Byla 2-2779-291/2014
Dėl skolos

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, rašytinio proceso tvarka, nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovui V. P. dėl skolos,

Nustatė

2ieškovas UAB „Šiaulių būstas“ kreipėsi į teismą ir prašė iš atsakovo V. P. priteisti 373,72 Lt skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

32014-04-09 šalys pateikė prašymą, patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-2779-291/2014. Prašyme nurodė, kad šalims taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos LR CPK 294 str. yra išaiškintos ir šalims žinoma, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

4Prašymas tenkintinas.

5Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad UAB „Šiaulių būstas“ kreipėsi į teismą ir prašė iš V. P. priteisti 373,72 Lt skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, tačiau prasidėjus teisminiam procesui šalims pavyko teisminį ginčą išspręsti taikiai, todėl šalys pateikė sudarytą ir šalių pasirašytą taikos sutartį, kuria prašo teismo patvirtinti.

6Įvertinus tai, kad šalys pasinaudojo įstatymo suteikta teise užbaigti bylą taikos sutartimi abipusiai joms priimtinu būdu (LR CPK 42 str.), teismas neturi pagrindo atsisakyti tvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį, nes ja apspręsti jų veiksmai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir interesų, šalims žinomos tokio procesinio veiksmo atlikimo teisinės pasekmės, t.y. kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo šalys nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (LR CK 6.985 str., LR CPK 140 str. 3 d., 584 str. 1 d. 4 p.). Byla nutrauktina (LR CPK 293 str. 5 p., 294 str. 2 d.).

7Šalims sudarius taikos sutartį, gražinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 2 d.). 2014-03-05 mokėjimo nurodymu už atsakovui pateiktą ieškinį sumokėta 54 Lt žyminio mokesčio, todėl grąžintina 40,50 Lt žyminio mokesčio.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87-88, 140 straipsniu, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294-295 straipsniais, 430 straipsnio 9 dalimi, 584 straipsniu, teismas

Nutarė

9Patvirtinti ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ir atsakovo V. P. 2014-04-04 sudarytą taikos sutartį:

10„Mes, ieškovas UAB „Šiaulių būstas“, buveinės adresas Žemaitės g. 20, Šiauliai, juridinio asmens kodas 144619514, (toliau - ieškovas), atstovaujamas 1. e. direktoriaus p. R. J., veikiančio pagal įstatus,

11ir atsakovas V. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), (toliau - atsakovas),

12remdamiesi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 439 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.985 straipsniu, susitarėme taikos sutartimi užbaigti Šiaulių apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-2779-291/2014 pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas" ieškinį atsakovui V. P. dėl skolos priteisimo ir išspręsti visą ginčą šiomis šalių sulygtomis taikos sutarties sąlygomis:

131. Atsakovas įsipareigoja sumokėti visus ieškovo ieškinyje nurodytus, t. y. ieškovo priskaičiuotus ir atsakovo nesumokėtus mokesčius, už ( - ), namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą bei administravimą, atliktus remonto darbus bei kitas komunalines paslaugas, tenkančias pastato-bendrabučio, esančio adresu Ežero g. 1-19, Šiauliuose, unikalus Nr. 2996-2003-3011:0019, daliai - 373,72 Lt ir bylinėjimosi išlaidas 200,90 Lt, kurias sudaro: 13,50 Lt sumokėto žyminio mokesčio (25 procentai); 3,00 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane; 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašą apie atsakovą; 181,50 Lt (150 Lt + PVM) už UAB „SKOLOS LT“‚ suteiktas teisines paslaugas ruošiant ieškinį; bei kitas bylinėjimosi išlaidas, kurias ieškovas patirs bylinėjimosi procese. Iš viso 574,62 Lt (penkis šimtus septyniasdešimt keturis litus 62 centus) iki 2014 m. spalio 30 d.

141. Mokėtinas pinigų sumas, nurodytas Sutarties 1 punkte, atsakovas įsipareigoja ieškovui sumokėti į A/S ( - ), Nordea Bank Finland PLc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400.

152. Ieškovas šia taikos sutartimi atsisako savo reikalavimo priteisti iš atsakovo 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

163. Atsakovas atlygina valstybei bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu teismuose.

174. Šalys taip pat susitaria, kad atsakovui aukščiau numatytu terminu nesumokėjus ar atsisakius sumokėti aukščiau numatytą sumą, ieškovas įgyja teisę bendra tvarka kreiptis į antstolį dėl likusios nesumokėtos sumos išieškojimo priverstine tvarka. Tai yra esminė šios Taikos sutarties sąlyga.

185. Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria, kad atsakovas, nepaisant Sutarties 1 punkte numatytų mokėjimų, taip pat privalo laiku mokėti einamuosius mokesčius, priskaičiuotus už Ežero g. 1, Šiauliai, namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, administravimą bei kitas komunalines paslaugas, tenkančias atsakovui nuosavybės teise priklausančias buto, esančio Ežero g. 1, Šiauliai daliai.

196. Taikos sutarties sudaryti trys egzemplioriai, kurių kiekvienas yra vienodos juridinės galios -po vieną šalims ir Teismui.

20Mes, ieškovas ir atsakovas, patvirtiname, kad mums yra žinomos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalyje ir 294 straipsnio 2 dalyje numatytos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, t. y. tvirtindamas taikos sutartį, teismas priima nutartį, kuria nutraukia bylą; bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

21Mes, ieškovas ir atsakovas, remdamiesi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, prašome ieškovui grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 40,50 Lt (keturiasdešimt litų ir 50 centų) už paduotą ieškinį“.

22Civilinę bylą Nr. 2779-291/2014 nutraukti.

23Grąžinti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, į. k. 144619514, 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio, tai yra 40,50 Lt (keturiasdešimt litų 40 centų), kuris buvo sumokėtas 2014-03-05 mokėjimo nurodymu Valstybinei mokesčių inspekcijai.

24Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, rašytinio proceso... 2. ieškovas UAB „Šiaulių būstas“ kreipėsi į teismą ir prašė iš... 3. 2014-04-09 šalys pateikė prašymą, patvirtinti šalių sudarytą taikos... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad UAB „Šiaulių būstas“... 6. Įvertinus tai, kad šalys pasinaudojo įstatymo suteikta teise užbaigti bylą... 7. Šalims sudarius taikos sutartį, gražinama 75 proc. sumokėto žyminio... 8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87-88, 140... 9. Patvirtinti ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ir atsakovo V. P. 2014-04-04... 10. „Mes, ieškovas UAB „Šiaulių būstas“, buveinės adresas Žemaitės g.... 11. ir atsakovas V. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), (toliau - atsakovas),... 12. remdamiesi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1... 13. 1. Atsakovas įsipareigoja sumokėti visus ieškovo ieškinyje nurodytus, t. y.... 14. 1. Mokėtinas pinigų sumas, nurodytas Sutarties 1 punkte, atsakovas... 15. 2. Ieškovas šia taikos sutartimi atsisako savo reikalavimo priteisti iš... 16. 3. Atsakovas atlygina valstybei bylinėjimosi išlaidas, susijusias su... 17. 4. Šalys taip pat susitaria, kad atsakovui aukščiau numatytu terminu... 18. 5. Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria, kad atsakovas, nepaisant... 19. 6. Taikos sutarties sudaryti trys egzemplioriai, kurių kiekvienas yra vienodos... 20. Mes, ieškovas ir atsakovas, patvirtiname, kad mums yra žinomos Lietuvos... 21. Mes, ieškovas ir atsakovas, remdamiesi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 22. Civilinę bylą Nr. 2779-291/2014 nutraukti.... 23. Grąžinti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, į. k. 144619514, 75... 24. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių...