Byla 2-130-126/2010
Dėl 6465,78 Lt įsiskolinimo už neteisėtai gautą ir negrąžintą paramą, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovei D. M

1

2Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Malvyra Bučienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 6465,78 Lt įsiskolinimo už neteisėtai gautą ir negrąžintą paramą, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovei D. M. ir

Nustatė

4Atsakovei D. M. LR CPK 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovės negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

5Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.

6Iš pateiktų byloje duomenų matyti, kad atsakovė D. M. ieškovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 2004m. rugsėjo 2d. pateikė paraišką pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas" (reg. Nr. ( - ). Atsakovė kartu su paraiška pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau -VSDF) pažymą, kurioje nurodyta, kad paramos gavėja nuo 2007 m. gruodžio 13d., o jos išlaikomas sutuoktinis S. M. (a. k( - ) nuo 2010m. liepos 9 d. gaus valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją. Paraiška buvo įvertinta 2005m. kovo 17d., vadovaujantis Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas" administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-423 bei pateikta VSDF pažyma. Atsižvelgiant į tai, kad pateiktos pažymos duomenimis vertinimo metu nei atsakovė, nei jos išlaikomas sutuoktinis jokių socialinių draudimo išmokų nebuvo gavę, atsakovei už 2005 metus buvo paskaičiuota 10 332,47 Lt dydžio parama, kurią sudarė išmoka už perleistą pieno kvotą -3 651,36 Lt, bazinė išmoka perleidėjui - 4 454,07 Lt ir bazinė išmoka sutuoktiniui - 2 227,04 Lt. Parama atsakovei pervesta 2005m. kovo 25d. Atsakovė pateikė pirmą kasmetinį prašymą dėl paramos išmokėjimo, su kuriuo pateikė VSDFV pažymą, patvirtinančią ankstesnius duomenis. Už 2006 metus atsakovei buvo paskaičiuota 9 810,90 Lt paramos suma, kurią sudarė išmoka už perleistą pieno kvotą - 3129,79 Lt, bazinė išmoka perleidėjui - 4454,07 Lt ir bazinė išmoka sutuoktiniui - 2227,04 Lt. Parama atsakovei pervesta 2006m. kovo 14 d. Atsakovė 2006m. liepos 10 d. pateikė antrą kasmetinį prašymą su VSDFV pažyma, kurioje buvo patvirtinti ankstesni duomenys. Už 2007 metus atsakovei paskaičiuota 9 289,27 Lt dydžio parama, kurią sudarė išmoka už perleistą pieno kvotą- 2 605,16 Lt, bazine išmoka perleidėjui - 4454,07 Lt, bazinė išmoka sutuoktiniui - 2 227,04 Lt. Parama atsakovei pervesta 2007m. rugsėjo 19d. 2007m. rugpjūčio 31 d. Atsakovė pateikė trečią kasmetinį prašymą ir patikslintą VSDFV pažymą, kurioje nurodyta, kad ji nuo 2007 m. gruodžio 13 d. gaus valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją ir nuo 2006 m. rugpjūčio 3 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. (t. y. paramos teikimo laikotarpiu) gavo valstybinę socialinio draudimo invalidumo pensiją. Minėtoje pažymoje duomenys apie sutuoktinį nebuvo pateikti, todėl ieškovas, remdamasis 2008 m. gegužės 21 d. gautais duomenimis iš VSDFV nustatė, kad atsakovės sutuoktinis S. M. nuo 2010 m. liepos 9 d. gaus valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją ir nuo 2006 m. rugsėjo 14 d. (t. y. paramos teikimo laikotarpiu) gauna kitą valstybinę socialinio draudimo išmoką. Ieškovas vertindamas atsakovės pateiktą trečiąjį kasmetinį prašymą, vadovaudamasi Taisyklių 16.1, 16.2, 16.5 punktais bei Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 7.1.3 punktu, 2008 m. gegužės 30 d. pervertino atsakovės 2006 m. liepos 10 d. pateiktą antrąjį kasmetinį prašymą, už kurį nustatė 6 681,11 Lt permoką. Ieškovas vadovaudamasis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 9-10 punktais, 2008 m. birželio 9 d. raštu Nr.BR6-(3.82)-15957 informavo atsakovę apie jai priskaičiuotą skolą bei nustatė terminą, t. y. 14 dienų nuo minėto pranešimo išsiuntimo dienos, per kurį ji turėjo grąžinti ieškovui skolą ir jai nebūtų skaičiuojamos palūkanos. 2008 m. birželio 13 d. ieškovas vadovaudamasi Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 11 bei 15.2 punktais, iš atsakovės skolos išskaičiavo 1 669,20 Lt, t. y. atliko dalinę skolos įskaitą iš kitų atsakovei priklausiusių mokėjimų. Apie tai bei apie likusią skolą (5 011,91 Lt) ieškovas informavo atsakovę 2008 m. birželio 28 d. raštu Nr. BR6-(3.82)-17088. Atsakovė per minėtą 14 dienų terminą skolos negrąžino, todėl ieškovas vadovaudamasis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklėmis, nuo 2008 m. birželio 24 d. pradėjo skaičiuoti atsakovei palūkanas nuo 5 011,91 Lt. 2008m. gruodžio 30 d. ieškovas pervertino 2005 m. rugsėjo 16 d. pateiktą pirmąjį kasmetinį prašymą ir už 2006 m. nustatė 2 568,70 Lt dydžio permoką. Vadovaudamasi Grąžintinų lėšų administravimo taisyklėmis, apie tai ieškovas informavo atsakovę 2009 m. sausio 16 d. raštu Nr. BR6-(3.82)-701, kuriame taip pat nustatytas 14 dienų terminas skolos grąžinimui. Atsakovė per minėtą 14 dienų terminą skolos negrąžino, todėl ieškovas vadovaudamasis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklėmis, nuo 2009 m. sausio 31 d. pradėjo skaičiuoti atsakovei palūkanas nuo 2 568,70 Lt. 2009m. kovo 5 d. Ieškovas vadovaudamasi Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 11 bei 15.2 punktais, iš atsakovės skolos išskaičiavo 1 669,20 Lt, t. y. atliko dalinę skolos įskaitą iš kitų atsakovei priklausiusių mokėjimų. Atsakovė apie tai ir apie likusią skolą (6 465,78 Lt) buvo informuota 2009 m. kovo 10 d. raštu Nr. BR6-(3.82)-3224. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. 3D-90 „Dėl palūkanų dydžio nustatymo 2008 metų kovo - birželio mėnesiams už pavėluotas grąžinti lėšas, susidariusias įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones", 2008 metų kovo - birželio mėnesiams palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas dydis yra 14,67 proc. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 3D-356 nuo 2008 m. liepos 1 d. 2008 m. trečiajam ketvirčiui palūkanų dydis yra 14,39 Lt. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. 3D-467 nuo 2008 m. spalio 1 d. 2008 m. ketvirtajam ketvirčiui palūkanų dydis yra 15,1 proc. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. 3D-682 nuo 2009 m. sausio 1 d. 2009 metų pirmajam ketvirčiui palūkanų dydis yra 15,38 proc. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 3D-147 nuo 2009 m. balandžio 1 d. antrajam ketvirčiui palūkanų dydis yra 17,88 proc. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 3D-349 nuo 2009 m. liepos 1 d. trečiajam ketvirčiui palūkanų dydis yra 17,94 proc. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. 3D-624 nuo 2009 m. spalio 1 d. ketvirtajam ketvirčiui palūkanų dydis yra 18 proc. Ieškovas vadovaudamasis minimais teisės aktais, už laikotarpį nuo 2008 m. birželio 24 d. iki 2009 m. gruodžio 18 d. (įskaitytinai), t. y. ieškinio padavimo teismui dienos, atsakovei paskaičiavo 1460,43 Lt palūkanas, iš kurių neapmokėtos - 906,06 Lt.

7Pagal LR CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į išdėstytą, iš atsakovės priteistina 6465,78Lt skolos, 906,06 palūkanų, pagal Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr.137 13-14 punktu, iš atsakovo priteistinos palūkanos, kurių dydis nustatomas kiekvieną ketvirtį Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, už pavėluotas grąžinti lėšas – 6465,78 Lt, skaičiuojant nuo 2009 m. gruodžio 19 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai sugrąžinamos.

8Ieškinį patenkinus, iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 221 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas, ir 4,20 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262, 285, 286 straipsniais teismas

10

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš D. M. , a. k( - ) Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, 6465,78LT (šešių tūkstančių keturių šimtų šešiasdešimt penkių litų 78 ct) įsiskolinimą už neteisėtai gautą ir negrąžintą paramą, 906,06Lt (devynių šimtų šešių litų 06 ct) palūkanų bei palūkanas nuo 2009m. gruodžio 19d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, nuo 6465,78 Lt dydžio neteisėtai gautų ir negrąžintų išmokų sumos, kurių dydis kiekvienam ketvirčiui nustatomas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais.

14Priteistą skolą ir palūkanas sumokėti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sąskaitą Nr. ( - ) „Swedbank", AB, banko kodas 73000, langelyje „Mokėjimo paskirtis" nurodant Paraiškos numerį Nr. ( - ).

15Priteisti iš D. M. 225,20Lt (du šimtus dvidešimt penkis litą 20 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

16Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) , gavėjo įmonės kodas – 188659752, AB “Swedbank”, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660, o mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti į Rokiškio rajono apylinkės teismo raštinę (Respublikos g. 82, Rokiškis).

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai