Byla 1A-690-387-2013
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-17 nuosprendžio, kuriuo A. Š. pripažintas kaltu, padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 180 str. 2 d., ir nubaustas 2 metų laisvės atėmimo bausme, bausmę atliekant pataisos namuose

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algimanto Valantino, teisėjų Jolantos Čepukėnienės, Sigitos Bieliauskienės, sekretoriaujant Editai Bekerytei, dalyvaujant prokurorei Alai Petrenko, gynėjui adv. Boleslovui Ališauskui, nuteistajam A. Š.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-17 nuosprendžio, kuriuo A. Š. pripažintas kaltu, padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 180 str. 2 d., ir nubaustas 2 metų laisvės atėmimo bausme, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Visiškai tenkintas civilinio ieškovo UAB „Palink“ pareikštas civilinis ieškinys ir iš A. Š. priteista 61,90 Lt UAB „Palink“ naudai patirtai turtinei žalai atlyginti.

4Išnagrinėjusi bylą, kolegija

Nustatė

5A. Š. nuteistas už tai, kad jis, grasindamas panaudoti fizinį smurtą pagrobė svetimą turtą, o būtent: 2010 m. vasario 8 d., apie 18.15 val., UAB ,,Palink“ parduotuvėje ,,Iki cento“, esančioje S.Batoro g. 154, Vilniuje, pagrobė 10 vnt. dantų pastos ,,Colgate Max Fresh“, vieno vieneto vertė 6,19 Lt, bendros 61,90 Lt vertės. Turėdamas tikslą išlaikyti pagrobtus daiktus, UAB ,,Palink“ apsaugos darbuotojui A. M. bandant jį sulaikyti parduotuvėje, išsitraukęs peilį grasino panaudoti fizinį smurtą A. M. atžvilgiu ir pasišalino iš įvykio vietos.

6Skundu A. Š. prašo išteisinti jį pagal BK 180 str. 2 d., kadangi jis nepadarė jam įkaltinamo nusikaltimo. Pažymi, kad apylinkės teismo nuosprendis yra neteisingas, kadangi bylą nagrinėjęs teisėjas uždavinėjo nukentėjusiajam atsakymus menančius klausimus, kurie padėjo pastarajam duoti parodymus prieš A. Š.. Be to, nuteistojo nuomone, jam iš anksto buvo atimta galimybė gintis, kadangi teismas nesuteikė jam galimybės duoti parodymus po nukentėjusiojo apklausos. A. Š. teigimu, byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad buvo padarytas plėšimas. Jis neneigia tos aplinkybės, kad pavogė iš parduotuvės prekes, tačiau neigia naudojęs peilį. Jo kartu su skundu pateiktas įrašas patvirtina, jog pirmos instancijos teismas, priimdamas nuosprendį, nepagrįstai vadovavosi liudytojos S. Č. – K. parodymais.

7Teismo posėdžio metu nuteistasis ir jo gynėjas prašė skundą tenkinti, prokurorė prašė skundą atmesti.

8Apeliacinės instancijos teisme atliktas dalinis įrodymų tyrimas, liudytoja apklausiant UAB „Palink“ parduotuvės IKI vadovę G. A..

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Ištyrus byloje surinktus įrodymus, išklausus papildomai apklaustos liudytojos parodymus teisėjų kolegija konstatuoja, kad A. Š. kaltė, įvykdžius jam įkaltinamą nusikalstamą veiką, yra įrodyta visiškai. Pažymėtina, kad vertindamas įrodymus, teismas turi ne tik laikytis BPK nustatytų taisyklių, bet ir įsitikinti, ar įrodymai yra patikimi, ar nesuklastoti, ir nuspręsti, ar įrodymais grįstinos teismo išvados, ar jie atmestini. Turi būti įvertintas kiekvienas įrodymas atskirai ir įrodymų visuma. Įrodymų vertinimo rezultatas – išvada dėl įrodymų pakankamumo teismo išvadoms pagrįsti. Teismo išvados gali būti grindžiamos ne vien tiesioginiais, bet ir netiesioginiais įrodymais, jei tais įrodymais nustatyti tarpiniai faktai ir išvados tarpusavyje sujungti nuoseklia ir logiška grandine.

11Bylos nagrinėjimo metu tiek pirmoje, tiek apeliacinėje instancijose A. Š. iš esmės pripažino 2010-02-08 pagrobęs iš UAB ,,Palink“ parduotuvės ,,Iki cento“, esančioje S.Batoro g. 154, Vilniuje, 10 vnt. dantų pastos ,,Colgate Max Fresh“, tačiau neigė įvykdęs nusikaltimą, numatytą BK 180 str. 2 d., kadangi, jo teigimu, nenaudojo peilio apsaugos darbuotojo A. M. atžvilgiu. Išnagrinėjusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pastaroji aplinkybė yra neginčytinai nustatyta nukentėjusiojo A. M. parodymais, pareiškimu (b. t. 1, b. l. 18), A. M. parodymų patikrinimo vietoje protokolu (b. t. 1, b. l. 36-38), kita bylos medžiaga. Darydamas tokią išvadą, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad peilio panaudojimo faktas buvo nurodomas nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios. Taip A. M. jau protokole-pareiškime, surašytame praėjus nepilnoms 2 valandoms po įvykio, buvo nurodęs, jog prekes iš parduotuvės pagrobęs vyriškis grasino jam peiliu (b. l. 18). Analogiškos aplinkybės yra užfiksuotos ir 2010-02-08 policijos pareigūnų tarnybiniame pranešime, kuriame nurodoma, jog 2010-02-08, apie 18.30 val. jie gavo pranešimą apie tai, kad S. Batoro g. 154, Vilniuje, parduotuvėje, vyras grasindamas peiliu pagrobė prekes (b. l. 27). Tą patį apklausos metu (2010-02-08, 19.50 val.) teigė ir pats A. M. (b. t. 1, b. l. 31-32), kuris savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo metu (b. t. 1, b. l. 36-38). Kaip pagrįstai pažymėjo apylinkės teismas, A. M. parodymai tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu buvo aiškūs ir nuoseklūs, atitinkantys kitus byloje surinktus duomenis. Tuo tarpu A. Š. negalėjo pateikti aiškios įvykio versijos - ikiteisminio tyrimo metu nuteistasis buvo nurodęs, jog 2010 m. vasario pradžioje jis iš viso buvo išvykęs į Vokietiją, tad jokių prekių pagrobti negalėjo ir parduotuvėje, esančioje S. Batoro g. 154, Vilniuje, tądien nebuvo (b. t. 1, b. l. 74). Savo parodymus A. Š. pakeitė tik teisminio bylos nagrinėjimo metu, pripažindamas, kad 2010-02-08 galėjo būti pastarojoje parduotuvėje, tačiau detaliau nieko neatsimena, kadangi tuo metu vartojo narkotines medžiagas (b. t. 1, b. l. 189). Pritartina skundžiamame nuosprendyje išsakytai nuomonei, jog nuteistasis dėl narkotinių medžiagų vartojimo ir apsvaigimo būsenos gali objektyviai neprisiminti peilio turėjimo ir jo panaudojimo apsaugos darbuotojo atžvilgiu fakto. Be to, byloje nėra jokių duomenų, galinčių sukelti abejones dėl A. M. suinteresuotumo bylos baigtimi, tad teismas neturi pagrindo abejoti jo parodymų teisingumu. Šią išvadą patvirtina ir nuteistojo prašymu apeliacinėje instancijoje apklaustos liudytojos G. A. parodymai. Ši liudytoja parodė, kad pačio įvykio nežino, nes tuo metu šioje parduotuvėje dar nedirbo. Paaiškino, kad parduotuvėje apsaugos funkcijas vykdo apsaugos firmos „Ekskomisarų biuras“ darbuotojai, kurie gali būti skatinami už tinkamą pareigų vykdymą (pvz. už parduotuvėje vagiančių asmenų sulaikymą), tačiau apsaugos darbuotojai nėra baudžiami už tai, kad jiems nepavyksta vagies sulaikyti. Apie apsaugos darbuotojų netinkamą darbą gali būti pranešama tik tokiu atveju, jei nustatomas vagystės faktas, o apsaugos darbuotojas to nepastebėjo.

12Kaip jau buvo minėta nukentėjusysis savo parodymus betarpiškai patvirtino ir parodymų patikrinimo vietoje metu. Šio ikiteisminio tyrimo veiksmo protokolas priskirtinas prie dokumentų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti. Pirmos instancijos teismas rėmėsi šiuo dokumentu. Pripažintina, kad nukentėjusiojo parodymų patikrinimo protokolas surašytas nepažeidžiant BPK 179 straipsnio reikalavimų, yra savarankiškas įrodymas, gautas nepažeidžiant įstatymų nustatytos tvarkos.

13Tokiu būdu A. Š. kaltė šioje byloje buvo grindžiama nukentėjusiojo parodymais, kurie buvo patikrinti visomis leistinomis BPK priemonėmis ir pripažinti nuosekliais bei nekeliančiais abejonių. Pripažintina, kad nukentėjusiojo parodymų, patvirtintų ir kitais įrodymais, pakanka apkaltinamajam nuosprendžiui pagrįsti.

14Pažymėtina, kad skirtingai nei teigiama skunde, nustatydamas peilio panaudojimo apsaugos darbuotojo atžvilgiu aplinkybę, apylinkės teismas nesivadovavo liudytojo S. K. parodymais. Pastarosios liudytojos parodymai buvo reikšmingi nustatant A. Š. buvimo parduotuvėje 2010-02-08 faktą, kurio šiuo metu neginčija ir pats nuteistasis. Taip pat liudytoja buvo nurodžiusi, kad matė konfliktą kilusį tarp A. Š. bei A. M., tačiau ar šio konflikto metu buvo naudojamas peilis, S. K. nei ikiteisminio, nei teisminio bylos nagrinėjimo metu pasakyti negalėjo. Dėl pastarosios priežasties teisėjų kolegija dėl šio apeliacinio skundo argumento plačiau nepasisako ir atskirai jo nevertina.

15Apelianto teigimu nagrinėjant šią bylą buvo pažeista jo teisė į gynybą, nes teisėjas uždavinėjo nukentėjusiajam menamus klausimus, o jam pačiam nebuvo suteikta galimybė parodymus duoti po nukentėjusiojo apklausos. Kolegija pažymi, kad šie teiginiai nėra teisingi. Nukentėjusiojo apklausa buvo užfiksuota teismo posėdžio protokole. Nukentėjusiojo pasakojimas apie įvykį yra aiškus ir nuoseklus. Pastabų dėl teismo posėdžio protokolo pareikšta nebuvo. Pažymėtina, kad kaltinamasis A. Š. parodymus teisme šioje byloje davė du kartus. Antrą kartą jis buvo apklausiamas jau po nukentėjusiojo ir liudytojos apklausos (t.2., b.l. 14). Esant šioms aplinkybėms A. Š. teiginys apie jo teisės į gynybą pažeidimą laikytinas deklaratyviu, todėl atmestinas.

16Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, kolegija daro išvadą, kad apylinkės teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas tinkamai taikant baudžiamojo įstatymo nuostatas, todėl paliekamas nepakeistu.

17Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

18Nuteistojo A. Š. apeliacinį skundą atmesti.

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-17 nuosprendį palikti galioti nepakeistą.

Proceso dalyviai