Byla AS-143-437-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Ovdija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Ovdija“ skundą atsakovui Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Baltijos karjerai“, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl leidimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Ovdija“ (toliau – pareiškėjas, UAB ,,Ovdija“) 2009 m. gegužės 21 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – atsakovas, Lietuvos geologijos tarnyba) 2009 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1-25 ir juo patvirtinto leidimo Nr. 11p-09 dalis, kuriose nustatyta trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltijos karjerai“ (toliau – UAB ,,Baltijos karjerai“) teisė naudoti Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Raudondvario II telkinio žvyro ir smėlio išteklius; 2) įpareigoti atsakovą iš naujo nagrinėti UAB ,,Ovdija“ ir UAB ,,Baltijos karjerai“ prašymus dėl leidimo naudoti Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Raudondvario II žvyro ir smėlio telkinį išdavimo. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti skundo padavimo terminą.

5Pareiškėjas nurodė, kad apie UAB ,,Baltijos karjerai“ išduotą leidimą buvo oficialiai paskelbta 2009 m. vasario 27 d. ,,Valstybės žinių“ priede ,,Informaciniai pranešimai“. Lietuvos geologijos tarnyba 2009 m. sausio 16 d. raštu Nr. 6.3.-1.7-110 atsisakė jam išduoti leidimą naudoti Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Raudondvario II žvyro ir smėlio išteklius, kadangi nebuvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas, kuris yra privalomas. Tokiais veiksmais atsakovas leido jam tikėtis, kad nurodytas leidimas bus išduotas atlikus rašte nurodytus veiksmus. 2009 m. balandžio 3 d. jo atstovas kreipėsi į Lietuvos geologijos tarnybą, prašydamas informuoti, ar kiti asmenys yra kreipęsi į šią instituciją dėl leidimo išdavimo, pranešti apie prašymų padavimo datą, Lietuvos geologijos tarnybos priimtus sprendimus. Lietuvos geologijos tarnyba 2009 m. balandžio 17 d. raštu Nr. 1.7-1003 informavo apie UAB ,,Baltijos karjerai“ išduotą leidimą. Todėl apie skundžiamą leidimą sužinojo tik 2009 m. balandžio 21 d., gavęs šį atsakovo raštą.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 27 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atmetė ir skundą atsisakė priimti bei grąžino sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 2 d. 8 p., 149 str.).

8Teismas nurodė, kad apie UAB ,,Baltijos karjerai“ išduotą leidimą naudoti Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Raudondvario II telkinio žvyro ir smėlio išteklius, patvirtintą Lietuvos geologijos tarnybos 2009 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1-25, ,,Valstybės žinių“ priede ,,Informaciniai pranešimai“ buvo paskelbta 2009 m. vasario 27 d. Pagal ABTĮ 33 straipsnio

91 dalį, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo. Todėl terminas skundui paduoti baigėsi 2009 m. kovo 27 d. Terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas, jei teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (ABTĮ 34 str.). Svarbiomis priežastimis paprastai pripažįstamos tik objektyvios, nepriklausančios nuo pareiškėjo valios aplinkybės, kurios sukliudė laiku paduoti skundą. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas ne tik ginčija leidimo UAB ,,Baltijos karjerai“ išdavimą, bet ir prašo įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti leidimų išdavimo klausimą, t. y. nesutinka su Lietuvos geologijos tarnybos atsisakymu išduoti leidimą UAB ,,Ovdija“, nes neprivalėjo atlikti poveikio aplinkai vertinimo, atsisakymas išduoti leidimą neatitinka teisės aktų reikalavimų. Nurodė, kad apie atsisakymą išduoti leidimą UAB ,,Ovdija“ buvo informuota jau 2009 m. sausio 16 d. raštu Nr. 6.3.-1.7-110. Apie šį raštą UAB ,,Ovdija“ žinojo jau 2009 m. balandžio 3 d., kai įmonės atstovas kreipėsi į Lietuvos geologijos tarnybą, prašydamas pranešti, ar leidimas naudoti Raudondvario II telkinio žvyro ir smėlio išteklius buvo išduotas kitiems asmenims. 2009 m. balandžio 3 d. rašte Nr. 037 pareiškėjo atstovas nurodo, kad Lietuvos geologijos tarnyboje pareiškėjo atstovui buvo paaiškinta, jog ši tarnyba leidimą naudoti Raudondvario II telkinio žvyro ir smėlio išteklius ruošiasi išduoti kitai įmonei. Todėl apie atsisakymą išduoti leidimą UAB ,,Ovdija“ bei apie Lietuvos geologijos tarnybos ketinimus išduoti leidimą kitai įmonei pareiškėjas žinojo ne vėliau kaip 2009 m. balandžio 3 d. Teismas nurodė, jog aplinkybę, kodėl pareiškėjas, žinodamas apie atsisakymą išduoti leidimą naudoti Raudondvario II žvyro ir smėlio išteklius ir apie Lietuvos geologijos tarnybos ketinimus išduoti leidimą kitai įmonei, nesikreipė į teismą, jis paaiškina tuo, kad UAB ,,Ovdija“ tikėjosi, jog atlikus Lietuvos geologijos tarnybos 2009 m. sausio 16 d. rašte Nr. 6.3.-1.7-110 nurodytus veiksmus, t. y. atlikus poveikio aplinkai vertinimą, UAB ,,Ovdija“ bus išduotas prašomas leidimas. Tačiau pareiškėjo tikėjimasis, kad atlikus poveikio aplinkai vertinimą, jam bus išduotas leidimas ir tuo laikotarpiu šis leidimas nebus išduodamas kitiems asmenims, negali būti laikoma svarbia priežastimi atnaujinti terminą skundui paduoti. Kadangi pareiškėjas nenurodė svarbių priežasčių dėl termino kreiptis į

10teismą praleidimo, terminas neatnaujinamas. Pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą, skundą atsisakoma priimti, jei praleistas skundo padavimo terminas ir teismas atmeta prašymą jį atnaujinti. Kadangi pareiškėjo prašymas atnaujinti terminą atmetamas, skundą priimti nagrinėti teisme atsisakytina.

11III.

12Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Apie skundžiamų aktų priėmimą buvo oficialiai paskelbta 2009 m. vasario 27 d. ,,Valstybės žinių“ priede ,,Informaciniai pranešimai“, tačiau apie šią aplinkybę sužinojo tik

14iš Lietuvos geologijos tarnybos 2009 m. balandžio 17 d. rašto Nr. 1.7-1003. Atsakovas apie

15šių aktų priėmimą anksčiau neinformavo. Neprenumeruoja ,,Valstybės žinių“ ir jų priedo ,,Informaciniai pranešimai“, fiziškai negali sekti visų šiame leidinyje skelbiamų pranešimų.

162. Informacija apie atsakovo ketinimus išduoti leidimą kitai įmonei buvo atskleista neoficialiai, gavus atsakovo sprendimą atsisakyti išduoti leidimą ir atsakovui bei tretiesiems suinteresuotiems asmenims akivaizdžiai siekiant neišduoti jam leidimo. Toliau domėjosi galimybėmis gauti paminėtą leidimą.

173. Teismo motyvai, kuriais formaliais pagrindais pateisinamas neteisėtas viešojo administravimo institucijos neveikimas, akivaizdžiai prieštarauja teisingumo principo turiniui, formuoja akivaizdžiai neteisingą teismų praktiką ir skatina neteisėtą viešojo administravimo institucijų neveikimą.

184. Siekdamas apskųsti ginčijamą atsakovo sprendimą, elgėsi sąžiningai, nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis.

19Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas turėjo ir galėjo žinoti apie leidimo išdavimą

21UAB ,,Baltijos karjerai“ dar iki Lietuvos geologijos tarnybos 2009 m. balandžio 17 d. rašto Nr. 1.7-1003 išsiuntimo dienos, nes apie kiekvieną išduotą leidimą paskelbia viešai ,,Valstybės žinių“ priede ,,Informaciniai pranešimai“ ir neturi prievolės apie tai informuoti pareiškėjo, kuris dar 2009 m. vasario mėn. žinojo, jog kitas ūkio subjektas pretenduoja gauti leidimą.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Baltijos karjerai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

231. Nuo paskelbimo apie išduotą leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes ,,Valstybės žinių“ priede ,,Informaciniai pranešimai“ skaičiuotinas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas skundui paduoti, kurį pareiškėjas praleido.

242. Pareiškėjas nebuvo pakankamai apdairus ir rūpestingas, nes gavęs neoficialią informaciją turėjo ją tikrinti/ tikslinti: kreiptis į atsakovą, sekti ,,Valstybės žinių“ priede ,,Informaciniai pranešimai“ skelbiamus atsakovo sprendimus, su jais susipažinti internete, bibliotekose, todėl teiginys, kad neprenumeruoja ,,Valstybės žinių“ ir jų priedo ,,Informaciniai pranešimai“, neturi būti pagrindas atnaujinti terminą.

253. Teisės aktai nenustato atsakovui pareigos informuoti pareiškėją ar bet kurį kitą juridinį asmenį apie priimtus individualius administracinius aktus, išskyrus tuos atvejus, jei buvo paduotas prašymas pateikti atitinkamą oficialią informaciją.

264. Nėra pateiktos/ apibūdintos objektyvios aplinkybės, kurios nepriklausė nuo pareiškėjo valios ir apribojo galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas) atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas nurodo, kad teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir tinkamai taikė teisės aktus.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30IV.

31Atskirasis skundas atmestinas.

32Pareiškėjas iš esmės ginčija Lietuvos geologijos tarnybos 2009 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1-25 išduoto leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Nr. 11p-09 dalį, kuria leista UAB ,,Baltijos karjerai“ naudoti Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Raudondvario II telkinio žvyro ir smėlio išteklius, kiti skundo reikalavimai susiję su šiuo reikalavimu (b. l. 2 – 6).

33ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

34Žemės gelmių įstatymo 13 straipsnio 6 dalis nustato, kad apie leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes išdavimą ar jo panaikinimą juos išduodanti institucija skelbia ,,Valstybės žinių“ priede ,,Informaciniai pranešimai“. Šio įstatymo 28 straipsnis numato, kad ginčus dėl žemės gelmių naudojimo ir apsaugos sprendžia teismai.

35Atsižvelgiant į tai, skundas teismui dėl leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes turi būti paduotas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo dienos.

36Apie 2009 m. vasario 24 d. leidimo UAB ,,Baltijos karjerai“ naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Nr. 11p-09 išdavimą buvo paskelbta ,,Valstybės žinių“ priede ,,Informaciniai pranešimai“ Nr. 16 2009 m. vasario 27 d., todėl paskutinė skundo dėl šio leidimo padavimo diena buvo 2009 m. kovo 27 d. Pareiškėjas skundą išsiuntė paštu 2009 m. gegužės 21 d.

37(b. l. 75), t. y. praleidęs įstatymo nustatytą terminą.

38Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį, pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis priežastimis laikytinos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą.

39Pareiškėjas iš esmės nenurodė svarbių priežasčių, kurios būtų pagrindas atnaujinti skundo padavimo terminą. Terminas iš esmės buvo praleistas dėl pareiškėjo nepakankamo rūpestingumo ir apdairumo. Įstatymo numatytas viešas individualaus teisės akto paskelbimas suinteresuotiems asmenims suteikia galimybę susipažinti su teisės aktu. Pareiškėjas, kuris pats siekė, kad jam būtų išduotas leidimas naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, jau 2009 m. balandžio 3 d. raštu Nr. 037 (b. l. 10 – 11), atstovaujamas advokato padėjėjo, kreipdamasis į atsakovą dėl informacijos suteikimo, turėjo objektyvią galimybę sužinoti apie išduotą skundžiamą leidimą. Subjektyvus elgesio modelis negali pateisinti termino skundui paduoti praleidimo.

40Išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas terminą skundui paduoti praleido dėl nesvarbios priežasties, todėl prašymas atnaujinti terminą atmestas pagrįstai (ABTĮ 34 str. 1 d.), o skundą atsisakyta priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

41Skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis iš esmės yra pagrįsta, o jos panaikinti nėra pagrindo.

42Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Ovdija“ atskirąjį skundą atmesti.

44Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Ovdija“ (toliau –... 5. Pareiškėjas nurodė, kad apie UAB ,,Baltijos karjerai“ išduotą leidimą... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 27 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad apie UAB ,,Baltijos karjerai“ išduotą leidimą naudoti... 9. 1 dalį, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo... 10. teismą praleidimo, terminas neatnaujinamas. Pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies... 11. III.... 12. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 13. 1. Apie skundžiamų aktų priėmimą buvo oficialiai paskelbta 2009 m. vasario... 14. iš Lietuvos geologijos tarnybos 2009 m. balandžio 17 d. rašto Nr. 1.7-1003.... 15. šių aktų priėmimą anksčiau neinformavo. Neprenumeruoja ,,Valstybės... 16. 2. Informacija apie atsakovo ketinimus išduoti leidimą kitai įmonei buvo... 17. 3. Teismo motyvai, kuriais formaliais pagrindais pateisinamas neteisėtas... 18. 4. Siekdamas apskųsti ginčijamą atsakovo sprendimą, elgėsi sąžiningai,... 19. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti... 20. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas turėjo ir galėjo žinoti apie leidimo... 21. UAB ,,Baltijos karjerai“ dar iki Lietuvos geologijos tarnybos 2009 m.... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Baltijos karjerai“ atsiliepimu į... 23. 1. Nuo paskelbimo apie išduotą leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ir... 24. 2. Pareiškėjas nebuvo pakankamai apdairus ir rūpestingas, nes gavęs... 25. 3. Teisės aktai nenustato atsakovui pareigos informuoti pareiškėją ar bet... 26. 4. Nėra pateiktos/ apibūdintos objektyvios aplinkybės, kurios nepriklausė... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 28. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas nurodo, kad teismas tinkamai... 29. Teisėjų kolegija... 30. IV.... 31. Atskirasis skundas atmestinas.... 32. Pareiškėjas iš esmės ginčija Lietuvos geologijos tarnybos 2009 m. vasario... 33. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato... 34. Žemės gelmių įstatymo 13 straipsnio 6 dalis nustato, kad apie leidimo... 35. Atsižvelgiant į tai, skundas teismui dėl leidimo naudoti žemės gelmių... 36. Apie 2009 m. vasario 24 d. leidimo UAB ,,Baltijos karjerai“ naudoti žemės... 37. (b. l. 75), t. y. praleidęs įstatymo nustatytą terminą.... 38. Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį, pareiškėjo prašymu administracinis... 39. Pareiškėjas iš esmės nenurodė svarbių priežasčių, kurios būtų... 40. Išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą,... 41. Skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 27 d.... 42. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 43. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Ovdija“ atskirąjį skundą... 44. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį... 45. Nutartis neskundžiama....