Byla 1S-77-185/2015
Dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2015-01-29 nutarties, kuria tenkintas Panevėžio apygardos Probacijos tarnybos Probacijos skyriaus teikimas ir L. L. Biržų rajono apylinkės teismo 2014-04-18 nuosprendžiu paskirta vienerių metų laisvės apribojimo bausmė pakeista devyniasdešimt parų arešto

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Pranas Šimkus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs nuteistojo L. L. skundą dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2015-01-29 nutarties, kuria tenkintas Panevėžio apygardos Probacijos tarnybos Probacijos skyriaus teikimas ir L. L. Biržų rajono apylinkės teismo 2014-04-18 nuosprendžiu paskirta vienerių metų laisvės apribojimo bausmė pakeista devyniasdešimt parų arešto,

Nustatė

2L. L. Biržų rajono apylinkės teismo 2014-04-18 nuosprendžiu už nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 str. 1 d. ir 138 str. 1 d. padarymą, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., nuteistas galutine subendrinta bausme – laisvės apribojimu vieneriems metams, įpareigojant jį būti namuose nuo 23 val. iki 6 val.

32015-01-14 Biržų rajono apylinkės teisme gautas Panevėžio apygardos Probacijos tarnybos Probacijos skyriaus teikimas dėl nuteistajam L. L. paskirtos laisvės apribojimo bausmės pakeitimo areštu, motyvuojant tuo, kad nuteistasis vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, nesilaikydamas teismo jam skirto įpareigojimo būti namuose nuo 23 val. iki 6 val.

4Skundžiama Biržų rajono apylinkės teismo 2015-01-29 nutartimi tenkintas Panevėžio apygardos Probacijos tarnybos Probacijos skyriaus teikimas ir L. L. Biržų rajono apylinkės teismo 2014-04-18 nuosprendžiu paskirta vienerių metų laisvės apribojimo bausmė pakeista devyniasdešimt parų arešto. Teismas nutartyje konstatavo, kad nuteistasis vengia atlikti paskirtą bausmę, nes sistemingai, piktybiškai pažeidinėja teismo jam skirtą įpareigojimą nustatytu laiku būti namuose, jokių objektyvių pateisinamų priežasčių dėl teismo jam skirto įpareigojimo netinkamo vykdymo nuteistasis nenurodė.

5Apeliaciniu skundu nuteistasis L. L. prašo panaikinti Biržų rajono apylinkės teismo 2015-01-29 nutartį ir Probacijos skyriaus teikimą atmesti. Nurodo, kad piktybiškai teismo paskirto įpareigojimo nepažeidinėjo, nes žino, kokios pasekmės gali kilti. Teigia, kad gyvena su tėvais dviejų aukštų name. Jį tikrinant pareigūnams nakties metu miegodamas antrame namo aukšte negirdėdavo durų skambučio. Dėl to jo nerasdavo namuose, nors jis juose būdavo. Žino, kad tai nėra pateisinama priežastis, bet teismo prašo į tai atsižvelgti. Mano, kad vien formalių pagrindų buvimas pats savaime nesudaro pagrindo pakeisti laisvės apribojimo bausmę areštu. Nustatant, ar asmuo iš tikrųjų vengė jam paskirtos laisvės apribojimo bausmės vykdymo, negalima apsiriboti formaliu įstatymo taikymu, būtina atsižvelgti į visas faktines aplinkybes. Nurodo, jog nėra padaręs naujų nusikalstamų veikų, mokosi, yra jauno amžiaus. Šie mokslo metai yra paskutiniai, mokslų pabaiga - 2015-06-30. Iki to laiko turi atlikti praktiką, išlaikyti baigiamuosius egzaminus. Baigęs mokslus ir atlikęs teismo paskirtą laisvės apribojimo bausmę planuoja pagal įgytą profesiją susirasti darbą. Arešto bausmės atlikimas (90 parų) jam neleistų tęsti ir užbaigti mokslų, o tai labai apribotų jo galimybę įsidarbinti, mokslų baigimas persikeltų į kitus metus.

6Tenkinama skundo dalis, skundžiamos apylinkės teismo nutarties dalis dėl nuteistajam paskirto arešto dydžio keičiama.

7Aukštesnės instancijos teismas, susipažinęs su pateikta medžiaga, visiškai sutinka su apylinkės teismo padaryta išvada, kad nuteistasis L. L. sistemingai ir piktybiškai pažeidinėjo teismo jam paskirtą įpareigojimą nustatytu laiku būti namuose, taip vengdamas atlikti laisvės apribojimo bausmę.

8Nagrinėjamu atveju teismo nuosprendžiu nuteistajam L. L. buvo paskirtas vienintelis įpareigojimas – būti namuose nuo 23 val. iki 6 val. Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad bausmės vykdymą prižiūrinčioje institucijoje – Probacijos skyriuje nuteistojo elgesys kontroliuojamas nuo 2014-07-18 (asmens bylos 18 l.). 2014-07-24 nuteistasis buvo pasirašytinai supažindintas su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis, įspėtas dėl galimų teisinių pasekmių už teismo skirtų įpareigojimų nevykdymą (asmens bylos 21-25 l.). Teismui pateikti duomenys rodo, kad nuteistasis nesilaikė teismo jam paskirto įpareigojimo nustatytu laiku būti namuose – šį įpareigojimą pažeidė net keturis kartus (2014-12-22, 2014-12-29, 2015-01-01, 2015-01-22) (asmens bylos 60, 64, 70 l., teikimo medžiagos 9 l.). Pažymėtina, kad paskutinį kartą, t. y. 2015-01-22, nuteistasis nustatytu laiku nerastas namuose jau po to, kai 2015-01-14 teismui buvo pateiktas Probacijos skyriaus teikimas dėl jam paskirtos laisvės apribojimo bausmės pakeitimo areštu, ir nuteistasis apie tokio teikimo teismui pateikimą žinojo, kadangi pati Probacijos tarnyba 2015-01-12 jį apie tai buvo informavusi (asmens bylos 65 l.). Be to, nuteistasis ir anksčiau penkis kartus nustatytu laiku buvo nerastas namuose (2014-08-04, 2014-09-08, 2014-09-30, 2014-10-01, 2014-10-05), dėl ko 2014-10-14 Probacijos skyrius su teikimu kreipėsi į teismą dėl jam paskirtos laisvės apribojimo bausmės pakeitimo areštu. Tačiau Biržų rajono apylinkės teismas 2014-10-30 nutartimi, atsižvelgęs į nuteistojo jauną amžių ir jo teismui išsakytą pasižadėjimą pasitaisyti, Probacijos skyriaus teikimą atmetė, taip suteikdamas dar vieną galimybę L. L. pakeisti požiūrį į jam paskirtos laisvės apribojimo bausmės vykdymą. Minėtoje nutartyje teismas dar kartą nuteistajam išaiškino teismo skirto įpareigojimo nevykdymo pasekmes, t. y. kad jeigu jis ir toliau be pateisinamų priežasčių nevykdys teismo jam skirto įpareigojimo nustatytu laiku būti namuose, jam paskirta bausmė gali būti pakeista griežtesne – areštu (asmens bylos 55 l.). Tačiau L. L., nepaisydamas nei teismo jam parodyto pasitikėjimo ir suteiktos dar vienos galimybės įrodyti, jog gali pasitaisyti, nei bausmės vykdymą kontroliuojančių pareigūnų pastangų įtikinti jį būtinumu įstatymo nustatyta tvarka atlikti paskirtą bausmę, elgtis dorai ir nepriekaištingai, ir toliau pažeidinėjo teismo jam skirtą įpareigojimą nustatytu laiku būti namuose, kaip minėta, jis po to vėl keturis kartus buvo nerastas namuose, kai juose turėjo būti. Be to, nuteistasis priežiūros metu padarė administracinį teisės pažeidimą – 2014-11-08 21 val. buvo rastas savo namuose rūkantis marihuaną, t. y. vartojo psichotropines medžiagas be gydytojo leidimo ir taip padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 44 str. 2 d., už kurį 2014-12-04 nutarimu jam buvo paskirta 28 Eur bauda, informacijos apie baudos sumokėjimą nėra (asmens bylos 67 l.). Nuteistasis dėl jam skirto įpareigojimo nustatytu laiku būti namuose nesilaikymo visus kartus analogiškai tvirtino, kad jį tikrinant pareigūnams nakties metu jis, miegodamas namo antrame aukšte, negirdėdavo durų skambučio, dėl ko namuose būdavo nerandamas. Tačiau aukštesniojo teismo nuomone, tokie nuteistojo paaiškinimai negali būti vertinami kaip teismo skirto įpareigojimo netinkamą vykdymą pateisinančios priežastys, t. y. jie nėra sąlygoti rimtų ir objektyviai pateisinamų aplinkybių, ką iš esmės pripažįsta ir pats nuteistasis, skunde nurodydamas, kad jo įvardytos priežastys nepateisina teismo jam skirto įpareigojimo netinkamo vykdymo. Priešingai, nuteistojo elgesys nuo pat nuosprendžio vykdymo pradžios rodo jo neigiamą nusistatymą jam paskirtos laisvės apribojimo bausmės atžvilgiu. Be to, iš policijos pareigūnų tarnybinių pranešimų matyti, kad jie, atvykę patikrinti nuteistąjį, kaip jis laikosi vienintelio jam teismo skirto įpareigojimo nustatytu laiku būti namuose, į duris skambindavo net po kelis kartus (viename tarnybiniame pranešime nurodyta, kad į duris buvo skambinta net 8 kartus (asmens bylos 64 l.), ir prie durų stovėdavo po kelias ar net keliasdešimt minučių (tame pačiame tarnybiniame pranešime nurodyta, kad už durų buvo laukta 10 min.), tačiau jiems durų niekas neatidarydavo. Taigi nagrinėjamu atveju nuteistasis nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kad jam paskirto įpareigojimo nustatytu laiku būti namuose nesilaikė dėl objektyvių priežasčių, neparodė jokių pastangų ir iniciatyvos, nesiėmė jokių konkrečių veiksmų tinkamai vykdyti vienintelį jam teismo paskirtą įpareigojimą.

9Pažymėtina, kad teismas, nuosprendžiu paskyręs laisvės apribojimo bausmę ir nustatęs konkretų įpareigojimą, turi tikslą pasiekti bausmės paskirtį, numatytą BK 41 str. Laisvės apribojimo bausmės tikslai gali būti sėkmingai pasiekti tik esant paties asmens teigiamam nusistatymui, t. y. teismo paskirtais įpareigojimais, kad jie būtų tinkamai vykdomi, turi pasirūpinti ne kas kitas, o pats nuteistasis. Laisvės apribojimo bausmės turinį sudaro nuteistojo pareigų, numatytų BK 48 str. 3 d., visuma. Nevykdant tam tikrų šiai visumai priskiriamų pareigų, laikoma, kad nevykdoma laisvės apribojimo bausmė, o pastarosios nevykdymas sudaro teisinę galimybę ją keisti areštu (BK 48 str. 10 d.). Taigi atsižvelgus į pirmiau aptartų aplinkybių visumą darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai konstatavo, jog nuteistasis visiškai nenori keisti savo elgesio būdamas laisvėje. L. L., būdamas ne kartą įspėtas dėl teisinių pasekmių už teismo jam skirto įpareigojimo nustatytu laiku būti namuose nesilaikymą ir žinodamas apie galimas teisines pasekmes jam nesilaikant šio įpareigojimo, toliau akivaizdžiai, sistemingai ir piktybiškai pažeidinėjo šį jam teismo skirtą vienintelį įpareigojimą be jokių objektyvių pateisinamų priežasčių. Netgi tos aplinkybės, kad Probacijos tarnyba jau vieną kartą teikimu kreipėsi į teismą dėl nuteistajam paskirtos laisvės apribojimo bausmės pakeitimo areštu, o teismas šį teikimą atmetė, atsižvelgęs ne tik į nuteistojo jauną amžių, bet ir į jo paties teismui išsakytą pasižadėjimą taisytis, taip parodydamas pasitikėjimą ir suteikdamas nuteistajam dar vieną galimybę įrodyti, jog jis gali pasitaisyti, nepakeitė L. L. elgesio ir jo požiūrio į jam paskirtą bausmę, nuteistasis jokių išvadų nepadarė, teismo jam parodytu pasitikėjimu piktnaudžiavo. Nuteistasis prašo atsižvelgti į tai, kad arešto bausmės atlikimas sutrukdys jam tęsti ir pabaigti mokslus. Tačiau iš pirmiau aptartų aplinkybių akivaizdu, jog nuteistajam ši aplinkybė nebuvo paskata atsisakyti savo netinkamo elgesio. Nuteistasis, žinodamas apie galimas teisines pasekmes jam nesilaikant teismo skirto įpareigojimo nustatytu laiku būti namuose ir toliau pažeidinėdamas šį įpareigojimą, turėjo numatyti, kad laisvės apribojimo bausmė jam gali būti pakeista areštu, todėl darytina išvada, kad L. L., suvokdamas savo veiksmų neteisėtumą, vengė atlikti teismo jam paskirtą laisvės apribojimo bausmę, dėl to skundžiama nutartimi ši nuteistajam paskirta ir neatlikta bausmė visiškai pagrįstai pakeista areštu.

10Skundžiama nutartimi apylinkės teismas nuteistajam paskirtą vienerių metų laisvės apribojimo bausmę pakeitė 90 parų areštu. Tačiau aukštesnės instancijos teismas su nuteistajam paskirtu arešto bausmės dydžiu nesutinka. Nagrinėjamu atveju apylinkės teismas neatsižvelgė į tai, kad L. L. nusikalstamą veiką, už kurios padarymą jam buvo paskirta laisvės apribojimo bausmė, padarė dar būdamas nepilnametis (nuteistasis gimęs 1995-02-10, o nusikalstama veika padaryta 2012-04-21, t. y. nuteistajam būnant 17 m. amžiaus). BK 90 str. 4 d. nurodyta, kad nepilnamečiam asmeniui gali būti skiriama nuo penkių iki keturiasdešimt penkių parų arešto. Taigi atsižvelgus į šias aplinkybes darytina išvada, kad apylinkės teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai nuteistajam paskirtą laisvės apribojimo bausmę pakeitė 90 parų areštu, dėl to skundžiamos apylinkės teismo nutarties dalis dėl bausmės dydžio nuteistajam paskyrimo keičiama.

11Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 str. 8 d. 3 p.

Nutarė

12Biržų rajono apylinkės teismo 2015-01-29 nutarties dalį dėl arešto bausmės dydžio nuteistajam L. L. paskyrimo pakeisti.

13Biržų rajono apylinkės teismo 2014-04-18 nuosprendžiu L. L. paskirtą ir neatliktą vienerių metų laisvės apribojimo bausmę pakeisti 45 (keturiasdešimt penkių) parų areštu.

14Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai