Byla 2-3091-896/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, rengdamasis nagrinėti civilinę bylą pagal ieškovės Z. O. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo M. M. sk. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2M. M. rajono apylinkės teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Z. O., a.k. ( - ) laikotarpyje nuo 1980-11-17 iki 1993-12-31 dirbdama dažytoja Kapsuko autoremonto gamykloje (vėliau M. M. autoremonto gamykloje), dažė metalinius paviršius (automobilių kėbulus ir kabinas) nitrodažais, nitrolakais bei švino turinčiais dažais, t.y. kad dirbo kenksmingomis darbo sąlygomis.

3Iš suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo M. M. sk. pateikto atsiliepimo į ieškinį matyti, kad pareiškėja kreipėsi M. M. skyrių su prašymu išmokėti kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas. M. M. sk. priėmė sprendimą, kuriuo pareiškėjos prašymą atmetė. Sprendimas skundžiamas per 3 metus nuo tos dienos, kurią pareiškėja sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą.

4Pareiškimas paliktinas nenagrinėtu.

5Iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos (2008-02-04 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-39/2008) matyti, kad pagal CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktą teismas nenustato juridinę reikšmę turinčių faktų, kuriems nustatyti įstatymai nustato kitokią tvarką ir sąlygas. Kai asmuo siekia atitinkamos teisės įgijimo, o institucija, įstatymo įgaliota spręsti dėl tos teisės suteikimo asmeniui, priima jam nepalankų sprendimą būtent dėl tam tikrų teisiškai reikšmingų faktų neįrodytumo ir įstatymas nustato tokio sprendimo apskundimo tvarką bei sąlygas, tai tie teisiškai reikšmingi faktai teisme gali būti nustatomi ne kaip juridinę reikšmę turintys faktai atskiroje byloje CPK 444-448 straipsnių nustatyta tvarka, o kaip įrodomieji faktai (faktinės aplinkybės, sudarančios ieškinio arba kito procesinio dokumento pagrindą) byloje, kurioje asmuo ginčija (skundžia) jo netenkinantį įstatymo įgaliotos institucijos sprendimą.

6Teismas daro išvadą, kad pareiškėja, kreipdamasi į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka, skundžiant Valstybinio socialinio draudimo fondo M. M. sk. 2011-11-02 sprendimą Nr. 53-2865 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, todėl pareiškimas paliktinas nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 1 p.).

7Vadovaudamasis LR CPK 296 str. 1 d. 1 p. teisėjas

Nutarė

8Pareiškimą palikti nenagrinėtu.

9Išaiškinti pareiškėjai, kad pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas pareiškimą palikti nenagrinėtą, suinteresuotas asmuo turi teisę vėl kreiptis į teismą su pareiškimu bendra tvarka.

10Nutartis 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui M. M. rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai