Byla 2A-692/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės, Audronės Jarackaitės, sekretoriaujant Ilonai Kovger, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Justinui Čobotui, atsakovo atstovei Neringai Jefimovienei, trečiojo asmens atstovui advokatui Edgarui Mikaloniui, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-260-560/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ (buvęs pavadinimas - R. M. individuali firma „Akordas“) ieškinį atsakovei Visagino savivaldybės administracijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimų atlikti veiksmus, tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kašgarija“, institucija, teikianti išvadą byloje, Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „AKORDAS 1“ (buvęs pavadinimas - R. M. individuali firma „Akordas“) pateikė teismui ieškinį, kurio dalyką vėliau tikslino, prašydamas: 1. panaikinti atsakovo Visagino savivaldybės administracijos 2009 m. balandžio 17 d. sprendimą Nr. (4.29)-1-1663, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 2. panaikinti atsakovo 2009 m. balandžio 27 d. sprendimą, kuriuo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė supaprastintame atvirame konkurse Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbams pirkti; 3. panaikinti atsakovo 2009 m. balandžio 24 d. sprendimą, kuriuo ieškovo pretenzija pripažinta nepagrįsta, pasiūlymo atmetimas paliktas galioti ir nepanaikintas; 4. įpareigoti atsakovą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka toliau nagrinėti ieškovo pasiūlymą, pateiktą supaprastintam atviram konkursui Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbams pirkti; 5. priteisti iš atsakovo ieškovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

4Nurodė, kad Visagino savivaldybės administracija paskelbė supaprastintą atvirą konkursą Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbams pirkti. Ieškovas per konkurso dokumentų nustatytus terminus pateikė atsakovui savo pasiūlymą bei pridėjo visus savo kvalifikacijos atitikimą nustatytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus. Ieškovas gavo atsakovo 2009 m. balandžio 9 d. raštą, kuriuo buvo prašoma patikslinti ieškovo kvalifikacinius dokumentus. 2009 m. balandžio 14 d. ieškovas pateikė atsakovui visus reikalautus dokumentus, susijusius su ieškovo kvalifikacija. 2009 m. balandžio 20 d. ieškovas gavo atsakovo 2009 m. balandžio 17 d. pranešimus, kurių viename buvo pranešta ieškovui, jog jo pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad ieškovas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų. 2009 m. balandžio 20 d. ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl netinkamo teisės aktų aiškinimo vertinant LR aplinkos ministerijos išduotą atestatą Nr. 1798, tačiau 2009 m. balandžio 18 d. gavo atsakovo 2009 m. balandžio 27 d. raštą, kuriuo nurodoma, kad atsakovas nusprendė pripažinti ieškovo pretenziją nepagrįsta ir tęsti viešojo pirkimo procedūras.

5Ieškovas nurodė, kad pagal Viešojo konkurso sąlygų 1 dalies 1 punktą į Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbų apimtį įeina: (1) Apšvietimo tinklai (Sąlygų 1.1 punktas); (2) Bendrastatybiniai darbai (paruošiamieji, ardymo darbai, žemės darbai, betoninių bortų įrengimas, akmeninių bortų įrengimas, betono trinkelių dangos įrengimas, akmens plytelių įrengimas ir kt.) (Sąlygų 1.2 punktas); (3) Lietaus, nuotekų sistemos įrengimas (Sąlygų 1.3 punktas); (4) Suolų, šiukšlių dėžių įrengimas (Sąlygų 1.4 punktas). LR aplinkos ministerijos 2008 m. gegužės 30 d. išduotu atestatu Nr. 1798 ieškovui suteikta teisė atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus, kultūros paveldo objektų tvarkybą, leidžiamų statinių grupės – gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, keliai, keliai (gatvės), inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, kultūros paveldo statiniai. Leidžiamų statybos darbų sritys – žemės darbai, asfalto dangos konstrukcijų įrengimas, apdailos darbai, išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas; kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai. Remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 1 priedo 1.1 punktu, bendrieji statybos darbai skirstomi į šias rūšis: (1) žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; pylimų supylimas; kanalų ir griovių kasimas bei jų tvirtinimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; jūros ir vidaus vandens telkinių dugno gilinimas; užtvankų supylimas; kiti panašaus profilio darbai); (2) statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio ir pan.) statyba ir montavimas; hidroizoliacija; stogų įrengimas; apdailos darbai; kiti panašaus profilio darbai. Atestatu ieškovui suteiktos teisės atlikti statinio ar statinio dalies statybos darbus. Atestate neišskiriama, kokius statybos darbus ieškovui suteikiama teisė atlikti, todėl darytina išvada, kad suteikiama teisė atlikti visus statybos darbus, tai yra, tiek bendruosius, tiek specialiuosius statybos darbus. Šią išvadą patvirtina 2003 m. birželio 30 d. LR aplinkos ministerijos išduotas Atestatas Nr. 1798, galiojęs iki 2008 m. birželio 30 d., kuriuo ieškovui suteikta teisė atlikti bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, vykdyti statinio statybos techninę priežiūrą. Atestate nurodytos statinių grupės ir statybos darbų sritys pilnutinai apima Viešojo konkurso darbų apimtį, nurodytą Viešojo konkurso sąlygų 1.2., 1.3. ir 1.4. punktuose, ir pilnutinai atitinka reikalavimus, nurodytus Viešojo konkurso sąlygų 11.5. punkte, reikalaujančiame dokumento, įrodančio teisę atlikti bendruosius statybos darbus. Dėl reikalavimų, nurodytų Viešojo konkurso sąlygų 1.1. punkte ir 11.5. punkto dalies, susijusios su teise atlikti elektros iki 1000 V įtampos ir išorinių inžinerinių tinklų darbus, ieškovas pasiūlyme nurodė, jog pasitelks subrangovą, atitinkantį visus reikalavimus šiems darbams atlikti ir šioje dalyje tarp šalių ginčas nekyla. Viešojo konkurso sąlygų 11.5 punkte numatytas kvalifikacijos reikalavimas nurodo, kad tiekėjas privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Tame pačiame punkte numatytas reikalavimas įpareigoja konkurso dalyvius pateikti LR aplinkos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę atlikti bendruosius statybos darbus. Remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 1 priedo 1.1. p, bendrieji statybos darbai skirstomi į žemės darbus ir statybinių konstrukcijų statybą ir montavimą. Ieškovo nuomone, darytina išvada, kad atsakovas, keldamas reikalavimą konkurso dalyviui turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, kelia reikalavimus, nesusijusius su rengiamo konkurso darbais. Reikalaudamas statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo kvalifikacijos, atsakovas reikalauja Viešojo konkurso dalyvius turėti teisę įrenginėti stogus, vykdyti apdailos ar hidroizoliacijos darbus, nors tokio pobūdžio darbai šiuo viešuoju pirkimu nėra perkami. Tokiu būdu atsakovas pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme numatytą kvalifikacijos reikalavimų proporcingumo pirkimo objektui principą. Ieškovas teigia, jog jis pilnutinai atitinka visus kvalifikacijos reikalavimus, reikiamus viešojo konkurso Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbų pirkimui. Iš 2009 m. kovo 31 d. konkurso Visagino miesto pėsčiųjų alėjos tarp Visagino ir Veteranų gatvių rekonstrukcijos darbams dalyvių ir jų pasiūlymuose pateiktų kainų sąrašo matyti, kad UAB „Kašgarija“ (kuri viešojo pirkimo konkurso preliminarioje eilėje užėmė pirmąją vietą) pasiūlymas, visus pasiūlymus surikiavus kainų didėjimo tvarka, buvo aštuntas. Ieškovo pateiktame pasiūlyme buvo nurodyta mažesnė kaina nei UAB „Kašgarija“ pasiūlyme, todėl, ieškovo nuomone, darytina išvada, kad tuo atveju, jei atsakovas nebūtų neteisėtai ir nepagrįstai atmetęs ieškovo pasiūlymo, jis turėtų realią galimybę laimėti Viešąjį konkursą ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 24 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad pagal Konkurso sąlygų 11.5 punktą iš tiekėjo be kitų reikalavimų buvo reikalaujama pateikti LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę atlikti bendruosius statybos darbus, o ieškovo pateiktame atestate Nr. 1798 tokia teisė nenumatyta. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad LR Aplinkos ministerijos 2009 m. balandžio 29 d. rašte dėl atestato (T. 1, b. l. 50) nurodyta, jog atestate nurodyti žemės darbai suteikia teisę atlikti reljefo tvarkymo darbus, vadovaujantis STR 1.08.02:2002 1 priedo 1.1.1 punktu. Tačiau minėtame STR 1.08.02:2002 1 priedo 1.1.1 punkte yra nurodyti statybos sklypo reljefo tvarkymo darbai, todėl LR Aplinkos ministerijos 2009 m. balandžio 29 d. raštas negali būti patvirtinimu, jog ieškovas gali atlikti statinio (LR Statybos įstatymo 2 str. 2 d.) statybos darbus. Tuo tarpu iš Konkurso sąlygų 1.2 punkto ir priedo prie jų „Statybos montavimo darbų kiekių žiniaraščiai“ (b. l. 171-185) matyti, jog atsakovas perka ne vien žemės darbus, kurie sudaro tik nedidelę dalį visų perkamų statybos darbų. Taip pat iš minėto žiniaraščio matyti, kad atsakovas perka ne statybos sklypo reljefo tvarkymo, kasimo ar žemės pylimo darbus, o pėsčiųjų alėjos (monolitinių konstrukcijų ardymo, monolitinių pamatų, laiptų, atramos sienų betonavimo ir apdailos) rekonstrukcijos darbus (b. l. 177), kurie nėra skirti žemei kasti, pilti ar požeminiams darbams atlikti. Be to, LR Aplinkos ministerijos 2010 m. vasario 4 d. rašte dėl paaiškinimų pateikimo (b. l. 190) taip pat patvirtinama, kad LR Aplinkos ministerijos išduoto atestato ypatingiems statiniams statyti dalyje „statybos darbų sritys“ įrašas „žemės darbai“ nesuteikia teisės atlikti tokius darbus kaip „betonuoti pėsčiųjų tako laiptus, gelžbetonio atramines sienutes“ ypatingame statinyje, nes šie darbai priskirtini statybinių konstrukcijų darbams, nurodytiems STR 1.08.02:2002 1 priedo 1.1.2 punktui. Pažymėta ir tai, kad pagal STR 1.02.07:2004 46.7 punktą teisė atlikti nurodytų sričių statybos darbus yra nustatoma atestate, todėl jame nenurodžius atitinkamos statybos darbų srities, atestuotas asmuo neturi teisės atlikti statybos darbų toje srityje. Tai vėlgi patvirtinama ir minėtu LR Aplinkos ministerijos 2010 m. vasario 4 d. raštu, kuriame nurodoma, jog LR Aplinkos ministerijos išduotas atestatas ypatingiems statiniams statyti suteikia teisę atlikti tik atestato dalyje „statybos darbų sritys“ nurodytus ypatingo statinio statybos darbus. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad vadovaujantis Konkurso sąlygų 11.5 ir 56.1 punktais ieškovo pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas.

7Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Akordas 1“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 24 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Akordas 1“ ieškinį patenkinti visiškai. Nurodo šiuos argumentus:

81. Iš konkurso pasiūlymų sąrašo matyti, kad ieškovas pasiūlė tuos pačius darbus atlikti už 3 776 837,35 Lt, t. y. 402 863,79 Lt pigiau nei viešąjį konkursą laimėjusi UAB „Kašgarija“, todėl Visagino miesto savivaldybė galimai planuoja iššvaistyti bent 402 863,79 Lt, ar net 1 274 411,20 Lt (pripažinto laimėjusiu pasiūlymo kainos skirtumas su mažiausią kainą pasiūliusio konkurso dalyvio, kurio pasiūlymas taip pat atmestas, kaina).

92. Teismo atliktas Konkurso sąlygų 11.5 punkto (reikalaujama pateikti LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę atlikti bendruosius statybos darbus) vertinimas yra nepagrįstas, prieštaraujantis teisės aktų nuostatoms, protingumo bei sąžiningumo principams, o taip pat LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje numatytam proporcingumo principui. VPĮ 32 straipsnio 2 dalyje numatyta kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Todėl, ieškovo nuomone, Konkurso sąlygų 11.5 punkte nustatytas reikalavimas turėti teisę atlikti bendruosius statybos darbus yra vertintinas proporcingai perkamiems darbams, t. y. tiekėjas privalo pateikti atestatą, suteikiantį teisę atlikti būtent tuos bendruosius statybos darbus, kurie yra perkami konkrečiu pirkimu, o ne apskritai visus bendruosius statybos darbus.

103. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovui suteikiama teisė atlikti tik reljefo tvarkymo darbus, nes pagal STR 1.08.02.:2002 1 priedo 1.1.1 punktą žemės darbai įvardijami plačiau. Be to, teismas neatsižvelgė, kad ieškovui suteikiama teisė atlikti asfalto dangos konstrukcijų darbus, vykdyti susisiekimo komunikacijų, t. y. kelių ir gatvių statybos darbus, kas ir perkama Konkurso metu. Tuo tarpu teismas nepagrįstai susiaurino ieškovui LR Aplinkos ministerijos atestatu suteiktų teisių apimtį bei padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovui nėra suteikta teisė atlikti asfalto, betono, trinkelių ir plytelių dangos statybos darbus.

114. Teismas nepagrįstai nevertino ieškovo pateikto senojo atestato, galiojusio nuo 2003 m. birželio 30 d. iki 2008 m. birželio 30 d., kuriame nurodyta, jog ieškovas turėjo teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas minėto pobūdžio darbus atlieka jau daugiau kaip 10 metų, nuo 2008 m. birželio 30 d. nėra pasikeitusios jokios aplinkybės, darančios įtaką ieškovo teisėms vykdyti nuo 2003 m. birželio 30 d. iki 2008 m. birželio 30 d. galiojusiame atestate nurodytus darbus.

125. Netinkamai vertintas ir LR Aplinkos ministerijos 2009 m. balandžio 29 d. rašto Nr. (13-2)-D8-3756 turinys bei nepagrįstai vadovautasi LR Aplinkos ministerijos 2010 m. vasario 4 d. raštu Nr. (13-4)-D8-1216, nes jis pateiktas gavus abstraktų trečiojo asmens UAB „Kašgarija“ prašymą išaiškinti atestatu suteikiamų teisių (statybos darbų sritis – žemės darbai) apimtį, o UAB „Kašgarija“ paklausime net nebuvo nurodytas konkretus atestatas. Atitinkamai LR Aplinkos ministerijos pateikta išvada taip pat yra abstrakti, nevisapusiška, suformuluota neatsižvelgiant į konkrečias šios bylos aplinkybes, todėl vertintina kritiškai, nes atestatu ieškovui suteikta teisė atlikti ne vien tik žemės darbus, bet ir asfalto dangos konstrukcijų įrengimo, apdailos, išorės vandentiekio bei nuotekų šalinimo įrengimo darbus.

136. LR Aplinkos ministerijos 2009 m. balandžio 29 d. rašte pateikiama išvada patvirtino, kad ieškovui išduotas atestatas suteikia teisę atlikti atestate nurodytose statinių grupėse šiuos konkrečius darbus: plytelių, trinkelių dangų klojimas, bortų, lauko laiptų, atraminių sienučių įrengimas. Atitinkamai būtent minėta LR Aplinkos ministerijos 2009 m. balandžio 29 d. išvada buvo pateikta pagal ieškovo prašymą išaiškinti konkrečiu jam išduotu atestatu suteiktų teisių apimtį bei išaiškinti. ar atestatas suteikia teisę atlikti arbus, kurie yra perkami atliekant ginčijamą viešąjį pirkimą.

147. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino faktinės aplinkybės, kad atsakovas ieškovo pasiūlymą viešajame konkurse atmetė tik dėl to, kad ieškovas tariamai negali vykdyti betono, trinkelių, plytelių dangos įrengimo darbų (2009 m. balandžio 17 d. pranešimas Nr. (4.29)-1-1663. Tačiau ieškovo atestate nurodoma, kad ieškovui suteikiama teisė atlikti susisiekimo komunikacijų – kelių bei kelių (gatvių) statybos darbus, o šių darbų atlikimo sritys – žemės darbai bei asfalto dangos konstrukcijų įrengimas. Tokiu būdu, ieškovo nuomone, pagrįstai manytina, kad ieškovas, turintis teisę atlikti asfalto dangos konstrukcijų įrengimo darbus, kurie technologiškai yra daug sudėtingesni, turi teisę atlikti ir to paties pobūdžio betono, trinkelių ar plytelių konstrukcijų įrengimo darbus. Antai LR Aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 9.1 punkte nustatyta, kad keliai – tai inžineriniai statiniai, skirti transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, o kelia sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme. Taigi Konkursu perkami statybos darbai priskirtini susisiekimo komunikacijų (kelių (gatvių)) įrengimo darbams, todėl ieškovas turi teisę vykdyti šiuos darbus ir atitinka visus Konkurso sąlygose nustatytus tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus.

158. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, vadovavosi Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės 2009 m. lapkričio 26 d. išvada Nr. 4S-4084 bei minėtos tarnybos atstovo paaiškinimais teisme. Tačiau minėtos tarnybos atstovas teisme pripažino, kad išvada buvo parengta neišanalizavus visų faktinių bylos aplinkybių, ieškovo atestato turinio ir Konkurso sąlygų nuostatų. Atitinkamai, ieškovo įsitikinimu, teikiant išvadą buvo vertintos tik ieškovui atestatu suteiktos teisės žemės darbų kontekste ir neatsižvelgta į atestatu suteiktas teises atlikti asfalto dangos konstrukcijų įrengimo bei kitus darbus. Atitinkamai ginčas yra kilęs dėl ieškovo atestato turinio, o teikiant minėtą išvadą nebuvo atsižvelgta į faktines nagrinėjamos bylos aplinkybes.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Kašgarija“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 24 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas ištyrė, kas pagal STR 1.08.02:2002 ir Statybos įstatymą yra laikoma bendraisiais darbais ir pagal tai įvertino, kokiai statybos darbų sričiai (bendriesiems, specialiesiems, žemės ir pan.) priskirtini atsakovo (perkančiosios organizacijos) pirkti darbai, o apeliacinio skundo argumentai, susiję su negaliojančio atestato vertinimu, nėra suprantami. Atitinkamai nei viename iš LR Aplinkos ministerijos raštų (2009 m. balandžio 29 d. raštas Nr. (13-2)-D8-3756 ir 2010 m. vasario 4 d. raštas Nr. (13-4)-D8-1216) nėra nurodyta, kad ieškovas turi teisę atlikti ir perkamus bendruosius statybos darbus.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Visagino savivaldybės administracija prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 24 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas, vertindamas Konkurso sąlygų 11.5 punkto reikalavimus, įvertino visus atsakovo perkamus statybos darbus. Atitinkamai senąjį ieškovo atestatą, galiojusį nuo 2003 m. birželio 30 d. iki 2008 m. birželio 30 d., teismas turėtų vertinti tik tuo atveju, jeigu minėto atestato galiojimas būtų buvęs pratęstas (STR 1.02.07:2004 49 punktas). Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino LR Aplinkos ministerijos 2009 m. balandžio 29 d. rašto Nr. (13-2)-D8-3756 ir 2010 m. vasario 4 d. rašto Nr. (13-4)-D8-1216 išvadas, iš kurių aišku, jog ieškovas neturi teisės atlikti visų perkamų darbų. Atitinkamai ieškovas nepagrįstai, atsižvelgiant į atsakovo 2009 m. balandžio 17 d. pranešimą Nr. (4.29)1-1663, nurodė, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas tik dėl to, kad jis tariamai negali vykdyti betono, trinkelių, plytelių dangos darbų, nes tai yra tik pagrindinės pasiūlymo atmetimo priežasties (atestato, suteikiančio teisę atlikti bendruosius statybos darbus, nepateikimo) paaiškinimas. Atitinkamai ieškovas, ginčydamas Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės pateiktą išvadą, nepateikia jokių jo paties teiginių pagrįstumą patvirtinančių įrodymų.

18Apeliacinis skundas atmestinas.

19Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1, 2 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d.). Skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

20Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas esmės bylai turinčias aplinkybes, tinkamai taikė materialiosios bei procesinės teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 163 str.). Apeliacinio skundo argumentai, iš esmės atkartojantys ieškovo pirmosios instancijos teismui pateiktų procesinių dokumentų argumentus, pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų, su kuriomis kolegija sutinka, nepaneigia.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad tiek ieškovo pasiūlymas, tiek ir jo pretenzija buvo atmesti tuo pagrindu, kad ieškovas neatitiko konkurso sąlygų 11.5 punkte nurodytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui ieškovas įrodinėjo kartu su pasiūlymu pateikus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2008 m. gegužės 30 d. atestatą (T. 1, b. l. 26). Tačiau pastebėtina, kad šiame atestate nėra nurodyta, kad ieškovas turi teisę atlikti bendruosius statybos darbus, kaip to buvo reikalaujama konkurso sąlygų 11.5 punkte. Būtent šiuo pagrindu ieškovo pasiūlymas bei vėliau teikta pretenzija buvo atmesti. Nesutikdamas su paminėtais atsakovo perkančiosios organizacijos veiksmais apeliantas nurodo į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštus, kurie buvo teikti kaip pirmosios, taip ir apeliacinės instancijos teismui (bet ne perkančiajai organizacijai) ir jų pagalba įrodinėja, kad jis turėjo teisę atlikti atsakovo perkamus darbus (T. 1, b. l. 50; T. 2, b. l. 44). Tačiau nei viename iš šių raštų nėra nurodyta, kad pasiūlymo pateikimo dieną ieškovas turėjo atestatą, suteikiantį teisę atlikti bendruosius statybos darbus. Tuo tarpu pagal STR 1.02.07:2004 46.7 teisė atlikti konkrečius statybos darbus yra nustatoma atestate, todėl atestate nesant nurodytai atitinkamai statybos darbų sričiai, atestuotas asmuo neturi teisės atlikti statybos darbų toje srityje. Todėl konstatuotina, kad nei teikiant kartu su pasiūlymu jam 2008 m. gegužės 30 d. išduotą atestatą, nei vėliau apeliantas neįrodė, kad jis atitiko konkurso sąlygų 11.5 punkto reikalavimus.

22Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino į bylą pateikto senojo ieškovo atestato, galiojusio nuo 2003 m. birželio 30 d. iki 2008 m. birželio 30 d. Iš tikrųjų, šis atestatas, priešingai negu vėliau išduotas, suteikė teisę ieškovui atlikti bendruosius statybos darbus (T. 1, b. l. 26, 27). Tačiau, kaip nurodė pats apeliantas, šis atestatas galiojo iki 2008 m. birželio 30 d., t. y. pasiūlymo padavimo dieną ieškovas teisės atlikti bendruosius statybos darbus neturėjo, kas dar kartą patvirtina perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumą bei paneigia apeliaciniame skunde išdėstytus pamąstymus, kad ieškovui 2008 m. gegužės 30 d. išduotame atestate suteikta teisė atlikti sudėtingesnių sričių statybos darbus reiškia, kad jis turi teisę atlikti technologiškai mažiau sudėtingus darbus. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad visi viešojo pirkimo sąlygų reikalavimai privalo būti proporcingi šiuo viešuoju pirkimu perkamiems statybos darbams, o konkurso sąlygų 11.5 punkto reikalavimų vertinimas kaip reikalavimas pateikti atestatą, kuris suteikia teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, reiškia, kad ši sąlyga pažeidžia VPĮ numatytus proporcingumo reikalavimus. Tačiau pastebėtina ir tai, kad ieškovas yra ūkio subjektas, pakankamai ilgą laiką verčiasi statybų darbais. Nežiūrint to, ieškovas ne tik kad nepadavė pretenzijos dėl minėtos konkurso sąlygos neatitikimo VPĮ 32 straipsnio 2 dalies reikalavimams, bet ir nepasinaudojo konkurso sąlygų 37 punktu suteikta teise prašyti paaiškinti ar patikslinti šią sąlygą. Tuo tarpu ieškovui nepasinaudojus ikiteismine ginčų nagrinėjimo stadija, apelianto argumentai dėl minimalių kvalifikacijos reikalavimų neteisėtumo nenagrinėjami (VPĮ 93 str.).

23Dėl nagrinėjamo ginčo savo išvadą buvo pateikusi ir Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuri konstatavo atsakovo viešojo pirkimo komisijos veiksmų teisėtumą. Apeliantas nurodo, kad ši išvada nagrinėjamoje byloje neturi esminės reikšmės. Tačiau atsakant į šį argumentą, svarbu pažymėti, kad skundžiamas sprendimas paremtas ne tik šia išvada, bet visapusišku byloje surinktų įrodymų vertinimu bei bylai reikšmę turinčių aplinkybių analize.

24Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad ieškovo pasiūlyta kaina buvo mažesnė negu laimėtoju paskelbto UAB „Kašgarija“, tačiau pažymėtina, kad mažesnės kainos pasiūlymas neatleidžia nuo pareigos laikytis viešo konkurso sąlygų reikalavimų.

25Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, naikinti skundžiamą sprendimą dėl apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų nėra pagrindo. Tuo tarpu priešingu atveju, patenkinus ieškinį, ieškovo pasiūlymas turėtų būti vertinamas kitomis negu kitų tiekėjų pasiūlymai sąlygomis, neatsižvelgiant į konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kas pažeistų VPĮ įtvirtintus lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principus.

26Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, valstybei (T. 2, b. l. 28)

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti iš ieškovo UAB „Akordas 1“ (į. k. 120546940) 8,10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „AKORDAS 1“ (buvęs pavadinimas - R. M. individuali firma... 4. Nurodė, kad Visagino savivaldybės administracija paskelbė supaprastintą... 5. Ieškovas nurodė, kad pagal Viešojo konkurso sąlygų 1 dalies 1 punktą į... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 24 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Akordas 1“ prašo Vilniaus apygardos... 8. 1. Iš konkurso pasiūlymų sąrašo matyti, kad ieškovas pasiūlė tuos... 9. 2. Teismo atliktas Konkurso sąlygų 11.5 punkto (reikalaujama pateikti LR... 10. 3. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovui suteikiama teisė atlikti tik... 11. 4. Teismas nepagrįstai nevertino ieškovo pateikto senojo atestato, galiojusio... 12. 5. Netinkamai vertintas ir LR Aplinkos ministerijos 2009 m. balandžio 29 d.... 13. 6. LR Aplinkos ministerijos 2009 m. balandžio 29 d. rašte pateikiama išvada... 14. 7. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino faktinės aplinkybės,... 15. 8. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, vadovavosi Viešųjų pirkimų... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Kašgarija“ prašo... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Visagino savivaldybės... 18. Apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 20. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad tiek ieškovo pasiūlymas, tiek ir jo... 22. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 23. Dėl nagrinėjamo ginčo savo išvadą buvo pateikusi ir Viešųjų pirkimų... 24. Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad ieškovo pasiūlyta kaina buvo... 25. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos... 26. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo priteistinos išlaidos, susijusios... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 29. Priteisti iš ieškovo UAB „Akordas 1“ (į. k. 120546940) 8,10 Lt...