Byla 2-3322-374/2013
Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta gustienė, išnagrinėjusi antstolio Artūro Auglio pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą,

Nustatė

2Antstolis Artūras Auglys prašo skirti 2000 Lt dydžio baudą UAB „Audosta“ direktoriui S. Š. už antstolio reikalavimų nevykdymą.

3Pareiškimas tenkintinas dalinai.

4Nustatyta, kad antstolis Artūras Auglys vykdomojoje byloje Nr.0023/13/00710, dėl 6357,72 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Audosta“ išieškotojos UAB ,,Palink“ naudai pagal 2013-02-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo įsakymą Nr.L2-12432-595/2013, atliekant vykdymo veiksmus, 2013-06-19 įteikė skolininkei reikalavimą Nr.0023/13/00710, įpareigojant UAB „Audosta“ iki 2013-06-25 raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, taip pat pas trečiuosius asmenis esantį turtą, skolininkės vardu atidarytas sąskaitas kredito įstaigose ir jose esančias pinigines lėšas, duomenis apie skolininkės vardu įregistruotas autotransporto priemones (jų būklę, buvimo vietą, įregistruotus areštus ir įkeitimus), įmonės kasos knygą. Antstolio reikalavimas iki šiol neįvykdytas, byloje nėra duomenų dėl kokių priežasčių antstolio reikalavimas neįvykdytas. VĮ Registrų centro 2013-07-17 Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenys patvirtina, kad S. Š. yra UAB „Audosta“ direktorius.

5Išdėstytos aplinkybės duoda pagrindą pripažinti, kad S. Š. nevykdė teisėtų antstolio reikalavimų. Skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą (...)(LR CPK 645 str. 1 d.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas skiria juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (LR CPK 585 str. 2 ir 3 d.). Todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad nėra duomenų, jog už antstolio reikalavimų nevykdymą šioje vykdomojoje byloje atsakingas asmuo būtų buvęs baustas anksčiau, S. Š. skirtina 300 Lt bauda, šią sumą išieškant iš S. Š. asmeninių lėšų (LR CPK 585 str., 616 str., 106 str. 3 d., 3 str. 6 d.).

6Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 291 str., 645 str. ir 585 str. 2 ir 3 d.,

Nutarė

7Pareiškimą tenkinti dalinai.

8UAB „Audosta“ direktoriui S. Š., a.k( - ) gyv. ( - ) skirti 300 Lt (trijų šimtų litų) baudą.

9Nutarties kopiją išsiųsti S. Š., antstoliui Artūrui Augliui.

10Asmuo, kuriam paskirta bauda per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti.

Proceso dalyviai