Byla 2-571-360/2010
Dėl avanso, netesybų ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Savinijus Katauskas, sekretoriaujant Monikai Pociūtei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dalum“ atstovui advokato padėjėjui G. M., atsakovo K. J. atstovui advokatui A. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dalum“ ieškinį atsakovui K. J. dėl avanso, netesybų ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas UAB “Dalum“ patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo K. J. 60 000 Lt negrąžinto avanso, 60 000 Lt baudą ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2005-04-28 buvo sudarę preliminarią sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo atkurti nuosavybės teisę pagal turimą išvadą ir parduoti ieškovei žemės sklypus už sutartą kainą. Sudarant preliminarią sutartį, ieškovas perdavė sutartyje nurodyto dydžio avansą – 60 000 Lt. Avansas buvo mokamas, kad atsakovas atliktų parengiamuosius veiksmus, reikalingus pagrindinei sutarčiai sudaryti t.y. parengtų dokumentus, projektus, sklypų planus nuosavybės atkūrimui ir kitoms būtinoms išlaidoms. Pagal 2005-04-28 sutartį šalys turėjo sudaryti pagrindinę sutartį iki 2005-09-01. Tačiau parengus visus reikiamus dokumentus ir atkūrus nuosavybės teisę į žemę, pagrindinė sutartis su ieškovu nebuvo sudaryta.

3Atsakovas prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovė avansą kildina iš 2005-04-28 preliminariosios žemės pirkimo - pardavimo sutarties. Pagal šią sutartį ieškovas, skirtingai nei teigiama ieškinyje 60 000 Lt atsakovui neperdavė, o buvo sutarta, kad šiuos pinigus sumokės vėliau. Ieškovui nesumokėjus pinigų, buvo vedamos derybos, ko pasekoje, nepasibaigus pagrindinės sutarties sudarymo terminui, 2005-12-31 su UAB „Tritho“ buvo sudaryta kita sutartis dėl įsipareigojimo parduoti kitus žemės sklypus, tarp jų ir pagal 2005-04-19 išvadą Nr. VI-3688 būsimai atkurtos nuosavybės pardavimo UAB“ „Tritcho“ už 1 422 888 Lt. Pažymėtina, kad sudarant 2005-04-28 preliminariąją sutartį, ją pirkėjo vardu pasirašė UAB „Dalum“ įgaliotas asmuo Torben J. O., o 2005-12-31 sudarytą sutartį pirkėjo vardu pasirašė šios įmonės direktorius, tas pats asmuo Torben J. O.. Iš šių faktinių aplinkybių akivaizdžiai matyti, derybas dėl ginčo žemės pirkimo vedė su tuo pačiu asmeniu ir šalis siejo tęstiniai santykiai. Derybų pasekoje 2005-12-31 sutartis ir buvo sudaryta būtent dėl to, kad UAB „Dalum" pagal ankstesnę sutartį negalėjo įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Derybos su Torben J. O. tęsėsi ir sumokėjo sutartą kainą, įformindama pinigų perdavimo faktą kasos išlaidų orderiu. UAB „Dalum" nesumokėjusi 60.000 Lt pagal 2005-04-28 sudarytą preliminariąją sutartį neturi teisės šioje byloje reikalauti neva sumokėtą avansą ir reikalavimas priteisti netesybas, kurias pasak ieškovo sudaro sumokėto dydžio avansas - 60.000 Lt, o taip pat ir reikalavimas priteisti palūkanas negali būti tenkinamas.

4Išnagrinėjus bylos medžiagą teismas konstatuoja, kad ieškinys nepagrįstas todėl atmestinas.

5Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas UAB „Dalum“ ir atsakovas K. J. 2005-04-28 pasirašė preliminarią sutartį, pagal kurią ateityje buvo ketinama sudaryti žemės sklypų pirkimo – pardavimo sutartis. Pardavimo objektas buvo nurodytas pagal Telšių apskrities viršininko administracijos 2005-04-19 išvadą Nr. V1-3688, suteikiančią teisę atkurti nuosavybę į žemę. Preliminarią sutartį pasirašė UAB „Dalum“ atstovas pagal įgaliojimą Torben J. O.. Pagrindinė sutartis su ieškovu sudaryta nebuvo, todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo K. J. 60 000 Lt negrąžinto avanso, 60 000 Lt baudą ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Ieškovas savo ieškinį grindžia tuo, kad pagal preliminarios sutarties 3 punktą atsakovui davė 60 000 Lt avansą, o atsakovas savo įsipareigojimo neįvykdė. Nurodo, kad šį faktą patvirtina 2005-04-28 kasos pajamų orderis bei 2005-04-30 kasos išlaidų orderis. Teismas vertindamas ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus pažymi, kad ieškovo teiginys, kad jis 2005-04-28 perdavė 60 000 Lt avansą K. J. nėra pagrįstas, nes nepateikė jokių rašytinių įrodymų , kad atsakovas 60 000 Lt avansą gavo. 2005-04-28 kasos pajamų orderis tik patvirtina aplinkybę, kad UAB „Dalum“ įgaliotas asmuo Torben J. O. paėmė iš AB NORD banko 60 000 Lt ir juos įnešė į įmonės kasą, tačiau šis dokumentas nepatvirtina fakto, kad ta suma buvo perduota K. J.. Taip pat teismas pažymi, kad 2005-04-30 kasos išlaidų orderis įrodo aplinkybę, kad Torben J. O. iš UAB „Dalum“ kasos paėmė 174 000 Lt, tačiau jokių pagrindžiančių įrodymų kur tie pinigai buvo panaudoti ieškovas nepateikė. Iš pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Torben J. O. pinigus iš UAB „Dalum“ kasos paėmė 2010-04-30, o tai įrodo, kad 2005-04-28 preliminarios sutarties sudarymo metu, pinigai atsakovui nebuvo perduoti.

7Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad UAB „Dalum“ ir UAB „Tritho“ atstovavo tas pats asmuo Torben J. O. ir vedė derybas bei sudarinėjo sutartis. S. T. J. O. įsipareigojo nupirkti tą pačia 2005-04-19 Nr. V1-3688 išvadą dėl kurios tie patys asmenys jau buvo susitarę. Todėl darytina išvada, kad ieškovui buvo žinoma, jog preliminarioje sutartyje yra įtrauktas tas pats 2005-04-28 sutartyje nurodytas žemės sklypas pagal išvadą Nr. V1-3688 už kurią Torben J. O. sumokėjo atsakovui pagal 2005-12-31 susitarimą ir ieškovas jokiu pretenzijų dėl to nereiškė.

8Lietuvos Respublikos CPK 12 str., ir 178 str. nuostatos numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismas įvertinęs visus byloje esančius rašytinius įrodymus bei aplinkybes, konstatuoja, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovui buvo perduota 60 000 Lt suma pagal 2005-04-28 preliminarią sutartį, todėl UAB „Dalum“ ieškinį tenkinti nėra pagrindo.

9Atmetus ieškinį ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos ( CPK 93 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

11ieškinį atmesti.

12Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai