Byla II-635-815/2010
Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2010 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. VGIP-11 panaikinimo ir administracinio teisės pažeidimo bylos nutraukimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, sekretoriaujant Santai Buivydaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui – Č. G., jo atstovei – I. G., institucijos, priėmusios nutarimą – Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovams – šios institucijos viršininko pavaduotojui Robertui Šerėnui, viršininko pavaduotojui Rokui Milovanovui bei Teisės skyriaus vyriausiajam specialistui Vyčiui Leonavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Č. G. skundą dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2010 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. VGIP-11 panaikinimo ir administracinio teisės pažeidimo bylos nutraukimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. AB „Lietuvos geležinkeliai“ (pirkėjas) su UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ (pardavėjas) 2009 m. rugpjūčio 31 d. sudarė lokomotyvo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) (b. l. 27-41), pagal kurią AB „Lietuvos geležinkeliai“ pirko vieną naują manevrinį lokomotyvą, pagamintą pagal „CZ LOKO“ kompanijos techninį projektą ( - ). Šios sutarties 30 punktą „po lokomotyvo pristatymo (priėmimo-perdavimo akto pasirašymo), prieš perduodant bandomajai eksploatacijai, lokomotyvui turi būti atlikti funkcionalumo patikrinimo bandymai Pirkėjo geležinkelio linijose pagal Pardavėjo parengtą bei Pirkėjo suderintą priėmimo metodiką. Šių bandymų Lietuvoje, įskaitant pakartotinius, metu visos naudojamos eksploatacinės medžiagos ir kitos iš laidos kompensuojamos Pardavėjo, o Pirkėjas suteiks nemokamą priėjimą prie geležinkelio infrastruktūros ir lokomotyvų mašinistus“.

52. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2009 m. rugsėjo 8 d. raštu Nr. 2(DK)-3795 „Dėl naujo manevrinio lokomotyvo įsigijimo“ (b. l. 106, 113) su priedais – manevrinio lokomotyvo techninėmis charakteristikomis (b. l. 107-109, 114-116) informavo Valstybinę geležinkelio inspekciją prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ir Inspekcija), kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ ketina įsigyti UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ gaminamą naują manevrinį lokomotyvą, kad UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ perduos AB „Lietuvos geležinkeliai“ naująjį manevrinį lokomotyvą 2009 m. lapkričio mėnesį, kad lokomotyvo priėmimą, pagal su UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ suderinta metodika, atliks tam tikslui sudaryta AB „Lietuvos geležinkeliai“specialistų komisija, bei paprašė Valstybinės geležinkelio inspekcijos pateikti išvadą dėl minėto projekto įgyvendinimo.

63. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2009 m. rugsėjo 16 d. raštu Nr. S-1096(4.12) „Dėl naujo manevrinio lokomotyvo įsigijimo“ (b. l. 105, 112) pateikė išvadą, kad ruošiamas įgyvendinti projektas atitinka geležinkelių transporto eismo saugos ir sąveikos reikalavimus bei informavo, kad, įgyvendinę projektą, AB „Lietuvos geležinkeliai“ turės kreiptis su prašymu ir reikiamais dokumentais į Valstybinę geležinkelio inspekciją prie Susisiekimo ministerijos dėl leidimo eksploatuoti šį manevrinį lokomotyvą gavimo.

74. UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, suderinęs su AB „Lietuvos geležinkeliai“, 2009 m. spalio 19 d. patvirtino Manevrinio šilumvežio TEM TMH išbandymų metodiką (b. l. 20-26).

85. UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ bei AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai 2009 m. spalio 28 d. pasirašė prekės priėmimo-perdavimo (prekės komplektavimui patikrinti) aktą Nr. AV-76 (b. l. 110-111), kuriuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai patvirtino, jog prekė pilnai atitinka lokomotyvo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) 1 priedo techninius reikalavimus.

96. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2009 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. 2(DK)-4550 „Dėl projekto įgyvendinimo eigos“ (b. l. 70) informavo Valstybinę geležinkelio inspekciją prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, kad bus atliekami lokomotyvo TEM TMH išbandymai, į kuriuos buvo pakviesti ir Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovai.

107. UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ bei AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai 2009 m. lapkričio 9 d. pasirašė manevrinio lokomotyvo TEM TMH-002 funkcionalumo patikrinimo ir perdavimo bandomajai eksploatacijai aktą Nr. AV-79 (b. l. 42-43), kuriuo UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ perdavė, o AB „Lietuvos geležinkeliai“ priėmė techniškai tvarkingą manevrinį lokomotyvą TEM TMH bandomajai eksploatacijai.

118. UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ bei AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai 2009 m. lapkričio 9 d. pasirašė manevrinio lokomotyvo TEM TMH-002 patikros ir bandymų protokolą Nr. PP-57 (b. l. 15-19, 71-75), kuriame, be kita ko, konstatavo, kad lokomotyvo dinaminių savybių patikra važiuojant minimalaus spindulio (80 m) kelio kreive buvo atlikta bandomaisiais važiavimais Vilniaus geležinkelio stoties 2-ojo rajono privažiuojamojo kelio Nr. 18 atkarpoje tarp iešmų Nr. 600 ir Nr. 601; dinaminių savybių įvertinimas važiuojant didžiausiu leistinu lokomotyvo konstrukciniu greičiu atliktas tarpstotyje N. Vilnia-Bezdonys, važiuojant vieniniu TEM TMH-002 lokomotyvu; dinaminių savybių įvertinimas važiuojant per įvairaus kryžmėženklio iešmus atliktas darant bandymus Vaidotų stotyje lokomotyvu važiuojant per 1/6, 1/9, 1/11 kryžmėženklio iešmus; automatinių stabdžių veikimo patikra atlikta Vaidotų geležinkelio stotyje su įvairaus ilgio prekinių traukinių sąstatais.

129. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2009 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. 2(DK)-5033 „Dėl TEM TMH serijos naujų manevrinių lokomotyvų naudojimo viešojoje geležinkelių infrastruktūroje“ (b. l. 68-69) informavo Valstybinę geležinkelio inspekciją prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, kad atliko lokomotyvo TEM TMH išbandymus, bei paprašė išduoti laikiną leidimą naudoti Lietuvos Respublikos viešojoje geležinkelių infrastruktūroje naujus TEM TMH serijos manevrinius lokomotyvus iki šių lokomotyvų serija įgys atitikties įvertinimo sertifikatą.

1310. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2009 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. S-1558(4.12) (b. l. 66), adresuotu AB „Lietuvos geležinkeliai“, informavo, kad nustatė, jog viešojoje geležinkelio infrastruktūroje buvo atliekami šie manevrinio šilumvežio bandymai: 1) Vilniaus geležinkelio stoties 2-ojo rajono privažiuojamojo kelio Nr. 18 atkarpoje, kur atliekant bandomuosius važiavimus buvo vizualiai stebima lokomotyvo aširačių riedėjimo paviršių ir antbriaunių padėtis kelio atžvilgiu; 2) tarpstotyje N. Vilnia-Bezdonys, kur atliekant bandomuosius važiavimus buvo vertinamos lokomotyvo dinaminės savybės; 3) Vaidotų geležinkelio stotyje, kur buvo tikrinamas automatinių stabdžių veikimas. Šiuo raštu taip pat nurodyta, kad bandymai buvo atlikti nesilaikant Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje Transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių 3 punkto, kad Lietuvos Respublikoje nauji, modernizuoti arba rekonstruoti geležinkelių riedmenys ir posistemiai gali būti pradėti naudoti tik gavus atitinkamą leidimą pagal šių taisyklių reikalavimus, bei paprašyta nurodyti asmenis, atsakingus už minėtus bandomuosius važiavimus su TEM TMH 002 modelio manevriniu lokomotyvu.

1411. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2010 m. sausio 11 d. raštu Nr. 2-113 (b. l. 63), adresuotu Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, prašė netraktuoti minėtų bandomųjų važiavimų kaip Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje Transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių 3 punkto pažeidimą.

1512. Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Eismo saugos kontrolės skyriaus inspektorius Marius Kviklys 2010 m. vasario 8 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. VGIP-11 (toliau – ir protokolas Nr. VGIP-11) (b. l. 9-11, 52-54) AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos direktoriaus pavaduotojui riedmenų ūkiui Č. G., a. k. ( - ) dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 1124 straipsnyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymo už tai, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ atliko naujos serijos manevrinio lokomotyvo TEM TMH-002 bandymus viešojoje geležinkelio infrastruktūroje neturėdami leidimo; buvo atlikti bandomieji važiavimai: 1) Vilniaus geležinkelio stoties 2-ojo rajono privažiuojamojo kelio Nr. 18 atkarpoje, kur atliekant bandomuosius važiavimus buvo vizualiai stebima lokomotyvo aširačių riedėjimo paviršių ir antbriaunių padėtis kelio atžvilgiu; 2) tarpstotyje N. Vilnia-Bezdonys, kur atliekant bandomuosius važiavimus buvo vertinamos lokomotyvo dinaminės savybės; 3) Vaidotų geležinkelio stotyje, kur buvo tikrinamas automatinių stabdžių veikimas. Protokole Nr. VGIP-11 buvo konstatuota, kad tuo buvo pažeistos Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje Transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-507, 3 punkto nuostatos.

16Protokole Nr. VGIP-11 taip pat nurodyta, kad prie protokolo Č. G. prideda savo 2010 m. vasario 3 d. paaiškinimus (b. l. 55-56).

17Pažymėtina, kad paaiškinimuose (b. l. 55-56) Č. G. nurodė, jog AB „Lietuvos geležinkeliai“ atliko manevrinio lokomotyvo TEM TMH testavimus bei funkcionalumo patikras, siekiant įvertinti lokomotyvo atitiktį eismo saugos reikalavimams. Apie planuojamus atlikti lokomotyvo bandymus buvo informuota Inspekcija (2009 m. lapkričio 3 d. raštas Nr. 2(DK-4550). Tuo tarpu iš Inspekcijos buvo gautas raštas (2009 m. gruodžio 30 d. Nr. S-1558(4.12)), kuriame nurodoma, kad ,,<...> bandymai buvo atlikti nesilaikant Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje Transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-507 (Žin., 2007, Nr. 1-39), 3 punkto, kuris nustato, kad Lietuvos Respublikoje nauji, modernizuoti arba rekonstruoti geležinkelių riedmenys ir posistemiai gali būti pradėti naudoti tik gavus atitinkamą leidimą pagal šių taisyklių reikalavimus“. Pasak administracinėn atsakomybėn patraukto asmens, Inspekcijos pateikta išvada, kad bandymai buvo atlikti pažeidžiant Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-507 reikalavimus yra nepagrįsta ir neturinti teisinio pagrindo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Leidimų taisyklių 3 punkte numatyta, kad geležinkelių riedmenys gali būti pradėti naudoti tik gavus atitinkamą leidimą, dėl to darytina išvada, kad draudžiama naudoti geležinkelių riedmenis, kuriems nėra gautas atitinkamas leidimas. Tuo tarpu AB „Lietuvos geležinkeliai“ atliko lokomotyvo bandymus, kurie buvo tik vykdomo techninio geležinkelių riedmenų projekto įgyvendinimo vienas iš etapų, o šių testų (bandymų) tikslas – įvertinti testuojamo lokomotyvo techninius parametrus bei galimybes ir įsitikinti, ar šis lokomotyvas atitinka tam tikros geležinkelių infrastruktūros techninius ypatumus. Lokomotyvo testavimai atliekami būtent tam, kad įvertinus jų rezultatus, pateikti atitinkamas išvadas, siekiant Leidimų taisyklėse nustatyta tvarka gauti leidimą naudoti jį AB „Lietuvos geležinkelių“ infrastruktūroje. Lokomotyvas TEM TMH nebuvo naudojamas, su juo nebuvo vykdoma jokia ūkinė komercinė veikla ar atliekami kiti darbai. Pasak Č. G., nesuprantama ir Inspekcijos anksčiau minimame rašte išdėstyta pozicija dėl Leidimų taisyklių pažeidimų, vykdant lokomotyvo TEM TMH bandymus. Leidimų taisyklėse numatyti bandomieji važiavimai, kurie gali būti atliekami Inspekcijos sprendimu, pateikiant bandomuosius važiavimus organizuojančiam subjektui tam tikras tokių važiavimų sąlygas. Tačiau, kaip minėta, AB „Lietuvos geležinkeliai“ atliekami lokomotyvo TEM TMH testai buvo skirti įgyvendinti projektui (pirmasis leidimų išdavimo etapas, numatytas Leidimų taisyklėse). Pasak Č. G., Leidimų taisyklėse ar kituose teisės aktuose nėra numatyta pareiga subjektui, atliekančiam tokio pobūdžio geležinkelių riedmenų testavimus, gauti Inspekcijos leidimą, taip nėra numatyta tokių testavimų atlikimo tvarka ar reikalavimai. Leidimų taisyklės išsamiai reglamentuoja bandomųjų važiavimų, atliekamų Inspekcijos sprendimu, tvarka. Šie bandomieji važiavimai atliekami po to, kai pareiškėjas pateikia Inspekcijai prašymą išduoti leidimą naudoti geležinkelių sistemos struktūrinį posistemį ar geležinkelių riedmenį, o šių bandymų tikslas yra patikrinti ir įsitikinti, kad yra įvykdytos Leidimų taisyklėse numatytos sąlygos.

1813. Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Eismo saugos kontrolės skyriaus inspektorius Marius Kviklys 2010 m. vasario 18 d. priėmė nutarimą Nr. VGIP-11 (toliau – ir nutarimas Nr. VGIP-11) (b. l. 12-14, 49-51) AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos direktoriaus pavaduotojui riedmenų ūkiui Č. G., a. k. ( - ) atžvilgiu, kuriame nurodė, jog remiamasi protokolu Nr. VGIP-11 (kuriame, kaip minėta nustatyta, jog AB „Lietuvos geležinkeliai“ atliko naujos serijos manevrinio lokomotyvo TEM TMH-002 bandymus viešojoje geležinkelio infrastruktūroje neturėdami leidimo; buvo atlikti bandomieji važiavimai: 1) Vilniaus geležinkelio stoties 2-ojo rajono privažiuojamojo kelio Nr. 18 atkarpoje, kur atliekant bandomuosius važiavimus buvo vizualiai stebima lokomotyvo aširačių riedėjimo paviršių ir antbriaunių padėtis kelio atžvilgiu; 2) tarpstotyje N. Vilnia-Bezdonys, kur atliekant bandomuosius važiavimus buvo vertinamos lokomotyvo dinaminės savybės; 3) Vaidotų geležinkelio stotyje, kur buvo tikrinamas automatinių stabdžių veikimas), atsižvelgiama į Č. G. 2010 m. vasario 3 d. paaiškinimus, konstatuojama, kad Č. G. pažeidė Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje Transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-507, 3 punkto nuostatas, bei Č. G. pripažįstamas kaltu padaręs ATPK 1124 straipsnyje numatytą administracinį teisės pažeidimą. Nutarimu Nr. VGIP-11 Č. G. paskirta 750 (septynių šimtų penkiasdešimties) litų bauda.

1914. Skunde (b. l. 2-8) administracinėn atsakomybėn patrauktas Č. G. nurodo, kad nutarimas Nr. VGIP-11 yra nepagrįstas, todėl turi būti naikinamas, o administracinio teisės pažeidimo byla jo atžvilgiu nutraukiama. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, pateikdamas faktines administracinio teisės pažeidimo bylos faktines aplinkybes, skunde pateikia tokius argumentus.

2014.1. Pasak administracinėn atsakomybėn patraukto asmens, iš protokolo Nr. VGIP-11 turinio neaišku, kokiais savo veiksmais ar neveikimu jis padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1124 straipsnyje, nes protokole Nr. VGIP-11 nurodoma, kad „AB „Lietuvos geležinkeliai“ atliko bandomuosius važiavimus, neturėdami leidimo“. Tuo tarpu protokole Nr. VGIP-11 nėra nustatyta veika (veikimas arba neveikimas), kuriais jis konkrečiai galimai padarė administracinį teisės pažeidimą. Taip pat nenurodytas neva jo padaryto pažeidimo laikas, t. y. protokole nurodyta, kad bandomieji važiavimai buvo atlikti 2009 m. lapkričio 9 d., tačiau tai neatitinka tikrovės ir bylos faktinių aplinkybių, kadangi manevrinio lokomotyvo funkcionalumo patikrinimai buvo atlikti 2009 m. lapkričio 3, 4 ir 9 dienomis. Šis faktas dar kartą patvirtina tai, kad Inspekcijos inspektorius nepilnai ir nevisapusiškai ištyrė bylos faktines aplinkybes ir neįvertino visų byloje esančių įrodymų.

2114.2. Pasak administracinėn atsakomybėn patraukto asmens, jis nepadarė Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje Transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-507, 3 punkto nuostatų pažeidimo, nes bandymų funkciniams parametrams patikrinti jokie teisės aktai nedraudžia atlikti, be to, tie bandymai nebuvo atliekami „naudojant“ lokomotyvą.

2215. Atsiliepime į skundą (b. l. 101-104) Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos prašė teismo administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23II

241. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – Č. G. bei jo atstovė I. G. (2010 m. kovo 25 d. įgaliojimas (b. l. 97)) prašė skundą tenkinti skunde nurodytais argumentais.

252. Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą – Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovai – šios institucijos viršininko pavaduotojas Robertas Šerėnas, viršininko pavaduotojas Rokas Milovanovas bei Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas Vytis Leonavičius (įgaliojimai (b. l. 98-100)) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Teismas

konstatuoja:

271. Šioje administracinėje byloje nustatyta, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ atliko naujos serijos manevrinio lokomotyvo TEM TMH-002 bandymus viešojoje geležinkelio infrastruktūroje neturėdami leidimo, kad buvo atlikti važiavimai: 1) Vilniaus geležinkelio stoties 2-ojo rajono privažiuojamojo kelio Nr. 18 atkarpoje, kur atliekant bandomuosius važiavimus buvo vizualiai stebima lokomotyvo aširačių riedėjimo paviršių ir antbriaunių padėtis kelio atžvilgiu; 2) tarpstotyje N. Vilnia-Bezdonys, kur atliekant bandomuosius važiavimus buvo vertinamos lokomotyvo dinaminės savybės; 3) Vaidotų geležinkelio stotyje, kur buvo tikrinamas automatinių stabdžių veikimas. Šios faktinės aplinkybės yra nurodytos protokole Nr. VGIP-11 bei nutarime Nr. VGIP-11, jų neginčijo ir jas pripažino pats Č. G.

282. Teismas, spręsdamas, ar nutarimas Nr. VGIP-11 yra pagrįstas ir teisėtas, šioje administracinio teisės pažeidimo byloje atsakys į abi Č. G. ir jo atstovės argumentų grupes.

292.1. Kaip minėta, pasak administracinėn atsakomybėn patraukto asmens, iš protokolo Nr. VGIP-11 turinio neaišku, kokiais savo veiksmais ar neveikimu jis padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1124 straipsnyje, nes protokole Nr. VGIP-11 nurodoma, kad „AB „Lietuvos geležinkeliai“ atliko bandomuosius važiavimus, neturėdami leidimo“. Tuo tarpu protokole Nr. VGIP-11 nėra nustatyta veika (veikimas arba neveikimas), kuriais jis konkrečiai galimai padarė administracinį teisės pažeidimą. Taip pat nenurodytas neva jo padaryto pažeidimo laikas, t. y. protokole nurodyta, kad bandomieji važiavimai buvo atlikti 2009 m. lapkričio 9 d., tačiau tai neatitinka tikrovės ir bylos faktinių aplinkybių, kadangi manevrinio lokomotyvo funkcionalumo patikrinimai buvo atlikti 2009 m. lapkričio 3, 4 ir 9 dienomis.

30Teismas pabrėžia, kad Č. G. yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ pareigūnas, atsakingas už AB „Lietuvos geležinkeliai“ riedmenis – jis, kaip nustatyta ir nutarime Nr. VGIP-11, yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos direktoriaus pavaduotojas riedmenų ūkiui. Todėl nustačius, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ atliko naujos serijos manevrinio lokomotyvo TEM TMH-002 bandymus viešojoje geležinkelio infrastruktūroje neturėdami leidimo, kad buvo atlikti važiavimai: 1) Vilniaus geležinkelio stoties 2-ojo rajono privažiuojamojo kelio Nr. 18 atkarpoje, kur atliekant bandomuosius važiavimus buvo vizualiai stebima lokomotyvo aširačių riedėjimo paviršių ir antbriaunių padėtis kelio atžvilgiu; 2) tarpstotyje N. Vilnia-Bezdonys, kur atliekant bandomuosius važiavimus buvo vertinamos lokomotyvo dinaminės savybės; 3) Vaidotų geležinkelio stotyje, kur buvo tikrinamas automatinių stabdžių veikimas, konstatuotina, kad būtent Č. G. turėjo būti traukimas administracinėn atsakomybėn. Dar daugiau, formalus datų neatitikimas, kai pats Č. G. pripažino, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ atliko naujos serijos manevrinio lokomotyvo TEM TMH-002 bandymus viešojoje geležinkelio infrastruktūroje, neleidžia nutarimo Nr. VGIP-11 laikyti nepagrįstu, juolab neteisėtu.

31Šiame kontekste ypač pažymėtina, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuluojamą oficialią administracinę doktriną atsakomybėn traukiamo asmens (šiuo atveju – Č. G.) dalyvavimas teisme nagrinėjant bylą pirmosios instancijos tvarka leidžia pašalinti visas klaidas, kurios gali būti padarytos užtikrinant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teises ikiteisminėje administracinės bylos nagrinėjimo stadijoje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. sausio 10 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. 29-03, Administracinių teismų praktika Nr. 4, p. 57-59, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. N-444-254/2008). Taigi, įvertinus tai, kad teismo posėdyje dalyvavo Č. G., jo atstovė I. G., kad jis teisme teikė paaiškinimus, ir atsižvelgiant į nurodytus motyvus konstatuotina, kad vien tuo pagrindu, jog, esą, buvo pažeistos nuobaudos skyrimo procedūros, nutarimo Nr. VGIP-11 pripažinti nepagrįstu ir neteisėtu negalima.

322.2. Pasak administracinėn atsakomybėn patraukto asmens, jis nepadarė Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje Transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-507, 3 punkto nuostatų pažeidimo, nes bandymų funkciniams parametrams patikrinti jokie teisės aktai nedraudžia atlikti, be to, tie bandymai nebuvo atliekami „naudojant“ lokomotyvą.

33Teismas pažymi, kad naudoti geležinkelio riedmenis neturint leidimo negalima visais atvejais – tai net ATPK 1124 straipsnyje „Geležinkelių transporto struktūrinių posistemių ir geležinkelių riedmenų naudojimas neturint leidimo“ (2008 m. liepos 3 d. redakcija) tiesiogiai numatyta; jame nustatyta, kad geležinkelių transporto struktūrinių posistemių ir geležinkelių riedmenų naudojimas neturint leidimo užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų. Č. G. argumentacija, kad jokie teisės aktai nedraudžia išbandyti lokomotyvų funkcionaliai iki jų naudojimo versle, iš esmės grindžiama privatinės teisės postulatu, kad tai, kas nedraudžiama, yra leidžiama. Teismas pabrėžia, kad Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje Transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių 3 punktas, kad Lietuvos Respublikoje nauji, modernizuoti arba rekonstruoti geležinkelių riedmenys ir posistemiai gali būti pradėti naudoti tik gavus atitinkamą leidimą pagal šių taisyklių reikalavimus, yra imperatyvi norma, kuri negali būti reinterpretuojama sutartinėmis nuostatomis (ką daro, Č. G.). Ji turi būti interpretuojama, kaip reiškianti, jog visais atvejais naudojant lokomotyvus (kitus geležinkelio riedmenis) yra reikalingas Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos leidimas. Naudojimas visiškai neturėtų būti siejamas su jo paskirtimi gauti pelną, geležinkelio riedmens turėjimu ar neturėjimu nuosavybėje ir pan.

343. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, taip pat į tai, kad bauda paskirta sankcijos vidurkyje, konstatuotina, kad Č. G. skundas netenkintinas, o Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2010 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. VGIP-11 paliekamas nepakeistu.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 ir 4 dalimis, 128, 129 straipsniais,

Nutarė

36administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – Č. G. skundo nepatenkinti, o Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2010 m. vasario 18 d. nutarimą Nr. VGIP-11 palikti nepakeistą.

37Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ (pirkėjas) su UAB „Vilniaus lokomotyvų... 5. 2. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2009 m. rugsėjo 8 d. raštu Nr. 2(DK)-3795... 6. 3. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo... 7. 4. UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, suderinęs su AB „Lietuvos... 8. 5. UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ bei AB „Lietuvos... 9. 6. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2009 m. lapkričio 3 d. raštu Nr.... 10. 7. UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ bei AB „Lietuvos... 11. 8. UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ bei AB „Lietuvos... 12. 9. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2009 m. gruodžio 9 d. raštu Nr.... 13. 10. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo... 14. 11. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2010 m. sausio 11 d. raštu Nr. 2-113 (b.... 15. 12. Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 16. Protokole Nr. VGIP-11 taip pat nurodyta, kad prie protokolo Č. G. prideda savo... 17. Pažymėtina, kad paaiškinimuose (b. l. 55-56) Č. G. nurodė, jog AB... 18. 13. Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 19. 14. Skunde (b. l. 2-8) administracinėn atsakomybėn patrauktas Č. G. nurodo,... 20. 14.1. Pasak administracinėn atsakomybėn patraukto asmens, iš protokolo Nr.... 21. 14.2. Pasak administracinėn atsakomybėn patraukto asmens, jis nepadarė... 22. 15. Atsiliepime į skundą (b. l. 101-104) Valstybinė geležinkelio inspekcija... 23. II... 24. 1. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo – Č. G.... 25. 2. Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą – Valstybinės... 26. Teismas... 27. 1. Šioje administracinėje byloje nustatyta, kad AB „Lietuvos... 28. 2. Teismas, spręsdamas, ar nutarimas Nr. VGIP-11 yra pagrįstas ir teisėtas,... 29. 2.1. Kaip minėta, pasak administracinėn atsakomybėn patraukto asmens, iš... 30. Teismas pabrėžia, kad Č. G. yra AB „Lietuvos geležinkeliai“... 31. Šiame kontekste ypač pažymėtina, kad pagal Lietuvos vyriausiojo... 32. 2.2. Pasak administracinėn atsakomybėn patraukto asmens, jis nepadarė... 33. Teismas pažymi, kad naudoti geležinkelio riedmenis neturint leidimo negalima... 34. 3. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, taip pat į tai, kad bauda... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 36. administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – Č. G. skundo nepatenkinti,... 37. Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama...