laiko tai, kad ji prisipažino padariusi nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, o atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laiko tai, kad nusikaltimą padarė būdama apsvaigusi nuo alkoholio, kas turėjo įtakos šios veikios padarymui ir su bendrininkų grupe.

27Kaltinamosios A. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas laiko tai, kad ji prisipažino padariusi nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, o jos atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laiko tai, kad nusikaltimą padarė būdama apsvaigusi nuo alkoholio, kas turėjo įtakos šios veikios padarymui ir su bendrininkų grupe.

28Skirdamas bausmę, teismas laikosi baudžiamojo kodekso nuostatų ir atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininkų asmenybes, jų atsakomybes lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

29V. S. padarė apysunkį nusikaltimą. Nusikaltimo padarymo metu ji nebuvo nusikaltusi anksčiau ir buvo neteista. Ji yra teista vėliau, bausmę atlikusi. Už šį naujai padarytą nusikaltimą ji baustina laisvės atėmimo bausmę, kurios vykdymas atidėtinas, taikant baudžiamojo poveikio priemones, nes teismas mano, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo.

30A. B. padarė apysunkį nusikaltimą. Ji neteista ir nusikaltimo padarymo metu buvo nepilnametė. Ji baustina laisvės atėmimo bausmę, kurios vykdymas atidėtinas, taikant auklėjamojo poveikio priemones, nes teismas mano, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo.

31Nusikalstamais V. S. ir A. B. veiksmais nukentėjusiajai buvo padaryta turtinė ir moralinė žalą. Nukentėjusioji įvertino, kad jai padaryta 115 Lt turtinės žalos ir 5000 Lt neturtinės žalos (b.l. I t.45), su kurios dydžiais kaltinamosios V. S. ir A. B. pilnai sutiko, todėl, remiantis CK 6.263 str.,1 d., 6.279 str., 6.281 str., 6.283 str. 1 d., iš kaltinamųjų solidariai priteistina 5115 Lt nukentėjusiosios D. D. naudai.

32Nusikalstamais V. S. ir A. B. veiksmais nukentėjusiajai buvo padaryta fizinė žalą, sutrikdyta sveikata, jis buvo gydomas ligoninėje, valstybinėms ligonių kasoms jo gydymas kainavo 3065,06 Lt. (b.l. I t.55-62), todėl, remiantis CK 6.263 str.1 d., 6.279 str., 6.283 str. 2 d., iš kaltinamųjų solidariai priteistinos nukentėjusiosios gydymo išlaidos Valstybės ligonių kasų naudai.

33Vadovaudamasis BPK 297, 298, 302-307 str. str., teismas

Nutarė

34V. S., a.k( - ) pripažinti kalta pagal BK 138 str. 2 d. 8 p. ir nuteisti terminuotu laisvės atėmimu dvejiems metams ir šešiems mėnesiams.

35Taikyti BK 75 str. ir paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 metams. Paskirti baudžiamojo poveikio priemones – tęsti darbą, 10 MGL (1300 Lt) dydžio įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, 60 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose. Baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo terminas – 1 metai.

36V. S. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio nuorašo gavimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos. Į atliktos bausmės laiką įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2010-11-02 iki 2010-11-04.

37A. B., a.k( - ) pripažinti kalta pagal BK 138 str. 2 d. 8 p. ir nuteisti terminuotu laisvės atėmimu vieneriems metams ir šešiems mėnesiams.

38Taikyti BK 92 str. ir bausmės vykdymą atidėti dvejiems metams. Paskirti auklėjamo poveikio priemones – elgesio apribojimą 12 mėnesių, įpareigojant per šį laikotarpį būti namuose nuo 20:00 val. iki 7:00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, nemokamus auklėjamojo pobūdžio darbus, įpareigojant 50 valandų dirbti sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kuriose darbas gali turėti auklėjamąjį pobūdį. Auklėjamojo poveikio priemonių įvykdymo terminas - 1 metai.

39A. B. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio nuorašo gavimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos. Į atliktos bausmės laiką įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2010-11-02 iki 2010-11-04.

40Priteisti iš V. S., a.k( - ) ir A. B., a.k( - ) solidariai nukentėjusiosios gydymo išlaidų 3065,06 Lt valstybinės ligonių kasos naudai (sąskaita LT217300010002484333 „Swedbank“ AB, b.k.73000), ir solidariai 5115 Lt žalos atlyginimo D. D., a.k( - ) naudai.

41Daiktinius įrodymus - nukentėjusiosios D. D. rūbus – palaidinę, džinsines kelnes, pėdkelnes, džinsinį švarkelį, megztinį, saugomus Klaipėdos apskrities VPK Kretingos rajono policijos komisariate (kvitas serija BBB Nr.0007517), grąžinti D. D.. Grąžinimą pavesti Kretingos raj. PK.

42Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Kretingos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Kulberkienė,... 2. sekretoriaujant Rimai Šiaulienei,... 3. dalyvaujant: prokurorui Svajūnui Petravičiui,... 4. nukentėjusiajai D. D., nukentėjusiosios atstovui advokatui Jonui Petrikui,... 5. teisiamųjų gynėjai D. B.,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 7. V. S., a.k( - ) gimusi 1986-10-15 Klaipėdoje, lietuvė, Lietuvos Respublikos... 8. A. B., a.k( - ) gimusi 1993-05-03 Klaipėdoje, lietuvė, Lietuvos Respublikos... 9. kaltinamos pagal BK 138 str. 2 d. 8 p.,... 10. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 11. V. S. ir A. B. padarė nesunkų sveikatą sutrikdymą dėl chuliganiškų... 12. 2010-09-07 d. apie 15.00 val., E. K. gyvenamojo namo, esančio Pelėkių kaime,... 13. Šiais savo nusikalstamais veiksmais V. S. ir A. B. padarė nusikaltimą,... 14. Kaltinamoji V. S. prisipažino kalta visiškai dėl nusikaltimo, numatyto BK... 15. Kaltinamoji A. B. prisipažino kalta visiškai dėl nusikaltimo, numatyto BK... 16. Be pačių kaltinamųjų visiškų prisipažinimų jų padaryta nusikalstama... 17. Nukentėjusisios D. D. parodymais teismo posėdžio ir ikiteisminio tyrimo metu... 18. Specialisto- teismo medicinos eksperto išvada apie tai, kad 2010-09-07 paros... 19. Liudytojo S. K. parodymais teismo posėdžio ir ikiteisminio tyrimo metu apie... 20. Liudytojas D. Ž. parodymais teismo posėdžio ir ikiteisminio tyrimo metu apie... 21. Liudytojo M. V. parodymais teismo posėdžio ir ikiteisminio tyrimo metu apie... 22. Liudytojo E. K. parodymais teismo posėdžio ir ikiteisminio tyrimo metu apie... 23. Nukentėjusiosios D. D. rūbų, kuriais ji vilkėjo įvykio metu –... 24. Parodymų patikrinimu vietoje, kurio metu V. S. Kretingos rajone, Pelėkių... 25. Parodymų patikrinimu vietoje, kurio metu A. B. Kretingos rajone, Pelėkių... 26. Kaltinamosios V. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas laiko tai, kad... 27. Kaltinamosios A. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas laiko tai, kad... 28. Skirdamas bausmę, teismas laikosi baudžiamojo kodekso nuostatų ir... 29. V. S. padarė apysunkį nusikaltimą. Nusikaltimo padarymo metu ji nebuvo... 30. A. B. padarė apysunkį nusikaltimą. Ji neteista ir nusikaltimo padarymo metu... 31. Nusikalstamais V. S. ir A. B. veiksmais nukentėjusiajai buvo padaryta turtinė... 32. Nusikalstamais V. S. ir A. B. veiksmais nukentėjusiajai buvo padaryta fizinė... 33. Vadovaudamasis BPK 297, 298, 302-307 str. str., teismas... 34. V. S., a.k( - ) pripažinti kalta pagal BK 138 str. 2 d. 8 p. ir nuteisti... 35. Taikyti BK 75 str. ir paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2... 36. V. S. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą... 37. A. B., a.k( - ) pripažinti kalta pagal BK 138 str. 2 d. 8 p. ir nuteisti... 38. Taikyti BK 92 str. ir bausmės vykdymą atidėti dvejiems metams. Paskirti... 39. A. B. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą... 40. Priteisti iš V. S., a.k( - ) ir A. B., a.k( - ) solidariai nukentėjusiosios... 41. Daiktinius įrodymus - nukentėjusiosios D. D. rūbus – palaidinę,... 42. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui,...