Byla 2S-2151-273/2014
Dėl įpareigojimo priimti palikimą

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovių A. K. ir U. K. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų A. P. ir R. B. ieškinį atsakovėms A. K. ir U. K. dėl įpareigojimo priimti palikimą

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-06-20 nutartimi byla buvo sustabdyta iki pasibaigs 3 mėnesių terminas nuo šio teismo 2014-06-17 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2181-91/2014 įsiteisėjimo dienos palikimui priimti. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-06-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2181-91/2014 nutarta panaikinti teismo 2014-06-17 nutarties rezoliucinę dalį ir rezoliucinėje dalyje naujai įrašyti – pratęsti terminą palikimui priimti pareiškėjai U. K. ir suinteresuotam asmeniui A. K. pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-01-16 nutartimi patvirtintą asmeninį E. K., mirusios ( - ), testamentą trims mėnesiams nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014 m. liepos 14 d. nutartimi bylą sustabdė iki pasibaigs 3 mėnesių terminas nuo šio teismo 2014-06-30 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2181-91/2014 įsiteisėjimo dienos palikimui priimti.

6Teismas nurodė, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-06-30 nutartis įsiteisėjo 2014-07-10.Tokiu būdu įsiteisėjusios teismo 2014-06-30 nutarties pagrindu pasikeitus aplinkybėms, - bylos sustabdymo terminas - tai yra iki pasibaigs 3 mėnesių terminas palikimui priimti - skaičiuotinas nuo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-06-30 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-2181-91/2014, įsiteisėjimo dienos.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8 Atsakovės A. K. ir U. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 14 d. nutartį. Nurodė, kad teismas nepagrįstai termino įstatymu garantuojamai teisei įgyvendinti (palikimui priimti) pratęsimą laikė pakankamu pagrindu bylai pagal ieškovų A. P. ir R. B. ieškinį dėl įpareigojimo priimti palikimą sustabdyti, todėl priėmė nepagrįstą nutartį. Ieškovai pateikė akivaizdžiai nesąžiningą nepagrįstą ieškinį. 2014-06-17 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi pratęstas terminas palikimui priimti. Minėtoje nutartyje teismo nurodyta, kad terminas palikimui priimti praleistas ne dėl pareiškėjos U. K. kaltės. Atsiliepime į ieškinį prašė teismo už nesąžiningo nepagrįsto ieškinio pateikimą ieškovams skiri baudą. Teismas nepagrįstai nenagrinėjo prašymo, nesiekė, kad būtų įgyvendinti civilinio proceso tikslai (CPK 2str.), priėmė nepagrįstą nutartį ir bylą sustabdė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą patvirtino, jog sprendžiant fakultatyviojo bylos sustabdymo klausimą būtina atsižvelgti į tai, kad sustabdžius civilinę bylą neišvengiamai užsitęsia teismo procesas, akcentavo, kad EŽTK 6 str. 1d. įtvirtinta asmens teisė į bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką yra viena iš sudėtinių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu. Kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp šalių- vienas iš civilinio proceso tikslų. Civilinio proceso teisės normų, reglamentuojančių bylos sustabdymą, nepaisymas vertinamas kaip esminis proceso teisės normų pažeidimas, kuris reiškia asmens teisės į tinkamą teismo procesą, taigi ir viešojo intereso, pažeidimą.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovai A. P. ir R. B. prašo atskirąjį skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą.

10Nurodo, kad tik išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-1879-301/2014, teismas priimdamas sprendimą pasisakys, ar yra pagrįstas ieškovų ieškinys ir ar jis tenkintinas. Šiuo atveju, sprendžiant klausimą dėl bylos sustabdymo nurodytas atsakovių teiginys, kad ieškovai pateikė akivaizdžiai nesąžiningą ieškinį, visiškai neturi juridinės galios ir teisiškai nėra reikšmingas. Ta aplinkybė, jog atsakovių nuomone, ieškinys yra nepagrįstas, niekaip neįrodo, jog byla sustabdyta neteisėtai. Atsakovės nurodo asmenų teisę į bylos išnagrinėjimą per kuo trumpiausią laiką. Atkreiptinas dėmesys, jog šis principas yra labai svarbus bylų nagrinėjimo procese, tačiau esant procesiniams kliuviniams, t.y. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių bylos tinkamai ir teisingai išnagrinėti negalima, o jos teisingas išnagrinėjimas priklauso nuo kitų teisme nagrinėjamų bylų ar kitų aplinkybių, privaloma taikyti ir protingumo principą bei bylą laikinai sustabdyti. Šiuo metu toliau nagrinėti civilinės bylos Nr. 2-1879-301/2014 būtų netikslinga, kadangi jos išsprendimo tikslingumas ir teisingumas yra tiesiogiai susijęs su atsakovių veiksmais ir civiline byla Nr. 2-2181-91/2014.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

13Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

14Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą. Atsižvelgiant į bylos sustabdymo pagrindus, įstatyme išskiriamos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 str.).

15Civilinėje byloje Nr. 2-1879-301/2014 nustatyta, kad ieškovai A. P. ir R. B. kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą su ieškiniu atsakovėms A. K. ir U. K. dėl įpareigojimo priimti palikimą (b.l.2-6). Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-06-20 nutartimi byla buvo sustabdyta iki pasibaigs 3 mėnesių terminas nuo šio teismo 2014-06-17 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2181-91/2014 įsiteisėjimo dienos palikimui priimti (b.l. 77-78).

16Iš civilinės bylos Nr. 2-2181-91/2014 duomenų matyti, kad pareiškėja U. K. pareiškimu prašė pratęsti terminą palikimui priimti pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartimi patvirtintą asmeninį E. K., mirusios ( - ) testamentą (b.l.1-3). Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014-06-17 nutartimi pareiškėjai U. K., pratęsė terminą palikimui priimti po testatorės- E. K., mirusios ( - ), mirties trims mėnesiams nuo nutarties įsiteisėjimo dienos (b.l.35). Suinteresuotas asmuo A. K. 2014-06-27 pateikė atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-06-17 nutarties. Marijampolės rajono apylinkės teismas, sutikdamas su atskiruoju skundu, 2014-06-30 nutartimi panaikino 2014-06-17 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2181-91/2014 rezoliucinę dalį, pagal pareiškėjos U. K. pareiškimą suinteresuotam asmeniui A. K. dėl praleisto termino palikimui priimti, pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartimi patvirtintą asmeninį E. K., mirusios ( - ) testamentą, trims mėnesiams. Priimtos 2014-06-17 nutarties rezoliucinėje dalyje naujai įrašė, „pratęsti terminą palikimui priimti pareiškėjai U. K. ir suinteresuotam asmeniui A. K., palikimui priimti pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartimi patvirtintą asmeninį E. K., mirusios ( - ), testamentą, trims mėnesiams nuo nutarties įsiteisėjimo dienos“ (b.l. 39).

17Bylos duomenys patvirtina, kad civilinėje byloje Nr. 2-1879-301/2014 Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014-07-14 nutartimi bylą sustabdė iki pasibaigs 3 mėnesių terminas nuo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-06-30 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2181-91/2014 įsiteisėjimo dienos palikimui priimti. Teismas nurodė, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-06-30 nutartis įsiteisėjo 2014-07-10.Tokiu būdu įsiteisėjusios Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-06-30 nutarties pagrindu pasikeitus aplinkybėms, - bylos sustabdymo terminas - tai yra iki pasibaigs 3 mėnesių terminas palikimui priimti - skaičiuotinas nuo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-06-30 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-2181-91/2014, įsiteisėjimo dienos.

18Pagal CPK 164 str. 4 p. teismas turi diskrecijos teisę sustabdyti bylą kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog bylą sustabdyti yra būtina. Teismo diskrecijos teisė sustabdyti bylą turėtų būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą bei asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiamas jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanomai trumpesnį laiką, realizavimą. Sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo, t. y. jokių procesinių veiksmų joje neatlikimo, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir išsamūs. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 str. 4 p., turi išsiaiškinti, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 str. 1 d. ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

19Iš civilinės bylos Nr. 2-1879-301/2014 duomenų matyti, kad ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms A. K. ir U. K. dėl įpareigojimo priimti palikimą. Tuo tarpu civilinėje byloje Nr. 2-2181-91/2014 atsakovėms pratęstas 3 mėnesių terminas priimti E. K. palikimą. Taigi, šiuo atveju nagrinėti bylą pagal ieškovų ieškinį dėl palikimo priėmimo nėra tikslinga, kadangi bylos išsprendimo tikslingumas ir teisingumas yra tiesiogiai susiję su atsakovių veiksmais civilinėje byloje Nr. 2-2181-91/2014. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė bylą iki pasibaigs 3 mėnesių terminas nuo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-06-30 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2181-91/2014 įsiteisėjimo dienos palikimui priimti.

20Taip pat, Kauno apygardos teisme 2014-11-12 gautas pranešimas bei duomenys iš Marijampolės rajono apylinkės teismo apie tai, kad Marijampolės rajono apylinkės teisme 2014-11-12 buvo gautas ieškovų A. P. ir R. B. pareiškimas dėl atsisakymo nuo ieškinio civilinėje byloje Nr. 2-1879-301/2014. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad duomenys yra gauti atidėjus procesinio sprendimo paskelbimą, sprendžia, kad jie nevertintini ir dėl jų nepasisakoma.

21Esant išdėstytoms aplinkybėms spręstina, kad teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios atskirojo skundo argumentais naikinti ar keisti pagrindo nėra, todėl atskirasis skundas atmestinas, teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. I.Ginčo esmė... 3. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-06-20 nutartimi byla buvo... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014 m. liepos 14 d. nutartimi bylą... 6. Teismas nurodė, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-06-30 nutartis... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atsakovės A. K. ir U. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Marijampolės... 9. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovai A. P. ir R. B. prašo atskirąjį... 10. Nurodo, kad tik išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-1879-301/2014, teismas... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 14. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 15. Civilinėje byloje Nr. 2-1879-301/2014 nustatyta, kad ieškovai A. P. ir R. B.... 16. Iš civilinės bylos Nr. 2-2181-91/2014 duomenų matyti, kad pareiškėja U. K.... 17. Bylos duomenys patvirtina, kad civilinėje byloje Nr. 2-1879-301/2014... 18. Pagal CPK 164 str. 4 p. teismas turi diskrecijos teisę sustabdyti bylą kitais... 19. Iš civilinės bylos Nr. 2-1879-301/2014 duomenų matyti, kad ieškovai... 20. Taip pat, Kauno apygardos teisme 2014-11-12 gautas pranešimas bei duomenys iš... 21. Esant išdėstytoms aplinkybėms spręstina, kad teismas priėmė iš esmės... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 23. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m liepos 14 d. nutartį palikti...