Byla 2KT-45-943/2015
Dėl termino nustatymo procesiniams veiksmams atlikti civilinėje byloje Nr. 2-3300-881/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, išnagrinėjusi suinteresuoto asmens ZETA LAW advokatų profesinės bendrijos prašymą dėl termino nustatymo procesiniams veiksmams atlikti civilinėje byloje Nr. 2-3300-881/2015,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gautas suinteresuoto asmens ZETA LAW advokatų profesinės bendrijos prašymas Vilniaus apygardos teismui nustatyti penkių darbo dienų terminą rašytinės nutarties dėl atsisakymo tenkinti suinteresuoto asmens prašymą dėl įtraukimo į civilinės bylos Nr. 2-3300-881/2015 nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų atsakovų pusėje, priėmimui.

3Suinteresuotas asmuo paaiškina, kad kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu įtraukti jį trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų atsakovų pusėje, civilinėje byloje Nr. 2-3300-881/2015. Teismas šio prašymo netenkino 2015 m. vasario 19 d. protokoline nutartimi, nors klausimas turėjo būti sprendžiamas rašytine nutartimi. Tokiu būdu teismas apribojo suinteresuoto asmens teisę apskųsti paminėtą procesinį sprendimą.

4Prašymas dėl termino procesiniams veiksmams atlikti nustatymo netenkinamas.

5Vienas iš civilinio proceso tikslų – kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 2 straipsnis). Siekiant užtikrinti įvardyto tikslo realizavimą, CPK 72 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo pareiga rūpintis, kad civilinė byla teisme būtų išnagrinėta per kuo trumpesnį laiką, nebūtų vilkinamas bylos išnagrinėjimas. Proceso dalyviai turi teisę kontroliuoti, ar bylą nagrinėjantis teismas laiku atlieka procesinius veiksmus, nevilkina bylos nagrinėjimo. Dėl šios priežasties proceso dalyviai turi teisę kreiptis į apeliacinį teismą su prašymu nustatyti terminą procesiniams veiksmams, kuriuos pagal CPK pirmosios instancijos teismas privalo atlikti, tačiau jie laiku nebuvo atlikti (CPK 72 straipsnio 3 dalis). Ši proceso dalyvių teisė gali būti realizuojama esant dviem sąlygom, t. y. CPK nustatytas konkretus terminas procesiniams veiksmams atlikti ir pirmosios instancijos teismas šių veiksmų nėra atlikęs. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, proceso dalyvio prašymas, nustatyti terminą procesiniams veiksmams atlikti, negali būti tenkinamas.

6Nustatyta, kad suinteresuotas asmuo ZETA LAW advokatų profesinė bendrija 2015 m. vasario 18 d. padavė Vilniaus apygardos teismui prašymą įtraukti jį į civilinę bylą Nr. 2-3300-881/2015 trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų atsakovų pusėje. Vilniaus apygardos teismas nurodytą prašymą išnagrinėjo ir jo netenkino 2015 m. vasario 19 d. protokoline nutartimi. Iš to aišku, kad Vilniaus apygardos teismas suinteresuoto asmens minimą procesinį veiksmą yra atlikęs, t. y. išsprendęs suinteresuoto asmens įtraukimo į civilinę bylą Nr. 2-3300-881/2015 trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, klausimą (CPK 47 straipsnio 1 dalis). Aplinkybė, kad procesinį klausimą pirmosios instancijos teismas išsprendė netinkama forma – protokoline, bet ne rašytine nutartimi, neteikia pagrindo laikyti, jog procesinis veiksmas nebuvo atliktas.

7Suinteresuotas asmuo pagrįstai teigia, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą CPK 47 straipsnio nuostatų aiškinimo ir taikymo praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta asmenį įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, gali būti apeliacijos objektu. Vis dėlto suinteresuotas asmuo nepagrįstai nurodo, kad Vilniaus apygardos teismui ginčo klausimą išsprendus protokoline nutartimi, yra apribota jo teisė į apeliaciją. Proceso įstatyme nėra įtvirtinta, kad apeliacijos objektu gali būti išimtinai tik rašytinės pirmosios instancijos teismo nutartys (CPK 334 straipsnio 1 dalis). Taigi procesinė suinteresuoto asmens prašymo išnagrinėjimo forma neriboja jo teisės skųsti apeliacine tvarka pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo. Nesutikdamas su Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. protokoline nutartimi, suinteresuotas asmuo turėtų savo teises ginti inicijuodamas jos peržiūrėjimą apeliacine tvarka, bet ne prašydamas apeliacinės instancijos teismo nustatyti pirmosios instancijos teismui terminą atlikti procesiniams veiksmams, kurie buvo atlikti. Šiame kontekste pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu suinteresuoto asmens teisė paduoti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. protokolinės nutarties būtų apribota (pvz., dėl praleisto termino atskirajam skundui paduoti), pirmosios instancijos teismas, esant atitinkamam asmens prašymui, suinteresuoto asmens įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, klausimą gali nagrinėti pakartotinai. Priešingu atveju, teismo padaryta klaida lemtų nepagrįstą suinteresuoto asmens procesinės teisės į teisminę gynybą apribojimą.

8Dėl išdėstyto suinteresuoto asmens ZETA LAW advokatų profesinės bendrijos prašymas dėl termino nustatymo procesiniams veiksmams atlikti civilinėje byloje Nr. 2-3300-881/2015 netenkinamas.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 72 straipsnio 4 dalimi Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

10netenkinti suinteresuoto asmens ZETA LAW advokatų profesinės bendrijos prašymo dėl termino nustatymo procesiniams veiksmams atlikti civilinėje byloje Nr. 2-3300-881/2015.

11Grąžinti civilinę bylą Nr. 2-3300-881/2015 Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai