Byla 1-139-670/2011

1Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėjas Raimundas Klimaitis, sekretoriaujant Linai Gailienei, Angelinai Liaudanskienei, dalyvaujant prokurorams Artūrui Bartusevičiui, Algimantui Budraičiui, Dangirai Vidutienei, advokatui Daniui Svirinavičiui, nukentėjusiesiems R. V., nukentėjusiojo atstovei advokatei R. M., civilinio ieškovo atstovui M. R., D. T., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. S., gim. ( - ), a. k. ( - ) gyv. ( - ), LR pilietis, lietuvis, vedęs, aukštojo išsilavinimo, dirbantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d., 178 str. 1 d.

2Teismas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

3V. S. 2010 m. spalio 19 d., dienos metu, tikslesnis laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, ( - ), sunkiai sutrikdė sveikatą kitam asmeniui, t. y. R. V., tyčia suduodamas mažiausiai vieną smūgį beisbolo lazda į galvos sritį, padarė jam muštinę žaizdą kairio smilkinio – viršugalvio riboje, atvirą kairio momenkaulio lūžimą, kraujo išsiliejimą po kietuoju galvos smegenų dangalu apie dešinį galvos smegenų pusrutulį, galvos smegenų dešinio pusrutulio smilkininės skilties sumušimą, t. y. sunkų sveikatos sutrikdymą.

4Be to, jis 2010 m. spalio 19 d. dienos metu, tikslesnis laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, ( - ), tyčia sužalojęs beisbolo lazda R. V., kuris po padaryto sužalojimo nukrito ant žolės, pagrobė R. V. priklausantį dujinį pistoletą „Para“ 850 Lt vertės, tuo padarydamas R. V. 850 Lt turtinę žalą.

5Kaltinamasis V. S. pagal jam pareikštą įtarimą ikiteisminio tyrimo metu kaltu neprisipažino bei atsisakė duoti parodymus. 2011 m. gegužės 17 d. papildomos apklausos metu parodė, kad kaltu neprisipažįsta, atsisako duoti detalesnius parodymus ir pateikia savo surašytus ir pasirašytus parodymus. Tuose rašytiniuose parodymuose jis nurodė, kad R. V. atžvilgiu nusikalstamų veikų nedarė. Pranešime apie įtarimą nurodytu laiku bei vietoje gynėsi nuo R. V. jo atžvilgiu vykdyto užpuolimo, panaudojant šaunamąjį ginklą, kuris tuo metu asmeniškai subjektyviai tikrai grėsė ne tik sveikatai, bet ir gyvybei. Gindamasis nuo R. V. jo atžvilgiu vykdyto užpuolimo, neviršijo būtinosios ginties ribų ir jo gynyba atitiko minėto asmens kėsinimosi pobūdį ir pavojingumą. Šiai dienai R. V. konstatuotas sveikatos sutrikdymo laipsnis yra abejotinas.

6Kaltinamasis V. S. teismo posėdžio metu raštu pateikė savo parodymus pagal pareikštus įtarimus ir parodė, kad jis kaltinamajame akte nurodytų veikų nepadarė. Kaltinime nurodytu laiku ir vietoje gynėsi nuo R. V. jo atžvilgiu vykdyto, panaudojant šaunamąjį ginklą, užpuolimo, kuris tuo metu jam asmeniškai grėsė ne tik sveikatai, bet ir gyvybei. Gindamasis būtinosios ginties ribų neperžengė, nes jo gynyba atitiko R. V. kėsinimosi pobūdį ir pavojingumą. Nukentėjusiajam priklausančio dujinio pistoleto nevogė. Jis sužinojo, kad R. V. telefonu, o galimai ir betarpiškai bendrauja su jo sugyventine A. P., su kuria jis tuo metu gyveno faktinėje santuokoje, kartu augino jų mažametę dukrą J. S., gim. ( - ). Todėl jis jam paskambino ir paklausė, ar tarp V. ir A. yra glaudūs santykiai. V. tiesiogiai nepasakė, kalbėjo grubiai. Pažodžiui nepamena, bet jis V. pasakymą suprato kaip „kad tai yra tik jo ir A. reikalas“. V. pasakė, kad jie gali pasikalbėti akis į akį, keletą kartų tuo klausimu bendravo telefonu. Nepamena, kuris pasiūlė susitikimo vietą, nurodytą kaltinamajame akte. Jis buvo nusiteikęs viską galutinai išsiaiškinti, nes A. neigė palaikanti bet kokius ryšius su V., o pokalbio su V. metu, jis nepatvirtino glaudesnių santykių buvimo su A. bet jų ir nepaneigė. Į susitikimą vyko visiškai nenusiteikęs vartoti smurtą V. atžvilgiu. Kadangi susitikimą pasiūlė V., jis nerimavo, kad jo nesumuštų ar ko nors kitko bloga nepadarytų, todėl paprašė savo kaimyno, kad jį palydėtų. Prašė kaimyno, kad jis nuvažiuotų savo mašina į jų sutartą vietą ir jeigu kas jam atsitiktų praneštų policijai, jokių detalių jam neaiškino. Kaimynas nelabai norėjo lydėti, bet po to sutiko. Kaimynas į nurodytą vietą atvyko žalios spalvos automobiliu VW Golf, sustojo kiek atokiau nuo jo automobilio, t. y. juodo VW Golf, bet matomumo ribose. R. V. atvežė kažkoks jaunuolis, kurio nelabai įsidėmėjo. Jų automobilis sustojo atokiau nuo kaltinamojo ir jo kaimyno. R. V. išlipęs iš automobilio ėjo link jo, o jis nuo savo automobilio ėjo link V. Rankose nieko neturėjo. Jau V. einant artyn, jis įtarė, kad V. gali būti neblaivus, V. priėjus jis įsitikino visiškai, kad jis neblaivus, nes nuo jo sklido stiprokas alkoholio kvapas. V. priėjęs piktai pasakė, kad jau seniai bendrauja su A. P. ir bendraus su ja toliau ir paklausė, kas man nepatinka. Jis apstulbo nuo tokios nukentėjusiojo įžangos ir bandė jam atsakyti, bet nepamena pažodžiui ką sakė, bet jokiu būdu nedavė jam preteksto jį pulti. Jis dar labiau apstulbo, kai R. V. išsitraukė iš savo striukės kišenės pistoletą ir nukreipė į jį. Išsitraukęs pistoletą V. nieko nesakė, bet matėsi, kad jis nusiteikęs ryžtingai ir gali iš tikrųjų šauti. Jis suprato, jeigu puls, į jį bus šaunama, nors šovimui jokios priežasties ir nebuvo. Kadangi R. V. buvo visiškai girtas, jo elgesys buvo visiškai nenumatomas. Šalia kaltinamojo gulėjo pagalys, jis jį čiupo ir visiškai nesitaikydamas trenkė į R. V., nes nebuvo laiko apie kažką galvoti. Jis neginčija medikų išvados, kad R. V. konstatuotas galvos sužalojimas galėjo gautis nuo jo sudavimo nukentėjusiajam lazda, tačiau sužalojimo sunkumo laipsnis ir gydymosi laikotarpio pagrįstumas jam kelia dideles abejones, nes R. V. jau visur vaikščiojo, važinėjo, atrodė visai normaliai. R. V. sudavė tik gindamasis, nes buvo įsitikinęs, kad pistoletas buvo kovinis šaunamasis ginklas. Po suduoto smūgio lazda jis nukrito ir jam iškrito pistoletas, tada kaltinamais grėbė pistoletą bijodamas, kad vėl į jį nesikėsintų, ir įsidėjo jį į kišenę, greit sėdo į automobilį ir skubiai išvažiavo. Labai skubėjo, nes bijojo, kad R. V. automobilyje buvęs jaunuolis nepultų, be to, tuo metu jam buvo savotiška „paranoja“. Jis nežino, ar tas asmuo ruošėsi pulti, tiesiog jis spėjo skubiai išvažiuoti. Kaltinamasis važiavo labai greitai, nes buvo susijaudinęs ir nepastebėjo, ar jį vijosi R. V. su tuo asmeniu savo automobiliu. Važiuodamas jis prisiminė savo kaimyną, bet grįžęs jį jau rado parvažiavusį. Kaimynas pasakė, kad viską matė, kadangi buvo beginklis išvažiavo. Jis matė, kad jam pavyko apsiginti, todėl nemanė, kad kuo nors nusikalto. Apžiūrėjęs V. pistoletą jis įsitikino, kad jis dujinis. Apie R. V. būklę nieko nežinojo. Galvojo pistoletą pristatyti į policiją arba per kitus asmenis perduoti R. V.. Pistoleto jis teigia nenorėjęs pasisavinti. Į policiją nesikreipė, nes jis liko nesužalotas. Nepamena kokiu būdu, bet žino, kad greit sužinojo, kad R. V. sužalotas, kreipėsi į medikus, policiją ir V. tėvai ketina jį bet kokiomis aplinkybėmis pasodinti jį į kalėjimą. Pasikonsultavęs su juristais kaltinamasis nusprendė nieko nedaryti ir laukti, kaip situaciją vertins pats R. V., kuris neskubėjo duoti parodymų. Kaltinamasis sužinojęs, kad R. V. padarytas sveikatos sutrikdymas, jis bandė su juo ieškoti kontakto. Pistoletą nusprendė pasilikti kaip daiktinį įrodymą, jeigu R. V. neigtų buvusį užpuolimą. Ikiteisminio tyrimo metu neskubėjo duoti parodymų, nes jam atskiri žmonės patarė, kad Šakių rajono prokuratūra ir policija stoja į R. V. pusę. Dėl to buvo susilaikyta nuo parodymų davimo. Kaltinamasis mano, kad proceso eiga parodė, kad Šakių rajono prokuratūra jo atžvilgiu elgėsi išimtinai tendencingai, padarė daug procesinių pažeidimų.

7Teismo posėdžio metu buvo patikslinta, kad kaltinamojo kaimynas stovėjo 5-7 m nuo įvykio vietos. Ten buvo aikštelė. Atvažiavę R. V. su kitu vaikinu sustojo apie 30 m atstumo nuo aikštelės. Tas kitas vaikinas sėdėjo vairuotojo vietoje ir nebuvo išlipęs iš automobilio. Kaltinamasis su kaimynu vyko skirtingais automobiliais, nes kaltinamasis ruošėsi važiuoti į autoservisą. Apie gresiantį pavojų suprato iš R. V. tono, todėl pasikvietė kaimyną. Jis neketino muštis, tik norėjo išsiaiškinti aplinkybes. Susitikimo vietą pasiūlė V., kuris spontaniškai išsitraukė pistoletą. Kaltinamasis nuo žemės sugriebė malką, kuri nuo smūgio nelūžo. Į policiją ginklo neperdavė, nes taip jam patarė teisininkai. Su A. P. kaltinamasis nebegyvena, tačiau prisideda prie dukters išlaikymo. Kaltinamasis žino kuo skiriasi dujinis pistoletas nuo kovinio, tačiau nurodo, kad buvo netinkamas atstumas atskirti pistoletą. Tuo metu, kai kaltinamasis smogė R. V. malka, R. V. jam nieko nedarė, bet kaltinamasis teigia manęs, kad V. į jį šaus.

8Nukentėjusysis R. V. parodė, kad V. S. pradėjo jam rašyti grasinančias žinutes dėl draugės. Gali būti, kad jis nežinojo, kam rašo žinutes. Kitą dieną jis parašė žinutę ir paklausė, gal nori susitikti. Nukentėjusysis atsakė, kad gali. Kadangi tą dieną jie šventė gimtadienį, V. po darbo bendradarbio paprašė jį pavežti ir nieko daugiau neaiškino. Nuvažiavę jie pamatė tamsų VW Golf, durys buvo atidarytos, jis priėjo, kaltinamasis nuo keleivio sėdynės paėmė aliuminę pilką beisbolo lazdą ir trenkė. Nuo smūgio jis nieko daugiau nepamena. Dujinį pistoletą turėjo striukės kišenėje, bet jo nebuvo išsitraukęs. Pistoleto rankenos iš kišenės tikrai negalėjo matytis. Nepasakius nei žodžio kaltinamasis jam smogė. Aikštelėje daugiau nebuvo jokio automobilio. Su P. nukentėjusysis teigia nebendravęs, bet jie buvo susitikę gal kokius 3 kartus. Gali būti, kad P. norėjo su juo bendrauti. Jis žinojo, kad ji turi draugą, kuris ją muša. Tarp automobilių galėjo būti apie 10 m atstumas. Jis nuo savo automobilio paėjo gal kokius 3 m, ar tik 1-1,5 m ir patyrė S. smūgį. Nuo sumušimo jam labai skaudėjo galvą, nes brinko smegenys.

9Liudytojas Ž. N. parodė, kad jam paskambino draugas ir paprašė nuvežti iki ąžuolyno, nes pats yra pagiringas. Jie nėra draugai tik bendradarbiai. Jie važiavo V. automobiliu BMW. Ąžuolyne stovėjo automobilis Golf, iš kurio išlipo S. R. V. irgi išlipo iš automobilio. Toliau lyg dar kažkas stovėjo. Jis degėsi cigaretę ir pakėlęs akis pamatė kaip po smūgio į galvą R. V. parkrito. Parkritus jam iš kišenės iškrito pistoletas. Jis iššoko iš mašinos, S. nuvažiavo, o jis V. nuvežė į Šakių ligoninę. S. smūgiavo beisbolo lazda. Viskas vyko netoli mašinos. Kaltinamasis buvo atvažiavęs vienas. Po smūgio V. nukrito ir nejudėjo, todėl liudytojas galvojo, kad V. užmuštas. Pirmas iš automobilio išlipo S., tada V. išlipo ir kiek paėjo. Vaikinai tik ėjo vienas prieš kitą išlipę iš automobilių, kad ką turėtų rankose liudytojas nematė. Jis matė tik smūgį ir nurodė, kad gali būti, kad toliau stovėjo kažkoks automobilis, bet jis nekreipė dėmesio, nes toje aikštelėje dažnai renkasi jaunimas.

10Liudytojas V. M. parodė, kad jam paskambino kaimynas ir paprašė nuvažiuoti į ąžuolyną. Kaimynas jam pasakė, kad nori pasikalbėti su sugyventinės kavalieriumi. Kiekvienas važiavo su savo automobiliais. Jis automobilį pasistatė arčiau pavėsinės. Atvažiavo BMW, išlipo V., tada išlipo S. V. iš dešinės kišenės išsitraukė pistoletą, kurį nukreipė į krūtinę, ir ėjo link S., kiuris griebė nuo žemės pagalį ir jam trenkė. Jis išsigando ir nuvažiavo. Į ąžuolyną važiavo tikslu pranešti policijai, jeigu kas nors atsitiktų. Maždaug po pusvalandžio liudytojas susitiko S. kieme. Po smūgio V. suklupo, bet neparkrito. Jokios beisbolo lazdos liudytojas teigia nematęs.

11Iš specialisto išvados Nr. G 516/10(10) matyti, kad R. V. padaryta muštinė žaizda kairio smilkinio – viršugalvio riboje, atviras kairio momenkaulio lūžimas, kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu apie dešinį galvos smegenų pusrutulį, galvos smegenų dešinio pusrutulio smilkininės skilties sumušimas. Sumušimas padarytas mažiausiai vieno smūgio pasėkoje kietu buku daiktu, kuo galėjo būti ir minima lazda. Sužalojimas būdingas smūgio sudavimui. Atviras kairio momenkaulio lūžimas atitinka sunkų sveikatos sutrikdymą. (1 t., b. l. 10-11).

12Iš telefonų išklotinių matyti, kad V. S. skambino R. V.. (b.l. 93-118 1t)

13Nors kaltinamasis V. S. savo kaltę neigia, jo kaltė įrodyta nukentėjusiojo, liudytojų parodymais bei kita baudžiamosios bylos medžiaga. V. S. nurodo, kad gynėsi nuo jam gresiančio realaus pavojaus. Tačiau tai prieštarauja liudytojų ir nukentėjusiojo parodymams. Kaltinamasis pats buvo susitikimo iniciatorius ir jis skambino nukentėjusiajam. Nors nurodo, kad nukentėjęs kalbėjo grubiai, vis tiek važiavo į susitikimą atokioje vietoje. Visi nurodo, kad pirmas iš mašinos išlipo R. V. ir pagal kaltinamojo ir jo liudytojo V. M. parodymus išsitraukė pistoletą, tačiau vis tiek kaltinamasis išlipo iš mašinos ir ėjo link jo, nors buvo galima nelipti iš mašinos ir nuvažiuoti. Tačiau tai yra gynybos versija, nes liudytojas Ž. N. nurodo, kad pistoleto rankose R. V. neturėjo ir jį pamate, kai nuo V. Š. smūgio beisbolo lazda R. V. nugriuvo ir iš jo kišenės iškrito pistoletas. Netikėti nukentėjusiojo ir liudytojo Ž. N. parodymais nėra pagrindo, nes jie davė nuoseklius parodymus, buvo apklausti pas ikiteisminio tyrimo teisėją. R. V. nieko nekalbėjo ir negrasino. Neįtikėtina versija, kad tik atvažiavus į aikštelę ir pamačius ginkluotą asmenį, tuo metu ir toje vietoje gulėjo ant žemės lazda, kuria galėjo apsiginti. Jei asmuo būtų norėjęs šauti, tai pakol lenkiamasi paimti lazdą, paimant lazdą, galima iššauti iš pistoleto kelis kartus. Po įvykio, nei kaltinamasis, nei liudytojas V. M. į policiją nesikreipė ir dujinio pistoleto nepristatė, nors asmuo turintis aukštąjį juridinį išsilavinimą turi žinoti, kaip reikia elgtis tokiu atvėju.. Dujinis pistoletas buvo atiduotas tik teisminio nagrinėjimo metu. Liudytojas V. M. parodymus davė tik teisminio nagrinėjimo metu, kai nėra galimybės patikrinti ar panaigti jo parodymus, ir jo parodymai prieštarauja liudytojo ir nukentėjusiojo parodymams.

14Kaltinamojo veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. – sunkus sveikatos sužalojimas - teisingai.

15Kaltinamojo veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. – svetimo turto pagrobimas - teisingai.

16Kaltinamojo V. S. atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

17Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgta į padaryto nusikaltimo pobūdį, veikos pavojingumą visuomenei (padarytas vienas nesunkus ir vienas sunkus nusikaltimas), kaltinamojo asmenybę (ankščiau neteistas), į tai, kad nėra atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių, todėl kaltinamajam V. S. skirtina bausmė – laisvės atėmimas. Kaltinamasis suimtinas teismo salėje, nes gali daryti poveikį liudytojams, slėptis nuo teismo, dėl ko gali būti apsunkintas nuosprendžio vykdymas.

18Civilinis ieškovas R. V. byloje pareiškė civilinį ieškinį 3250 Lt turtinei ir 50000 Lt neturtinei žaloms, viso 53250 Lt atlyginti (1 t., b. l. 44-45). Neturtinė žala (asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.250 straipsniu atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai ar dėl gyvybės atėmimo.

19Neturtinės žalos atlyginimo funkcija (paskirtis) yra ne nubaudimo ar turtinės padėties pagerinimo, bet kompensacinė, nukreipta į prarastų vertybių atkūrimą, taip pat socialinio teisingumo atkūrimą.

20Atsižvelgiant į kaltinamojo V. S. kaltę dėl padarytų nusikaltimų, civilinis R. V. ieškinys tenkintinas visiškai, nes nukentėjęs kentėjo skausmus, prarado dalį darbingumo, negali sportuoti, todėl pasikeitė bendravimo galimybės.

21Civilinis ieškovas Valstybinė ligonių kasa byloje pareiškė civilinį ieškinį 4654,52 Lt sumai (1 t., b. l. 50). Iš viso už R. V. gydymą Ligonių kasa gydymo įstaigoms sumokėjo 4654,52 Lt, todėl ši suma PSDF biudžetui turi būti atlyginta kalto asmens.

22Civilinis ieškovas VSDFV Šakių skyrius byloje pareiškė civilinį ieškinį 10352,63 sumai. VSDFV Šakių skyrius už nedarbingumo laikotarpį R. V. paskyrė ir išmokėjo 5759,17 Lt ligos pašalpą, 1139,16 Lt ligos pašalpą, be to, iki 2011-12-31 išmokėjo 3454,30 Lt netekto darbingumo pensijos. Remiantis CK 6.290 str. 3 d. draudimo išmokas išmokėjusi draudimo įstaiga įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, todėl civilinis ieškinys tenkintinas.

23Kaltinamasis V. S. privalo atlyginti išlaidas dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo pagal 2011-02-09 sprendimą nr. TP-2-(2.2)-11-T-3504-549 1395,89 Lt valstybei.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 2 d., 304 str., 307 str. 1 d. ir 7 d., 310 str.

Nutarė

25V. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą:

26Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. ir paskirti bausmę – 5 metus laisvės atėmimo;

27Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. ir paskirti bausmę – 6 mėnesius laisvės atėmimo.

28Vadovaujantis LR BK 63 str. 1,2,5 d. bausmes subendrinti, griežtesne apimant švelnesnę ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 5 (penkių) metų laisvės atėmimo. Bausmę atlikti pataisos namuose. Į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2010 m. spalio 28 d. iki 2010 m. spalio 29 d. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo sulaikymo momento.

29Rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą pakeisti kardomąją priemone suėmimu ir V. S. suimti teismo salėje. Nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąsias priemones, panaikinti.

30Priteisti iš V. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 3250 Lt turtinės ir 50000 Lt neturinės žalos atlyginimo R. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ) naudai.

31Priteisti iš V. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 4654,52 Lt turtinės žalos atlyginimo Valstybinės ligonių kasos prie SAM, įm. k. 191351679, buveinė Kalvarijų g. 147, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), naudai.

32Priteisti iš V. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 10352,63 Lt turtinės žalos atlyginimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriui, įm. k. 188679630, buveinė Kęstučio g. 2, Šakiai, a. s. Nr. ( - ), naudai.

33Priteisti iš V. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 1395,89 Lt antrinės teisionės pagalbos išlaidų valstybės naudai.

34Daiktinius įrodymus – dujinį pistoletą ME 9 mod. Para, Nr. ( - ), apkabą, 6 vnt. šovinių – nuosprendžiui įsiteisėjus konfiskuoti ir sunaikinti.

35Nuosprendžiui įsiteisėjus pasiųsti medžiagą Jurbarko rajono apylinkės prokuraturai dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo V. M., a.k. ( - ) atžvilgiu, esant jo veikoje požymių nusikalstamos veikos numatytos LR BK 235 str.

36Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos, kaltinamajam nuo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Jurbarko rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėjas Raimundas Klimaitis,... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą... 3. V. S. 2010 m. spalio 19 d., dienos metu, tikslesnis... 4. Be to, jis 2010 m. spalio 19 d. dienos metu, tikslesnis laikas ikiteisminio... 5. Kaltinamasis V. S. pagal jam pareikštą įtarimą... 6. Kaltinamasis V. S. teismo posėdžio metu raštu pateikė... 7. Teismo posėdžio metu buvo patikslinta, kad kaltinamojo kaimynas stovėjo 5-7... 8. Nukentėjusysis R. V. parodė, kad 9. Liudytojas Ž. N. parodė, kad jam paskambino draugas ir... 10. Liudytojas V. M. parodė, kad jam paskambino kaimynas ir... 11. Iš specialisto išvados Nr. G 516/10(10) matyti, kad R.... 12. Iš telefonų išklotinių matyti, kad V. S. skambino 13. Nors kaltinamasis V. S. savo kaltę neigia, jo kaltė... 14. Kaltinamojo veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. –... 15. Kaltinamojo veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. –... 16. Kaltinamojo V. S. atsakomybę sunkinančių ir... 17. Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgta į padaryto nusikaltimo pobūdį,... 18. Civilinis ieškovas R. V. byloje pareiškė civilinį... 19. Neturtinės žalos atlyginimo funkcija (paskirtis) yra ne nubaudimo ar... 20. Atsižvelgiant į kaltinamojo V. S. kaltę dėl padarytų... 21. Civilinis ieškovas Valstybinė ligonių kasa byloje pareiškė civilinį... 22. Civilinis ieškovas VSDFV Šakių skyrius byloje pareiškė civilinį ieškinį... 23. Kaltinamasis V. S. privalo atlyginti išlaidas dėl... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 2 d., 304 str., 307... 25. V. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką... 26. Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. ir paskirti bausmę – 5 metus laisvės... 27. Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. ir paskirti bausmę – 6 mėnesius... 28. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1,2,5 d. bausmes subendrinti, griežtesne apimant... 29. Rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą pakeisti... 30. Priteisti iš V. S., a. k. ( - ) gyv.... 31. Priteisti iš V. S., a. k. ( - ) gyv.... 32. Priteisti iš V. S., a. k. ( - ) gyv.... 33. Priteisti iš V. S., a. k. ( - ) gyv.... 34. Daiktinius įrodymus – dujinį pistoletą ME 9 mod. Para, Nr. ( - ), apkabą,... 35. Nuosprendžiui įsiteisėjus pasiųsti medžiagą Jurbarko rajono apylinkės... 36. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos, kaltinamajam nuo įteikimo...