Byla 2-403-94/2012
Dėl turtinės žalos atlyginimo PSDF biudžetui

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė Šuminaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujamos Vilniaus teritorinės ligonių kasos, ieškinį atsakovui E. L. dėl turtinės žalos atlyginimo PSDF biudžetui,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą dėl 625,69 Lt priteisimo iš E. L. Valstybinės ligonių kasos naudai nusikaltimu padarytai žalai atlyginti. Ieškinyje nurodo, kad 2012 m. kovo 14 d. nuosprendžiu teismas pripažino, kad kaltinamojo E. L. tyčiniais nusikalstamais veiksmais buvo sužalota Z. M., kuri dėl patirtų sužalojimų buvo gydyta asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Suteiktų gydymo paslaugų kaina, viso 625,69 Lt, buvo apmokėti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Šios išlaidos išieškomos iš asmenų, padariusių nusikalstamus veiksmus.

3Atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Procesiniai dokumentai jam įteikti asmeniškai (b.l. 15). Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsiliepimas nebus pateiktas, todėl sprendimas už akių yra priimamas (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinį tenkinti visiškai.

5Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2012 m. kovo 14 d. nuosprendžiu E. L. buvo pripažintas kaltu pagal LR BK 138 str. 1 d. dėl 2011 m. gruodžio 11 d. Z. M. padaryto nesunkaus sveikatos sutrikdymo (b.l. 6-8). Baudžiamojoje byloje pateikta specialisto išvada Nr. G 3881/11(01), kurioje konstatuota, kad Z. M. padaryta muštinė žaizda nosies nugarėlėje su nosies kaulų lūžimu ir poodinėmis kraujosruvomis abiejų akių vokuose, t. y. nesunkiai sutrikdyta Z. M. sveikata (b.l. 6-8). Z. M. dėl jai padarytų sužalojimų buvo gydoma VšĮ Širvintų ligoninėje, VšĮ Ukmergės ligoninėje ir gydytojų Pranevičių kabinete (b.l. 5). Jos gydymas kainavo 625,69 Lt, o gydymo išlaidos buvo apmokėtos iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (PSDF) (b.l. 10). Valstybinė teritorinė ligonių kasa 2012 m. balandžio 13 d. raštu kreipėsi į E. L. dėl turtinės žalos atlyginimo už nukentėjusiosios gydymo išlaidas, tačiau E. L. padarytos turtinės žalos neatlygino (b.l. 9).

6CK 6.283 str. 1 d. numato, kad jeigu fizinis asmuo yra suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiajam atlyginti visus patirtus nuostolius ir neturtinę žalą, šio straipsnio 2 d. nustato, kad nuostolius sudaro negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (gydymo, papildomo maitinimo, vaistų įsigijimo, protezavimo, sužaloto asmens priežiūros, specialių transporto priemonių įsigijimo, sužaloto asmens perkvalifikavimo išlaidos bei kitos sveikatos grąžinimui būtinos išlaidos). Šiuo atveju deliktinės civilinės atsakomybės institutas yra grindžiamas visuotine pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad asmuo savo veiksmais ar neveikimu nepadarytų žalos kitam asmeniui, tuo tarpu padaręs žalą asmuo privalo ją visiškai atlyginti (CK 6.263 str.). Atsakomybė atsiranda tada, kai nustatytos visos jos sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, žalą padariusio asmens kaltė (CK 6.246 str. – 6.249 str.). CK 6.290 str. 1 ir 3 d. numato, kad socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį. Draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo.

7Tarp E. L. nusikalstamų veiksmų ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto patirtų 625,69 Lt išlaidų yra tiesioginis priežastinis ryšys, kadangi E. L. nesilaikė CK 6.263 str. numatytos pareigos laikytis nustatytų elgesio taisyklių, savo veiksmais padarė žalą kitam asmeniui. Nustačius, kad dėl E. L. neteisėtais veiksmais padarytos žalos Z. M. sveikatai Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas patyrė 625,69 Lt išlaidų, ši suma priteistina iš kaltojo asmens, t. y. atsakovo E. L..

8Pagal CPK 96 str. 1 d., bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, o už ieškinį mokėtinas žyminis mokestis yra 50 Lt, nuo kurio mokėjimo ieškovas pagal įstatymą buvo atleistas, ši suma priteisiama iš atsakovo.

9Teismas, vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str.,

Nutarė

10Ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos iš atsakovo E. L. 625,69 Lt (šešis šimtus dvidešimt penkis litus ir 69 ct) turtinės žalos atlyginimo.

12Priteisti valstybei iš atsakovo E. L. 50 Lt (penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio.

13Išaiškinti atsakovui, kad sprendimas už akių negali būti skundžiamas nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau šalis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Išaiškinti ieškovui, kad sprendimas už akių per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Širvintų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai