Byla 2S-1679-524/2017
Dėl antstolio A. S. veiksmų, suinteresuotas asmuo SIA „L-T OIL“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kaminera“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 17 d. nutarties, priimtos išnagrinėjus pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kaminera“ skundą dėl antstolio A. S. veiksmų, suinteresuotas asmuo SIA „L-T OIL“,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio A. S. veiksmų, prašydama nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0010/17/002438. Nurodė, jog 2017 m. balandžio 4 d. skolos užskaitymo aktu vienašališkai užskaitė SIA „L-T OIL“ 5 428,79 Eur skolą bei informavo antstolį, kad neturi prievolės sumokėti SIA „L-T OIL“ tokio pat dydžio skolos pagal antstolio vykdomą vykdomąjį dokumentą. Kadangi prievolė SIA „L-T OIL“ pasibaigė jos įvykdymu dar iki vykdomosios bylos pradėjimo, antstolis turėjo vykdomąją bylą nutraukti, tačiau šio veiksmo nepagrįstai iki šiol neatliko.
 2. Antstolis 2017 m. birželio 21 d. patvarkymu Nr. S1b-50155 2017 m. birželio 19 d. skolininkės UAB „Kaminera“ skundo netenkino. Patvarkyme nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog vykdymui yra pateiktas tik Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 20 d. vykdomasis raštas Nr. e2-346-560/2016 dėl 5 428,79 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Kaminera“ išieškotojo SIA „L-T OIL“ naudai, o kito vykdomojo rašto, kuriame skolininkas būtų SIA „L-T OIL“, o išieškotojas - UAB „Kaminera“ nėra, nebuvo pagrindo atlikti užskaitos.
 3. Suinteresuotas asmuo SIA „L-T OIL“ atsiliepimu į skundą su skundu nesutiko. Nurodė, kad įskaitymas yra galimas tik tuo atveju, jei yra pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių sumų, esančių toje pačioje išieškojimo eilėje, išieškojimo. Pažymėjo, kad pareiškėja neturi ir antstoliui nepateikė vykdyti vykdomojo rašto dėl skolos išieškojimo iš SIA „L-T OIL“ išieškotojos UAB „Kaminera“ naudai, todėl antstoliui nebuvo pagrindo atlikti užskaitos.

3II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-07-17 nutartimi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kaminera“ skundą dėl antstolio A. S. veiksmų atmetė.
 2. Teismas konstatavo, kad antstolis vykdomąjį dokumentą vykdyti priėmė teisėtai.
 3. Teismo vertinimu, priešpriešinių reikalavimų įskaitymas negalimas, nes SIA „L-T OIL“ reikalavimo teisė yra pagrįsta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, tuo tarpu UAB „Kaminera“ reikalavimo teisė į SIA „L-T OIL“ ginčijama teisme, t. y. vykdytinumo požiūriu šalių reikalavimai nėra lygiaverčiai.
 4. Be to, teismo vertinimu, tam, kad būtų atliktas priešpriešinių reikalavimų įskaitymas antstolio kontoroje, pareiškėja UAB „Kaminera”, remdamasi CPK 687 straipsniu, turėjo pateikti antstoliui vykdomąjį dokumentą dėl atitinkamo dydžio skolos išieškojimo iš SIA „L-T OIL“. Šio reikalavimo pareiškėja neįvykdė.

4III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

 1. Pareiškėja UAB „Kaminera” pateikė teismui atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-07-17 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti. Teigia, kad teismas neteisingai įvertino apeliantės veiksmus: įskaitymas atliktas dar iki vykdomojo rašto pateikimo antstoliui, t.y. apeliantės prievolė baigėsi iki vykdomosios bylos pradėjimo. Teigia, kad antstolio neprašė atlikti reikalavimų įskaitymo, o tik informavo jį apie jau atliktą įskaitymą. Pažymi, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-06-02 nutartimi UAB „Ina Trade“, kurio reikalavimo teisė perėmė apeliantė, yra išduotas vykdomasis dokumentas dėl skolos išieškojimo iš SIA „L-T OIL“. Mano, kad minėtos aplinkybės patvirtina, kad priešpriešinių reikalavimų įskaitymas buvo atliktas iki vykdymo proceso pradėjimo, todėl nebuvo pagrindo apeliantės prašymo nutraukti vykdomąją bylą laikyti prašymu dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo. Teigia, kad atliktas įskaitymas atitinka tiek CK 6.130 straipsnį, tiek LAT praktiką.
 2. Antstolis A. S. pateikė atsiliepimą į pareiškėjos atskirąjį skundą, juo su skundu nesutinka, prašo skundą atmesti. Teigia, kad priešpriešinių reikalavimų įskaitymo neatliko pagrįstai. Mano, kad pareiškėją netenkina vykdomojo dokumento, kurį vykdo antstolis, išdavimo faktas. Dėl to mano, kad pareiškėja turi skųsti ne antstolio veiksmus, o vykdomojo dokumento išdavimą. Pažymi, kad vykdomąjį dokumentą vykdymui priėmė teisėtai, atlikti vykdymo veiksmai yra teisėti ir pagrįsti.
 3. Suinteresuotas asmuo SIA „L-T OIL“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjos atskirąjį skundą, juo su skundu nesutinka, prašo skundą atmesti. Teigia, kad apeliantė sutiko su tuo, kad antstolis vykdomąjį dokumentą vykdymui priėmė teisėtai. Apeliantės veiksmai neatitinka CPK 687 straipsnio nuostatų – apeliantė neturi vykdomojo dokumento dėl išieškojimo iš SIA „L-T OIL“, jo nepateikė antstoliui, vykdančiam priešpriešinio reikalavimo (skolos) išieškojimą. Dėl to mano, kad antstolis įskaitymo neatliko pagrįstai. Teigia, kad apeliantė nėra perėmusi UAB „Ina Trade“ reikalavimo teisės į SIA „L-T OIL“, nes po neva sudarytos reikalavimo perleidimo sutarties, dėl vykdomojo dokumento išdavimo dėl skolos išieškojimo iš SIA „L-T OIL“ kreipėsi ne apeliantė, o UAB „Ina Trade“. Pažymi, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-06-02 nutartis, kuria išduotas vykdomasis raštas dėl skolos išieškojimo iš SIA „L-T OIL“, yra apskųsta atskiruoju skundu, skundas neišnagrinėtas. Mano, kad minėta reikalavimo perleidimo sutartis buvo sudaryta, siekiant išvengti skolos mokėjimo, nes tiek apeliantės, tiek UAB „Ina Trade“ akcininku yra vienas ir tas pats asmuo. Teigia, kad Vilniaus Komercinio arbitražo teismo sprendimas nėra vykdomasis dokumentas, todėl jo pagrindu įskaitymas vykdymo procese negalimas. Teigia, kad analogiškos pozicijos laikosi ir kiti teismai (Klaipėdos apygardos teismas, Panevėžio apygardos teismas, Vilniaus apygardos teismas).
Teismas

konstatuoja:

5IV.

6Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 straipsnis).
 2. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Taigi antstolio pareiga siekti kuo greitesnio ir realaus sprendimo įvykdymo turi būti atliekama, atsižvelgiant į tai, jog nebūtų pažeidžiami įstatymo reikalavimai ir vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-273/2012).
 3. Teismas, tirdamas suinteresuotų asmenų skundus dėl antstolių veiksmų teisėtumo, atlieka vykdymo proceso kontrolę (CPK 594 str.). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Dėl to teismas, nagrinėdamas ginčus, susijusius su sprendimų priverstiniu vykdymu, neturi apsiriboti vien formaliu antstolių veiksmų teisėtumo patikrinimu, bet turi išsiaiškinti ir nustatyti faktines aplinkybes, teisiškai įvertinti antstolio įstatymu jam paskirtas pareigas (veikimą ar neveikimą), ir pasisakyti, ar antstolis pažeidė jo veiklą vykdant sprendimą reglamentuojančias teisės normas ar ne.
 4. Byloje nustatyta, kad antstolis A. S. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/17/02438 pagal Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 20 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-346-560/2016 dėl 5 428,79 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Kaminera“ išieškotojo SIA „L-T OIL“ naudai. Vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti 2017 m. gegužės 24 d. antstolio patvarkymu Nr. S-17-10-8081. 2017 m. gegužės 24 d. antstolis surašė raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S1b-42009, kuriuo ragino skolininkę UAB „Kaminera“ per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti 5 428,79 Eur skolą bei 109,74 Eur vykdymo išlaidų (vykdomoji byla b. l. 4-5). 2017 m. birželio 6 d. antstolio kontoroje gautas skolininkės UAB „Kaminera“ pranešimas, kuriuo skolininkė informavo, jog pagal 2017 m. balandžio 4 d. skolos užskaitymo aktą vienašališkai užskaitė SIA „L-T OIL“ 5 428,79 Eur skolą, todėl UAB „Kaminera“ neturi prievolės mokėti SIA „L-T OIL“ pagal antstoliui pateiktą vykdyti vykdomąjį raštą (vykdomoji byla b. l. 8, 13). 2017-06-09 antstolio kontoroje gautas išieškotojo SIA „L-T OIL“ raštas, kuriuo išieškotojas nesutinka su UAB „Kaminera“ vienašališkai atliktu įskaitymu, prašo toliau tęsti išieškojimo veiksmus (vykdomoji byla b. l. 19). Antstolis 2017 m. birželio 13 d. patvarkymu dėl tarpusavio reikalavimų įskaitymo Nr. S1b-47179 netenkino skolininkės UAB „Kaminera“ prašymo dėl vienašalės užskaitos atlikimo bei nutarė tęsti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0010/17/02438 (vykdomoji byla b. l. 33).
 5. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad antstolis vykdomąjį dokumentą vykdymui priėmė teisėtai. Apeliantės teigimu, vykdomoji byla turi būti nutraukta, nes nėra išieškojimo objekto – skolos – ji įskaityta apeliantės vienašaliu įskaitymo aktu dar iki vykdomosios bylos pradėjimo. Antstolio teigimu, jis bylos nutraukti neprivalo, nes priverstiniam vykdymui esant, priešpriešinių reikalavimų įskaitymas galimas tik CPK 687 straipsnyje nustatytų sąlygų pagrindu, o minėtų sąlygų šiuo atveju nėra. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju vienašalis priešpriešinių reikalavimų įskaitymas negalimas nei CK 6.130 straipsnio, nei CPK 687 straipsnio pagrindu. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija.
 6. Kaip teisingai nurodo, pirmosios instancijos teismas, vienašalis priešpriešinių reikalavimų įskaitymas pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį, nagrinėjamu atveju būtų galimas, jei abu reikalavimai būtų lygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu. Nangrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad UAB „Ina trade“ turi neabejotinai egzistuojančią reikalavimo teisę išieškoti iš SIA L-T OIL 390 559,24 USD ir 24 117,38 EUR pagal įsiteisėjusį Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2014-09-02 sprendimą. Tačiau dėl minėto sprendimo vykdytinumo yra kilęs ginčas. Vilniaus apygardos teisme iškelta civilinė byla Nr. 2S-1956/2017 pagal SIA „L-T oil“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 2 d. nutarties, kuria tenkintas UAB „Ina trade“ prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo. Esant tokioms aplinkybėms, nėra teisinio pagrindo spręsti, kad abu priešpriešiniai reikalavimai yra lygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu ir sudaro pagrindą atlikti vienašalį įskaitymą. Nesant teisėto pagrindo vienašaliam įskaitymui, nėra pagrindo antstolio A. S. vykdomosios bylos nutraukimui dėl apeliantės nurodytų aplinkybių – išieškojimo objekto nebuvimo.
 7. Konstatavus, kad byloje minimų priešpriešinių reikalavimų įskaitymas negalėjo būti atliktas CK 6.130 straipsnio pagrindu, spręstina, kad jis negalėjo būti atliktas ir CPK 687 straipsnio pagrindu. CPK 687 straipsnis numato, kad jeigu yra pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių pinigų sumų, esančių toje pačioje išieškojimo eilėje išieškojimo, antstolis savo patvarkymu atlieka šių sumų tarpusavio įskaitymą, ir jis galimas tik dėl neginčijamos reikalavimo teisės. Nagrinėjamu atveju antstolis tarpusavio skolas užskaityti galėtų tik tuo atveju, jeigu apeliantė turėtų vykdomąjį raštą arba išieškotoja sutiktų su apelianto atliktu įskaitymu, tačiau tokio sutikimo išieškotoja nedavė, o klausimą dėl įskaitymo vykdymo procese reglamentuoja CPK, o ne CK nuostatos ir pagal proceso normas vykdymo metu teisė įskaityti priešpriešinius reikalavimus numatyta tik antstoliui. Šių reikalavimų apeliantė neįvykdė ir negalėjo įvykdyti, nes, minėta, Vilniaus apygardos teisme sprendžiamas klausimas dėl vykdomojo rašto išdavimo UAB „Ina trade“ teisėtumo ir pagrįstumo.
 8. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė skundą dėl antstolio veiksmų. Pirmosios instancijos teismo 2017-07-17 nutartis yra teisėta ir pagrįsta, jos naikinti atskirojo skundo argumentais ir motyvais nėra jokio teisinio pagrindo, ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

8Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai