Byla 2S-2118-653/2016
Dėl baudos skyrimo (duomenys neskelbtini) vadovui K. N., suinteresuotas asmuo išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto pareiškėjo K. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės V. M. pareiškimą dėl baudos skyrimo ( - ) vadovui K. N., suinteresuotas asmuo išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3

 1. Antstolė V. M. kreipėsi į teismą, siūlydama ( - ) vadovui K. N. skirti 100 Eur vienkartinę baudą pagal LR CPK 585 str. 2 d. Nurodė, jog 2015-11-30 priimtas nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. B-9183 ir 2015-12-03 pasirašytinai įteiktas UAB ( - ). Nurodymas nebuvo įvykdytas. Skolininkui G. B. informavus, kad jis laisvai naudojasi UAB ( - ) sąskaitomis, 2016-01-20 priimtas patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. 15 2016 01 20 29463/14-3, ir 2016-01-25 pasirašytinai įteiktas UAB ( - ). Patvarkymas nėra įvykdytas. UAB ( - ) vadovas K. N. nevykdo antstolės nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas bei patvarkymo dėl informacijos pateikimo, todėl jam skirtina bauda.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 6 d. nutartimi pareiškimą tenkino ir paskyrė UAB ( - ) vadovui K. N. 100 Eur baudą už antstolės V. M. nurodymo ir patvarkymo nevykdymą. Teismas nustatė, jog nėra įvykdyti 2015-11-30 antstolės nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas nuo UAB ( - ) sąskaitos ir patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. 15 2016 01 20 29463/14-3, kurie buvo pasirašytinai įteikti ( - ). Įmonės vadovas nenurodė antstoliui priežasčių, dėl kurių reikalavimo nevykdo.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai
 1. Atskiruoju skundu apeliantas K. N. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartį. Nurodo, jog antstolės pareiškimas dėl baudos skyrimo yra nepagrįstas. Antstolės 2015-11-30 patvarkymas, priešingai, nei teigia antstolė, buvo gautas ne 2015-12-03, o 2015-12-04. Tada šis dokumentas buvo perduotas atsakingiems už antstolio patvarkymo vykdymą asmenims. Pagal „( - )“, UAB patvirtintą Anstolių/VMI/Sodros raštų tikrinimų, atsakymų teikimo bei lėšų rezervavimo/perdavimo tvarką, gautas antstolio raštas privalo būti sutvarkytas ir atsakytas per rašte nustatytą terminą, tačiau ne ilgiau nei per 10 kalendorinių dienų. Vykdant antstolio patvarkymą atliekama tam tikra procedūra. Pirmiausia patikrinama, ar klientas turi sąskaitą įstaigos Paysera sistemoje; tik radus sąskaitą - vidinėje sistemoje turi būti įvedamas antstolio nurodytas lėšų apribojimas ir/ar vykdomas lėšų nurašymas. Per dieną įstaiga gauna ne vieną antstolio, valstybinių institucijų raštą, todėl visų jų rankinis apdorojimas ir įvedimas į sistemą, areštų pritaikymas užtrunka nemažai laiko. Atsižvelgiant į tai, antstolės nurodymas areštuoti skolininko G. B. lėšas buvo įvykdytas 2015-12-05. Tą dieną skolininko sąskaitose buvo 0,74 Eur. 2015-12-07 į Įstaigos vidinę sistemą buvo įvestas kito antstolio R. V. patvarkymas areštuoti ir nurašyti skolininko G. B. lėšas 312,51 Eur sumai, dar vėliau buvo gautas antstolės N. Š. 2016-03-24 patvarkymas areštuoti to paties skolininko lėšas ir jas pervesti 2170,47 Eur sumai. Taigi skolininko sąskaitoje esančios 0,74 Eur sumos ne tik nebūtų įmanoma proporcingai paskirstyti visiems antstoliams, bet ir vien komisiniai mokesčiai už antstolės patvarkymo vykdymą būtų didesni nei pervedama antstolei suma, todėl nebuvo realios galimybės šių lėšų pervesti antstolei.
 2. Nors antstolė teigia, kad nėra gavusi atsakymo į savo 2016-01-20 patvarkymą, tačiau antstolei atsakymas apie skolininko G. B. sąskaitas yra pateiktas elektroniniu paštu ( - ) 2016-02-04.
 3. Bauda taip pat skirta ne tam subjektui – bauda, jei antstolio patvarkymai iš tikrųjų būtų neįvykdyti, turėtų būti skiriama ne visos įstaigos vadovui, o asmeniui, tiesiogiai atsakingam už antstolio patvarkymų vykdymą, t. y. Klientų aptarnavimo skyriaus vadovui.
 4. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė V. M. nurodė, jog nebuvo gavusi skolininko G. B. sąskaitų išrašo iš UAB ( - ), tačiau šie dokumentai pridėti prie atskirojo skundo. Šiuo metu Patvarkymas dėl informacijos pateikimo yra įvykdytas. Klausimą dėl skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo palieka spręsti teismo nuožiūra.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).
 2. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2016 m. birželio 6 d. nutartimi skyrė baudą UAB ( - ) vadovui K. N.. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, sprendžia, jog atskirasis skundas dėl 2016 m. birželio 6 d. nutarties yra iš esmės pagrįstas dėl žemiau nurodytų motyvų.
 3. CPK 585 str. 1 d. nustatyta, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, teismas juridinio asmens vadovui gali skirti iki 289 EUR baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną.
 4. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi teisingai nustatė, kad antstolės V. M. 2015-11-30 priimtas nurodymas priverstinai nurašyti skolininko G. B. pinigines lėšas Nr. B-9183 UAB ( - ) įteiktas 2015-12-03 (vykd. b.l. 115). Iš prie atskirojo skundo pridėtos skolininko sąskaitos Nr. EVP4210001052322, esančios ( - ), išrašo matyti, jog 2015-12-05 skolininko sąskaitoje buvo 0,74 Eur, o sąskaitoje Nr. EVP0910001054266 buvo 0 Eur.
 5. Nors teismui pateiktame pareiškime dėl baudos skyrimo ( - ) vadovui nurodyta, jog ( - ) neįvykdė antstolės 2016-01-20 patvarkymo dėl informacijos pateikimo apie minėtas skolininko G. B. sąskaitas, tačiau kaip matyti iš prie atskirojo skundo pridėtos elektroninio laiško kopijos, 2016-02-04 (dar prieš antstolei kreipiantis į teismą dėl baudos skyrimo) antstolės nurodytu el. pašto adresu ( - ) buvo išsiųsta informacija apie 2016-01-20 patvarkyme nurodytas skolininko sąskaitas.
 6. Darytina išvada, UAB ( - ) tinkamai vykdė antstolės įpareigojimus. Kaip minėta, antstolė atsiliepime į atskirąjį skundą patvirtino, jog patvarkymas dėl informacijos suteikimo yra įvykdytas, nepaneigė atskirajame skunde išdėstytų argumentų.
 7. Įvertinus bylos aplinkybes nėra pagrindo konstatuoti, kad ( - ) vadovas buvo pasyvus vykdymo procese, vengė vykdyti antstolės reikalavimus ar kitaip kliudė vykdymo eigai, todėl konstatuotina, jog bauda jam paskirta nepagrįstai.
 8. Dėl nurodyto atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – antstolės prašymas dėl baudos skyrimo atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

7Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartį.

8Išspręsti klausimą iš esmės – atmesti antstolės V. M. prašymą dėl baudos skyrimo ( - ) vadovui K. N. už antstolės reikalavimo nevykdymą.

Proceso dalyviai