Byla e2YT-1112-939/2016
Dėl turto visiško administravimo nustatymo ir administratoriaus skyrimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos BUAB „Vilniaus investicija“ prašymą suinteresuotiems asmenims UAB „Green Vilnius hotel“ ir UAB „Birštono investicija“ dėl turto visiško administravimo nustatymo ir administratoriaus skyrimo,

Nustatė

2Pareiškėja BUAB „Vilniaus investicija“ kreipėsi į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) XXXIX skyriuje nustatyta tvarka prašydama nustatyti visišką turto administravimą UAB „Birštono investicija" ir UAB "Green Vilnius hotel" priklausančiam turtui: pastatui sanatorijai su reabilitacijos centru (unikalus numeris ( - )), sporto inžineriniams statiniams, teniso aikštelei (unikalus Nr. ( - )), keliui (gatvei) įvažiavimui (unikalus Nr. ( - )), vandentiekio tinklamas (unikalūs numeriai ( - ), ( - ), ( - )), nuotekų šalinimo tinklams Fekaliniams nuotekų šalinimo tinklams (unikalus Nr. ( - )), nuotekų šalinimo tinklams Lietaus nuotekų šalinimo tinklams (unikalūs numeriai ( - ), ( - ),( - ), ( - ),( - ),( - ), ( - ), ( - )), turto administatoriumi skirti UAB „Insolvensa" bei įpareigoti UAB „Birštono investicija" ir UAB "Green Vilnius hotel" paskirtajam turto administratoriui perduoti visą jų turimą ar pas trečiuosius asmenis esantį, tinkamam administratoriaus įgaliojimų vykdymui būtiną informaciją, dokumentus, teises į žemės sklypą patvirtinančius dokumentus, nekilnojamojo turto raktus, praėjimo korteles ir bet kokius kitus daiktus, reikalingus turto eksploatavimui užtikrinti.

3Prašyme nurodo, kad suinteresuoti asmenys yra pareiškėjos dukterinės įmonės, kuriose pareiškėja turi po 58,3 procentų akcijų. Susipažinus su UAB „Green Vilnius hotel“ ir UAB „Birštono investicija“ veikla, tapo žinoma, jog šių bendrovių turtas nėra tinkamai valdomas, nėra deramai įgyvendinamas bendrovių vykdomas projektas „Gydyklos ir reabilitacijos ligoninės rekonstrukcija Birštono kurorte“, dėl ko tiesiogiai nukenčia tiek pats pareiškėjas, tiek visuomenė, tiek ir pareiškėjo kreditoriai, kyla grėsmė prarasti Europos Sąjungos skirtą paramą. 2016 m. gegužės 10 d. buvo pakeisti UAB „Green Vilnius hotel“ ir UAB „Birštono investicija“ direktoriai ir ši aplinkybė sutrikdė projekto įgyvendinimo eigą, nes naujai išrinkti bendrovių direktoriai nevykdo savo funkcijų, neužtikrina tęstinės ir nepertraukiamos bendrovių veiklos, savo neveikimu kelia grėsmę sėkmingam projekto įgyvendinimui nustatytais terminais, t.y. neužtikrina tinkamos tolimesnės rekonstrukcijos, netinkamai valdo bendroves, neužtikrina efektyvaus bendravimo su projekto kreditoriais, tačiau šiuo metu nėra teisinės galimybės inicijuoti bendrovių vadovų pakeitimą, nes nėra sudaryta bendrovių valdyba. 2016 m. birželio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4804-866/2016 Vilniaus apygardos teismas iškėlė UAB „Green Vilnius hotel“ bankroto bylą. Be to, UAB „Green Vilnius hotel“ ir UAB „Birštono investicija“ vadovai neteikia pareiškėjai informacijos apie įmonėje susiklosčiusią padėtį, dėl netinkamo projekto įgyvendinimo kyla grėsmė prarasti Europos Sąjungos skirtą paramą, bankas ketina nutraukti projekto kreditavimą, be to, UAB „Green Vilnius hotel“ vadovė tinkamai nebendradarbiauja su rekonstrukciją vykdančiu rangovu, nereaguoja į užklausimus, kas kliudo vykdyti projektą.

4Prašymas netenkintinas.

5Teismas pažymi, kad supaprastinto proceso tvarka prašymai nagrinėjami Civiliniame kodekse ir kituose įstatymuose numatytais atvejais (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 579 straipsnis). Turto administravimo nustatymo CPK XXXIX skyriaus tvarka pagrindai, t.y. atvejai, kuomet laikantis CPK nustatytų procedūrų gali būti nustatomas turto administravimas, yra reglamentuoti materialinės teisės normose. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nenurodė suinteresuotų asmenų turto administravimo nustatymo pagrindo, o vien jo pageidavimas, kad suinteresuotiems asmenims priklausančiam turtui būtų teismo nustatytas administravimas ir prašyme išdėstytos aplinkybės pačios savaime nesuteikia teisės nustatyti svetimo turto administravimą, nes tokios galimybės, esant konkrečiai situacijai ir konkrečiam teisiniam santykiui, nenumato atitinkamos teises normos. Teismas pažymi, kad CK 4.241 straipsnis, kuriuo remiasi pareiškėjas, reglamentuoja ne turto administravimo nustatymo pagrindus ir sąlygas, o jau nustatyto turto (visiško) administravimo turinį. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjos prašymas negali būti tenkinamas.

6Pažymėtina ir tai, jog 2016 m. liepos 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4804-866/2016 Vilniaus apygardos teismas atsisakė iškelti UAB „Green Vilnius hotel“ bankroto bylą. Nutartyje be kita ko nurodoma, jog nenustatyta įmonės UAB „Green Vilnius hotel“ nemokumo - pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į įmonės turto balansą įrašyto turto vertės, 2016 m. sausio 29 d. statybos užbaigimo aktas patvirtina, kad statytojas UAB „Green Vilnius Hotel“ baigė statyti sanatoriją su reabilitacijos centru, net 92 proc. pradelstų įsipareigojimų sumos sudaro skola UAB „Birštono investicija“, t. y. 407 910, 64 Eur, šiuo metu parengtos įmonių UAB „Birštono investicija“ bei UAB „Green Vilnius Hotel“ reorganizavimo sąlygos, o baigus reorganizavimą UAB „Green Vilnius Hotel“ turimi skoliniai įsipareigojimai UAB „Birštono investicija“ pasibaigs sutapus skolininkui ir kreditoriui. Be to, vien ta aplinkybė, jog UAB „Birštono investicija“ vadovė nepateikė pareiškėjai informacijos apie projekto eigą bei esamą įmonės situaciją, nesudaro pagrindo daryti išvados, jog UAB „Birštono investicija“ vadovė neužtikrina tinkamos projekto eigos ir negali tinkamai valdyti jai patikėto įmonės turto.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579-582 straipsniais,

Nutarė

8Pareiškėjos BUAB „Vilniaus investicija“ prašymą dėl turto visiško administravimo nustatymo ir administratoriaus skyrimo atmesti.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai