Byla AS-140-556/2018
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. A. P. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas R. A. P. (toliau – ir pareiškėjas) 2017 m. spalio 5 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, kuriame prašė: 1) pripažinti, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) 2017 m. sausio 25 d. raštu Nr. (23.4–08) RNA–2484 ir 2017 m. kovo 10 d. raštu Nr. (23.4–08) RNA– 7617 (toliau – ir Raštai) nepagrįstai atsisakė ištirti ir įvertinti jo 2016 m. lapkričio 2 d. rašte bei 2017 m. vasario 9 d. ir 2017 m. kovo 20 d. skunduose išdėstytus argumentus; 2) pripažinti, kad Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Kauno VMI) teiginiai dėl uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Multiimpex“ bankroto pripažinimo tyčiniu, pažeidė jo teises, dėl ko Kauno VMI turėtų būti įpareigota atšaukti minėtus teiginius; 3) priteisti pareiškėjo naudai 156 028,66 Eur neturtinės žalos atlyginimą ir įmonei OMW Refining&Marketing Gmbh priteistas 105 379,96 Eur mokėjimo palūkanas.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 17 d. nutartimi pareiškėjui nustatė terminą iki 2017 m. spalio 30 d. skundo trūkumams pašalinti, t. y. pateikti patikslintą skundą su aiškiai suformuluotais reikalavimais; praleidus terminą skundui paduoti, pateikti prašymą atnaujinti praleistą terminą; sumokėti 30 Eur žyminį mokestį ir pateikti tai patvirtinantį mokėjimo dokumentą arba pateikti prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo; nurodyti, ar pageidauja bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

7Pareiškėjas, šalindamas nustatytus trūkumus, 2017 m. spalio 30 d. pateikė teismui patikslintą skundą, kuriame prašė: 1) įvertinti tai, kad VMI Raštais nepagrįstai atsisakė ištirti ir įvertinti jo 2016 m. lapkričio 2 d. rašte bei 2017 m. vasario 9 d. ir 2017 m. kovo 20 d. skunduose išdėstytus argumentus; 2) pripažinti, kad Kauno VMI teiginiai dėl UAB „Multiimpex“ bankroto pripažinimo tyčiniu, pažeidė jo teises, dėl ko Kauno VMI turėtų būti įpareigota atšaukti minėtus teiginius; 3) priteisti pareiškėjo naudai 156 028,66 Eur neturtinės žalos atlyginimą ir įmonei OMW Refining&Marketing Gmbh priteistas 105 379,96 Eur mokėjimo palūkanas.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. lapkričio 13 d. nutartimi pareiškėjui nustatė terminą iki 2017 m. gruodžio 4 d. patikslinto skundo trūkumams pašalinti, t. y. pateikti patikslintą skundą su aiškiai suformuluotais reikalavimais; praleidus terminą skundui paduoti, pateikti prašymą atnaujinti praleistą terminą; sumokėti 30 Eur žyminį mokestį ir pateikti tai patvirtinantį mokėjimo dokumentą arba pateikti prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo; patikslinti bylos šalis.

9Pareiškėjas 2017 m. gruodžio 4 d. pateikė teismui patikslintą skundą, kuriame prašė: 1) įvertinti tai, kad VMI Raštais nepagrįstai atsisakė ištirti ir įvertinti jo 2016 m. lapkričio 2 d. rašte bei 2017 m. vasario 9 d. ir 2017 m. kovo 20 d. skunduose išdėstytus argumentus; 2) pripažinti, kad Kauno VMI teiginiai dėl UAB „Multiimpex“ bankroto pripažinimo tyčiniu, pažeidė jo teises, dėl ko Kauno VMI turėtų būti įpareigota atšaukti minėtus teiginius; 3) priteisti pareiškėjo naudai 156 028,66 Eur neturtinės žalos atlyginimą ir įmonei OMW Refining&Marketing Gmbh priteistas 105 379,96 Eur mokėjimo palūkanas.

10Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – ir Finansų ministerija) 2017 m. gegužės 30 d. raštu Nr. (14.1 l–02)–5K–1706628)–6K–l703693 atsisakius patenkinti jo prašymą, nepraleisdamas nustatyto termino, 2017 m. birželio 26 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris 2017 m. birželio 30 d. nutartimi nurodė skundo trūkumus ir jų pašalinimui nustatė terminą iki 2017 m. liepos 24 d. Teigė, kad nors ir pateikė patikslintą skundą, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi jo skundą laikė nepaduotu. Pažymėjo, kad dėl atliktos operacijos skundą teismui parengė tik 2017 m. spalio 5 d., todėl tikėjosi, jog Finansų ministerija ir VMI geranoriškai atsižvelgs į jo prašymus.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 15 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo dėl termino skundui paduoti atnaujinimo ir skundą atsisakė priimti. Nurodė nutarčiai įsiteisėjus grąžinti 2017 m. gruodžio 4 d. sumokėtą 30 Eur žyminį mokestį.

13Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 29 straipsnio 1 dalimi, ir pažymėjo, kad iš pareiškėjo skundo reikalavimų matyti, jog pareiškėjas ginčijo VMI priimtus Raštus, kuriais, pareiškėjo vertinimu, VMI nepagrįstai atsisakė ištirti ir įvertinti jo 2016 m. lapkričio 2 d. rašte bei 2017 m. vasario 9 d. ir 2017 m. kovo 20 d. skunduose išdėstytus argumentus. Be to, pareiškėjas prašė pripažinti Kauno VMI teiginius dėl UAB „Multiimpex“ bankroto pripažinimo tyčiniu, pažeidžiančius jo teises bei priteisti neturtinę žalą.

14Teismas pažymėjo, kad, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, pareiškėjas skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu pateikė 2017 m. birželio 29 d. administracinėje byloje Nr. I–4285–1063/2017, kuris teismo 2017 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi buvo laikytas nepaduotu, nutartis įsiteisėjo 2017 m. rugpjūčio 24 d. Teismas akcentavo, kad nagrinėjamoje byloje pareiškėjas skundą teismui pateikė 2017 m. spalio 9 d., t. y. ilgiau nei po mėnesio, kai įsiteisėjo teismo 2017 m. rugpjūčio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I–4285–1063/2017.

15Vertindamas pareiškėjo nurodytas skundo padavimo termino praleidimo aplinkybes, teismas pažymėjo, kad pareiškėjas, teigdamas, jog jam buvo atlikta operacija, nenurodė, kokia konkreti operacija buvo atlikta, nepateikė duomenų, susijusių su atlikta operacija, nenurodė, kokiu laikotarpiu dėl atliktos operacijos jam kilo sunkumų, dėl kurių jis negalėjo aktyviai ginti savo galimai pažeistų teisių. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, jog pareiškėjo nurodytos priežastys dėl sveikatos būklės yra abstrakčios ir nepatvirtintos jokiais byloje esančiais įrodymais, todėl negali būti laikomos objektyviomis.

16Teismo vertinimu, būtent pareiškėjo veiksmai (neveikimas) lėmė tai, kad skundas paduotas praleidus terminą skundui pateikti, kadangi pareiškėjas nepateikė teismui įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, jog pareiškėjas neturėjo galimybių pateikti skundą nepraleidęs ABTĮ nustatytų terminų.

17Teismas pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, jog nėra pagrindo atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, pareiškėjo skundo dalį dėl Raštų panaikinimo atsisakytina priimti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punkto pagrindu.

18Teismas pažymėjo, kad atsisakius priimti pareiškėjo skundo dalį dėl Raštų panaikinimo, atsisakytina priimti ir skundo dalį dėl žalos atlyginimo. Remdamasis ABTĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktu, teismas išaiškino pareiškėjui, kad jeigu pareiškėjas žalos atsiradimo faktą kildina iš kitų atsakovų veiksmų (neveikimo), jis turi teisę teikti skundą apygardos administraciniams teismams bendra tvarka dėl žalos atlyginimo.

19Teismas akcentavo, kad pareiškėjas už skundą sumokėjo 30 Eur žyminį mokestį. Remdamasis ABTĮ 38 straipsnio 1 dalies 3 punktu, pareiškėjo sumokėtą 30 Eur žyminį mokestį nurodė grąžinti.

20III.

21Pareiškėjas R. A. P. padavė atskirąjį skundą, kurį vėliau patikslino, ir kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

22Atskirajame skunde pareiškėjas nurodo, kad teismas, 2017 m. spalio 17 d. ir 2017 m. lapkričio 13 d. nutartimis nustatydamas terminą skundo trūkumams pašalinti, neišaiškino jam, jog V. R. Ąžuolyno sveikatos centro pažyma nėra pakankamas įrodymus termino skundui paduoti praleidimo priežastims įvertinti. Pareiškėjas teigia, kad teismas, vertindamas medicininio pobūdžio aplinkybes, viršijo savo kompetencijos ribas, kadangi aplinkybes dėl sveikatos būklės sunkumo gali konstatuoti tik medikai.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas dėl termino skundui paduoti atnaujinimo ir atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

26Pagal ABTĮ 29 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto paskelbimo arba individualaus teisės akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

27Byloje nėra ginčo, jog pareiškėjas, kuris į teismą kreipėsi 2017 m. spalio 5 d., praleido terminą VMI 2017 m. sausio 25 d. ir 2017 m. kovo 10 d. raštams apskųsti.

28Pagal ABTĮ 30 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose.

29Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA492-6/2012, 2015 m. kovo 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA-9-143/2015, 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-723-502/2017).

30Atskirajame skunde pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija dėl praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo ir teigia, kad terminą skundui paduoti jis praleido dėl to, jog jam buvo atliekama operacija, tai patvirtina V. R. Ąžuolyno sveikatos centro pažyma.

31Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką terminas skundui paduoti dėl ligos gali būti atnaujinamas tik tokiu atveju, jeigu liga buvo tokio pobūdžio, kad ji apriboja pareiškėjo galimybes pačiam arba per įgaliotus asmenis laiku kreiptis nustatyta tvarka, siekiant apginti galimai pažeistas jo teises (pvz., 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-661/2011, 2017 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-593-502/2017). Pareiškėjai, norintys termino praleidimą pateisinti pablogėjusia sveikata, termino atnaujinimo klausimą nagrinėjančiam teismui privalo pateikti konkrečius įrodymus apie sveikatos būklę.

32Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į minėtas nuostatas ir įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, pareiškėjo nurodytas skundo padavimo teismui termino praleidimo priežastis, pritaria pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės nelaikytinos objektyviomis ir nepriklausiusiomis nuo jo valios, todėl vertintinos kaip subjektyvios bei nesudarančios pagrindo atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą. Pažymėtina, kad pareiškėjo pateiktoje V. R. Ąžuolyno sveikatos centro pažymoje nurodyta, jog pareiškėjui dėl kelio sąnario protezavimo buvo tęsiamas nedarbingumo pažymėjimas nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. iki 2017 m. spalio 19 d. Tad iš pateiktos pažymos akivaizdu, jog ji neapima viso laikotarpio nuo VMI 2017 m. sausio 25 d. ir 2017 m. kovo 10 d. raštų priėmimo iki pareiškėjo kreipimosi į teismą 2017 m. spalio 5 d. Jokių kitų objektyvių, nuo jo valios nepriklausiusių priežasčių, kodėl per visą laikotarpį nuo VMI 2017 m. sausio 25 d. ir 2017 m. kovo 10 d. raštų priėmimo, nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, pareiškėjas nenurodė. Esant tokiai situacijai, pareiškėjo nurodytos priežastys negali būti vertinamos kaip svarbios priežastys atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą.

33Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, priėmęs ginčijamą nutartį, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias skundo priėmimą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Pareiškėjo R. A. P. atskirąjį skundą atmesti.

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. A. P. atskirąjį... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas R. A. P. (toliau – ir pareiškėjas) 2017 m. spalio 5 d.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 17 d. nutartimi... 7. Pareiškėjas, šalindamas nustatytus trūkumus, 2017 m. spalio 30 d. pateikė... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. lapkričio 13 d. nutartimi... 9. Pareiškėjas 2017 m. gruodžio 4 d. pateikė teismui patikslintą skundą,... 10. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti.... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 15 d. nutartimi... 13. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 14. Teismas pažymėjo, kad, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO... 15. Vertindamas pareiškėjo nurodytas skundo padavimo termino praleidimo... 16. Teismo vertinimu, būtent pareiškėjo veiksmai (neveikimas) lėmė tai, kad... 17. Teismas pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, jog nėra pagrindo atnaujinti... 18. Teismas pažymėjo, kad atsisakius priimti pareiškėjo skundo dalį dėl... 19. Teismas akcentavo, kad pareiškėjas už skundą sumokėjo 30 Eur žyminį... 20. III.... 21. Pareiškėjas R. A. P. padavė atskirąjį skundą, kurį vėliau patikslino,... 22. Atskirajame skunde pareiškėjas nurodo, kad teismas, 2017 m. spalio 17 d. ir... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017... 26. Pagal ABTĮ 29 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip,... 27. Byloje nėra ginčo, jog pareiškėjas, kuris į teismą kreipėsi 2017 m.... 28. Pagal ABTĮ 30 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas... 29. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo... 30. Atskirajame skunde pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 31. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką terminas skundui... 32. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į minėtas nuostatas ir įvertinusi byloje... 33. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. Pareiškėjo R. A. P. atskirąjį skundą atmesti.... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutartį... 37. Nutartis neskundžiama....