Byla 2-179-278/2007

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,

2sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui R. P., adv. A.Vavilovui,

4atsakovo atstovui adv. V.Žilinskui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Agmedas“ ieškinį atsakovui UAB „Elektros instaliacija“, trečiajam asmeniui UAB „Ringesta“ dėl 101723Lt skolos už atliktus darbus priteisimo ir,

Nustatė

6ieškovas nurodė, kad 2006m. rugpjūčio 21d. tarp šalių buvo sudaryta Rangos darbų sutartis Nr.6011, kurios pagrindu UAB „Agmedas“ atliko statybos darbų už 101723 Lt. Atsakovui UAB „Elektros instaliacija“ už darbus savalaikiai neatsiskaičius, ieškovas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą ir nutraukė darbus. Prašė teismą priteisti iš atsakovo 101723 Lt skolą, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi bei atstovavimo išlaidas. Bylos nagrinėjimo metu, ieškovo atstovai nurodė, kad 2007 02 28 atsakovas dalį skolos 43184Lt sumokėjo, todėl bylą šioje dalyje prašė nutraukti, priteisti iš atsakovo 58539Lt skolą, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi bei atstovavimo išlaidas. Nurodė, kad atsakovo nurodyti statybos darbų žurnalo pildymo trūkumai negali būti laikomi esminiu sutarties pažeidimu.

7Atsakovo UAB „Elektros instaliacija“ atstovai ieškinį prašo atmesti. Nurodo, jog ieškovas dalį sutartų darbų 43184Lt sumai, atliko 2006m. spalio-lapkričio mėn. laikotarpiu, darbai pagal aktą Nr.620 buvo priimti ir pagal sąskaitą- faktūrą turėjo būti apmokėti per 30 darbo dienų, t.y. iki 2006 12 30. Nurodo, jog ieškovas nevykdė sutarties 4.2 p., CK 6.684str. reikalavimų, t.y., netinkamai pildė statybos darbų žurnalą, darė jame taisymus, neatliko dalies sutartų darbų, nes darbų žurnale nėra generalinio rangovo UAB „Ringesta“ ir techninės priežiūros vadovų žymų apie darbų priėmimą, nenurodytos darbų apimties ir kiekio atsakingų pareigūnų priėmimo atžymos, darė kitus pažeidimus, todėl apmokėjimas už darbus buvo sustabdytas. Teigia, jog UAB „Agmedas“ darbus nutraukė 2006m. lapkričio mėn. pradžioje, neįspėjęs atsakovo ir generalinio užsakovo, dėl ko UAB „Ringesta“ atsakovui pareiškė pretenziją dėl nevykdomų darbų ir pareikalavo sumokėti 3000Lt baudą. Nurodo, kad ieškovas pagal pateiktą darbų atlikimo aktą Nr. 617 montavimo darbų neatliko, šio akto atsakovui nepateikė, be to, nepateikė jokių įrangos ir medžiagų sertifikatų, pasų kokybės pažymėjimų ir kitų dokumentų, suteikiančių garantiją medžiagoms ir įrangai, todėl ieškovas nėra sąžiningas ir siekia nepagrįstai praturtėti. Be to, nurodė, jog ieškovas vienašališkai nutraukęs sutartį, paliko objekte montavimo medžiagas ir įrangą, už kurias ieškovui buvo apmokėjęs atsakovas. Teigia, kad atsakovas sudarė sutartį su kitu rangovu, todėl ieškovas negalės užbaigti objekte numatytų montavimo darbų ir priduoti jų atsakovui, dėl ko terminas atsiskaityti už atliktus darbus nesibaigia.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš UAB „Agmedas“ pateiktų dokumentų matyti, kad 2006 08 21 šalys sudarė rangos darbų sutartį Nr.6011, kuria ieškovas įsipareigojo savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis pastate, esančiame adresu Vytauto gt. 157, Palanga, atlikti vidaus elektros, žaibosaugos, vėdinimo darbus, o rangovas UAB „Elektros instaliacija“ įsipareigojo už priimtus atliktus darbus ar etapus (tinkamai atliktų darbų apimtis) apmokėti pagal šalių pasirašytas užbaigtų darbų (etapų) perdavimo pažymas bei atliktų darbų aktus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo PVM sąskaitos-faktūros pasirašymo datos (b.l.171-173, civilinė byla Nr. L2-154-425/2007, b.l. 11-13, sutarties 1.1, 4.1; 5.5, 7.1, 7.2p.p.). Iš atsakovo UAB „Elektros instaliacija“ pateiktos rangos darbų sutarties Nr. 6011 matyti, jog atsakovas, už ieškovo atliktus ir priimtus darbus įsipareigojo atsiskaityti per 30 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pasirašymo datos ir nurodė, jog ieškovas darbus nutraukė nepagrįstai, nes atsakovas už priimtus darbus turėjo atsiskaityti iki 2006 12 30 dienos ir šis terminas nebuvo pasibaigęs (b.l.24-26, 176-178). Ieškovo atstovas R. P. neneigia, jog atsakovo pateiktoje rangos darbų sutartyje, kurioje ištaisytas atsiskaitymo terminas aptartas parašais, yra jo parašas, todėl darytina išvada, jog šalys susitarė už darbus atsiskaityti juos priėmus per 30 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pasirašymo datos. Ieškovo atstovas R. P. nurodė, jog UAB „Agmedas“ 2006m. spalio-lapkričio mėn. laikotarpiu objekte vykdė tik oro vėdinimo sistemos montavimo darbus, kuriuos atliko UAB „Freonetas“ darbuotojai ir atsakovui neapmokėjus už priduotus darbus, šiuos darbus nuo 2006 12 01 nutraukė. Atsakovas nurodo, jog ieškovas, per visą dirbtą 2006m. spalio-lapkričio 15d. laikotarpį atliko 43184Lt vertės darbų, kurie buvo priimti atliktų darbų aktu Nr. 620. Atstovas P. K. teigia, jog ieškovo prašomas, jis pats surašė aktą Nr.620, kuriame nurodyti visi UAB „Agmedas“ atlikti darbai objekte Vytauto 157, Palangoje, už kuriuos bendrovė pilnai atsiskaitė 2007 02 28 (b.l.71). Atsakovo atstovai bei liudyt. D. Š., L. M. nurodė, kad ieškovas vykdė objekte sutartus darbus tik iki 2006m. lapkričio mėn. pradžios, o sužinojus jog vėdinimo sistemos įrengimo darbų UAB „Agmedas“ nevykdo, darbus lapkričio mėn. vykdė UAB „Elektros instaliacija“ darbuotojai. Liudyt. D. Š. teigimu, jam pradėjus dirbti objekte 2006 11 06, ieškovo darbuotojai nebedirbo. Vienok, šie teiginiai vertintini kritiškai, nes juos paneigia atsakovo atstovo P. K. už 2006m. lapkričio mėnesį surašytas atliktų darbų aktas Nr.620 bei pažyma apie atliktų darbų 43184Lt vertę, patvirtinantys, jog minėti darbai yra atlikti lapkričio mėnesį, o ne už visą dirbtą spalio–lapkričio mėn. laikotarpį (civilinė byla Nr.L2-154-425/2007, b.l.8,9). Be to, UAB „Freonetas“ darbuotojai S. P., A. K., D. N., nurodė, jog pagal rangos darbų sutartį Nr. 6012 su UAB „Agmedas“, jie vykdė vėdinimo sistemų montavimo darbus ir objekte Vytauto gt. 157, Palangoje, dirbo iki 2006m. lapkričio mėn. pabaigos (b.l. 132, 152-154, 182-184). Šiuos liudytojų parodymus iš dalies patvirtina ir liudyt.V. J., nurodęs, jog minėti liudytojai objekte pradėjo dirbti 2006 10 15 ir dirbo daugiau nei mėnesį (b.l.162). Iš byloje esančio 2006 12 12 UAB „Ringesta“ rašto UAB „Elektros instaliacija“ matyti, kad atsakovas buvo informuotas, jog objekte Vytauto 157, Palanga, vėdinimo sistemos montavimo darbai neatliekami nuo 2006 12 01 ir nepildoma statybos darbų atlikimo dokumentacija (b.l.27,79). Įrodymų apie tai, kad vėdinimo sistemos darbus UAB „Agmedas“ nutraukė anksčiau, nei 2006 12 12 raštu Nr. 06-229 atsakovui nurodė generalinis rangovas UAB „Ringesta“ ir ventiliacijos sistemų montavimo darbus objekte Vytauto 157, Palangoje 2006m. lapkričio mėnesį atliko UAB „Elektros instaliacija“ darbuotojai, apart aukščiau paminėtų atsakovo atstovo P. K., liudytojų D. Š., L. M. parodymų, atsakovas teismui nepateikė (CPK 178str.). Įvertinus paminėtus įrodymus, teismas daro išvadą, jog vėdinimo sistemos įrengimo darbus ieškovas vykdė iki 2006m. lapkričio mėn. pabaigos ir 43184Lt ieškovui yra apmokėta už jo 2006m. lapkričio mėn. atliktus ir atsakovo priimtus darbus (CPK 178str.).

10Byloje nustatyta, jog objekte Vytauto 157, Palanga, vėdinimo sistemos montavimo darbai buvo pradėti 2006m. spalio mėnesį. Atsakovo atstovai neginčija, jog šiuos darbus pradėjo vykdyti UAB “Agmedas“. Iš ieškovo pateiktų dokumentų matyti, jog spalio mėn. buvo atlikta darbų 58539Lt sumai (civilinė byla Nr. L2-154-425/2007, b.l.4-6). Iš 2006 10 30 išrašytos PVM sąskaitos faktūros serija EI Nr. 00139 matyti, jog atsakovas UAB „Elektros instaliacija“ pateikė UAB „Ringesta“ sąskaitą apie vėdinimo sistemos montavimo darbų atlikimą 2006m. spalio mėn. 39847,26Lt sumai (be pridėtinės vertės mokesčio), nurodydamas apmokėjimo terminą iki 2006 11 30 (b.l.125). Aplinkybę, jog 2006m. spalio mėn. buvo atlikta vėdinimo darbų 39847,26Lt sumai (su PVM - 47020Lt) ir šie darbai buvo priimti, už juos atsakovui apmokėta, patvirtina ir 2006 10 31 UAB „Elektros instaliacija“ rangovui UAB „Ringesta“ pateiktas 2006m. spalio mėn. atliktų darbų priėmimo aktas ir trečiojo asmens UAB „Ringesta“ pateikti duomenys (b.l. 66, 67). Iš UAB „Ringesta“ teismui pateiktų atliktų darbų priėmimo aktų 2006m. spalio- gruodžio mėn. matyti, kad tretysis asmuo UAB „Ringesta“ iš atsakovo UAB „Elektros instaliacija“ 2006 10 31 priėmė atliktų oro vėdinimo sistemos darbų už 47020Lt, 2006 11 30 – už 52245Lt, 2006 12 29 - už 40518Lt (b.l.66-67,179-181). Tai, jog šiai sumai atlikti darbai buvo priimti ir pasirašyti, iš dalies patvirtina 2007 04 26 pareiškimu teismui ir techninės priežiūros inžinierius R. S. (b.l.139). Iš atsakovo atstovų paaiškinimų bei pateiktų dokumentų matyti, kad oro ventiliacijos sistemų darbams objekte Vytauto 157, Palangoje atlikti, UAB „Elektros instaliacija“ 2006 08 21 sudarė sutartį tik su UAB „Agmedas“ ir iki 2006 12 12 sutarčių su kitais rangovais nebuvo sudariusi (b.l.61-62). Įvertinus, jog ieškovas darbus nutraukė nuo 2006m. gruodžio 1d. ir tik vėliau ventiliacijos sistemų įrengimo darbus vykdė UAB „Elektros instaliacija“, o nuo 2006 12 12 - UAB „Stvaros statyba“ ir kitos organizacijos, darytina išvada, jog iš atsakovo UAB „Elektros instaliacija“, trečiojo asmens priimtus ventiliacijos sistemos įrengimo darbus 99265Lt sumai, neginčytinai atliko UAB „Agmedas“ (47020+52245= 99265Lt; b.l.61-62, 66-67, 143-145, 181). Iš liudytojų paaiškinimų, rangos darbų sutarties Nr.6012 bei atliktų darbų aktų ir PVM sąskaitų-faktūrų matyti, jog vėdinimo sistemų įrengimo darbus 2006m. spalio-lapkričio mėn. vykdė UAB „Freonetas“ ir atliko darbų 97002,35Lt sumai (b.l.185-188). Paminėti įrodymai patvirtina, jog ieškovas UAB „Agmedas“ 2006m. spalio mėn. vykdė ventiliacijos sistemų montavimo darbus, kurie 47020Lt sumai buvo UAB „Ringesta“ iš atsakovo priimti spalio mėn., tačiau įrodymų, jog ieškovui UAB “Agmedas“ buvo apmokėta už šiuos priimtus darbus, teismui nepateikta (CPK 178str.). Iš ieškovo pateiktų atliktų darbų aktų, pažymų apie atliktų darbų vertę matyti, kad 2006m. spalio-lapkričio mėn. buvo atlikta darbų bendrai 101723Lt sumai (58539+43184), o UAB „Freonitas“ ieškovui pateikė duomenis, jog minėtu metu atliko darbų 97002,35Lt sumai (47002,35+50000). Neginčytinų įrodymų, paneigiančių UAB „Agmedas“ teiginius, jog 2006m. spalio-lapkričio mėn. ieškovas atliko ventiliacijos sistemos montavimo darbų bendrai 101723Lt sumai, nepateikta.

112006 08 21 rangos darbų sutarties 6.1p. šalys susitarė, jog atliktų darbų pridavimas ir priėmimas bus vykdomi pasirašant darbų pridavimo-priėmimo aktą. Sutarties 6.4 punktu buvo susitarta, jog rangovas parengia ir pateikia užsakovui atliktų darbų aktus, kuriuos užsakovas pasirašo per 5 kalendorines dienas po akto pateikimo arba pateikia savo pretenzijas. Jeigu užsakovas per minėtą laikotarpį raštu nepateikia savo pretenzijų, jis privalo pasirašyti rangovo pateiktus aktus ir pagal juos sumokėti rangovui. Atliktų darbų aktus ir užbaigtų darbų (etapų) perdavimo-priėmimo pažymas pasirašo rangovo ir užsakovo atstovai (7.3p.). Iš ieškovo pateiktų dokumentų matyti, jog 2006 10 25 buvo surašytas UAB „Agmedas“ atliktų darbų aktas Nr.617 bei pažyma apie atliktų darbų vertę 2006m. spalio mėn., tačiau atsakovas minėtų dokumentų nėra pasirašęs (civ. byla Nr. L2-154-425/2007, b.l.5-6). CK 6.694str.4d. nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys; jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis; vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai. Atsakovo UAB „Elektros instaliacija“ atstovas P. K. neigia, jog bendrovei ar jam asmeniškai būtų buvęs pateiktas aktas Nr.617. Akte prierašo, jog atsakovas atsisakė priimti darbus bei pasirašyti aktą, nėra. Rašytinių įrodymų, jog minėtas aktas buvo pateiktas atsakovui, taip pat nepateikta. Vienok, aukščiau paminėti UAB „Ringesta“ duomenys apie vėdinimo sistemos montavimo darbų, atliktų spalio mėnesį priėmimą, patvirtina, jog ieškovas neginčijamai atliko darbų 47020Lt sumai. Kadangi šie darbai atsakovo buvo priduoti UAB „Ringesta“, todėl atsakovui turėjo būti žinoma apie ieškovo atliktų darbų kiekius ir kokybę, kas duoda pagrindą daryti išvadą, jog atliktų darbų aktas Nr.617 bei pažyma apie atliktų darbų vertę atsakovui buvo pateikti (CK 1.5str.). Duomenų, jog atsakovas atsisakė priimti ieškovo darbų rezultatą, nustatė jų trūkumų ir UAB „Agmedas“ jų nepašalino lapkričio mėnesį, teismui nepateikta (CK 6.694str.4d.,6d.). Be to, pateikdamas prieštaravimus dėl išduoto Panevėžio apygardos teismo 2006 12 15 teismo įsakymo, atsakovas nenurodė, jog UAB „Agmedas“ neatliko darbų 101723Lt sumai, tačiau teigė, jog turi pretenzijų dėl kokybės, nelaiku atliktų darbų, nesutvarkytos techninės dokumentacijos (civilinė byla Nr.L2-154-425/2007, b.l.36). Nors UAB „Freonetas“ pateikė duomenis ieškovui, jog jis atliko 97002,35Lt vertės darbų, o UAB „Ringesta“ spalio-lapkričio mėn. laikotarpiu priėmė darbų 99265Lt sumai, tačiau atsakovas nepateikė jokių įrodymų ir nepaneigė, jog dalį darbų atliko ieškovo darbuotojai ir dalis UAB „Agmedas“ atliktų darbų UAB „Ringesta“ buvo perduota 2006m. gruodžio mėnesį. Dėl paminėtų motyvų, darytina išvada, jog atsakovas priėmė UAB „Agmedas“ atliktus darbus ir už juos nėra apmokėjęs 58539Lt.

122006m. rugpjūčio 21d. sutartimi ieškovas UAB „Agmedas“ įsipareigojo atlikti rangos darbus pagal Statinio projektą, vadovaujantis statybos ir kitų norminių aktų reikalavimų, projektavimo sąlygų, specialių valstybinės priežiūros institucijų reikalavimų, autorinės priežiūros atlikėjų ir Komplekso statybos techninių prižiūrėtojų nurodymus bei sutarties reikalavimus; įsipareigojo užtikrinti, kad naudojamos medžiagos, gaminiai ir dirbiniai turėtų nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus ir kokybės pažymėjimus; atsakyti už raštiškai pateikiamų savo duomenų teisingumą ir ataskaitų atitikimą faktiškai atliktiems rangoviniams darbams bei vykdyti darbų pridavimą pagal sutartyje išdėstytą tvarką (sutarties 4.2-4.4,4.9p.p.). Iš atsakovo paaiškinimų, pateiktų dokumentų bei trečiojo asmens UAB „Ringesta“ atsiliepimo į ieškinį matyti, kad statybos darbų žurnalą UAB „Agmedas“ pildė nesilaikydamas nustatytos šios žurnalo pildymo tvarkos, juose buvo daromi taisymai, dėl ko atlikti darbai negalėjo būti tinkamai įforminti, savalaikiai priduoti ir toliau tęsiami, o UAB „Elektros instaliacija“ užsakovo buvo įpareigota pateikti naują, tvarkingai užpildytą statybos darbų žurnalą (b.l.32-41,79). Tai, jog atsakovas naujai pildė statybos darbų žurnalą, patvirtina teismui pateikti Statybos darbų žurnale Nr.2 esantys įrašai (b.l.99-115). Iš paminėtų įrodymų matyti, jog ieškovas netinkamai vykdė savo įsipareigojimus - netvarkingai pildė techninę dokumentaciją, nepateikė atsakovui naudotų medžiagų atitikties sertifikatų ir kokybės pažymėjimų, nutraukė darbus neįspėjęs atsakovo, dėl ko UAB „Elektros instaliacija“ nedelsiant turėjo ieškoti kitų rangovų, tvarkyti dokumentaciją ir galimai patyrė nuostolių (CK 6.658str.2d., 6.684str.1d.). Duomenų, jog dėl sutarties bei normatyvinių statybos dokumentų nustatytų reikalavimų pažeidimų atsakovas buvo davęs nurodymus ieškovui, reikalavęs juos ištaisyti, teismui nepateikta (CK 6.689str.). Tačiau aukščiau paminėti ieškovo sutarties reikalavimų bei normatyvinių statybos dokumentų nustatytų reikalavimų pažeidimai, nesudaro pakankamo pagrindo konstatuoti, jog sutarties pažeidimas yra esminis bei atsisakyti apmokėti UAB „Agmedas“ už atliktus darbus (CK 6.217str., 6.655str.1d., 6.681str.1d., 6.687str.). Dėl paminėtų motyvų, iš atsakovo priteistina 58539Lt skola už UAB „Agmedas“ atliktus darbus.

13Kadangi bylos nagrinėjimo metu atsakovas sumokėjo dalį skolos ir UAB „Agmedas“ prašo bylą dalyje dėl 43184Lt priteisimo nutraukti, pareikštas prašymas yra pagrįstas, imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja, todėl priimtinas ir byla šioje dalyje nutrauktina (b.l.71, CPK 42str.2d., 293str.4p).

14CK 6.210str.2d. numato, jog savalaikiai neįvykdęs prievolės skolininkas privalo mokėti 6proc. dydžio metines palūkanas, kurios yra priteistinos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (CK 6.37str.2d.). Nors UAB „Agmedas“ pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo yra priimtas 2006 12 15, tačiau ieškovo atstovai prašo priteisti iš atsakovo palūkanas nuo bylos iškėlimo 2007 01 12 dienos ir šis prašymas tenkintinas.

15Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu valstybės naudai bei ieškovo turėtos žyminio mokesčio išlaidos, pilnai priteistinos iš atsakovo (CPK 88str.1d.3p., 94str.1d., 96str., b.l.2, 3, 15).

16Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 10300Lt atstovavimo išlaidų, tačiau duomenų, jog minėta atstovavimo suma ieškovo yra pilnai sumokėta, nepateikta. Tai, jog 10000Lt suma bus sumokama per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, matyti ir iš atstovavimo sutarties (b.l.5). Byloje esantis mokėjimo pavedimas 600Lt sumai, patvirtina, jog ši suma advokatui A.Vavilovui yra sumokėta pagal sutartį už spalio ir lapkričio mėn. suteiktas paslaugas. Kadangi 2006 12 12 pareiškimu UAB „Agmedas“ teismo prašė priteisti 300Lt turėtų atstovavimo išlaidų ir pateikė minėtą mokėjimo pavedimą, darytina išvada, jog ieškovas už suteiktas atstovavimo paslaugas šioje byloje yra sumokėjęs 300Lt ir ši suma priteistina iš atsakovo (civilinė byla Nr.L2-154-425/2007, b.l. 28- 29, CPK 98str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293str.4d., 259, 260, 263, 270 straipsniais teismas

Nutarė

18ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Agmedas“ ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Elektros instaliacija“ (į.k.4822382) 58539Lt (penkiasdešimt aštuonis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt devynis Lt) skolos už atliktus darbus, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2007 01 12) iki teismo sprendimo įvykdymo, 3034,46Lt (tris tūkstančius trisdešimt keturis Lt 46ct) žyminio mokesčio ir 300Lt (tris šimtus Lt) atstovavimo išlaidų uždarosios akcinės bendrovės „Agmedas“ (į.k. 148404224) naudai bei 44,10Lt (keturiasdešimt keturis Lt 10ct) pašto išlaidų valstybei.

20Bylą dalyje dėl 43184Lt skolos už darbus priteisimo, nutraukti.

21Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,... 2. sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui R. P., adv. A.Vavilovui,... 4. atsakovo atstovui adv. V.Žilinskui,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. ieškovas nurodė, kad 2006m. rugpjūčio 21d. tarp šalių buvo sudaryta... 7. Atsakovo UAB „Elektros instaliacija“ atstovai ieškinį prašo atmesti.... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Iš UAB „Agmedas“ pateiktų dokumentų matyti, kad 2006 08 21 šalys... 10. Byloje nustatyta, jog objekte Vytauto 157, Palanga, vėdinimo sistemos... 11. 2006 08 21 rangos darbų sutarties 6.1p. šalys susitarė, jog atliktų darbų... 12. 2006m. rugpjūčio 21d. sutartimi ieškovas UAB „Agmedas“ įsipareigojo... 13. Kadangi bylos nagrinėjimo metu atsakovas sumokėjo dalį skolos ir UAB... 14. CK 6.210str.2d. numato, jog savalaikiai neįvykdęs prievolės skolininkas... 15. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu valstybės naudai bei ieškovo... 16. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 10300Lt atstovavimo išlaidų, tačiau... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293str.4d., 259,... 18. ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Agmedas“ ieškinį tenkinti iš... 19. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Elektros... 20. Bylą dalyje dėl 43184Lt skolos už darbus priteisimo, nutraukti.... 21. Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per...