Byla 2A-508-173/2015
Dėl žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys UAB „Sūduvos investiciniai projektai“, UAB „Intractus“, BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Lozoraityės (pirmininkė) Nijolios Indreikienės, Leono Jachimavičiaus (pranešėjas) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Artakija“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3507-435/2014 pagal ieškovės UAB „Artakija“ ieškinį atsakovams UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, A. V. dėl žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys UAB „Sūduvos investiciniai projektai“, UAB „Intractus“, BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4UAB „Artakija“ pateikė teismui ieškinį atsakovams UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, A. V., kuriuo prašė iš atsakovų solidariai priteisti 57 294,50 Lt žalos, 4973,64 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (t.1, b.l. 3-8).

5Nurodė, kad 2009-08-10 tarp ieškovo UAB „Artakija“ (pardavėjo) ir UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ (pirkėjo) buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) dėl 39 katilų „JUNKERS ZW 14-2 DH KE“ pardavimo, kurių vertė – 67 294,50 Lt (įskaitant PVM). Šios sutarties pagrindu pirkėjas UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ už prekes sumokėjo ieškovui 10 000 Lt. 39 katilai buvo sumontuoti pastatuose, adresu: (duomenys neskelbtini). Likusi prekių kaina - 57294,50Lt nebuvo sumokėta, todėl parduodamas turtas buvo įkeistas sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) užtikrinimui ir įvykdymui. 2009-08-28 pranešimas apie sutarties įregistravimą sutarčių registre Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtina, kad sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) buvo įregistruota biudžetinėje įstaigoje „Centrinė hipotekos įstaiga“, šiame pranešime taip pat užfiksuota katilų vieta.

62010-10-18 Kauno apygardos teisme bendrovei „Sūduvos investiciniai projektai“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas atsakovas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, o įgaliotu asmeniu atlikti bankroto procedūras paskirtas atsakovas A. V..

7Po bankroto bylos iškėlimo paskirtas bankroto administratorius paskelbė BUAB „Sūduvos investiciniai projektai“ turto varžytines. UAB „Intractus“ varžytinių akto pagrindu įsigijo pastatus adresu: (duomenys neskelbtini), su visais priklausiniais, esančia įranga, t.y. su 39 katilais „JUNKERS ZVV14-2 DH KE“. Tokiu būdu atsakovo UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgaliotas asmuo A. V. be teisėto pagrindo varžytinėse pardavė ieškovui UAB „Artakija“ nuosavybės teise priklausantį turtą - 39 katilus.

8Perleidus hipoteka įkeistą turtą trečiajam asmeniui UAB „Intractus“ su kreditoriumi UAB „Artakija“ nebuvo atsiskaityta. T.y. dėl atsakovo UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgalioto asmens neatidumo, nerūpestingumo ir neteisėtų veiksmų ieškovui buvo padaryta turtinė žala, kadangi jis prarado 39 katilus, kurių vertė 57 294,50 Lt.

9Atsiliepimu į ieškinį atsakovai prašė ieškinį atmesti, taikyti sutrumpintą trejų metų ieškinio senatį, reikalavimui dėl delspinigių priteisimo taikyti sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senatį, atsakovą A. V. laikyti trečiuoju asmeniu, priteisti bylinėjimosi išlaidas (t.1, b.l. 71-86). Nurodo, kad UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ iškėlus bankroto bylą ieškovas bankroto byloje nepareiškė reikalavimo nei dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo, nei dėl 39 vnt. katilų faktinio susigrąžinimo. T.y. pats ieškovas nesiėmė jokių priemonių, kad apginti savo pažeistas teises, dėl ko ieškovo veiksmai laikytini nesąžiningais. Ieškovas ignoravo bankroto administratoriaus viešus pranešimus apie UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ parduodamą turtą, pats pareiškė valia, jog ginčo katilų susigrąžinti nepageidauja. Be to, Kauno apygardos teismo 2014-01-22 nutartimi BUAB „Sūduvos investiciniai projektai“ bankroto byloje patvirtintas UAB „Artakija“ kreditorinis reikalavimas 57 294,50 Lt sumai. Savo reikalavimus UAB „Artakija“ turi ginti bankroto byloje. Be to, ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų (įkeitimo lakštų), pagrindžiančių reikalavimo teisėtumą ir pagrįstumą. Ieškovas, tinkamai neįforminęs įkeitimo teises į ginčo turtą, skolininko bankroto procedūros metu negali būti laikomas įkaito turėtoju. Nurodo, kad turtas laikytinas nusidėvėjusiu, jo likutinė vertė 0 Lt. Netinkamai nurodyti atsakovai.

10Atsiliepimu į ieškinį trečiasis asmuo UAB „Intractus“ prašė ieškinį nagrinėti ir sprendimą priimti teismo nuožiūra (t.1, b.l. 46-48).

11II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

12Kauno apylinkės teismas 2014 m. spalio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė (t.2, b.l. 15-23). Valstybės naudai iš ieškovo priteisė 23,24 Eur (80,26 Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

13Teismas nustatė, kad 2009-08-10 tarp UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ ir UAB „Artakija“ buvo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis Nr. (duomenys neskelbtini), kurios pagrindu UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ įsigyti 39 katilai buvo sumontuoti bendrovei priklausančiame pastate, esančiame (duomenys neskelbtini). Sutarties pagrindu UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ sumokėjo 10 000 Lt avansą, o 57 294, 50 Lt privalėjo padengti per 60 dienų po sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. 2009-08-28 minėta sutartis buvo įregistruota VBĮ Centrinės hipotekos įstaigos Sutarčių registre Nr. (duomenys neskelbtini). Remiantis Sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) sąlygomis ir 2009-08-28 VBĮ Centrinės hipotekos įstaigos pranešimu apie sutarties įregistravimą, šalys susitarė, kad nuosavybės teisė į 39 vnt. katilų pirkėjui UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ pereina nuo visos prekių kainos sumokėjimo momento. Ieškovui PVM sąskaitą – faktūrą išrašius 2009-08-17, įsiskolinimas už parduotą prekę turėjo būti apmokėtas iki 2009-10-16. UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ jokios įsiskolinimo dalies ieškovui nesumokėjo nei šalių nustatytu terminu, nei vėliau iki pat bankroto bylos šiai įmonei iškėlimo dienos, t.y. iki 2010-10-18. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, kad ieškovas per nurodytą laikotarpį būtų raginęs pirkėją atsiskaityti už parduotus katilus, domėjęsis kodėl skolininkas nesumoka įsiskolinimo ar ėmęsis sutartyje numatytų priemonių nutraukti sutartį ir išreikalauti iš pirkėjo pateiktas prekes arba įstatymo nustatyta tvarka kreipęsis į teismą. Teismas konstatavo, kad UAB „Sūduvos investiciniai projektai“, tikėtina dėl sudėtingos finansinės padėties(2010-01-06 jai buvo iškelta restruktūrizavimo byla) nesumokėjo pardavėjui įsiskolinimo, o pastarasis dėl teismo nenustatytų aplinkybių visiškai nesidomėjo įsiskolinimo pagal sutartį išsireikalavimu. Ieškovo atstovo argumentą, kad jo atstovaujama įmonė ir po prekės pardavimo išsimokėtinai sutarties sudarymo liko šios prekės savininku, todėl neturėjo pagrindo rūpintis įsiskolinimo už šią prekę išieškojimu teismas vertino kaip verslininko negebėjimas suprasti, jog skolininkas, nevykdantis savo įsipareigojimų gali turėti atsiskaitymo sunkumų ir su kitais savo verslo partneriais, kad jo finansinė padėtis gali blogėti, dėl ko, kaip ir nagrinėjamu atveju, jam gali būti iškeltos tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto bylos.

14Nurodė, kad teismas sutinka su atsakovų nurodytu argumentu, jog ieškovas nėra įforminęs įkeitimo teisės į ginčo turtą, o sutarties įregistravimas Sutarčių registre, sutinkamai su 2010-11-16 LR Sutarčių registro įstatymo Nr. XI-1140 bei Sutarčių registro nuostatų, patvirtintų 2002-07-17 Vyriausybės nutarimu Nr. 1158, nuostatomis turi visiškai kitokią paskirtį.

15Nustatė, kad po bankroto bylos iškėlimo perėmus įmonės dokumentus bei turtą, administratoriui tapo žinoma apie 57 294, 50 Lt kolą kreditoriui UAB „Artakija“, administratoriui buvo žinoma pirkimo-pardavimo sutartis ir pranešimas Sutarties registrui. Administratoriui taip pat buvo perduoti nebaigti statyti gyvenamieji namai, kurie įmonės balanse taip ir buvo apskaityti, kas reiškia, jog ginčo katilai, kaip turtas nebuvo atskirai išskirti. Ieškovas buvo informuotas apie UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ iškeltą bankroto bylą. Pranešimo išsiuntimas ieškovui registruotu laišku, įrodymas apie tai, kad šis laiškas įteiktas adresatui jo registruotos buveinės adresu, bei daugkartiniai vieši pranešimai, patvirtina, kad bankroto administratorius tinkamai įvykdė 2010-10-18 Kauno apygardos teismo nutartimi nustatytą pavedimą atlikti kitus ĮBĮ 10 str. 4d. 3p. 7d. 8p. nustatytus veiksmus. Po to, kai ieškovas buvo tinkamai informuotas apie bankroto bylos iškėlimą ir galimybę pareikšti kreditorinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, jis į tokį pranešimą neatsiliepė, jokio reikalavimo - nei piniginio - prašant įtraukti į kreditorių sąrašą, nei turtinio – reikalaujant grąžinti turtą ar sudarant galimybę jį išsimontuoti ir pasiimti patiems, nereiškė. Tai sudarė administratoriui galimybę pagrįstai nuspręsti, jog šis kreditorius nenori pasinaudoti teise dalyvauti bankroto procedūroje. ĮBĮ nenumato administratoriui teisės prievartine tvarka įtraukti kreditoriaus į bankroto procedūras.

16Ieškovas nebuvo suinteresuotas atsiimti dujinius katilus natūra.

17Ieškovas nesiekė susigrąžinti įsiskolinimo iš BUAB „Sūduvos investiciniai projektai“. Po to, kai bankroto administratoriaus iniciatyva UAB „Artakija“ buvo įtraukta į kreditorių sąrašą, ieškovas kreipėsi su reikalavimu į Kauno apygardos teismą nurodydamas, kad, vadovaujantis ĮBĮ 26 str. 2d., atsisako kreditorinio reikalavimo 57 294,50 Lt sumai BUAB „Sūduvos investiciniai projektai“ bankroto byloje ir prašo išbraukti iš kreditorių sąrašo.

18Teismas sprendė, kad ieškovas, suprasdamas, jog bankroto procedūros metu negali būti laikomas įkaito turėtoju, dėl ko jo finansinis reikalavimas negalės būti tenkinamas LR IBĮ 34 str. nustatyta tvarka, vieninteliu realiu įsiskolinimo už parduotą prekę išsiieškojimu laikė galimybę šią sumą išsireikalauti iš bankroto administratoriaus. Būtent dėl šios priežasties ieškovas sąmoningai negynė savo teisių bankroto procedūrų būdu, dėl ko, teismo nuomone, bankroto administratoriui pardavus ginčo katilus atsirado teisinis pagrindas netaikyti civilinės atsakomybės atsakovų atžvilgiu CK 6.253 str. 1ir 5 d. nustatytu pagrindu.

19Nurodė, kad tais atvejais, kai bankroto administravimo paslaugas teikia juridinis asmuo, jeigu įstatymu ar sutartimi nenustatyta kitaip, šis asmuo, o ne jo įgalioti fiziniai asmenys yra civilinės atsakomybės subjektais (CK 6.264 str.). Pastarųjų asmenų atsakomybė už netinkamai atliktas funkcijas gali atsirasti tik prieš patį administratoriumi paskirtą juridinį asmenį ir grindžiama darbo teisės, o ne administratoriaus civilinę atsakomybę reguliuojančiomis normomis. Todėl sprendė, kad A. V. yra netinkamas atsakovas šioje byloje, todėl ieškovui neatsisakius reikalavimo pastarojo atžvilgiu ieškinys atsakovo A. V. atžvilgiu atmestinas, kaip pareikštas ne tam asmeniui.

20Konstatavo, jog nagrinėjamos bylos atveju, administratorius tinkamai vykdė savo pareigas, atliko ne tik visus jam pavestus ir būtinus veiksmus, bet ir savo iniciatyva stengėsi apginti ieškovo, kaip bankrutuojančios įmonės kreditoriaus interesus, todėl nėra pagrindo išvadai, kad administratorius, parduodamas bendrovės turtą iš varžytynių atliko neteisėtus veiksmus, kas reiškia, kad nėra civilinei atsakomybei kilti būtinų įstatyme nustatytų sąlygų, dėl ko ieškinys, kaip nepagrįstas, atmestinas. Nurodė, kad nesant pagrindo ieškinį tenkinti, teismas dėl kitų šalių išsakytų argumentų nepasisako.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

22Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014-10-22 sprendimą ir priimti naują sprendimą-ieškovo ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas (t.2, b.l. 36-42).

23Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

241) teismas pažeidė reikalavimus dėl įrodymų vertinimo. Pirmos instancijos teismas neįsigilino į bylos esmę, netinkamai įvertino apelianto į bylą pateiktus įrodymus: 2009-08-10 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – Sutartis Nr. (duomenys neskelbtini)) bei 2009-08-28 pranešimą apie sutarties įregistravimą sutarčių registre Nr. (duomenys neskelbtini). Šie įrodymai neginčytinai patvirtina, kad ginčo objektas, t.y. 39 katilai "JUNKERS ZW 14-2 DH KE", niekada nuosavybės teise nepriklausė įmonei "Sūduvos investiciniai projektai". Todėl bankrutuojančios įmonės "Sūduvos investiciniai projektai" paskirtas bankroto administratorius neturėjo teisės parduoti šio apeliantui priklausančio turto.

252) Atmesdamas ieškinį teismas pažeidė LR CK 4.20 str., 4.37 str. 1 d. bei 4.39 str. įtvirtintas nuostatas. Bankroto administratoriui įstatymas nesuteikia teisės parduoti bankrutuojančiai įmonei nuosavybės teise nepriklausančio turto ir iš gautų lėšų padengti kreditorinius įsipareigojimus kitiems kreditoriams, išsimokėti atlyginimo sau už administravimo paslaugas. Atsakovai nepateikė argumentų ir nenurodė jokio teisinio pagrindo, kuris būtų suteikęs teisę ar pagrindą bankroto administratoriui parduoti ginčo katilus, t.y. svetimą turtą.

263) Pirmos instancijos teismas nepateikė jokių konkrečių ir aiškių motyvų dėl 2009-08-28 pranešimo apie sutarties įregistravimą sutarčių registre Nr. (duomenys neskelbtini) (kaip įrodymo) vertinimo. Atmesdamas apelianto argumentus dėl LR ĮBĮ 34 str. pažeidimo neįvardino konkrečių LR Sutarčių registro įstatymo bei Sutarčių registro nuostatų, patvirtintų 2002-07-17 Vyriausybės nutarimu Nr. 1158, straipsnių, kurie sudarytų pagrindą atmesti ieškinį. Todėl remiantis LR CPK 329 str. 2 d. 4 p. priimtas sprendimas naikintinas dėl absoliučių negaliojimo pagrindų.

274) Teismas pats turi teismas turi pritaikyti teisės normą, atitinkančią išdėstytą ieškinio faktinį pagrindą. Pirmos instancijos teismas to neatliko, ir netgi netinkamai aiškino bei taikė LR Sutarčių registro įstatyme bei LR Vyriausybės 2002-07-17 nutarimo Nr. 1158 patvirtintų Sutarčių registro nuostatuose įtvirtintas normas.

285) LR Sutarčių registro įstatyme ir Sutarčių registro nuostatuose įtvirtintos normos patvirtina, kad apelianto turtas (katilai) buvo tinkamai įkeistas ir bankrutuojančios įmonės administratorius negalėjo jo parduoti iš varžytinių kaip bankrutuojančios įmonės turto. O tai atlikdamas pažeidė LR ĮBĮ 34 str. reikalavimus, nes po įkeisto turto pardavimo trečiajam asmeniui UAB „Intractus“ su UAB "Artakija“ (t.y. katilų teisėtu ir nenuginčytu savininku) nebuvo atsiskaityta.

296) Ginčo pirkimo-pardavimo sutartis buvo įregistruota viešame registre. Apeliantui buvo išduotas atitinkamas pranešimas. Be kitų duomenų parnešime buvo nurodytas nuosavybės teisės perėjimo momentas-visiškai atsiskaičius. Dėl to bankroto administratorius susipažinęs su Sutartimi Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2009-08-28 pranešimu apie sutarties įregistravimą sutarčių registre Nr. (duomenys neskelbtini) privalėjo tinkamai įsigilinti į susidariusią situaciją, o ne aplaidžiai ir nerūpestingai vykdyti savo prievoles.

307) Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas savo pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad paskirtas bankroto administratorius buvo susipažinęs su Sutartimi Nr. (duomenys neskelbtini) bei 2009-08-28 pranešimu apie minėtos sutarties įregistravimą sutarčių registre Nr. (duomenys neskelbtini)). Tai paneigia sprendimo motyvus apie tai, kad paskirtas bankroto administratorius galėjo nežinoti apie katilus, nes jie kaip turtas galėjo būti atskirai neišskirti.

318) Byloje nėra įrodymų patvirtinančių, kad į apeliantą bankroto administratorius kreipėsi su paklausimu, pranešimu ar raginimu dėl ginčo katilų. T.y. byloje nėra ginčo, kad bankroto administratorius nepranešė apeliantui ir nepateikė jokio rašytinio dokumento su konkrečiu paklausimu, ką daryti su įmonės "Sūduvos investiciniai projektai" žinioje esančiais katilais, nepasiūlė ir neparagino apelianto atvykti jų pasiimti/išsimontuoti. Tai patvirtina, kad apeliantui nebuvo žinoma aplinkybė, jog bankroto administratorius ketina iš varžytinių parduoti UAB "Artakija" nuosavybės teise priklausanti turtą. Abstraktaus pobūdžio pranešimo išsiuntimas dėl finansinių reikalavimų pateikimo negali būti laikomas tinkamu informavimu dėl nuosavybės teisių teisėto apribojimo. Be to, byloje nėra jokių pagrįstų įrodymų, kad bankroto administratorius iš viso įteikė kokius nors pranešimus apeliantui UAB "Artakoja", susijusius su bankroto procedūromis. Lydraštis dėl pašto korespondencijos pateikimo neįrodo, kad apeliantas iš tiesų gavo pašto korespondenciją.

329) Ginčo katilai buvo parduoti net neišsiaiškinus ir nesužinojus konkrečios apelianto UAB "Artakija" (savininko) nuomonės ar pozicijos dėl katilų. Tai patvirtina bankroto administratoriaus nerūpestingumą, neprotingą ir neadekvatų elgesį tuometiniai situacijai.

3310) Paskirtas bankroto administratorius, susipažinęs su Sutartimi Nr. (duomenys neskelbtini) bei 2009-08-28 pranešimu apie sutarties įregistravimą sutarčių registre Nr. (duomenys neskelbtini), žinodamas ir suvokdamas, kad BUAB "Sūduvos investiciniai projektai" nebuvo įgijusi nuosavybės teisės į katilus, kad katilai priklauso apeliantui, atsižvelgdamas į apdairumo, rūpestingo ir atidumo standartus privalėjo bent jau susisiekti ir gauti arba išsireikalauti iš apelianto UAB "Artakija" konkretų ir aiškų atsakymą, ką daryti su katilais. Ar nusiųsti įpareigojimą apeliantui atvykti ir pasiimti/išsimontuoti katilus.

3411) Teismas neįvertino, kad būtent bankroto administratoriui yra keliami aukštesni reikalavimai nei apeliantui. Būtent bankroto administratorius yra savo srities profesionalas, jam yra taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, jį saisto specialios etikos taisyklės ir bendrieji teisės principai. Bankroto administratorius nedėjo maksimalių pastangų, nesiėmė jokių protingų veiksmų, kad nebūtų padaryta žala apeliantui.

3512) Apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo pozicija, kad apeliantas būdamas verslininku veikė tariamai neatidžiai, nenumatė, kad skolininkui "Sūduvos investiciniai projektai", kuris nevykdo sutartinių įsipareigojimų, gali būti iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla. Apeliantas būdamas teisėtu ir nenuginčytu katilų savininku neturėjo rūpintis tuo, kad bankroto administratorius neteisėtai neparduotų jam nepriklausančio turto, laikytųsi įstatymų, tinkamai vykdytų LR ĮBĮ įtvirtintas pareigas.

3613) Apeliantas niekada neatsisakė savo teisių į katilus. Pirmos instancijos teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad ieškinį Marijampolės rajono apylinkės teismui bankroto administratorius pateikė tik 2013 m. birželio mėn., t.y. po to, kai gavo iš apelianto reikalavimą dėl žalos atlyginimo. Su ieškinio motyvais nesutiko, nes buvo matyti, kad ieškinys būtų buvęs neabejotinai atmestas, o UAB „Artakija“ būtų kilusi prievolė atlyginti UAB „Intractus“ bylinėjimosi išlaidas. Be to, remiantis CK 4.12 str., 4.13 str. 1 d., 4.14 str. 1 d. nuostatomis po katilų pardavimo iš varžytinių apeliantui buvo užkirsta teisė reikšti pretenzijas ar reikalavimus UAB „Intractus“.

3714) Nebuvo tinkamai atsižvelgta į tai, kad bankroto administratorius dėl apelianto UAB "Artakija" įtraukimo į kreditorių sąrašą savo nuožiūra kreipėsi tik 2014-01-16, t.y. jau po to, kai apeliantas pateikė teismui ieškinį dėl žalos atlyginimo. UAB "Artakija" pateikė apygardos teismui prašymą dėl išbraukimo iš BUAB "Sūduvos investiciniai projektai" kreditorių sąrašo dėl to, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgaliotas asmuo A. V. vienašališkai kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu įtraukti UAB "Artakija" į kreditorių sąrašą, neturėdamas nei apelianto UAB "Artakija" prašymo, nei sutikimo. Be to, apeliantui žalą padarė paskirtas bankroto administratorius, o ne įmonės "Sūduvos investiciniai projektai" buvę vadovai ar įgalioti asmenys.

3815) Nurodo, kad apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo pozicija, kad A. V. nėra tinkamas atsakovas šioje byloje.

39Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai bei trečiasis asmuo BUAB „Sūduvos investiciniai projektai“ prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2014-10-22 sprendimą palikti nepakeistą (t.2, b. l. 47-63).

40Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

411) Teismas teisingai įvertino byloje esančių rašytinių įrodymų visumą ir jų pagrindu padarė teisėtas ir pagrįstas išvadas. Teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovas nuo 2009-08-10 pirkimo –pardavimo sutarties pažeidimo momento (2009-10-16) savo turtinio intereso, atgauti ginčo turtą natūra, gynimo atžvilgiu veikė nerūpestingai ir aplaidžiai. CK 6.414 str. 1 d. nustatyta, kad kai pirkėjas nesilaiko sutartyje nustatytų periodinių įmokų mokėjimo terminų, o nuosavybės teisė į daiktą išlieka pardavėjui, pardavėjas turi teisę pareikalauti sumokėti visą kainą iš karto arba atsiimti parduodamą daiktą. Todėl nesant įrodymų, kad ieškovas žinodamas apie turtinio nuostolio 57294,50 Lt atsiradimą, per nurodytą terminą būtų raginęs pirkėją atsiskaityti už parduotus katilus, domėjęsis kodėl skolininkas nesumoka įsiskolinimo ar ėmęsis sutartyje numatytų priemonių nutraukti sutartį ir išreikalauti iš pirkėjo pateiktas prekes, arba įstatymo nustatyta tvarka būtų kreipęsis į tesimą dėl skolos ar grąžintino turto natūra priteisimo, padarė pagrįstą išvadą, kad nuo 2010-01-06 iki bylos iškėlimo, ieškovas savo turtinio intereso gynimo atžvilgiu veikė nerūpestingai, aplaidžiai.

422) Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčas kilo BUAB „Sūduvos investiciniai projektai“ bankroto teisinių santykių ribose, dėl ko ginčo šalių veiksmai pagrįstai vertintini ĮBĮ nuostatų tinkamo vykdymo aspektu. BUAB „Sūduvos investiciniai projektai“ bankroto administratorius išsiuntė UAB „Artakija“ pranešimą dėl UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ bankroto bylos iškėlimo ir galimybės pareikšti reikalavimą bankroto byloje, kuris ieškovui įteiktas 2010-11-05 (b.l. 160-166, 167). Todėl atmestini apeliacinio skundo argumentai, kad byloje nėra įrodymų, jog bankroto administratorius tinkamai įvykdė savo pareigą ir pranešė kreditoriui dėl galimumo teikti reikalavimus dėl ginčo turto. Todėl apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodoma, kad A. V. neva pripažino, kad jokių raginimų ar pranešimų apeliantui nebuvo siunčiama.

433) Nuo UAB „Artakija“ priklausė kokį reikalavimą reikšti UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ bankroto byloje. T.y. ar grąžinti turtą natūra ar patvirtinti kreditorinį reikalavimą. Todėl pirmosios instancijos teismas apgrįstai nustatė, kad ieškovas nevykdydamas anksčiau nurodytos pareigos skolininkui iškeltos bankroto bylos stadijoje ir vėliau ignoravo bankroto administratoriaus viešus pranešimus apie parduodamą turtą. Kreditoriai turi būti aktyvūs ir domėtis bankroto procesu.

444) Apeliantas, žinodamas apie bankroto bylos iškėlimo UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ faktą galimai suprato, kad jo finansinis reikalavimas, kildinamas 2009-08-10 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, nėra užtikrintas ginčo turto įkeitimo pagrindu ir bus galimai tenkinamas kaip trečios eilės kreditoriaus finansinis reikalavimas, sąmoningai nereagavo į pranešimus dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ ir finansinių reikalavimų pareiškimo, tiek dėl ketinimo parduoti nekilnojamąjį turto, kur buvo sumontuoti ginčo katilai.

455) Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas nesiekė susigrąžinti turtą natūra.

466) Ginčo piniginių lėšų sumą, kurios kaip žalos atlyginimo ieškovas reikalauja iš atsakovų, kaip skolą privalo mokėti UAB „Sūduvos investiciniai projektai“. Tai patvirtina Kauno apygardos teismo 2014-01-22 nutartis dėl UAB „Artakija“ finansinio reikalavimo patvirtinimo.

477) Byloje nėra aišku ar UAB „Artakija“ save laiko ginčo turto savininku ar ginčo turto įkaito davėju. Teismas teisingai pažymėjo, kad ieškovas nėra įforminęs įkeitimo teisės į ginčo turtą, o sutarčių įregistravimo Sutarčių registre turi visiškai kitokią paskirtį. Ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų, kad (įkeitimo lakštų), kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą apie ieškovo teisinio statuso pagrįstumą ir teisėtumą. Net jei UAB „Artakija“ būtų pripažintas įkaito turėtoju BUAB „Sūduvos investiciniai projektai“ bankroto byloje, nėra aišku kaip bankroto administratorius galėjo patenkinti ieškovo reikalavimą iš parduoto įkeisto turto vertės, jeigu UAB „Artakija“ nepareiškė savo reikalavimų įmonės bankroto byloje, o kai administratoriaus iniciatyva buvo įtraukta į BUAB „Sūduvos investiciniai projektai“ kreditorių sąrašą, kreipėsi į teismą nurodydama, kad atsisako kreditorinio reikalavimo 57 294,50 Lt sumai BUAB „Sūduvos investiciniai projektai“ bankroto byloje ir prašė išbraukti iš kreditorių sąrašo. T.y. apeliacinio skundo argumentai dėl ĮBĮ 34 str. pažeidimo yra nepagrįsti.

488) Ginčo katilai nuo sumontavimo UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ priklausančiame pastate, tapo nekilnojamojo turto priklausiniu. Pastatai buvo pripažinti tinkami naudotis. Šios aplinkybės ieškovui buvo žinomos prieš sudarant katilų pirkimo-pardavimo sutartį. Todėl pagrįsta teismo išvada, kad ieškovo argumentas, jog sutartinis įsipareigojimas išlikti pardavėjui prekės savininku iki bus apmokėtas įsiskolinimas užtikrina jam neginčytiną nuosavybės teisę į parduotą prekę, yra laikytinas teisiškai nepagrįstu.

499) Pirmos instancijos teismas įvertinęs abiejų šalių teisinį statusą, vienodai taikė aukštesnius veiklos bei atsakomybės standartus.

5010) UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ bankroto administratoriumi yra paskirtas juridinis asmuo UAB „įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, todėl šis asmuo, o ne jo įgaliotas fizinis asmuo, yra civilinės atsakomybės subjektas. Todėl pagrįstai pirmos instancijos teismas padarė išvadą, jog A. V. yra netinkamas atsakovas šioje civilinėje byloje.

51IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai.

52Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

53Byloje nustatyta, jog UAB „Artakija“ ir UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ 2009-08-10 pasirašė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) (t.1, b.l. 13-14), kuria ieškovas - UAB „Artakija“ (Pardavėjas) įsipareigojo perduoti UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ nuosavybėn 39 katilų „JUNKERS ZW 14-2 DH KE“ (objektas - (duomenys neskelbtini)), kurių vertė - 67294,50 Lt. Šalys numatė, kad 10 000Lt. apmokama išankstiniu apmokėjimu, likusi 57 194,50Lt. suma –po prekių pristatymo per 60 dienų po sąskaitos – faktūros išrašymo dienos. Sutarė, kad jei pirkėjas pilnai neapmoka prekių ilgiau kaip per 60d. nuo nustatyto apmokėjimo termino, pardavėjas pasilieka teisę nutraukti sutartį ir per 10 dienų išreikalauti iš Pirkėjo pateiktas prekes. Šalys sutartimi susitarė, kad nuosavybės teisė į prekę pirkėjui pereina nuo visos prekės kainos sumokėjimo momento. Remiantis minėtos sutarties sąlygomis sutartis įregistruota sutarčių registre (2009-08-28 pranešimas apie sutarties įregistravimą sutarčių registre Nr. (duomenys neskelbtini) (t.1, b. l. 15-16)). Kauno apygardos teismo 2010-10-18 nutartimi UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (t.1, b.l. 17-18). 2010-11-02 pranešimu UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ informavo ieškovą UAB „Atakija“ apie UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ iškeltą bankroto bylą, paskirtą bankroto administratorių, kuria ieškovui išaiškinta, kad jis turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ (t.1, b. l. 90), pranešimas ieškovui įteiktas 2010-11-05 (t.1, b.l. 160-167). Nekilnojamąjį turtą (butus), esantį (duomenys neskelbtini) 2012-02-21 įsigijo UAB „Intractus“ (2012-02-21 Varžytinių aktas Nr. (duomenys neskelbtini)) (t.1, b.l. 49-55). 2014 metų sausio mėnesį UAB „Artakija“ kreipėsi į teismą dėl žalos atlyginimo. Byloje keliamas bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės klausimas.

54Remiantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi bankroto administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo atlikti įmonės bankroto procedūras. Teismų praktikoje nustatyta, kad bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso tinkama pačios įmonės, kartu ir visų kreditorių teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas. Kasacinis teismas yra pažymėjęs ir tai, kad administratorius yra savo srities profesionalas, kuriam teisės aktų nustatyti specialūs kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, jį saisto specialios etikos taisyklės ir bendrieji teisės principai. Dėl to bankroto administratorius, atstovaudamas kreditoriui ir bankrutuojančios įmonės interesams, turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūros būtų maksimaliai naudingos kreditoriams ir skolininkui (bankrutuojančiai įmonei) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2013). ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje (ankstesnėje įstatymo redakcijoje 11 str. 6 d.) nustatyta, jog įstatymų nustatyta tvarka administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo ir (ar) jo padėjėjo (padėjėjų) pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

55Iš apeliacinio skundo matyti, kad ieškovas apeliacinį skundą iš esmės grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė reikalavimus dėl įrodymų vertinimo, neįsigilino į bylos esmę, netinkamai įvertino apelianto į bylą pateiktus įrodymus, netinkamai aiškino įstatymų nuostatas, netinkamai taikė atsakomybės sąlygas.

56CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įrodymų vertinimas pagal CPK185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas, remdamasis nurodyta įstatymo norma. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą.

57Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, tinkamai jas kvalifikavo ir išsamiai išanalizavo, iš esmės tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, padarė pagrįstas išvadas bei priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

58Pažymėtina, kad bankroto administratoriui civilinė atsakomybė yra taikoma CK pagrindu, o sprendžiant klausimą dėl bankroto administratoriaus atsakomybės, konkrečioms bankroto administratoriaus pareigoms išsiaiškinti ir pagrįsti bei jo veiksmų teisėtumui įvertinti taikomas Įmonių bankroto įstatymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-605/2014).

59Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad pirmos instancijos teismas neįsigilino į bylos esmę, netinkamai įvertino apelianto į bylą pateiktus įrodymus: 2009-08-10 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – Sutartis Nr. (duomenys neskelbtini)) bei 2009-08-28 pranešimą apie sutarties įregistravimą sutarčių registre Nr. (duomenys neskelbtini). Šie įrodymai neginčytinai patvirtina, kad ginčo objektas, t.y. 39 katilai "JUNKERS ZW 14-2 DH KE", niekada nuosavybės teise nepriklausė įmonei "Sūduvos investiciniai projektai". Todėl bankrutuojančios įmonės "Sūduvos investiciniai projektai" paskirtas bankroto administratorius neturėjo teisės parduoti šio apeliantui priklausančio turto. Ieškovas apie šio turto pardavimą nebuvo informuotas, bankroto administratorius nepranešė apeliantui ir nepateikė jokio rašytinio dokumento su konkrečiu paklausimu, ką daryti su įmonės "Sūduvos investiciniai projektai" žinioje esančiais katilais,

60Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus sprendžia, kad šie apeliacinio skundo argumentai nepagrįsti. Teismas nustatė, kad po UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ bankroto bylos iškėlimo bankroto administratoriui buvo žinoma pirkimo-pardavimo sutartis, kurios pagrindu buvo likę įsiskolinimas ir pranešimas sutarties registrui. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju ieškovas buvo informuotas apie UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ iškeltą bylą Šias teismo išvadas patvirtina byloje esantys raštiniai įrodymai. 2010-11-02 pranešimu UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ informavo ieškovą UAB „Atakija“ apie UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ iškeltą bankroto bylą, paskirtą bankroto administratorių, kuria ieškovui išaiškinta, kad jis turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ (t.1, b.l. 90), pranešimas ieškovui įteiktas 2010-11-05 (t.1, b.l. 160-167). Duomenų, kad ieškovas kreipėsi dėl savo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ bankroto byloje, ar kad ieškovas bankroto administratoriui nurodė savo poziciją dėl šio UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ įsiskolinimo, nepateikta. Aplinkybė, kad bankroto administratorius pardavė UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kuriame buvo sumontuoti ginčo katilai, neįpareigojo atskirai apie tai informuoti ieškovą, nes kaip nurodyt, ieškovas nebuvo pareiškęs savo reikalavimo bankroto byloje, dėl ko administratorius neturėjo pareigos savo iniciatyva spręsti klausimą UAB „Artakija“ reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje, jo teisių gynimo. Apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybės, kad ieškinį Marijampolės rajono apylinkės teismui bankroto administratorius pateikė tik 2013 m. birželio mėn., ar į teismą dėl UAB "Artakija" įtraukimo į kreditorių sąrašą savo nuožiūra kreipėsi tik 2014m. sausio 16 d. .t.y. po to, kai apeliantas pateikė teismui ieškinį dėl žalos atlyginimo, tik patvirtina, kad bankroto administratorius ėmėsi aktyvių veiksmų, kad apginti UAB „Artakija“ teises. Ši išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad anksčiau ieškovas nesikreipė į bankroto administratorių dėl savo reikalavimo, todėl tik gavus ieškinį dėl žalos atlyginimo, administratoriui tapo žinoma ieškovo pozicija dėl jo 57 294,50 Lt reikalavimo. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pagrįstos pirmosios instancijos teismo išvados, kad ieškovas sąmoningai neginė savo teisių bankroto procedūrų metu. Pažymėtina, kad ieškovas žinodamas apie bankroto bylos iškėlimą UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ turėjo ir galėjo pats veikti aktyviai gindamas savo teises.

61Atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad sprendimas naikintinas dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nes teismas nepateikė jokių konkrečių ir aiškių motyvų dėl 2009-08-28 pranešimo apie sutarties įregistravimą sutarčių registre, neįvardino konkrečių LR Sutarčių registro įstatymo bei Sutarčių registro nuostatų.

62Pažymėtina, kad CPK 270 str. nustatyti reikalavimai teismo sprendimui, šio straipsnio 4 d. 4 p,. nustatyta, kad teismas turi motyvuoti sprendimą. 329 str. 2 d. 4 p. nustatytas vienas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, kai apeliacinės instancijos teismas naikina apskųstą sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, kai sprendimas, nutartis yra be motyvų (sutrumpintų motyvų). Tačiau absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Neišsamūs motyvai reiškia CPK normų pažeidimą, tačiau šis pažeidimas vertintinas viso teismo sprendimo (nutarties) kontekste.

63Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nurodė, kad teismas sutinka su atsakovų nurodytu argumentu, jog ieškovas nėra įforminęs įkeitimo teisės į ginčo turtą, o sutarties įregistravimas Sutarčių registre, sutinkamai su 2010-11-16 LR Sutarčių registro įstatymo Nr. XI-1140 bei Sutarčių registro nuostatų, patvirtintų 2002-07-17 Vyriausybės nutarimu Nr. 1158, nuostatomis turi visiškai kitokią paskirtį. Tačiau šią išvadą teismas padarė vadovaudamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymai.

64Pažymėtina, kad remiantis Sutarčių registro įstatymo 2 str. 2 d. nuostatomis, sutarčių registro paskirtis yra registruoti šiame įstatyme ( 4 str. 1 d.) nurodytus Sutarčių registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims bei susijusiems registrams Sutarčių registro duomenis, atlikti kitus Sutarčių registro duomenų tvarkymo veiksmus. T.y. sutarties įregistravimas sutarčių registre nereiškia, kad sutartyje nurodytas turtas buvo įkeistas.

65Teismų praktikoje nustatyta, kad kai administratorius, kaip civilinės atsakomybės subjektas, visada yra asmuo, teismo paskirtas konkrečioje byloje teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 1 d.) ir kai administruoti įmonę paskiriamas fizinis asmuo, jis pats atsako už savo neteisėtais veiksmais padarytą žalą, o tais atvejais, kai bankroto administravimo paslaugas teikia juridinis asmuo, jeigu įstatymu ar sutartimi nenustatyta kitaip, šis asmuo, o ne jo įgalioti fiziniai asmenys yra civilinės atsakomybės subjektais (CK 6.264 str.). Pastarųjų asmenų atsakomybė už netinkamai atliktas funkcijas gali atsirasti tik prieš patį administratoriumi paskirtą juridinį asmenį ir grindžiama darbo teisės, o ne administratoriaus civilinę atsakomybę reguliuojančiomis normomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-605/2014, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovas A. V. yra netinkamas atsakovas šioje byloje.

66Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

67Apibendrinant teismas konstatuoja, kad apeliacinis skundas atmetamas, o Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

68CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Apeliacinį skundą atmetus ieškovui bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

69Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

70apeliacinį skundą atmesti. Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. UAB „Artakija“ pateikė teismui ieškinį atsakovams UAB „Įmonių... 5. Nurodė, kad 2009-08-10 tarp ieškovo UAB „Artakija“ (pardavėjo) ir UAB... 6. 2010-10-18 Kauno apygardos teisme bendrovei „Sūduvos investiciniai... 7. Po bankroto bylos iškėlimo paskirtas bankroto administratorius paskelbė BUAB... 8. Perleidus hipoteka įkeistą turtą trečiajam asmeniui UAB „Intractus“ su... 9. Atsiliepimu į ieškinį atsakovai prašė ieškinį atmesti, taikyti... 10. Atsiliepimu į ieškinį trečiasis asmuo UAB „Intractus“ prašė ieškinį... 11. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Kauno apylinkės teismas 2014 m. spalio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė (t.2,... 13. Teismas nustatė, kad 2009-08-10 tarp UAB „Sūduvos investiciniai... 14. Nurodė, kad teismas sutinka su atsakovų nurodytu argumentu, jog ieškovas... 15. Nustatė, kad po bankroto bylos iškėlimo perėmus įmonės dokumentus bei... 16. Ieškovas nebuvo suinteresuotas atsiimti dujinius katilus natūra.... 17. Ieškovas nesiekė susigrąžinti įsiskolinimo iš BUAB „Sūduvos... 18. Teismas sprendė, kad ieškovas, suprasdamas, jog bankroto procedūros metu... 19. Nurodė, kad tais atvejais, kai bankroto administravimo paslaugas teikia... 20. Konstatavo, jog nagrinėjamos bylos atveju, administratorius tinkamai vykdė... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 22. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 23. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 24. 1) teismas pažeidė reikalavimus dėl įrodymų vertinimo. Pirmos instancijos... 25. 2) Atmesdamas ieškinį teismas pažeidė LR CK 4.20 str., 4.37 str. 1 d. bei... 26. 3) Pirmos instancijos teismas nepateikė jokių konkrečių ir aiškių motyvų... 27. 4) Teismas pats turi teismas turi pritaikyti teisės normą, atitinkančią... 28. 5) LR Sutarčių registro įstatyme ir Sutarčių registro nuostatuose... 29. 6) Ginčo pirkimo-pardavimo sutartis buvo įregistruota viešame registre.... 30. 7) Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas savo pateiktame atsiliepime į... 31. 8) Byloje nėra įrodymų patvirtinančių, kad į apeliantą bankroto... 32. 9) Ginčo katilai buvo parduoti net neišsiaiškinus ir nesužinojus... 33. 10) Paskirtas bankroto administratorius, susipažinęs su Sutartimi Nr.... 34. 11) Teismas neįvertino, kad būtent bankroto administratoriui yra keliami... 35. 12) Apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo pozicija, kad apeliantas... 36. 13) Apeliantas niekada neatsisakė savo teisių į katilus. Pirmos instancijos... 37. 14) Nebuvo tinkamai atsižvelgta į tai, kad bankroto administratorius dėl... 38. 15) Nurodo, kad apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo pozicija, kad... 39. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai bei trečiasis asmuo BUAB... 40. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:... 41. 1) Teismas teisingai įvertino byloje esančių rašytinių įrodymų visumą... 42. 2) Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčas kilo BUAB „Sūduvos... 43. 3) Nuo UAB „Artakija“ priklausė kokį reikalavimą reikšti UAB... 44. 4) Apeliantas, žinodamas apie bankroto bylos iškėlimo UAB „Sūduvos... 45. 5) Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas nesiekė... 46. 6) Ginčo piniginių lėšų sumą, kurios kaip žalos atlyginimo ieškovas... 47. 7) Byloje nėra aišku ar UAB „Artakija“ save laiko ginčo turto savininku... 48. 8) Ginčo katilai nuo sumontavimo UAB „Sūduvos investiciniai projektai“... 49. 9) Pirmos instancijos teismas įvertinęs abiejų šalių teisinį statusą,... 50. 10) UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ bankroto administratoriumi yra... 51. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 52. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 53. Byloje nustatyta, jog UAB „Artakija“ ir UAB „Sūduvos investiciniai... 54. Remiantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi bankroto... 55. Iš apeliacinio skundo matyti, kad ieškovas apeliacinį skundą iš esmės... 56. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį... 57. Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas pažymi, kad... 58. Pažymėtina, kad bankroto administratoriui civilinė atsakomybė yra taikoma... 59. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad pirmos instancijos teismas... 60. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus... 61. Atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad sprendimas naikintinas dėl... 62. Pažymėtina, kad CPK 270 str. nustatyti reikalavimai teismo sprendimui, šio... 63. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nurodė, kad teismas sutinka... 64. Pažymėtina, kad remiantis Sutarčių registro įstatymo 2 str. 2 d.... 65. Teismų praktikoje nustatyta, kad kai administratorius, kaip civilinės... 66. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo... 67. Apibendrinant teismas konstatuoja, kad apeliacinis skundas atmetamas, o Kauno... 68. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 69. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 70. apeliacinį skundą atmesti. Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d....