Byla 2A-182-186/2007

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Žirono, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Virginijos Volskienės, sekretoriaujant Loretai Jasiulionienei, dalyvaujant ieškovo atstovams Vytautui Budnikui ir advokatui Vytautui Valašinui, atsakovo Vilniaus miesto valdybos atstovei Aldonai Majienei, atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovui Anatolijui Vasiljevui, trečiojo asmens AB "Spauda" atstovams advokatams Kristinai Balevičienei ir Nedui Šilaikai, trečiojo asmens UAB "Vitropolis" atstovui advokatui Algiui Krušnai

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos “Spaudos rūmai” apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2005 m. birželio 1 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos “Spaudos rūmai” ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl teisės nusipirkti ar išsinuomoti valstybinio žemės sklypo dalį pripažinimo ir dėl Vilniaus miesto valdybos 2001-11-08 sprendimo Nr.2213V bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002-08-29 įsakymo Nr.3422-01 panaikinimo. Tretieji asmenys byloje A. B., AB "Spauda", UAB "Vitropolis", UAB "Abrosa", UAB „Sisteminio modernizavimo grupė", UAB "Stagutas", UAB "ADM Baltic", T.Kačerausko įmonė "Miško kelias", UAB "Sanifinas", UAB inovacinė firma "Savel", UAB "Primadis", UAB "Logos žurnalas", Č. K., B. M., V. M., UAB „ARS MEDIA", UAB „VB LIZINGAS", UAB "Vineva", VšĮ Teisės projektų ir tyrimo centras, J. Š., I. S., Z. M., UAB „Radijas kelyje", N. N., V. R., UAB „Manara", UAB „Kultūros barai", S. L., V. L., UAB „Lukas", UAB „Gairija", Sergejaus Sluko firma „Mažoji Evelina", A. M., L. S., A. Š., D. Š..

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Vilniaus miesto valdyba 2000 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 1147V nustatė, kad pramoninės, komercinės ir gyvenamosios paskirties bendrasis sklypas ( - ) yra 78012 kv. m. dydžio. 2001 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. 2213V Vilniaus miesto valdyba sprendimą Nr. 1147V pakeitė ir nustatė, kad žemės sklypo ( - ), plotas yra 64860 kv. m.. Vilniaus apskrities viršininkas 2002 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3422-01 patvirtino Vilniaus miesto valdybos 2001 m. lapkričio 8 d. sprendimu nustatytus žemės sklypo ( - ) ribas, plotą ir pavedė Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui įregistruoti sklypą. Žemės sklypas įregistruotas. Be to, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2004 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 30-931 nustatė kito komercinės paskirties 8522 kv. m. dydžio žemės sklypo ribas.

5Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija “Spaudos rūmai” pareiškė ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybei ir Vilniaus apskrities viršininko administracijai. Ieškovas prašė:

  • panaikinti Vilniaus miesto valdybos 2001-11-08 sprendimą Nr.2213V;
  • panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-29 įsakymą Nr.3422-01;
  • pripažinti Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos “Spaudos rūmai” narių teisę ne konkurso tvarka proporcingai bendrijos narių nuosavybės teise turimų patalpų plotui nusipirkti arba išsinuomoti 1103263/4667947 dalis valstybinio 78012 kv. m. ploto žemės sklypo, esančio ( - ).

6Ieškovas nurodė, kad sumažinus žemės sklypo plotą ir pakeitus jo ribas dalis administracinio pastato bei pastatų, plane pažymėtų indeksais 6B3b ir 7M2p, patalpų savininkų naudojamo žemės sklypo, o taip pat bendrojo naudojimo žemės sklypas, esantis teritorijos tarp Justiniškių g. ir Laisvės pr. vakarinėje dalyje, buvo iškelti už 64 860 kv. m. žemės sklypo ribų. Sklypo ribų ir ploto keitimas, ieškovo nuomone, pažeidžia žemės sklypų formavimo taisykles ir bendrai naudojamo žemės sklypo teisinio statuso keitimo principus. Mažinant žemės sklypo plotą, administracinių aktų pagrindu buvo keičiama turtinių teisių apimtis, ignoruojamos sklype esančio nekilnojamojo turto savininkų teisės į bendrai naudojamą žemės sklypą. Atliekant pakeitimus nebuvo gauti administracinio pastato ir pastatų, plane pažymėtų indeksais 6B3b ir 7M2p, patalpų savininkų sutikimai. Po nurodytų pakeitimų sumažėjo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos “Spaudos rūmai” patalpų savininkų teisių išsinuomoti žemės sklypą apimtis, jie neteko galimybės prie administracinio pastato esančios automobilių stovėjimo aikštelės, kuri yra administracinio pastato priklausinys, naudoti savo darbuotojų ir klientų automobilių parkavimui, nes pagrindinė automobilių stovėjimo aikštelės dalis atsidūrė 64860 kv. m. dydžio žemės sklype, į kurį administracinis pastatas nepateko.

7Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu ieškiniui pritarė. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu prašė ieškinį atmesti.

8Tretieji asmenys AB “Spauda”, UAB “Primadis”, UAB “Sanifinas”, UAB “Vitropolis”, UAB “Sisteminio modernizavimo grupė”, UAB inovacinė firma “Savel” prašė ieškinį atmesti.

9Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2005-06-01 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas pažymėjo, kad detalusis žemės sklypo, esančio ( - ), planas buvo rengiamas viešai, todėl ieškovas turėjo galimybę dalyvauti jo rengime bei teikti savo pasiūlymus. Ieškovas turėjo teisę kreiptis dėl nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sklype, suformuotame pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-04 įsakymą. Ieškovas nėra žemės sklypo nuosavybės teisės turėtojas, nėra įregistravęs jokių kitų daiktinių teisių į žemės sklypą, todėl formuojant bendrą žemės sklypą, reikalingą statiniui eksploatuoti, nebuvo pagrindo taikyti CK 4.75 str. Teismas pažymėjo, kad 2000-01-27 sprendimu patvirtintas detalusis planas leidžia žemės sklypo ribų ir ploto tikslinimą. Ieškovas neįrodė, kad administracinis pastatas, kuriame ieškovas nuosavybės teise turi patalpas, turėtų priklausinį - automobilių aikštelę. Teismas padarė išvadą, kad nebuvo pažeisti reikalavimai dėl sklypų formavimo. Teismas konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-04 įsakymu Nr.30-931 buvo suformuotas sklypas, reikalingas būtent administracinio pastato, kuriame ieškovas turi nuosavybės teise patalpas, eksploatavimui. Įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad ginčijami atsakovų priimti sprendimai nepažeidė ieškovo teisių bei teisės normų reikalavimų.

10Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija “Spaudos rūmai” padavė apeliacinį skundą. Prašo apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti. Apeliantas nurodo, kad teismas, priimdamas atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos pozicijos pakeitimą, pažeidė šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principus. Bendrai naudojamo valstybinės žemės sklypo padalinimo, jo ribų ir/ar ploto keitimo bei kiti klausimai, galintys turėti įtakos turtinės teisės ne konkurso tvarka išsinuomoti žemės sklypą apimčiai, turėjo būti sprendžiami visų žemės sklypą bendrai naudojančių asmenų susitarimu. Apelianto nuomone teismas nepagrįstai netaikė LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintos Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos 8 p. Skunde pažymi, kad buvo pažeistos žemės sklypų formavimo taisyklės, nustatančios reikalavimus užtikrinti jame esančių pastatų naudojimą pagal funkcinę paskirtį ir jų dydį bei automobilių parkavimo aikštelės suformavimą prie pastato esančio žemės sklypo ribose. Teismas, nuspręsdamas, kad dokumentuose įvardintas žemės mokestis yra sklypo eksploatacinių bei priežiūros išlaidų kompensavimas, neanalizavo šalių tikrosios valios ir nepagrįstai rėmėsi vien tik AB "Spauda" paaiškinimais.

11Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija ir tretysis asmuo AB “Spauda” pateikė atsiliepimus į apeliacinį skundą, prašydami jį atmesti.

12Civilinę bylą su skundu perdavus apeliacinės instancijos teismui šalys pateikė taikos sutartį, kurią Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gruodžio 20 d. nutartimi patvirtino ir bylą nutraukė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs trečiojo asmens AB "Spauda" kasacinį skundą, 2006 m. birželio 14 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gruodžio 20 d. nutartį panaikino ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Kasacinės instancijos teismas nutartyje konstatavo trečiųjų asmenų procesinių teisių ir viešojo intereso pažeidimą.

13Pakartotinai nagrinėjant bylą apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 20 d. nutartimi atmetė ieškovo ir atsakovų prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo. Sprendžiant apeliacinį skundą dėl apylinkės teismo 2005 m. birželio 1 d. sprendimo ieškovas, atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija ir tretysis asmuo AB “Spauda” palaiko apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose išdėstytas pozicijas, o atsakovo Vilniaus miesto valdybos atstovė prašo spręsti bylą teismo nuožiūra.

14Sprendimas naikinamas.

15Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka 2006 m. lapkričio 14 d. teisme gautas UAB „Molesta“ prašymas įtraukti bendrovę dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, o teismui nusprendus, jog nėra galimybės pareiškėjo įtraukti dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu – grąžinti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. UAB „Molesta“ nurodė, kad yra patalpų, esančių pastate ( - )savininkas. Teisę į patalpas bendrovė įgijo 2003 m. gegužės 26 d., o ginčas dėl šios teisės pareiškėjo naudai galutinai buvo išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. kovo 21 d. nutartimi.

162006 m. lapkričio 14 d. teismo posėdyje į bylą priimtas K. J. prašymas įtraukti jį dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu atsakovų pusėje. Pareiškėjas nurodė, kad 2006 m. spalio 26 d. pirkimo – pardavimo sutartimi įsigijo 504,43 kv. m. ploto patalpas administraciniame pastate ( - ), todėl byloje priimami sprendimai gali turėti esminės reikšmės jo teisėms ir pareigoms.

17Teisėjų kolegija vadovaudamasi LR CPK 47 str. 1 d., pagal kurią tretieji asmenys į bylą gali įstoti tik iki baigiamųjų kalbų pirmosios instancijos teisme pradžios, 2006 m. lapkričio 14 d. protokoline nutartimi prašymus atmetė.

18Analogiški prašymai išdėstyti UAB „Malaga“ prašyme, kuris 2006 m. lapkričio 14 d. protokoline nutartimi prijungtas prie bylos, bei 2007 m. rugpjūčio 29 d. teismo posėdyje prie bylos prijungtuose UAB „Eigulių Topolis“ ir A. R. pareiškimuose. Prašymai netenkinti tuo pačiu motyvu.

19Esant tokiai procesinei situacijai apelianto atstovai, greta apeliacinio skundo reikalavimų, pareiškė prašymą perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui ir tokiu būdu paminėtiems asmenims suteikti galimybę dalyvauti bylos nagrinėjime bei išsakyti nuomonę sprendžiant reikalavimus, galinčius turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms. Dalyvaujantys teismo posėdyje trečiųjų asmenų atstovai su tokia ieškovo atstovų nuomone nesutiko, o atsakovų atstovai klausimą dėl trečiųjų asmenų paliko spręsti teismo nuožiūra.

20Lietuvos Aukščiausiasis teismas šioje civilinėje byloje 2006 m. birželio 14 d. nutartyje ypatingą dėmesį atkreipė į trečiųjų asmenų teises ir teistus interesus. Naikindamas Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gruodžio 20 d. nutartį dėl byloje dalyvaujančių trečiųjų asmenų procesinių teisių pažeidimo kasacinis teismas pažymėjo, kad valstybėje netoleruojami pažeidimai, kuomet sprendžiant bylas pažeidžiamos kitų asmenų teisės, pažeidžiama nustatyta teisės tvarka. Pasisakydamas dėl byloje dalyvaujančių trečiųjų asmenų teisių pažeidimo Lietuvos Aukščiausiasis teismas taikė CPK 329 str. 2 d. 2 p. kuriame nustatyta, kad absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu pripažįstama, kai pirmosios instancijos teismas nusprendžia dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą (LR CPK 362 str. 2 d.). Byloje vyksta ginčas dėl Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 1147V nustatytų ir Vilniaus miesto valdybos 2001 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. 2213V pakeistų žemės sklypo ( - )ploto (atitinkamai 78012 kv. m. ir 64 860 kv. m.) bei ribų. Pastatai turintys adresą ( - ) ir plane pažymėti indeksais 4B22b, 7M2p ir 6B3b yra 2000 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 1147V nustatyto 78012 kv. m. dydžio žemės sklypo ribose. Ieškinį byloje pareiškė Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija “Spaudos rūmai”, kurios visi nariai yra savininkai patalpų, esančių pastate, pažymėtame indeksu 4B22b. Tačiau teismo sprendimas dėl sklypo ribų ir dydžio pakeitimo neabejotinai turės įtakos teisėms ir pareigoms asmenų, nuosavybės teise turinčių patalpas ir pastatuose 7M2p bei 6B3b, kadangi ir šie pastatai liko už 64 860 kv. m. žemės sklypo ribų. Minimų asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi matyti iš bylos medžiagos bei iš UAB „Molesta“, K. J., UAB „Malaga“, UAB „Eigulių Topolis“ ir A. R. teismui pateiktų procesinių dokumentų. Teisėjų kolegija protokolinėse nutartyse jau nurodė, kad pagal LR CPK 47 str. 1 d. nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų tretieji asmenys į bylą gali įstoti tik iki baigiamųjų kalbų. Ši įstatymo nuostata reiškia, kad tretieji asmenys į bylą gali būti įtraukti tik pirmosios instancijos teisme, nes šiuo atveju netaikytinas LR CPK 302 str., nustatantis, kad apeliaciniam procesui taikomos ir civilinio proceso nuostatos, reglamentuojančios procesą pirmosios instancijos teisme. Taip yra todėl, kad apeliacijos paskirtis yra peržiūrėti pirmosios instancijos teismo priimtus procesinius sprendimus ir patikrinti jų pagrįstumą bei teisėtumą (LR CPK 301 str.). Apeliacijos objektu negali būti aplinkybės ar įrodymai, tame tarpe ir asmenų, kaip bylos dalyvių, paaiškinimai, kurie nebuvo bylos nagrinėjimo objektas pirmosios instancijos teisme, šioje proceso stadijoje negalimi nauji reikalavimai (LR CPK 305 str., 312 str.,314 str., 320 str., 177 str. 2 d., 186 str.). Kita vertus, trečiąjį asmenį įtraukus dalyvauti byloje tik nuo apeliacinės instancijos, būtų iš esmės pažeistos jo teisės, numatytos LR CPK 47 str. 2 d.. Trečiojo asmens AB "Spauda" atstovai, prieštaraudami ieškovo atstovų prašymui grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui nurodė, kad asmenys, pareiškę prašymą įtraukti juos dalyvauti byloje trečiaisiais asmenimis, nuosavybės teise turi patalpas, kurios yra kituose pastatuose, nei kad yra ieškovo narių turimos patalpos. Todėl, AB "Spauda" atstovų nuomone, teismo sprendimas šioje byloje neįtakos jų teisių, o savo interesus jie galėtų ginti kitoje civilinėje byloje, pareikšdami savarankiškus reikalavimus. Argumentai atmetami. Visų pirma, šioje nutartyje jau pasisakyta, kad sprendimas byloje įtakos teises savininkų, turinčių patalpas visuose trijuose pastatuose (pažymėti indeksais 4B22b, 7M2p ir 6B3b), esančiuose 2000 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 1147V nustatytame 78012 kv. m. dydžio žemės sklype, nes jų teisinė padėtis nagrinėjamu aspektu yra analogiška. Kita vertus, prašymą įtraukti trečiuoju asmeniu pateikęs K. J. yra savininkas patalpų, esančių pastate, pažymėtame indeksu 4B22b. Be to UAB „Malaga“, pateiktame prašyme akivaizdžiai palaikanti trečiojo asmens AB "Spauda" poziciją byloje, nurodo esanti bendrasavininkė patalpų pastate 4B22b, o dalyvaujantys byloje ir su ieškiniu nesutinkantys, t.y. taip pat AB "Spauda" poziciją palaikantys tretieji asmenys UAB ,,Vitropolis“, UAB ,,Primadis“, UAB ,,Sanifinas“, UAB ,,Sisteminio modernizavimo grupė“, Lietuvos-Lenkijos UAB inovacinė firma ,,Savel“ neturi patalpų pastate 4B22b. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad teismo sprendimas šioje byloje paliečia teises bei interesus visų savininkų, turinčių patalpas pastatuose 4B22b, 7M2p ir 6B3b. Jei kuriam nors iš savininkų būtų atimta galimybė dalyvauti byloje, tai reikštų jo teisių pažeidimą. Esant tokiai teisinei situacijai daroma išvada, kad apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Tai yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (LR CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Kaip jau nurodyta, Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2006 m. birželio 14 d. nutartimi konstatavo viešąjį interesą šioje byloje. Pripažinti, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas liečia viešąjį interesą taip pat leidžia ir suinteresuotų asmenų skaičius, ginčijamo sklypo išsidėstymo vieta Vilniaus mieste, jo reikšmė Respublikos sostinės vystymuisi bei plėtrai. Aptartos aplinkybės leidžia peržengti apeliacinio skundo ribas (LR CPK 320 str. 2 d.).

21Esant absoliučiam negaliojimo pagrindui (329 str. 2 d. 2 p.) skundžiamas teismo sprendimas naikinamas. Kadangi nedalyvavę byloje asmenys į bylą gali būti įtraukti tik vykstant procesui pirmosios instancijos teisme, byla perduodama nagrinėti iš naujo apylinkės teismui (LR CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 1 p.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 - 331 str. teismas

Nutarė

23Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2005 m. birželio 1 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo Spaudos rūmų... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Vilniaus miesto valdyba 2000 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 1147V nustatė,... 5. Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija “Spaudos... 6. Ieškovas nurodė, kad sumažinus žemės sklypo plotą ir pakeitus jo ribas... 7. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu ieškiniui... 8. Tretieji asmenys AB “Spauda”, UAB “Primadis”, UAB “Sanifinas”, UAB... 9. Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2005-06-01 sprendimu ieškinį... 10. Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija “Spaudos... 11. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija ir tretysis asmuo AB... 12. Civilinę bylą su skundu perdavus apeliacinės instancijos teismui šalys... 13. Pakartotinai nagrinėjant bylą apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismas... 14. Sprendimas naikinamas.... 15. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka 2006 m. lapkričio 14 d. teisme gautas UAB... 16. 2006 m. lapkričio 14 d. teismo posėdyje į bylą priimtas K. J. prašymas... 17. Teisėjų kolegija vadovaudamasi LR CPK 47 str. 1 d., pagal kurią tretieji... 18. Analogiški prašymai išdėstyti UAB „Malaga“ prašyme, kuris 2006 m.... 19. Esant tokiai procesinei situacijai apelianto atstovai, greta apeliacinio skundo... 20. Lietuvos Aukščiausiasis teismas šioje civilinėje byloje 2006 m. birželio... 21. Esant absoliučiam negaliojimo pagrindui (329 str. 2 d. 2 p.) skundžiamas... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 - 331 str.... 23. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2005 m. birželio 1 d. sprendimą...