Byla II-169-718/2020
Dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato 2020-04-11 nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 30-ANR_N-1030-2020 panaikinimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laimutė Venckuvienė, sekretoriaujant Almai Kubiliūnienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui D. M., jo atstovui advokatui R. J.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo D. M., gimusio ( - ), gyvenančio ( - ), skundą dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato 2020-04-11 nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 30-ANR_N-1030-2020 panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiasis patrulis 2020-04-11 surašė administracinio nusižengimo protokolą D. M. už tai, kad jis 2020-04-11, 7.20 val., ( - ), vairavo automobilį Volkswagen Passat, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (D. M. šlapime rasta Benzodiazepino ir kanabinoidų-marihuanos), taip pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus.

5Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2020-04-11 nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. 30-ANR_N-1030-2020 D. M. už nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso (toliau – ANK) 422 straipsnio 5 dalyje, paskirta administracinė nuobauda - 800 Eur bauda su specialiosios teisės atėmimu 12 mėnesių.

6D. M. skundu prašo panaikinti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2020-04-11 nutarimu 30-ANR_N-1030-2020 paskirtą administracinę nuobaudą ir administracinio nusižengimo teiseną jo atžvilgiu nutraukti, nesant jo veiksmuose administracinio nusižengimo sudėties. Nurodo, kad jam yra išduoti gydytojo recepto pagrindu antidepresantai, kurie neužkerta kelio valdyti mechanizmus ir vairuoti transporto priemones. Sustabdytas policijos pareigūnų, su pažeidimu sutiko, nurodė, kad vartojo antidepresantus. 2020-03-18 gydytoja A. K. jam išrašė receptą vaistams Xanax, veiklioji medžiaga alprazolamas. Pagal šių vaistų anotaciją ir gydytojo rekomendacijas vairuoti transporto priemones yra leidžiama. Vairuodamas automobilį jis jautėsi gerai. Neneigia vartojęs marihuaną, tačiau teigia, kad tai darė anksčiau, iki nagrinėjamo įvykio. Pažymi, kad šlapime marihuanos pėdsakai gali išlikti net iki dviejų mėnesių. Tyrimai, kuriuos naudoja mūsų laboratorija, yra indikaciniai, tai yra pėdsako, ar ne. Šie tyrimai negali nustatyti, kada buvo vartojama pačios medžiagos. Be to, jam nebuvo suteikta galimybė susipažinti su bylos medžiaga, ANK 577 straipsnyje numatytos teisės jam išaiškintos neaiškiai.

7Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnyba atsiliepimu prašo palikti 2020-04-11 nutarimą Nr. 30-ANR_N-1030-2020 nepakeistą ir D. M. skundo netenkinti. Atsiliepime nurodyta, jog įrodymai (pareigūno tarnybinis pranešimas, specialisto išvada, medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ir apsvaigimui nustatyti aktas ir kt.), kad padaryta nurodyta veika, surinkti ir pateikti bylos medžiagoje, kas neginčytinai įrodo pažeidėjo administracinio nusižengimo įvykdymą. Pažymi, kad LR Vyriausybės 2006-05-12 nutarimu Nr. 452 patvirtintose Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklėse sąvoka „apsvaigimas“ apibrėžiama kaip asmens psichikos būsena ar elgesio sutrikimas, kuriuos sukelia psichiką veikiančios medžiagos (narkotinės, psichotropinės medžiagos, metilo, propilo, butilo, amilo, heksilo alkoholis ir kitos), išskyrus etilo alkoholį. Tam, kad būtų nustatyta, jog pavartota psichiką veikianti medžiaga sukėlė apsvaigimo būseną, yra atliekama medicininė apžiūra neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti. Transporto priemonių vairuotojų, įtariamų apsvaigimu, patikrinimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose atlikimo tvarką reglamentuoja LR sveikatos pasaugos ministro 2017-11-20 įsakymu Nr. V-1312 patvirtinta medicininės apžiūros neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo metodika. Remiantis metodikos reikalavimais, konkrečiu atveju pažeidėjui atlikta medicininė apžiūra, išduotas patvirtintos formos Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktas Nr. 3, kuriame nurodyta, kad yra apsvaigimo požymiai, todėl asmuo vairuoti negali ( b.l. 51-53).

8Teismo posėdžio metu D. M. palaikė skundą jame išdėstytais motyvais. Paaiškino, kad įvykio metu kamavo asmeninės problemos, išsiskyrė su drauge, bandė nusižudyti, jautė nerimą, turėjo sveikatos problemų. Todėl vartojo gydytojo paskirtus medikamentus – antidepresantus. 2020-04-11, ryte, 7.12 val., važiavo pavalgyti ir buvo sustabdytas policijos pareigūnų. Policijos pareigūnams pasirodė, kad jis yra apsvaigęs. Neneigia vartojęs medikamentus, pasirašė protokolą. Mano, kad policijos pareigūnus iškvietė „McDonald's“ darbuotojai, nes privažiavęs prie langelio jis kalbėjo nerišliai, buvo nemiegojęs, buvo išgėręs „Xanax“ vaistų. Marihuanos nerūkė. Marihuaną vartojo prieš mėnesį iki nagrinėjamo įvykio, 2020-03-19. Narkotinių medžiagų nebevartoja. Kovo mėnesį Šilutės pl. buvo sustabdytas policijos pareigūnų, nustatyta, kad automobilį vairavo būdamas apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų. Po to marihuanos neberūkė. Teigia, kad įvykio metu apsvaigęs nebuvo. „Xanax“ vaistų poveikio nejautė, tik kalba buvo lėtesnė. Prašo administracinio nusižengimo teiseną nutraukti.

9Administracinėn atsakomybėn patraukto D. M. atstovas advokatas R. J. pažymėjo, kad skundą pateikęs D. M. vartojo gydytojo paskirtus vaistus, kurie sukėlė apsvaigimo požymius, tačiau jokiu būdu negalima tai laikyti apsvaigimu nuo narkotinių medžiagų. D. M. neneigia, kad prie mėnesį vartojo marihuaną. Ar tai turėjo įtakos jo apsvaigimui įvykio metu, nustatyti negalima. Visas abejones vertinant asmens naudai. Neįrodžius, kad D. M. įvykio metu buvo apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, administracinio nusižengimo teisena jam turi būti nutraukta. Nurodė, kad D. M. gydėsi.

10Teismas

konstatuoja:

11D. M. skundas tenkintinas iš dalies.

12D. M. administracinė nuobauda paskirta už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 422 straipsnio 5 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymą. ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad transporto priemonių vairavimas, kai tai daro apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys <....> užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų, o ANK 422 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienų metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių.

13Nagrinėjamu atveju byloje neginčijama aplinkybė, jog administracinėn atsakomybėn patrauktas D. M. buvo vartojęs narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tačiau keliamas klausimas dėl šių medžiagų vartojimo laiko bei atitinkamai D. M. būsenos įvykio metu.

14Pagal ANK 5 straipsnį, administracinis nusižengimas yra šiame kodekse uždrausta kaltininko padaryta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), atitinkanti administracinio nusižengimo, už kurį numatyta administracinė nuobauda, požymius. Pagal ANK 2 straipsnio 3 dalį, asmuo atsako pagal šį kodeksą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas dėl administracinio nusižengimo padarymo. Taigi asmuo gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuota jam inkriminuojamo administracinio nusižengimo sudėtis, t. y. įstatyme numatytų požymių, apibūdinančių priešingą teisei veiką kaip tam tikrą administracinės teisės pažeidimą, visuma. Jei nėra bent vieno šių požymių, nėra ir administracinio nusižengimo sudėties.

15Tam, jog asmuo būtų patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal 422 straipsnio 5 dalį, turi būti nustatyta, kad asmuo vairavo būdamas apsvaigęs nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Nepakanka nustatyti, kad kelių transporto priemonę vairavęs asmuo iki kelių transporto priemonės vairavimo buvo vartojęs alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, būtina nustatyti, kad vairavimo metu tas asmuo nuo tų medžiagų buvo apsvaigęs. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo aktualioje praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2013-04-09 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-184/2013). Apsvaigimo fakto nustatymas reikalauja tam tikrų specialių žinių, todėl tam pasitelkiami reikiamą kvalifikaciją turintys specialistai.

16Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintose Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklėse sąvoka „apsvaigimas“ apibrėžiama kaip asmens psichikos būsena ar elgesio sutrikdymas, kuriuos sukelia pavartotos psichiką veikiančios medžiagos (narkotinės priemonės, psichotropinės ir kitos svaigiosios medžiagos), išskyrus etilo, metilo, propilo, butilo, amilo, heksilo alkoholį. Tam, kad būtų nustatyta, jog pavartota psichiką veikianti medžiaga sukėlė apsvaigimo būseną, yra atliekama medicininė apžiūra neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti. Transporto priemonių vairuotojų, įtariamų apsvaigimu, patikrinimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose atlikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-505 patvirtinta Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo metodika (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Metodika). Šios Metodikos 2 punkte numatyta, jog medicininę apžiūrą sudaro: bendras asmens būklės vertinimas, tiriamųjų medžiagų paėmimas, tiriamųjų medžiagų ištyrimas ir išvados formulavimas.

17Transporto priemonių vairuotojų, įtariamų apsvaigimu, patikrinimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose atlikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017-11-20 įsakymu Nr. V-1312 patvirtinta medicininės apžiūros neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo metodika. Remiantis minėtoje metodikoje nustatytais reikalavimais, asmeniui atlikta medicininė apžiūra, išduotas patvirtintos formos medicininės apžiūros neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti aktas Nr. 3.

18Iš 2020-04-11 Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akto Nr. 3 matyti, kad 2020-04-11, 8.52 val.-10.40 val., VšĮ „Kretingos ligoninė“ gydytoja A. J. atliko D. M. apžiūrą, konstatavo, kad šis yra apsvaigęs, vairuoti negali. 10.05 val. paimtas D. M. šlapimo bandinys, kurį ištyrus rasta benzodiazepinai, kanabinoidai/marihuana. Pažymėtina, kad norint konstatuoti asmens apsvaigimą yra labai svarbu įvertinti ir jo fizinę bei psichinę būklę. Atlikusi D. M. apžiūrą gydytoja nustatė požymius, būdingus apsvaigimui nuo narkotinių medžiagų – prislopinta nuotaika, sulėtėję kalbiniai gebėjimai, sulėtintas mąstymas, vangi mimika, pėda po pėdos nepaeina, svyruoja, ant vienos kojos nepastovi ir kt. D. M. nurodė, kad rūkė marihuaną 2020-03-19, vartoja „Xanax“. Remiantis apžiūros rezultatų ir paties pažeidėjo nurodytais duomenimis, skiltyje „Išvada“ nurodyta, jog asmuo apsvaigęs, vairuoti negali (b.l. 23).

19Policijos pareigūnas K. P. tarnybiniame pranešime nurodė, kad 2020-04-11 dirbant kartu su vyriausiuoju patruliu E. S., 7.12 val., gavo pranešimą, kad Klaipėdoje, prie maisto restorano „Mcdonalds“ važiuoja pilkos spalvos automobilis VW, valst. Nr. ( - ) kurio vairuotojas galimai neblaivus. 7.15 val. minėtą automobilį sustabdė. Automobilį vairavo D. M., alkotesteriu jam nustatytas 0,00 prom. blaivumas. Bendraujant su vairuotoju matėsi akivaizdūs baimės požymiai, kalba nerišli, judesiai nekoordinuoti, asmuo sunkiai orientavosi aplinkoje, akių vyzdžiai išsiplėtę, matėsi stiprus asmens prakaitavimas. Kilus įtarimui, kad vairuotojas apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, priimtas sprendimas jam atlikti medicininę apžiūrą (b.l. 25).

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panašaus pobūdžio bylose yra pasisakęs, kad Lietuvoje yra absoliutus draudimas vairuoti transporto priemones, esant vairuotojams apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Pažymėtina ir tai, kad ANK 422 straipsnio 5 dalyje neįtvirtinta nuostata dėl narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų koncentracijos, kuri turėtų būti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens organizme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinėje teisės pažeidimų byloje Nr. 2AT-18-942/2015). Taigi, pagrindinis požymis, užtraukiantis administracinę atsakomybę pagal ANK 422 straipsnio 5 dalį, yra asmens apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

21Įvertinus byloje esančių ir teismo posėdyje išnagrinėtų duomenų visumą, teismas daro išvadą, kad D. M. įvykio metu vairavo automobilį būdamas apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų.

22Skundą pateikęs D. M. nurodo, kad gydytojo paskyrimu vartoja vaistinį preparatą Xanax. Iš byloje esančio recepto matyti, kad 2020-03-18 gydytoja A. K. D. M. paskyrė Alprazolamum (b.l. 43). Vaistinis preparatas Xanax, kurio veiklioji medžiaga Alprazolamum, yra Benzodiazepino darinys. Esant abejonėms, privalu vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu nekaltumo prezumpcijos principu bei iš jo išplaukiančiu in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės bei neaiškumai, kurie negali būti pašalinti, aiškintini traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai. Atsižvelgiant į išdėstytą, iš skundžiamo nutarimo šalintina aplinkybė, kad D. M. 2020-04-11, 7.20 val., Klaipėdos m., ( - ), vairavo automobilį Volkswagen Passat, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo Benzodiazepino.

23Apibendrinant išdėstytus motyvus, konstatuotina, jog D. M. veiksmai atitinka ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatyto administracinio nusižengimo objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius.

24Teismas, patikrinęs skundžiamo nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą, sutinka, kad D. M. padarė jam inkriminuotą administracinį nusižengimą, numatytą 422 straipsnio 5 dalyje. Teismo nuomone, nėra pagrindo išvadai padaryti, kad Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes bei netinkamai pritaikė įstatymą. Skundžiamą nutarimą priėmė institucija, turtinti teisę nagrinėti ir skirti nuobaudą už minėtą nusižengimą. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas, skirdamas administracinę nuobaudą, laikėsi įstatymų nustatytos bylos nagrinėjimo ir administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos, objektyviai ir visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes.

25Įvertinus visas objektyvias ir byloje nustatytas aplinkybes, D. M. asmenybę, konstatuotina, jog jam paskirta administracinė nuobauda individualizuota tinkamai, atitinka ANK 22 straipsnyje įtvirtintus administracinės nuobaudos tikslus, paskirta vadovaujantis bendraisiais administracinės nuobaudos skyrimo pagrindais, numatytais ANK 32 ir 34 straipsniuose.

26Teismo nuomone, D. M. paskirta administracinė nuobauda atitinka padaryto nusižengimo pobūdį, atsakomybę įtakojančias aplinkybes bei ANK 22 straipsnyje numatytus administracinės nuobaudos tikslus, tad pagrindo ją keisti nėra. Paskirtoji nuobauda savo rūšimi ir dydžiu nėra aiškiai per griežta.

27Įvertinęs šių aplinkybių visumą, D. M. skundas tenkintinas iš dalies ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2020-04-11 nutarimas Nr. ANR_N-1030-2020 keistinas, pašalinant nutarime nurodytą aplinkybę, kad jis vairavo transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo Benzodiazepino (ANK 642 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Kitoje dalyje D. M. skundas atmestinas.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 639 str., 642 str. 1 d. 6 p., teismas

Nutarė

29D. M. skundą tenkinti iš dalies.

30Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato 2020-04-11 nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 30-ANR_N-1030-2020 pakeisti. Pašalinti nutarime nurodytą aplinkybę, kad D. M. 2020-04-11, 7.20 val., Klaipėdos m., ( - ), vairavo automobilį Volkswagen Passat, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo Benzodiazepino. Kitoje dalyje D. M. skundą atmesti ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato 2020-04-11 nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 30-ANR_N-1030-2020 rezoliucinę dalį palikti nepakeistą.

31Nutartis gali būti apskųsta Klaipėdos apygardos teismui per 20 dienų nuo nutarties paskelbimo dienos, skundą paduodant Klaipėdos apygardos teismui arba per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laimutė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo D. M., gimusio ( -... 3. Teismas... 4. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiasis patrulis... 5. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2020-04-11 nutarimu... 6. D. M. skundu prašo panaikinti Klaipėdos apskrities... 7. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos... 8. Teismo posėdžio metu D. M. palaikė skundą jame... 9. Administracinėn atsakomybėn patraukto D. M. atstovas... 10. Teismas... 11. D. M. skundas tenkintinas iš dalies.... 12. D. M. administracinė nuobauda paskirta už Lietuvos... 13. Nagrinėjamu atveju byloje neginčijama aplinkybė, jog administracinėn... 14. Pagal ANK 5 straipsnį, administracinis nusižengimas yra šiame kodekse... 15. Tam, jog asmuo būtų patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452... 17. Transporto priemonių vairuotojų, įtariamų apsvaigimu, patikrinimo asmens... 18. Iš 2020-04-11 Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui... 19. Policijos pareigūnas K. P. tarnybiniame pranešime... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panašaus pobūdžio bylose yra pasisakęs,... 21. Įvertinus byloje esančių ir teismo posėdyje išnagrinėtų duomenų... 22. Skundą pateikęs D. M. nurodo, kad gydytojo paskyrimu... 23. Apibendrinant išdėstytus motyvus, konstatuotina, jog D. M.... 24. Teismas, patikrinęs skundžiamo nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą, sutinka,... 25. Įvertinus visas objektyvias ir byloje nustatytas aplinkybes, 26. Teismo nuomone, D. M. paskirta administracinė nuobauda... 27. Įvertinęs šių aplinkybių visumą, D. M.... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 639... 29. D. M. skundą tenkinti iš dalies.... 30. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto... 31. Nutartis gali būti apskųsta Klaipėdos apygardos teismui per 20 dienų nuo...