Byla 2-1201-860/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei R. P. (Š.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad 2011-03-21 tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovės R. P. pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovei 1 000,00 Lt. Paskolos sutarties terminas nustatytas 30 dienų, atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2011-04-20. Palūkanos, numatytos už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinis mokestis), – 100 Lt. Bendra grąžintina suma 2011-04-20 sudarė 1 100,00 Lt. Atsakovė laiku grąžino dalį paskolos ir paskolos komisinį mokestį, t.y. sumokėjo 300,00 Lt, tačiau liko negrąžinusi 800,00 Lt paskolos likučio.

4Atsakovė pratęsė paskolos grąžinimo terminą, todėl paskolą ir komisinį mokestį turėjo grąžinti 2011-06-19, tačiau negrąžino, todėl remiantis SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 p., punktu, 2011-06-20 atsakovei buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai (netesybos) už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą (LR CK 6.71 str. 2 ir 3 d.). Atsakovė savo prievolės neįvykdė iki šiol. Remiantis SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2. punktu, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1% dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai, todėl delspinigių dydis yra 1 440,00 Lt. Prašo priteisti iš atsakovės R. P. 800,00 Lt paskolos, 1 440,00 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

5Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu). Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: sąskaitos išrašą, patvirtinantį žyminio mokesčio sumokėjimą (b.l. 3-4), Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) Specialiąsias sąlygas (b.l. 5), Bendrąsias SMScredit.lt paskolos sutarties sąlygas (b.l. 6-8), 2011-03-21 mokėjimo nurodymą Nr. ( - ) apie paskolos sumos (1 000 Lt) pervedimą R. P. (b.l. 10), UAB „Creditinfo Lietuva“ Gyventojų registro informaciją (b.l. 9), paaiškinimą dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b.l. 11), delspinigių paskaičiavimo lentelę (b.l. 22-23).

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

9Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad šalims sudarius paskolos sutartį ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, pervedė atsakovei 1 000 Lt paskolos sumą, atsakovė kreditą gavo, įsipareigojo iki 2011-04-20 grąžinti 1 000,00 Lt kreditą ir sumokėti 100,00 Lt palūkanų (kredito kainą), sumokėjusi kredito grąžinimo termino pratęsimo mokestį, pratęsė paskolos grąžinimo terminą iki 2011-06-19, tačiau savo prievolės pagal sutartį tinkamai neįvykdė, liko skolinga ieškovui 800,00 Lt, todėl yra pagrindas šioje dalyje ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui iš atsakovės 800,00 Lt negrąžinto kredito (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.870-6.874 str.).

10Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1 440,00 Lt delspinigių, paskaičiuotų už 180 dienų, taikant sutartyje numatytą 1 procento delspinigių normą.

11CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Teismas, mažindamas netesybas, pirmiausia atsižvelgia į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. į tai, ar šalys yra vartotojai ar ne, ar šalys yra viešieji juridiniai asmenys, vykdantys visuomenines funkcijas, taip pat į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, ar visiškai nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ar sunkių padarinių. Netesybų mažinimas taip pat gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio mėn. 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. ( - )).

12Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į delspinigių normą (365 proc. per metus), jų skaičiavimo laikotarpį, kuris, nors ir neviršija 180 dienų, tačiau nuo kredito grąžinimo datos iki kreipimosi į teismą praėję beveik 2 metai ir nepateikta įrodymų, jog pasibaigus paskolos grąžinimo terminui nedelsiant reikalauta grąžinti skolą; į tai, kad prašoma priteisti delspinigių suma beveik dvigubai didesnė nei skolos suma, į tai, kad byloje nėra ieškovo patirtų nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai ir nepagrįstai per dideli. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, delspinigių ir pagrindinės skolos sumų santykį, bei siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad yra pagrindas sumažinti prašomų priteisti delspinigių sumą, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies ir iš atsakovės ieškovui priteistina 200,00 Lt delspinigių (CPK 6.71 str.).

13CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

14Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 30,00 Lt žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 93 str. 1 d.). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos, iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

15Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės R. P. (Š.) (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. ( - )) 800 Lt paskolos ir 200 Lt delspinigių, iš viso 1 000,00 Lt (vieną tūkstantį litų), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1 000,00 Lt sumos nuo 2013-03-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 30 Lt (trisdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

21Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad 2011-03-21 tarp ieškovo,... 4. Atsakovė pratęsė paskolos grąžinimo terminą, todėl paskolą ir komisinį... 5. Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: sąskaitos išrašą,... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2... 10. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 11. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės... 12. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartį su ieškovu... 13. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių... 14. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės priteistinos... 15. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 142... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės R. P. (Š.) (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 21. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...