Byla I-1327-279/2014
Dėl atsisakymo išduoti sutikimą įregistruoti pastatytus pastatus priėmimo nagrinėti klausimą

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Čekanauskienė, spręsdama pareiškėjo UAB“ ( - )“ skundo atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui VĮ “( - )“ dėl atsisakymo išduoti sutikimą įregistruoti pastatytus pastatus priėmimo nagrinėti klausimą,

Nustatė

2Panevėžio apygardos administraciniame teisme 2014-09-04 gautas pareiškėjo UAB“ ( - )“ skundas , kuriuo prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus 2014-08-04 atsisakymą Nr. ( - ) išduoti sutikimą įregistruoti pastatytus pastatus.

3Iš pateikto skundo matyti, kad pareiškėjas UAB“ ( - )“ 2014-06-27 kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos prašydamas duoti sutikimą įregistruoti pareiškėjui nuosavybės teise priklausančius inventorizuotus asfaltbetonio maišyklės statinius , esančius žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ). Atsakovas 2014-08-04 atsakydamas į pareiškėjo prašymą, informavo , kad negali išduoti sutikimo UAB “( - )“ leisti įregistruoti naujus statinius, esančius valstybinės žemės sklype kadastro Nr. ( - ), kuris 1998-06-18 valstybinės žemės ne žemės ūkio paskirties veiklai nuomos sutarties Nr. ( - ) pagrindu išnuomotas VĮ“ Utenos regiono keliai“. Atsakovas nurodė, kad VĮ“ ( - )“ ir UAB“ ( - )“ 1998-09-23 sudaryta Valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai subnuomos sutartis nebuvo įregistruota VĮ Registrų centras ir nustojo galioti 1999-05-11.Subnuomos sutarčiai sudaryti yra reikalingas rašytinis žemės sklypo savininko sutikimas, tačiau atsakovas neturi duomenų, kad VĮ “( - )“ kreipėsi į tuometinį Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Utenos rajono žemėtvarkos skyrių su prašymu gauti raštišką sutikimą leisti žemės sklypą subnuomoti. VĮ „( - )“ 2001-02-13 raštas Nr. ( - ) neturi juridinės galios ir pagrindo leisti UAB“ ( - )“ pastatyti ir sumontuoti asfaltbetonio maišyklę, nes 1998-06-18 valstybinės žemės ne žemės ūkio paskirties veiklai nuomos sutartyje nurodyta, kad statybos nuomojamame žemės sklype galimos tik parengus nustatyta tvarka suderintą techninę dokumentaciją ar įformintą leidimą statybai. Minėta sutartis neapsprendė galimybės leisti ar sutikti statyti ar montuoti statinius šiame žemės sklype tretiesiems asmenims- UAB“ ( - )“, kuri nėra sutarties šalis. Nurodė, kad naujo statinio statybai reikalinga suformuoti naują valstybinės žemės sklypą, kurį būtų galima išnuomoti iš valstybės aukciono būdu, tačiau to nebuvo padaryta, statiniai buvo pastatyti savavališkai, be žemės sklypo savininko žinios ir sutikimo.

4Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 straipsnį, administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams (ABTĮ 16 straipsnio 1 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipnio1 dalį, ginčai, kylantys iš civilinių teisinių santykių, teismingi bendrosios kompetencijos teismams.

5Teismas konstatuoja, kad pareiškėjo pareikštas reikalavimas yra kilęs civilinių- teisinių srityje t.y. iš nuomos ir subnuomos sutarčių. Konkrečiu atveju atsakovas, atsisakydamas duoti sutikimą įregistruoti statinius, veikė kaip žemės sklypo savininko atstovas, kuris žemės sklypo naudojimą nuomos sutarties pagrindu yra perdavęs VĮ“ ( - )“.

6Pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktą, skundą atsisakoma priimti, jei byla nepriskirtina tam teismui. Pareiškėjo keliamas ginčas administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas, todėl pareiškėjo skundą atsisakytina priimti.

7Atsisakius priimti UAB “( - )“ skundą, jam grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis .

8Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 42 str. 1 d. 3 p. , 105, 106 149 straipsniais,

Nutarė

9atsisakyti priimti pareiškėjo UAB “( - )“ skundą atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui VĮ“ ( - )“ dėl atsisakymo išduoti sutikimą įregistruoti pastatytus pastatus.

10Įsiteisėjus teismo nutarčiai, skundą ir pridėtus dokumentus grąžinti pareiškėjui.

11Grąžinti UAB “( - )“ 2014-03-03 AB DNB bankas Utenos skyriuje sumokėtą 100 litų žyminį mokestį.

12Išaiškinti pareiškėjui , kad jis turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų nustatyta tvarka kreiptis į Utenos rajono apylinkės teismą.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos administraciniame teisme.

Proceso dalyviai