Byla 2-179-516/2018
Dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „GJ baldai“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo I. K. (I. K.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutarties, kuria atsakovo A. J. atžvilgiu panaikintos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-783-553/2017 pagal ieškovo I. K. ieškinį atsakovams A. J. ir G. J. dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „GJ baldai“.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas I. K. ieškiniu kreipėsi į teismą, kuriame prašė pripažinti neteisėtu ab initio (nuo sudarymo momento) atsakovo A. J. atliktą vienašališką uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „GJ baldai“ akcijų pirkimo–pardavimo 2012 m. gegužės 11 d. sutarties nutraukimą, taikyti restituciją, įpareigojant atsakovą A. J. grąžinti ieškovui 100 procentų paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „GJ baldai“ akcijų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui A. J. priklausančias 100 vienetų paprastųjų nematerialiųjų UAB „GJ baldai“ akcijų.
 2. Ieškovas nurodė, kad 2012 m. gegužės 11 d. jis ir atsakovas G. J. sudarė ginčijamą akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovas G. J. įsipareigojo perleisti visas paprastąsias nematerialiąsias UAB „GJ baldai“ akcijas ieškovui, o ieškovas įsipareigojo nupirkti šias akcijas. Atsakovas G. J. 2015 m. rugsėjo 30 d. reikalavimo perleidimo sutartimi perleido atsakovui A. J. teisę išreikalauti iš ieškovo 25 000 Eur skolą pagal ginčijamą akcijų pirkimo–pardavimo sutartį. Atsakovas A. J. 2015 m. gruodžio 15 d. pranešimu nutraukė ginčo sutartį dėl to, kad ieškovas nesumokėjo 25 000 Eur sumos pagal ginčo sutarties 3.2.2 punktą ir nepadengė UAB „GJ baldai“ 25 000 Eur įsipareigojimo pagal ginčo sutarties 4.1.2 punktą. Tačiau priešingai, nei teigia atsakovas, ieškovas tinkamai įvykdė ginčo sutarties punktuose numatytas prievoles, todėl ginčo sutartis nutraukta neteisėtai, nesant esminio sutarties pažeidimo.
 3. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi ieškovo I. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino ir areštavo A. J. nuosavybės teise priklausančias 100 vienetų paprastųjų nematerialiųjų UAB „GJ baldai“ akcijų ir iki teismo sprendimo priėmimo uždraudė atsakovui A. J. priimti sprendimus ir balsuoti dėl UAB „GJ Bbaldai“ įstatinio kapitalo pokyčių, akcijų emisijos kainos ir akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo, konvertuojamų obligacijų išleidimo, UAB „GJ baldai“ savų akcijų įsigijimo, dėl UAB „GJ baldai“ įstatų keitimo, bendrovės pertvarkymo, restruktūrizavimo, reorganizavimo ir atskyrimo, likvidavimo bei reorganizavimo ir atskyrimo sąlygų patvirtinimo.
 4. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 13 d. nutartimi ieškovo I. K. ieškinį atsakovams A. J. ir G. J. dėl akcijų pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu paliko nenagrinėtą; panaikino Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartimi atsakovo A. J. atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones; nutartis 2017 m. rugsėjo 14 d. įsiteisėjo.
 5. 2017 m. rugsėjo 14 d. atsakovas A. J. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartimi atsakovo A. J. prašymą tenkino ir panaikino byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad įsiteisėjus 2017 m. balandžio 13 d. nutarčiai, išnyko laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovas I. K. atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 25 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Lietuvos teismų praktikoje yra nurodoma, kad tais atvejais, kai užbaigęs bylą apeliacinės instancijos teismas neišsprendžia laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimo, ir byla pasiekia kasacinį teismą, reikia vadovautis protingumo bei ekonomiškumo principais ir galiojančios laikinosios apsaugos priemonės neturi būti automatiškai panaikinamos vien todėl, kad apeliacinio teismo sprendimas yra įsiteisėjęs. Peržiūrint kasacine tvarka įsiteisėjusį teismo sprendimą, kuriuo ieškinys atmestas, pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones gali būti neišnykęs. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą, neišspręstą įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuriuo ieškinys atmestas ir kurio teisėtumas bei pagrįstumas dėl kasacinio skundo tikrinamas kasacine tvarka, turi aiškintis, ar išnyko pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Ieškovui šiuo metu rengiant kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo nutarčių, kuriomis ieškovo ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu, peržiūrėjimo, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, turėjo aiškintis ir išsamiai analizuoti ar išnyko pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė tik tai, jog Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi palikus galioti pirmosios instancijos teismo nutartį, automatiškai išnyko pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.
 2. Atsakovai A. J. ir G. J. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo ieškovo I. K. atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
  2. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas ir byla buvo nutraukta, teismo nutartis įsiteisėjo, tarp šalių nėra teisminio ginčo, todėl atsakovas kreipėsi į teismą dėl byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Esant visiems laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pagrindams, Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartimi teisėtai ir pagrįstai panaikino atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Taigi, ieškovo reiškiamas ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, pateiktas piktnaudžiaujant procesinėmis priemonėmis.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

6Apeliacinis procesas nutrauktinas.

 1. Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 13 d. nutartimi ieškovo I. K. ieškinį atsakovams A. J. ir G. J., trečiasis asmuo UAB „GJ baldai“, dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu palikęs nenagrinėtą, ta pačia nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartimi atsakovo A. J. atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartimi ieškovo atskirąjį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartį paliko nepakeistą. Taigi, nutartis, kuria byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos, įsiteisėjo 2017 m. rugsėjo 14 d. Ši nutartis yra galiojanti ir turi būti vykdoma (CPK 18 straipsnis).
 2. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas teismo sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikomos ir atskiriesiems skundams nagrinėti (CPK 338 straipsnis).
 3. Esant 12 punkte nustatytoms aplinkybėms, spręstina, kad skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas neturi teisinės prasmės, nes laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų atsakovo A. J. atžvilgiu, panaikinimo klausimas yra išspręstas ankstesne, įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartimi ir skundžiama nutartimi iš naujo nagrinėti laikinųjų apsaugos priemonių, kurios nebegalioja, panaikinimo klausimą nebuvo nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Aplinkybė, kad įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 27 d. nutarčiai, dėl panaikintų laikinųjų apsaugos priemonių išregistravimo iš Turto arešto aktų registro nebuvo kreiptasi, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad šias priemones reikėjo pakartotinai panaikinti, priimant atskirą nutartį. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, jog skundžiama nutartis negali būti apeliacijos objektu, kadangi ji jokių savarankiškų teisinių padarinių nesukelia. Kadangi aplinkybė dėl apeliacinio proceso negalimumo paaiškėjo jau pradėjus apeliacinį procesą, šis procesas nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 5 dalis, 338 straipsnis).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

8apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. 2-179-516/2018, pradėtą pagal ieškovo I. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-783-553/2017, nutraukti.

Proceso dalyviai