Byla e2-16954-994/2017
Dėl skolos priteisimo proporcingai turimo turto daliai

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovams T. S. (T. S.), A. S., S. S. dėl skolos priteisimo proporcingai turimo turto daliai.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ kreipėsi į teismą, prašydamas proporcingai turimo turto daliai priteisti iš atsakovių 785,49 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-27 įsakymu Nr. 30-1852 teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas buto, esančio ( - ), Vilnius, savininkams. Atsakovai dalinės nuosavybės teise valdo daugiabučio namo butą, esantį ( - ), Vilnius. Ieškovas teikė paslaugas minėtam namui, o savininkai už suteiktas paslaugas turėjo atsiskaityti ieškovui proporcingai savo nuosavybės teise valdomo turto daliai. Atsakovai už suteiktas paslaugas nuo 2015-03-01 iki 2017-02-28 nėra sumokėję 785,49 Eur užmokesčio.

4Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti asmeniškai atsakovams A. S., S. S. 2017-03-16, o atsakovui T. S. skirti dokumentai buvo įteikti kartu su juo gyvenančiam pilnamečiam šeimos nariui – 2017-03-16. Kadangi atsakovai nepateikė atsiliepimų į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Byloje nustatyta, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-27 įsakymu Nr. 30-1852 teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas buto, esančio ( - ), Vilnius, savininkams. Pagal 2017-02-20 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis, atsakovai dalinės nuosavybės teise valdo daugiabučio namo butą, ( - ), Vilnius – atsakovui T. S. priklauso ½, atsakovui A. S. – ¼, S. S. – ¼ minėto buto dalis (e. b. l. 5-6). Ieškovas tinkamai vykdė savo prievolę teikti minėtas paslaugas, tačiau atsakovai už paslaugas neatsiskaitė ir ieškovui yra skolingi 785,49 Eur užmokesčio už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2015-03-01 iki 2017-02-28 (e. b. l. 10).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – CK) 4.76 str. kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu, taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d., 4 d.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis c. b. Nr. 3K-7-515/2009 ir kt.). CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.).

9Duomenų, jog atsakovai būtų pareiškę ieškovui pretenzijas dėl atliktų paslaugų kokybės, byloje nėra. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovai nėra sumokėję susidariusio įsiskolinimo už suteiktas paslaugas (CPK 178 str.), todėl ieškovo iš atsakovų prašoma priteisti 785,49 Eur suma yra pagrįsta ir proporcingai turimo turto daliai priteistina ieškovui.

10CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 18,00 Eur žyminis mokestis ir 0,87 Eur užmokestis už nekilnojamojo turto išrašą, vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane ir 2,52 Eur užmokestis už Gyventojų registro tarnybos duomenų paieškas, iš viso – 21,39 Eur suma. Šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos ieškovui (CPK 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

12Ieškovas taip pat prašo iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas – 54,45 Eur už ieškinio parengimą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąrašas asmenų, galinčių būti atstovais pagal pavedimą, įtvirtintas CPK 56 str. ir jis yra baigtinis. Tai reiškia, kad joks kitas asmuo, jei jis nepatenka į CPK 56 str. nustatytą sąrašą, negali atstovauti civiliniame procese pagal pavedimą. Atstovavimui nustatyti apribojimai ir reikalavimai lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 str. 1 d. 6 p. išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-15 nutartis c. b. Nr.3K-3-212-219/2015). Atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas ir kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-29 nutartis c. b. Nr. 3K-7-334-687/2015). Taigi išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus teismui, laikytinos atstovavimo išlaidomis. Nagrinėjamu atveju su ieškiniu į teismą kaip ieškovo atstovas kreipėsi aukštąjį teisinį išsilavinimą turintis pareiškėjo darbuotojas. Į bylą pateiktas Susitarimas Nr. 2 prie teisinių paslaugų sutarties, sudarytas tarp ieškovo ir UAB „Skolos LT“, patvirtina, kad ieškovą sutartiniai paslaugų teikimo teisiniai santykiai siejo su juridiniu asmeniu, negalinčiu būti kreditoriaus atstovu teisme (CPK 56 str.). Vien tai, kad teikdamas paslaugas šis juridinis asmuo pasitelkė advokatą, nesant atstovavimo teisinių santykių tarp ieškovo ir advokato, nesudaro pagrindo priteisti reikalaujamų ieškinio parengimo išlaidų. Byloje esantis Susitarimas Nr. 2, sudarytas tarp ieškovo ir UAB „Skolos LT“, kuriame nustatyta, kad UAB „Skolos Lt“ paslaugų teikimui gali pasitelkti kitas bendroves ir (ar) advokatų profesines bendrijas, nepagrindžia kitokio vertinimo, o tik patvirtina, kad atstovavimo teisiniai santykiai Advokatų profesinės bendrijos „Triniti LT“ advokatus sieja su asmeniu, nesančiu proceso dalyviu šioje byloje, t. y. UAB „Skolos LT“, bet ne su ieškovu UAB „Viršuliškių būstas“. Taigi byloje nėra įrodymų, kad kreditorių byloje atstovavo advokatas ar advokato padėjėjas ir 54,45 Eur bylinėjimosi išlaidos būtų sumokėtos tokiam atstovui (tiesiogiai ar per tarpininką) už konkrečioje byloje suteiktas paslaugas. Todėl konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas priteisti 54,45 Eur bylinėjimosi išlaidas yra aiškiai nepagrįstas ir atmestinas.

13Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, tenkančios kiekvienam atsakovui, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų nepriteistinos (CPK 92 str. 96 str. 6 d.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Viršuliškių būstas“, įm. kodas 121446576, iš atsakovo T. S., gim. 1957-12-28, 392,75 Eur (trijų šimtų devyniasdešimt dviejų eurų 75 ct) skolą laikotarpiu nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2017 m. vasario 28 d., 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (392,75 Eur ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-03-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,13 Eur (septynių eurų 13 ct) bylinėjimosi išlaidas.

17Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Viršuliškių būstas“, įm. kodas 121446576, iš atsakovo A. S., gim. 1989-01-16, 196,37 Eur (vieno šimto devyniasdešimt šešių eurų 37 ct) skolą laikotarpiu nuo laikotarpiu nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2017 m. vasario 28 d., 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (196,37 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-03-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,13 Eur (septynių eurų 13 ct) bylinėjimosi išlaidas.

18Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Viršuliškių būstas“, įm. kodas 121446576, iš atsakovo S. S., gim. 1959-12-02, 196,37 Eur (vieno šimto devyniasdešimt šešių eurų 37 ct) skolą laikotarpiu nuo laikotarpiu nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2017 m. vasario 28 d., 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (196,37 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-03-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,13 Eur (septynių eurų 13 ct) bylinėjimosi išlaidas.

19Ieškinio reikalavimą dėl 54,45 Eur (penkiasdešimt keturių eurų 45 ct) bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

20Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

21Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti asmeniškai... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Byloje nustatyta, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – CK) 4.76 str.... 9. Duomenų, jog atsakovai būtų pareiškę ieškovui pretenzijas dėl atliktų... 10. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 11. Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos... 12. Ieškovas taip pat prašo iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas –... 13. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 15. ieškinį tenkinti.... 16. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Viršuliškių būstas“,... 17. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Viršuliškių būstas“,... 18. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Viršuliškių būstas“,... 19. Ieškinio reikalavimą dėl 54,45 Eur (penkiasdešimt keturių eurų 45 ct)... 20. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...