Byla e2-2372-842/2019
Dėl skolos už negyvenamųjų patalpų nuomą priteisimo

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Vilma Stukaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės NT Valdos, uždarosios akcinės bendrovės ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl skolos už negyvenamųjų patalpų nuomą priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 7 543,45 Eur skolos už negyvenamųjų patalpų nuomą, komunalines ir kitas paslaugas, 251,42 Eur delspinigių, aštuonių procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40,00 Eur išieškojimo išlaidų ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo.

5Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. kovo 30 d. pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalies nuostatas, todėl priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

6Ieškinyje išdėstytų aplinkybių patvirtinimui ieškovas pateikė šiuos rašytinius įrodymus: PVM sąskaitas faktūras Nr. ( - ), 2015 m. balandžio 30 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. Ps-N-15-25900-772 ir jos priedus, susitarimą prie 2015 m. balandžio 30 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. ( - ), 2019 m. vasario 27 d. įspėjimą dėl skolos išieškojimo, 2019 m. kovo 21 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, įsiskolinimo paskaičiavimo pažymą, maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, licenciją versti mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, draudimo liudijimą, duomenis apie akcininkus, VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą, mokėjimo nurodymą.

7Ieškovės ieškinys tenkintinas.

8Atlikus formalų byloje pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2015 m. balandžio 30 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė perdavė atsakovei nuomos teise laikinai naudoti negyvenamąsias patalpas: 349,55 m2 patalpas (toliau – Patalpas), esančias „( - )“, esančiame ( - ) (Sutarties 1.1 punktas). Atsakovė pagal Sutartį įsipareigojo ieškovei už Patalpų nuomą kiekvieną mėnesį mokėti 7 proc. nuo praėjusio mėnesio gautų ( - ) pajamų už Sutarties priede Nr. 4 išvardintas paslaugas be pridėtinės vertės mokesčio (pridėtinės vertės mokestis į nurodytą nuomos mokestį neįskaičiuotas ir turi būti sumokėtas papildomai, taikant PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu). Nuomos mokestis yra mokamas už praėjusį kalendorinį mėnesį pagal ieškovės pateikiamą sąskaitą, kuri pateikiama iki einamojo mėnesio 20 kalendorinės dienos ir turi būti apmokėta iki einamojo mėnesio paskutinės dienos (Sutarties 7.1 – 7.4 p.).

9Ieškovė laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio 30 d. iki 2019 m. sausio 7 d. atsakovei išrašė septynias PVM sąskaitas faktūras Nr.: ( - ). Atsakovė jai pateiktų visų sąskaitų faktūrų per Sutartyje nustatytą laiką (Sutarties 7.4 punktas) neapmokėjo ir liko skolinga 7 543,45 Eur.

10Ištyrus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad tarp šalių susidarė prievoliniai nuomos teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4, 6.530 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 straipsnio 1 dalis). Nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį (CK 6.487 straipsnio 1 dalis), išlaikyti išnuomotą daiktą tvarkingą ir atlyginti daikto išlaikymo išlaidas (CK 6.493 straipsnio 1 dalis). Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė, atsakovei išnuomojo ir perdavė laikinai valdyti ir naudotis negyvenamąsias patalpas, tačiau atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, nuomos mokesčio ir kitų mokėjimų pagal sutartį neatliko, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakovė atsiliepimo į ieškinį ar įrodymų, paneigiančių ieškovės nurodytas aplinkybes, nepateikė, o byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina prievolės neįvykdymo faktą (CK 178 straipsnis). Ieškovė įrodė ir pagrįstai apskaičiavo skolos dydį, todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas, iš atsakovės priteistina 7 543,45 Eur skolos (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.477 straipsnis, 6.487 straipsnio 1 dalis, 6.493 straipsnis).

11Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (Civilinio kodekso 6.256 straipsnio 2 dalis). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta (Civilinio kodekso 6.71 straipsnio 1 dalis.). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (Civilinio kodekso 6.72 straipsnis). Ieškovės ir atsakovės sudarytos nuomos sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 punktas numatė, jog pažeidus sutartyje nustatytus mokėjimo terminus, nuomininkas, nuomotojui pareikalavus, įsipareigoja mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Byloje nustačius, jog atsakovė pažeidė prievolę, sutartyje nustatyta tvarka ir terminu nuomos mokesčio ir kitų mokėjimų pagal sutartį neatliko, o ieškovei reiškiant reikalavimą dėl netesybų priteisimo, pripažintina, jog ieškovė pagrįstai paskaičiavo atsakovei delspinigius, todėl ieškovės reikalavimas tenkinamas. Ieškovei iš atsakovės priteisiami 251,42 Eur dydžio delspinigiai (Civilinio kodekso 6.63 straipsnio 2 dalis, 6.70 straipsnis, 6.72 straipsnis, 6.251 straipsnis, 6.256 straipsnis, 6.258 straipsnis, 6.260 straipsnio 2 dalis, Sutarties 8.1 punktas).

12Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 8,00 proc. dydžio procesines palūkanas, reikalavimą grindžia Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis. Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau – Įstatymas) taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai (Įstatymo 1 straipsnio 2 dalis). Kadangi tai specialusis įstatymas, numatantis palūkanų normos skaičiavimą, todėl jis turi pirmenybę prieš Civilinio kodekso 6.210 straipsnį. Įstatymo 2 straipsnio 5 dalis numato, jog pavėluoto mokėjimo norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. (Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis). Pagal Europos banko viešuosius duomenis, vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma sudaro 0,00 proc. Atitinkamai, palūkanų normą padidinus 8 procentiniais punktais, atsakovei skaičiuotinos 8,00 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos. Atsižvelgiant į galiojantį reglamentavimą, ieškovei iš atsakovės priteistinos 8,00 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. kovo 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Įstatymo 1 straipsnio 2 dalis, 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis).

13Įstatymo 7 straipsnio 1 dalis numato, jog kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 Eur sumą. Atsižvelgiant į nurodytą nuostatą, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 40 Eur išieškojimo išlaidas tenkinamas.

14Tenkinant ieškovės ieškinį iš atsakovės ieškovei priteistina 175,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnis).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, nes jų suma (1,73 Eur) būtų mažesnė už minimalią valstybei priteistiną (3,00 Eur) bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalį, Lietuvos Respublikos finansų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministrų 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“)

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškovės ieškinį patenkinti.

18Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), ieškovės NT Valdos, uždarosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas ( - ), naudai: 7 543,45 Eur (septynis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt tris eurus 45 ct) skolos, 251,42 Eur (du šimtus penkiasdešimt vieną eurą 42 ct) delspinigių, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 7 794,87 Eur sumą nuo 2019 m. kovo 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų) išieškojimo išlaidų, 175,00 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt enkis eurus) žyminio mokesčio.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau atsakovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka paduoti pareiškimą Utenos apylinkės teismo Utenos rūmams dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose.

Proceso dalyviai