Byla 2-2823-374/2011
Dėl tėvystės nustatymo mirus spėjamam tėvui

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant G. D., dalyvaujant pareiškėjai J. P., jos atstovui advokatui V. Š., išvadą teikiančios institucijos Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei N. S., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims VSDFV Marijampolės skyriui, O. P., išvadą teikiančiai institucijai Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl tėvystės nustatymo mirus spėjamam tėvui, ir

Nustatė

2Pareiškėja J. P. teismo prašo nustatyti, kad 2004-03-17 miręs G. P., a/k ( - ) yra nepilnamečių L. P., gim. 2001-11-07, ir G. P., gim. 2004-01-10, biologinis tėvas.

3Suinteresuotas asmuo VSDFV Marijampolės skyrius teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, pateikė atsiliepimą į pareiškimą bei prašymą bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

4Suinteresuotas asmuo O. P. teismo posėdyje nedalyvavo, teismo procesinius dokumentus ir teismo šaukimą priimti atsisakė, todėl, sutinkamai su LR CPK 124 str. 2 d., atsisakymas priimti teismo procesinį dokumentą prilyginamas jo įteikimui, atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, neatvykimo į teismo posėdį priežastys nežinomos, todėl byla nagrinėtina jai nedalyvaujant (CPK 247 str.).

5Išvadą teikianti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius iš esmės pareiškimui neprieštarauja.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pareiškėja J. P. yra nepilnamečių L. P., gim. 2001-11-07, ir G. P., gim. 2004-01-10, motina (b.l. 3-4). Vaikų gimimo liudijime grafoje „tėvas“ neįrašytas joks asmuo. Tikrasis vaikų tėvas yra pareiškėjos sugyventinis G. P., miręs 2004-03-17, su kuriuo ji pragyveno daugiau kaip 4 metus. Pareiškėja aiškina, kad su šiuo žmogumi gyveno kaip šeima, vedė bendrą ūkį, auklėjo vaikus ir jais rūpinosi. Jos nuomone, mirusiojo sugyventinio motina O. P. šio fakto neneigia.

8Sutinkamai su LR CK 3.148 str., pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai – ekspertizių įrodyti giminystės ryšį išvados. Jei šalys atsisako ekspertizės, pagrindu tėvystei nustatyti gali būti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę: bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, taip pat ir kiti įrodymai. Suinteresuotas asmuo O. P., mirusiojo motina, atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, todėl paskirti ekspertizę nėra galimybės. Daugiau artimųjų G. P. neturėjo. Tačiau bendro gyvenimo faktą patvirtino liudytojai: T. V., L. O.. Teismui nekyla abejonių dėl pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių: nustatyta, kad pareiškėja kartu su mirusiuoju G. P. gyveno daugiau kaip 4 metus, kartu augino vaikus, G. P. dirbo ir išlaikė šeimą, vaikus laikė savais vaikais, juos mylėjo. Todėl teismas laiko, kad pareiškimas yra pagrįstas ir įrodytas, vaikas turi teisę žinoti savo tėvus (CK 3.148 str.). Tėvystės fakto nustatymas sukels vaikų atžvilgiu tam tikras materialines garantijas.

9Teismo nustatytos aplinkybės patvirtintos dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais bei pateiktais rašytiniais įrodymais.

10Pareiškimą patenkinus, iš pareiškėjos priteistinos teismo pašto išlaidos valstybei (CPK 93, 96 str.).

11Vadovaudamasi LR CPK 270, 387-393 str.,

Nutarė

12Pareiškimą patenkinti.

13Nustatyti, kad 2004-03-17 miręs G. P., a/k ( - ) yra nepilnamečių L. P., gim. 2001-11-07, ir G. P., gim. 2004-01-10, biologinis tėvas.

14Priteisti iš pareiškėjos J. P., a/k ( - ) gyv. ( - )., 22,50 Lt teismo pašto išlaidų valstybei.

15Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai