Byla e2-5157-940/2019
Dėl skolos, delspinigių priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Alvida Jasaitytė-Pralgauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Akira Group“ ieškinį atsakovei UAB „Sanraktas“ dėl skolos, delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės UAB „Sanraktas“ 6668 Eur skolą, 52,01 Eur delspinigius, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

3Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 262 straipsnio 2 dalis). Sprendimas už akių gali būti priimamas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių (CPK 285 straipsnio 1 dalis). Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti, ar egzistuoja sprendimo už akių priėmimo prielaidos, tai yra ar atsakovui buvo tinkamai pranešta apie pareigą pateikti atsiliepimą ir nurodytos jo nepateikimo pasekmės, ar atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, o ieškovas prašo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų nuo teismo dokumentų įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 1751 straipsnio 10 dalis) (b. l. 56). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu nepateiktas, prašymo pratęsti nustatytą terminą negauta. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Atsakovė buvo informuota apie ieškovės reikalavimą priteisti iš jos 6668 Eur skolą, 52,01 Eur delspinigius, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių.

7Nustatyta, kad šalys 2018 m. gruodžio 17 d. sudarė darbų atlikimo sutartį Nr. 2018/12/17, pagal kurią UAB „Akira Group“ įsipareigojo per sutartyje nustatytą terminą atlikti ( - ) gimnazijos, adresu ( - ), sporto salės vidaus apdailos darbus ir juos perduoti užsakovei (atsakovei), o UAB „Orestinos montažas“ (dabar – UAB „Sanraktas“, b. l. 18) įsipareigojo darbus priimti ir už juos atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka bei terminais (b. l. 4-6). Šalys 2019 m. sausio 22 d. taip pat sudarė darbų atlikimo sutartį Nr. 2019/01/22 dėl ( - ) gimnazijos, adresu ( - ), sporto salės vidaus apdailos darbų atlikimo (b. l. 8-10). Atliktų darbų aktai patvirtina, jog atsakovei buvo suteikta paslaugų iš viso už 6668,00 Eur (b. l. 12-13). Atliktų darbų priėmimas patvirtintas atsakovės darbų vadovo parašu. Už suteiktus darbus išrašytos PVM sąskaitos faktūros 6668,00 Eur sumai (be PVM) (b. l. 14-15). Duomenų apie tai, kad atsakovė įvykdė savo prievolę geranoriškai ir sumokėjo skolą byloje nėra (CPK 178 straipsnis).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1 dalis numato, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti.

9Iš byloje esančios rašytinės medžiagos nustatyta, kad pagal sudarytas Darbų atlikimo sutartis Nr. 2018/12/17 ir Nr. 2019/01/22, UAB „Akira Group“ atliktus darbus atsakovė priėmė. UAB „Orestinos montažas“ (dabar - UAB „Sanraktas“) darbų vykdytojui pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės nepareiškė, už darbus tinkamai ir laiku neatsiskaitė. Nesant duomenų apie prievolės įvykdymą ir 6668,00 Eur skolos ieškovei apmokėjimą, UAB „Akira Group“ reikalavimas dėl skolos priteisimo tenkintinas.

10Šalys sutarčių Nr. 2018/12/17 ir Nr. 2019/01/22 VI dalies 1 punkte susitarė, kad užsakovui, pažeidusiam sutarties III dalies 2 punktą (tinkamai ir laiku atsiskaityti), skaičiuojami 0,03 proc. delspinigiai už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną, skaičiuojant nuo pradelstos sumokėti sumos, tokiu būdu ieškovės reikalavimas dėl 52,01 Eur dydžio delspinigių priteisimo tenkintinas (CK 6.71 straipsnio 3 dalis), (b. l. 16).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi ir 3 straipsnio 2 dalimi iš atsakovės taip pat priteistinos 8 proc. dydžio palūkanos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovė pažeidė sutarčių pagrindu atsiradusią piniginę prievolę sumokėti ieškovei sumą už atliktus darbus tarp šalių sudarytų sutarčių sąlygomis ir terminais, todėl ieškinys tenkintinas (CK 6.37 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 6.71 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.644 straipsnis). Iš atsakovės priteistina 6668,00 Eur skola už atliktus darbus, 52,01 Eur delspinigiai, 8 procentų dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

13Ieškinys tenkinamas visiškai, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos, jos patirtos ir teismui pateiktais dokumentais pagrįstos, bylinėjimosi išlaidos – 151,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80, 93 straipsniai). Kadangi ieškovė iš viso už ieškinį yra sumokėjusi 163,70 Eur, jai grąžintina 12,70 Eur žyminio mokesčio permoka (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei priteistinos iš atsakovės (CPK 96 straipsnis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės UAB „Sanraktas“, į. k. ( - ), 6668,00 Eur (šešių tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų ir 00 ct) skolą, 52,01 Eur (penkiasdešimt dviejų eurų ir 01 ct) delspinigius, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (6720,01 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. balandžio 1 d.) iki teismo sprendimo įvykdymo, 151,00 Eur (vieno šimto penkiasdešimt vieno euro) žyminį mokestį ieškovei UAB „Akira Group“, įm. k. ( - ).

18Grąžinti ieškovei UAB „Akira Group“, įm. k. ( - ) 12,70 Eur (dvylikos eurų ir 70 ct) žyminio mokesčio permoką, sumokėtą 2019 m. gegužės 8 d. AB „Šiaulių bankas“ mokėjimo nurodymu.

19Žyminio mokesčio permokos grąžinimą pavesti atlikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

20Priteisti iš atsakovės UAB „Sanraktas“, į. k. ( - ), 7,60 Eur (septynių eurų ir 60 ct) pašto išlaidas valstybei, mokėjimo kodas 5660.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

22Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

23Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Alvida... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės UAB „Sanraktas“ 6668 Eur skolą,... 3. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) numatytais... 4. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė buvo... 5. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 6. Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių.... 7. Nustatyta, kad šalys 2018 m. gruodžio 17 d. sudarė darbų atlikimo sutartį... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1 dalis... 9. Iš byloje esančios rašytinės medžiagos nustatyta, kad pagal sudarytas... 10. Šalys sutarčių Nr. 2018/12/17 ir Nr. 2019/01/22 VI dalies 1 punkte... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines... 12. Įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad... 13. Ieškinys tenkinamas visiškai, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos,... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286,... 16. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovės UAB „Sanraktas“, į. k. ( - ), 6668,00 Eur... 18. Grąžinti ieškovei UAB „Akira Group“, įm. k. ( - ) 12,70 Eur (dvylikos... 19. Žyminio mokesčio permokos grąžinimą pavesti atlikti Valstybinei mokesčių... 20. Priteisti iš atsakovės UAB „Sanraktas“, į. k. ( - ), 7,60 Eur (septynių... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 23. Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims....