Byla 2-456-744/2011
Dėl negrąžintos skolos, delspinigių, pašto išlaidų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas, teismo posėdyje dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“ ieškinį atsakovei D. K. dėl negrąžintos skolos, delspinigių, pašto išlaidų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2010 m. sausio 9 d. S. K., a/k ( - ) gyvenęs Dvariškių kaime, Pakruojo rajone ir UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią 12 mėnesių laikotarpiui buvo suteiktas 971,44 Lt vartojimo kreditas. Sutartimi klientas įsipareigojo iki sutartyje numatyto termino grąžinti visą kreditą. Tačiau, ieškovo turimais duomenimis, ( - ) S. K. mirė, dėl ko sutarties sąlygų ir savo finansinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, skola liko nepadengta. Kliento adresu buvo išsiustas pranešimas apie vartojimo kredito sutarties nutraukimą. Šiai dienai pagal vartojimo kredito sutartį skola yra 1503,60 Lt, tame skaičiuje 885,57 pradelstų periodinių mokėjimų, 611,53 Lt delspinigių, 6,50 Lt pašto išlaidų. Delspinigiai paskaičiuoti 6 mėn. sutrumpinto senaties termino ribose.

32010 m. spalio 18 d. UAB „Ūkio banko lizingas“ gavo Pakruojo 2-ojo notarų biuro raštą, kuriuo buvo informuotas, kad kliento S. K. turto paveldėtoja yra D. K., a.k. ( - ) gyvenanti ( - ), kuri atsako už palikėjo skolą visu savo turtu (CK 5.52 str.).

4Ieškovas savo reikalavimus grindžia tarp šalių sudaryta išperkamosios nuomos sutartimi, jos priedais, kliento mokėjimų istorija. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės D. K. 1503,60 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos (1503,60 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 27 Lt žyminis mokestis.

5Pagal pateiktus rašytinius įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti ir ieškinys tenkintinas visiškai (CK 5.52, 6.37, 6.200, 6.205, 6.210, 6.256, 6.870, 6.872, 6.873, 6.874, 6.886 straipsniai).

6Iš prie ieškinio pateiktų leistinų rašytinių įrodymų: 2010 m. sausio 9 d. vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ), 2010 m. sausio 9 d. sutikimo, įsiskolinimo paskaičiavimo, išrašo iš siunčiamų dokumentų, asmens tapatybės kortelės kopijos, 2010 m. gruodžio 28 d. pranešimo Nr.5-7196682, pažymos dėl turto paveldėtojų, kliento mokėjimų istorijos, matyti, kad 2010 m. sausio 9 d. vartojimo kredito sutartimi Nr. ( - ) ieškovas suteikė S. K. 12 mėnesių laikotarpiui 971,44 (devynių šimtų septyniasdešimt vieno lito ir 44 centų) litų vartojimo kreditą. Šalys susitarė, kad kredito galutinis grąžinimo terminas yra 2011 m. sausio 22 d. S. K. įsipareigojo mokėti 16,00 procentų dydžio metines palūkanas ir 0,4 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (vartojimo kredito sutarties 7.2 p.). Iš ieškovo pateikto kredito gavėjo S. K. kliento mokėjimo istorijos matyti, kad ieškovas tinkamai ir laiku įvykdė savo prievolę – suteikė vartojimo kredito sutartyje nustatyto dydžio kreditą šalių sutarytais terminais, tuo tarpu atsakovas tinkamai savo sutartinių prievolių neįvykdė. Kredito gavėjas S. K. 2010 m. vasario 14 d. mirė. M. S. K., jo turtą, padavusi pareiškimą notarui, pagal 2010 m. gegužės 27 d. išduotą paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą paveldėjo jo sutuoktinė D. K. Įpėdinis, kuris priėmė palikimą padavęs pareiškimą notarui, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu (CK 5.52 str.). Kadangi sutartinės prievolės pilnai neįvykdytos, todėl ieškovas, remdamasi vartojimo kredito sutarties nuostatomis, nutraukė su S. K. 2010 m. sausio 9 d. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), paskaičiavo mokėtinus pagal sutartį delspinigius 611,53 Lt. Atsakovės įsiskolinimas ieškovui yra 885,57 Lt pradelstų periodinių mokėjimų, 611,53 Lt delspinigių ir 6,50 pašto išlaidų, viso 1503,60 Lt.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256 str. reglamentuoja kiekvieno asmens prievolę tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o jų neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs asmuo privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.), o jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanas, nustatytas CK 6.37 straipsnyje, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita (CK 6.874 str. 1 d.). Įpėdinis, kuris priėmė palikimą padavęs pareiškimą notarui, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu, išskyrus Lietuvos Respublikos CK numatytus atvejus (CK 5.52 str.).

8Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 5.52, 6.37, 6.200, 6.205, 6.210, 6.256, 6.870, 6.872, 6.873, 6.874, 6.886 straipsniais, 2010 m. sausio 9 d. vartojimo kredito sutartimi Nr. ( - ), 2010 m. gegužės 27 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu, ieškovui iš atsakovės D. K. priteistina 885,57 Lt pradelstų periodinių mokėjimų, 611,53 Lt delspinigių, 6,50 pašto išlaidų bei 5 procentai metinių įstatyminių palūkanų nuo visos priteistos sumos (1503,60 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Tenkinant ieškinį visiškai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., iš atsakovės ieškovui yra priteistina 27 Lt žyminio mokesčio, kurį ieškovas sumokėjo paduodamas ieškinį (CPK 425 str. 3 d.), bei 7,89 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 1 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 428-430 str., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovės D. K., a.k. ( - ) gyvenančios ( - ), 885,57 Lt (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus ir 57 centus) pradelstų periodinių mokėjimų, 611,53 Lt (šešis šimtus vienuolika litų ir 53 centus) delspinigių, 6,50 Lt (šešis litus ir 50 centų) pašto išlaidų, 27,00 Lt (dvidešimt septynis litus) žyminio mokesčio, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos (1503,60 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. birželio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ieškovui UAB „Ūkio Banko lizingas“, įmonės kodas 234995490, buveinės adresas K. D. g. 60, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB „Ūkio banko“ Kauno filiale, banko kodas 70117.

13Priteisti iš atsakovės D. K., a.k. ( - ) gyvenančios ( - ), 7,98 Lt (septynis litus ir 98 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas, sumokant jas į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM), įmokos kodas 5660.

14Atsakovė D. K. per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba Pakruojo rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

15Jeigu per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai