Byla e2-3404-904/2019
Dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas Ūsas,

2vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovui D. P. dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti jai iš atsakovo 1517,83 Eur negrąžintą finansavimo dalį, 1040,08 Eur mokėjimo palūkanas, paskaičiuotas iki bylos iškėlimo teisme dienos, 39,08 procentų dydžio mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas už negrąžintą sumą (1517,83 Eur) nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, 136,60 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (CPK 130 straipsnis). Ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Remiantis pateiktais rašytiniais įrodymais, byloje nustatytos faktinės aplinkybės. Atsakovas ir pradinė kreditorė uždaroji akcinė bendrovė „mogo LT“ sudarė Lizingo (išperkamosios nuomos) sutartį Nr. LG03102014/0038, pagal kurią pradinė kreditorė suteikė atsakovui teisę valdyti ir naudotis lizingo pagrindu bei išpirkti transporto priemonę BMW 320, o atsakovas priėmė transporto priemonę iš pradinės kreditorės ir ją valdė ir ja naudojosi lizingo pagrindu su teise išpirkti bei įsipareigojo mokėti lizingo įmokas pradinei kreditorei. Vadovaujantis Sutarties 14.3. punktu, 2015 m. balandžio 7 d. dėl esminių sutarties pažeidimų, tai yra atsakovas nemokėjo įmokų sutartyje numatyta tvarka, sutartis buvo nutraukta, o transporto priemonė sugrąžinta teisėtai automobilio savininkei – pradinei kreditorei. Sutarties nutraukimo dieną atsakovo bendra įsiskolinimo suma pagal sutartį sudarė 2080,14 Eur. 2015 m. liepos 22 d. pradinė kreditorė pardavė transporto priemonę už 1100 Eur ir šia suma sumažino atsakovo bendrą įsiskolinimą, kuris transporto priemonės pardavimo dieną sudarė 2617,83 Eur. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų padengęs įsiskolinimą, byloje nėra. Pradinė kreditorė 2016 m. kovo 7 d. reikalavimo perleidimo sutartimi perleido reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą naujai kreditorei akcinei bendrovei „Debt Capital management“. 2018 m. rugpjūčio 23 d. reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorė akcinė bendrovė „Debt Capital management“ perleido kreditorinio reikalavimo teises į atsakovo įsiskolinimą ieškovei. Atsakovas, pranešimu dėl reikalavimo teisių perleidimo, buvo informuotas apie reikalavimo teisių perleidimą naujai kreditorei, tačiau atsakovas su ieškove neatsiskaitė. Ieškovė, įgijusi reikalavimo teisę į atsakovo skolą ir su ja susijusius reikalavimus, nuo reikalavimo perleidimo sutarties iki kreipimosi į teismą dienos paskaičiavo 1040,08 Eur palūkanų ir 136,60 delspinigių, todėl bendra atsakovo skola ieškovei sudaro 1517,83 Eur negrąžinto kredito, 1040,08 Eur palūkanų ir 136,60 delspinigių, iš viso 2694,51 Eur.

9Nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 – 6.4 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). CK 6.567 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita. Pradinė kreditorė suteikė atsakovui teisę valdyti ir naudotis lizingo pagrindu bei išpirkti transporto priemonę, o atsakovas priėmė transporto priemonę ir ją valdė ir naudojosi lizingo pagrindu su teise išpirkti bei įsipareigojo mokėti lizingo įmokas pradinei kreditorei, tačiau savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdo, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė įrodė ir pagrįstai apskaičiavo skolos dydį, ieškovės reikalavimas tenkintinas, iš atsakovo priteistina 1517,83 Eur skola, 1040,08 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų ir 136,60 Eur delspinigių.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo sutartines palūkanas pagal lizingo sutartį nuo pagrindinės skolos sumos (1517,83 Eur) nuo bylos teisme iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). Kai skolininkas praleidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko ne tik įvykdyti prievolę, bet ir sumokėti palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Pagrindinė palūkanų paskirtis yra mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais (CK 6.870 straipsnis, 6.872 straipsnis). Atlyginimas palūkanų forma mokamas iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Palūkanos, kaip mokestis už pinigų skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos pelno palūkanomis, iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pelno palūkanos yra atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-357/2007; 2014 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2014).

11Paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos (lizingo finansavimo) suma mokėjimo tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-09 nutartis Nr. 3K-3-509/2010). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos 39,08 procentų dydžio sutartinės metinės palūkanos skaičiuojamos nuo 1517,83 Eur skolos skaičiuojant nuo 2018 m. gruodžio 20 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

12Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis ir 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškinį tenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 61 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 93 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo D. P., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 1517,83 Eur negrąžintą finansavimo dalį, 1040,08 Eur mokėjimo palūkanas, paskaičiuotas iki bylos iškėlimo teisme dienos, 136,60 Eur delspinigių, 39,08 procentų dydžio mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas už negrąžintą sumą (1517,83 Eur) nuo bylos iškėlimo dienos 2018 m. gruodžio 20 d. iki teismo sprendimo įvykdymo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gruodžio 20 d. iki teismo sprendimo įvykdymo ir 61 Eur bylinėjimosi išlaidas (žyminis mokestis) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Legal Balance“, juridinio asmens kodas 302528679, Žalgirio g. 90, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT71 3520 0003 0252 8679, akcinė bendrovė Neo Financing.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai